Menu
Česky English
532 23 1111

První česká lékařka v Evropské resuscitační radě

/7. 2. 2022/ Historicky poprvé byla zvolena do vedení Science a Education Committee for Paediatric Life Support European Resuscitation Council zástupkyně ČR, odborná asistentka Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, Ústavu simulační medicíny a členka oborové rady Simulace v medicíně MUDr. Jana Djakow, Ph.D. „Naplňuje mne nejen hrdostí, ale i optimizmem, že kolegyně z našeho pracoviště dokáže ocenit i evropská odborná komunita. Je to především odrazem jejich kvalitní práce  a nesporné expertízy. Současně to také může být bráno, že podpora kvalitních pracovníků ze strany Fakultní nemocnice Brno i Lékařské fakulty není prázdnou frází. V dlouhodobém horizontu se totiž jednoznačně vyplácí,“ podotkl přednosta KDAR prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA.

Již dva roky byla lékařka dětského ARO součástí pracovní skupiny, která aktualizuje postupy dětské resuscitace, následně se jimi řídí profesionální zdravotníci nebo k nim přihlíží soudní znalci. Nyní je MUDr. Jana Djakow, Ph.D. členkou Evropské resuscitační rady „Zvolení do této funkce pro mě znamená pokračování dlouholeté práce zaměřující se na vzdělávání zdravotníků v oblasti zvládání resuscitace a kritických stavů u dětí. Možnost stát se (spolu)vedoucím této skupiny je především velká výzva a odpovědnost. Podílíme se na sestavování doporučených postupů pro resuscitaci Evropské resuscitační rady a následné implementaci těchto doporučení do vzdělávání i praxe. Kurzy Evropské resuscitační rady jsou pořádány v prakticky univerzální podobě v mnoha státech Evropy i v řadě mimoevropských zemí. Z pohledu pracovního je to domnívám se funkce prestižní a jistě nabízí i množství inspirace a kontaktů v rámci širšího vedení Evropské resuscitační rady.“

     Jsou nějaké kroky, které byste chtěla ve své funkci podniknout?

V rámci pokračující práce chceme v rámci našeho výboru dále rozpracovat koncept navazujících kurzů a kontinuálního vzdělávání v oblasti resuscitace. Chceme také rozvíjet mezioborovou spolupráci s dalšími Evropskými odbornými společnostmi a ILCOR, chystáme řadu webinářů a rádi bychom věnovali síly také k motivaci a dalšímu vzdělávání instruktorů Evropské resuscitační rady v moderních výukových metodách. Neustále vylepšujeme obsah i formu našich kurzů tak, aby reflektovaly potřeby evropských zdravotníků. A výhledově také budeme muset začít pracovat na další aktualizaci Doporučených postupů ERC pro rok 2025 (aktualizace se provádí každých 5 let).

     Zdravotnická a výuková zařízení v Evropě jsou jistě vzájemným obohacením, jak si podle Vás stojíme my?

V České republice vnímám potřebu ve zdravotnictví rozvíjet zejména netechnické dovednosti, týmovou spolupráci a efektivní komunikaci v krizových situacích. Jsme často výborně teoreticky připraveni, ale selháváme v praxi, protože kritické situace, ke kterým dochází výjimečně, netrénujeme. Měli bychom se také naučit více prostředků investovat do lidí a jejich vzdělávání, u nás stále převažují investice do betonu, přístrojů, do viditelných a hmatatelných věcí, protože to na fotkách zkrátka vypadá líp.

Konkrétně brněnské pracoviště se jistě může chlubit například Simulačním centrem, které i v celoevropském kontextu patří k tomu nejlepšímu, co lze v simulační výuce vidět. Jsem moc ráda, že vedení naší Kliniky i Ústavu vnímá tu potřebu stavět především na lidech a podporovat je, vládne zde velice přátelská atmosféra, která člověku dává energii do další práce. Myslím, že mám velké štěstí, že jsem obklopena lidmi, kteří mě podporují, ať už v prostředí rodiny a domova, tak i na všech mých pracovištích. Jen díky tomu se mohu rozvíjet sama a pak snad alespoň trochu přispět i k rozvoji dalších.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji