Menu
Česky English
532 23 1111

První odběr orgánů od dárce s nebijícím srdcem

Dne 27. 11. 2017 byl ve Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci s CKTCH úspěšně realizován první odběr orgánů od dárce s nebijícím srdcem na území Jihomoravského kraje.

 

Jednalo se o pacienta středního věku hospitalizovaného na KARIM ORIM IV s těžkým poraněním mozku po dopravní nehodě. Pacient nesplňoval kritéria pro stanovení smrti mozku, nicméně vzhledem k infaustní prognóze byla indikována paliativní péče. Po úmrtí byly týmem CKTCH odebrány obě ledviny a následně transplantovány příjemcům v Brně a Plzni. Podle předběžných informací došlo k časnému nástupu funkce obou štěpů.

 

 

 

V posledních letech byl zaznamenán pokles v počtu odběrů orgánů od dárců se stanovenou smrtí mozku. Příčinou jsou jak uplatnění preventivních opatření (bezpečnostní helmy, pásy), tak i zlepšení péče o pacienty se závažným poškozením mozku. Počet čekatelů na transplantovaný orgán však stoupá. Odběrem od dárců s nebijícím srdcem lze podstatně zvýšit počet transplantovaným orgánů a přispět tak ke zlepšení kvality či prodloužení života pacientů. Na zmíněný způsob odběru jsou kladeny vyšší personální a technické nároky ve smyslu souhry dárcovského a odběrového týmu. Je snaha o maximální zkrácení doby, během které jsou odebírané orgány ohrožovány ischemií v důsledku zástavy oběhu.

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji