Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Transplantace orgánů je boj s časem

/6. 12. 2017/ Počátkem listopadu byl ve Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci s CKTCH úspěšně realizován první odběr orgánů od dárce s nebijícím srdcem na území Jihomoravského kraje. Jednalo se o pacienta středního věku hospitalizovaného na KARIM ORIM IV s těžkým poraněním mozku po dopravní nehodě. Po úmrtí byly týmem CKTCH odebrány obě ledviny a následně transplantovány příjemcům v Brně a Plzni. O transplantacích jsme si povídali s lékařem MUDr. Viktorem Agalarevem z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno.

 

 

V čem je tento proces transplantace nový a jaké další možnosti přináší?

Tento proces není zcela nový, spíš došlo k renesanci metody, která dominovala do 70. let minulého století, kdy se přijala koncepce smrti mozku jako ekvivalentu smrti celého organismu. Dárci se stanovenou smrtí mozku se stali výhradním "zdrojem" orgánů pro čekatele. Situace se v posledním období změnila. Ubyl počet dárců jednak z důvodu zlepšení zdravotní péče o pacienty s těžkým poškozením mozku, jednak uplatněním preventivních opatření v dopravě a sportu. Počet čekatelů však narůstá, hledají se tudíž nové možnosti. Ve Velké Británii se v současnosti touto metodou kryje víc, než polovina transplantací. 

 

Kolik máte času poté, kdy pacientovo srdce už nebije a vy musíte začít transplantovat ledvinu?

Existuje tzv. interval teplé ischemie, tj. časový interval, kdy po poklesu krevního tlaku a okysličení pod určitou kritickou hodnotu dojde k poškozování orgánů Tento interval je různý, pro ledviny 120 min., pro játra jen 30 min. Boj s časem nezačíná samotným momentem zástavy srdeční činnosti, nicméně interval do stanovení smrti nejsme schopni ovlivnit. Smrt ověřují 2 lékaři dle vymizelé elektrické aktivity srdce na EKG, absencí arteriální křivky a  srdeční činnosti zobrazené echokardiograficky. Poté následuje tzv. no-touch interval v trvání 5 minut, kdy se personál od pacienta vzdálí. Po uplynutí této lhůty a přetrvávání známek zástavy oběhu se pacient prohlásí za mrtvého a urychleně transportuje na domluvený sál. Zde čeká odběrový tým, který realizuje odběr a konzervaci orgánů. Transport a předání na sál by neměl přesáhnout 5 min. Rozdíl tedy spočívá v tom, že dárce se smrtí mozku je transportován k odběru na CKTCH a naopak u dárců s nebijícím srdcem odběrový tým přichází do nemocnice za dárcem. Odebraný orgán proplachovaný chlazeným konzervačním roztokem se převeze do transplantačního centra v Brně nebo i jinam v republice. Studená ischemie je samozřejmě mnohém delší.

 

Jaké komplikace v této fázi mohou nastat?

Největší komplikací pro samotný odběr by byla nadlimitní doba teplé ischemie, čili proces umírání pacienta doprovázený příliš dlouhým poklesem prokrvení či okysličení orgánů. Tyto by pro příjemce byly rizikem z důvodu selhání funkce štěpu a mohly by vést k ohrožení života. Po překročení tohoto intervalu se od odběru ustoupí.

 

Půjdou takto transplantovat i jiné orgány?

Dárcům s nebijícím srdcem lze v současnosti odebrat ledviny, játra  a plíce. Bohužel nejde odebrat srdce, co vyplývá ze samotné podstaty smrti u pacientů s nebijícím srdcem.

 

Jak dlouho trvá zákrok a jaké mohou nastat případně komplikace?

Zákrok trvá asi 2 hodiny, s procesem přípravy a ukončení i 3 hodiny. Kromě samotného odběru je náročná i přípravná fáze, kdy potenciálního dárce důkladně vyšetřujeme. Neméně náročná je i komunikace s rodinou pacienta. Proces umírání a důstojnost posledních chvil strávených s milovaným příbuzným totiž nesmějí být zamýšleným odběrem orgánů nijak narušeny.

 

Kolik pacientů čeká na darované orgány?

Na čekací listině v Brně je v současnosti 54 čekatelů na transplantaci jater a 139 na transplantaci ledvin.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji