Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Uplynulo 20 let od otevření nové budovy "transfuzky", která je největší v republice 

/20. 4. 2022/ V současné době zpracovává Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno (TTO) na 50 000 odběrů ročně, a to nejen v Brně, ale i díky připojeným odběrovým místům v Třebíči a Jihlavě. Je také největší Krizové transfuzní centrum pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Svou zásobou tak musí být neustále ve střehu, nejdůležitější jsou dárci, kterých je ale neustále nedostatek. Proto se TTO snaží o své dárce pečovat a být jim blíž třeba i prostřednictvím výjezdních odběrů, nebo pravidelných ​tematických akcí. 

První Transfuzní stanice v Brně byla umístěna v prostorách Patologicko – anatomického ústavu v Zemské nemocnici v Pekařské ulici v bezprostřední blízkosti pitevny. Byla slavnostně otevřena dne 1. června 1949. K významné změně v činnosti brněnské transfuzní služby došlo v roce 1958, kdy byla do provozu uvedena Transfuzní stanice v Tomešově ulici. Zvýšil se počet odběrů a transfuzní medicína zaznamenala změny procesů spojené s výrobou transfuzních přípravků. Od použití plné krve se přešlo k používání jejích částí. V dubnu 2002 byly Transfuzní oddělení a Krevní banka přestěhovány do nových prostor Fakultní nemocnice Brno a záměrně situovány do jedné budovy spojené s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny do pavilonu I2 v Bohunicích, kde byl také vybudován tehdy jediný heliport nemocnice. Zajištěno tím bylo okamžité zásobování krví pacientů, kteří to potřebovali bezprostředně po transportu. Se vznikem Traumacentra v prosinci roku 2008 nastala reorganizace neodkladné péče a vznikl urgentního příjem v jiné části nemocnice. Traumacentrum se za tři roky své existence stalo největším pracovištěm svého druhu v celé republice, i pro něj je činnost Transfuzního a tkáňového oddělení nepostradatelné.  

Oddělení transfuzní medicíny bylo první zařízení, které už v roce 2010 začalo vyšetřovat známky infekcí u dárců krve technologií PCR, tedy na úrovni nukleových kyselin. Produkce klinických transfuzních přípravků vykazuje nejvyšší dosažitelný stupeň kvality a bezpečnosti, který přesahuje rámec povinné legislativy. Vyrobené transfuzní přípravky pokrývají spotřebu nejen ve FN Brno a v řadě dalších nemocnic. „Máme vydefinované optimální zásoby krve, které se snažíme držet a které jsou zárukou, že transfuzní přípravky nebudou chybět, ani nezůstanou nevyužity. Pokud se sejde víc akutních případů jedné krevní skupiny najednou, zásoby mohou rychle klesnout. Na výzvy sms a na sociálních sítích obvykle reagují dárci velmi rychle, takže se do jednoho až dvou dnů podaří zpravidla deficit dorovnat,“ říká primářka TTO FN Brno MUDr. Hana Lejdarová.  

V rámci náborových akcí organizuje Transfuzní a tkáňové oddělení během roku speciální odběry pro dárce vázané na různé svátky a příležitosti, např. Valentýnský, Čarodějnický nebo Mikulášský odběr krve. Epidemická situace spojená s koronavirem, která odrazovala dárce od návštěv nemocnice, byla jedním z důvodů k zahájení výjezdních odběrů ve firmách a organizacích v roce 2021. Odběry mimo nemocnici se hned v prvním roce ukázaly jako úspěšné a pomáhají významným způsobem rozšiřovat dárcovský registr. 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji