Menu
Česky English
532 23 1111

Služby

Výpůjční služby

  • prezenční výpůjčky – ve studovně
  • absenční výpůjčky – mimo knihovnu
  • Katalog knihovny >>>

tel.: 532 232 412, e-mail:

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) 

  • zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven
  • zprostředkování výpůjček jiným knihovnám
  • zajišťování reprografických kopií článků z českých a zahraničních knihoven

tel.: 532 233 267, e-mail:

 

Rešeršní služby

  • průběžné a retrospektivní rešerše na zadané téma z báze dat MEDLINE OVID, české báze dat BMČ a jiných přístupných databází

tel.: 532 232 412, e-mail:

 

Cirkulace časopisů

e-mail:

 

Evidence publikačních výsledků FN Brno

tel.: 532 232 497, e-mail:

 

Databáze knih

 e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji