Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Radiofrekvenční ablace

Vážená pacientko, vážený paciente!

Prostudoval jste si právě poučení o elektrofyziologickém vyšetření srdce, které poslouží k bližší diagnostice Vašich poruch srdečního rytmu. Elektrofyziologické vyšetření nám také poskytne informace o nejlepším způsobu léčby, které Vás má zbavit arytmických potíží a snížit rizika, která arytmie představují. Léčba je možná farmakologická (pravidelné užívání léků) a nefarmakologická, to je tzv. radiofrekvenční ablace.

Tato novější metoda dokáže v místě, které se podílí na vzniku Vašich arytmií, pozměnit vlivem tepla elektrické vlastnosti srdeční tkáně tak, že arytmie nevznikají a představuje tak definitivní vyléčení Vašich potíží.

Mechanismus ablace

Spočívá v tepelném ovlivnění tkáně při teplotě kolem 48 st.C. Ablace se provádí podobným elektrodovým – ablačním katetrem jako elektrofyziologické vyšetření. Podle druhu arytmie jsou v srdci umístěny 3-5 katetrů, z toho jeden ablační. Vlastní aplikace radiofrekvenční energie trvá 30-60 sekund, je zpravidla bezbolestná, jen zřídka spojena s lehkým pocitem tlaku na hrudníku.

Radiofrekvenční ablace je však léčebná metoda celkově časově velmi náročná a vyžaduje proto Vaši mimořádnou trpělivost. Časová náročnost způsobuje složitý proces vyhledávání správného místa, kde je třeba tepelně působit a zabránit tak opakování arytmií.

Jednotlivé typy supraventrikulárních arytmií a možné komplikace při radiofrekvenční ablaci

AV uzlová tachykardie

Je nejčastější supraventrikulární arytmií. Radiofrekvenční ablací dochází k přerušení pomalé dráhy (reentry) krouživého okruhu elektrické aktivity srdce. U více jak 95% pacientů je ablací zabráněno dalšímu výskytu záchvatů bušení srdce. Pomalá dráha je vzdálená od AV uzlu. Přesto existuje nepatrné riziko (menší jak 2%), že při aplikaci radiofrekvenční energie dojde k  přerušení elektrického vedení v srdci v této oblasti. V tomto případě je řešením implantace kardiostimulátoru, který přerušení vedení plně nahradí.WPW syndrom

Jeho podkladem je vrozená nadpočetná vodivá dráha v srdci, která spojuje předsíň s komorou vpravo nebo vlevo a je příčinou vzniku arytmií. S vysokou až okolo 90% úspěšností bývá ablací přerušena. Někdy může být patologická dráha umístěna v blízkosti AV uzlu, kdy může opět dojít k přerušení elektrického vedení s nutností implantace kardiostimulátoru. Dráhy v této oblasti jsou však méně obvyklé.

Typický flutter síní

Vzniká v oblasti pravé srdeční síně. Anatomickým přístupem se provede ablační přerušení krouživého elektrického vedení.

Síňová tachykardie

Původ této poruchy srdečního rytmu se nachází v pravé nebo levé srdeční síni. Úspěšnost ablace je kolem 80%.

Záchvatovitá nebo trvalá fibrilace síní

Prostřednictvím AV uzlové ablační modifikace (zpomalení vedení) se může zlepšit kontrola tepové frekvence, což Vám významně zmírní obtíže.

Ale u části pacientů přináší zlepšení pouze AV uzlová ablace s úplným přerušením vodivých struktur a s nutností implantace kardiostimulátoru. Jestli bude u Vás tento postup vhodný, podrobně jej s Vámi v průběhu vyšetření prodiskutujeme.

Komorová tachykardie

vzniká v oblasti pravé nebo levé srdeční komory. Arytmie pochází z jednoho místa nebo vzniká na podkladě kroužení vzruchu po anatomicky definovaném okruhu. Mapování a ablace se provádí většinou při běžící tachykardii, která musí být pacientem tolerována. Užití radiofrekvenční ablace při léčbě komorových tachykardií je menší u supraventrikulárních arytmií.

Společná rizika při radiofrekvenční ablaci

Specifická rizika při jednotlivých typech supraventrikulárních arytmií byla popsána výše.

V místě vpichu v oblasti třísla může vzniknout hematom (krevní podlitina), který se postupně vstřebává, ale pacienta neohrožuje. Jen velmi zřídka je nutné hematom vyprázdnit chirurgickým zákrokem. Ablace se může zkomplikovat tvorbou sraženin (trombózou) a uzávěrem cévy sraženinou (embolií). Preventivně podáváme látku Heparin, která brání vzniku těchto komplikací, proto se vyskytují jen ojediněle.

V literatuře popisované méně časté další závažné komplikace, jako je poranění srdečních struktur elektrodou i další život ohrožující komplikace, se vyskytují extrémně zřídka.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji