Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Služby

Katalog knihovny >>>

Elektronické informační zdroje

Výpůjční služby

  • prezenční výpůjčky – ve studovně
  • absenční výpůjčky – mimo knihovnu

tel.: 532 232 412, e-mail:

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

  • zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven
  • zprostředkování výpůjček jiným knihovnám
  • zajišťování reprografických kopií článků z českých a zahraničních knihoven

tel.: 532 233 267, e-mail:

 

Rešeršní služby

  • průběžné a retrospektivní rešerše na zadané téma z báze dat MEDLINE OVID, české báze dat BMČ a jiných přístupných databází

tel.: 532 232 412, e-mail:

 

Cirkulace časopisů

e-mail:

 

Evidence publikačních výsledků FN Brno

tel.: 532 232 497, e-mail: ,

 

Databáze knih

 e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji