Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Teplárny Brno jako první podpořily svým sponzorským darem nákup potřebného inkubátoru

Aktuální ekonomická situace s extremní inflací, energetická krize a s tím spojené extrémně rychle rostoucí náklady způsobují, že nemocnice nedisponuje v rozpočtu dostatečnými volnými finančními prostředky k realizaci neplánovaných investic. V tomto případě se jedná o předem neplánovanou potřebu zajištění dostatečného počtu inkubátorů nejvyšší třídy vybavení.  

Perinatologické centrum ve Fakultní nemocnici Brno je největším centrem tohoto druhu v České republice. Na neonatologických jednotkách intenzivní péče a intermediární péče ve FN Brno se koncentrují narozené děti s nutností vysoce specializované péče nejen z celého Jihomoravského kraje, ale i širší spádové oblasti. Lékaři a sestry se tak věnují 700 až 750 nezralým novorozencům ročně a patří jim také jedno z předních míst žebříčku úspěšnosti péče o nedonošené novorozence ve světovém měřítku. Avšak dle našich analýz (FN Brno) Neonatologickému oddělení chybí do optimálního zabezpečení činnosti jeden inkubátor pro péči o extrémně nezralé děti.

Na podzim a v zimě nás čeká velká nejistota ohledně energie a tepla. Chceme být připraveni na situaci, kdy se kvůli podmínkám ve společnosti mohou zvýšit počty předčasných porodů. Ekonomický tlak na nemocnici je obrovský a Neonatologické oddělení FN Brno dle našich analýz nedisponuje aktuálně žádnou rezervou v podobě inkubátoru nejvyšší třídy, který by mohl sloužit jako záložní, nebo pro případ, kdy by některý ze současných přestal vyhovovat nárokům intenzivní péče. Předčasně narozené děti se přitom bez prostředí inkubátoru neobejdou,“ uvedl již dříve ředitel FN Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA a navazuje: "V rozpočtu máme vzhledem k růstu nákladů peníze jen na řešení havárií. Proto velmi vítám a děkuji za vyslyšení mé prosby o podporu formou daru Teplárnám Brno, které velmi rychle zareagovaly ve chvíli, když jsem tuto situaci ohledně zajištění rezervních kapacit v současné situaci nastínil.

Podpisem darovací smlouvy stvrdili generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon a ředitel FN Brno Ivo Rovný sponzorský dar na pořízení inkubátoru ve výši 200.000 Kč.

Podpisem darovací smlouvy stvrdili generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon a ředitel FN Brno Ivo Rovný sponzorský dar na pořízení inkubátoru ve výši 200.000 Kč.

Podporujeme všechny nemocnice v Brně dlouhodobě, takže jsme se pochopitelně snažili zareagovat i v této mimořádné, závažné situaci. Ani pro naši společnost není současné období jednoduché, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že pro děti se musíme snažit dělat maximum v každé situaci. Fakt, že budeme prostřednictvím nového inkubátoru hřát i nedonošená miminka, nás všechny v Teplárnách Brno hřeje u srdce,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Teplárny Brno dodávají teplo více než 100 tisícům domácností a mezi jejich zákazníky patří také například školy, a právě i zdravotnická zařízení.

Extrémně nezralým dětem s porodní váhou do 999 gramů poskytují hybridní inkubátory nejvyšší třídy teplo, ticho a celkové stabilní prostředí, ve kterém děti dohání to, co jim nebylo dáno osudem. Zároveň také umožňují poskytování resuscitační péče a nutné převozy v bezpečí tohoto "ideálního" prostředí. Perinatologické centrum se již nějakou dobu potýká s vytížením, jehož výkyvy nelze předvídat.

Extrémně nezralým dětem s porodní váhou do 999 gramů poskytují hybridní inkubátory nejvyšší třídy teplo, ticho a celkové stabilní prostředí, ve kterém děti dohání to, co jim nebylo dáno osudem.

Děkujeme Teplárnám Brno, a.s., že se krom dodávek tepla Brňanům i miminkům a rodičkám na Obilním trhu budou podílet také na zajištění teplotního komfortu těm skutečně nejmenším Křehkým bojovníkům. 

Děkujeme!  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji