Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvky na tuzemských konferencích za rok 2004

Adam Z., Navrátil M.: Langerhansova histiocytóza X dospělých. Zkušenosti jednoho pracoviště. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.59

1.        Adam Z., Navrátil M.: Langerhansova histiocytóza X dospělých. Zkušenosti jednoho pracoviště. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.59

2.        Bačovský J., Vorlíček J., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Büchler T., Mayer J., Ščudla V., Špička I., Koza V., Indrák K., Svobodník A., Dušek L.,……….Multicentrická randomizovaná klinická studie 4W. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004.Sborník abstrakt č. 146

3.        Borská R., Trbušek M.: Fragile X syndrome: The role of fragile X mental retardation protein (FMRP) in the synaptic plasticity. VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Masarykova Universita v Brně a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. Brno, 3.-4. 2. 2004. Sborník abstrakt s. 24

4.        Büchlet T., Doleželová E., Pour L., Fabian P., Moulis M., Adam Z., Krejčí M., Křivanová A., Hájek R.: Exprese antigenu CD56 a kostní postižení u pacientů s mnohočetným myelomem. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P39

5.        Buchtová I., Zítková M.: Výskyt komplikací po alogenní transplantaci. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.102

6.        Buliková A., Penka M., Šlechtová M., Kissová J., Matýšková M., Smejkal P.: Poruchy krevního srážení u systémových onemocnění. Jarní krajský hematologický seminář Znojmo, 8.4. 2004, Bez abstrakt

7.        Buliková A., Penka M., Zavřelová J.: Antifosfolipidové protilátky – víme po 10-ti letech více? MEFA Brno, 3.11.2004. Bez abstrakt

8.        Červinek L., Horvátová B., Fojtík Z.: Polékový hypereozinofilní syndrom – DRESS syndrom (Drug rash with eosinophilia systemic symptoms). 48. Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. České Budějovice, 22.-25.9. 2004, Sborník 2004-10-26

9.        Doubek M., Brychtová Y., Doubek R., Janků P., Mayer J.: Anagrelid a gravidita. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 18

10.     Doubek M., Brychtová Y., Mayer J.: Idiopatický systémový „capillary leak“ syndrom mylně diagnostikovaný jako polycytemia vera. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 17

11.     Doubek M., Palásek I., Brychtová Y., Mayer J.: Léčba akutní myeloidní leukémie u nemocných ve věku nad 60 let. Srovnání kurativní a paliativní léčby. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník  s. 245, č.132

12.     Dudová S., Kovářová L., Trbušek M., Hájek R.,: Transfekce dendritických buněk v nádorové imunoterapii. V.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 25.-26.11.2004,  Sborník abstrakt, str. 27

13.     Dušek L., Žaloudík J., Koptíková J., Mužík J., Abrahámová J., Vyzula R., Vorlíček J.:Univerzální datový model pro hodnocení onkologické léčby a jejich výsledků. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník  s. 309, č.182.

14.     Dvořáková D., Pacholíková J., Doubek M., Mayer J.: Molekulárně genetická diagnostika minimální reziduální choroby u hematologických malignit. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kurs Molekulární genetika – možnosti molekulárně genetické diagnostiky a její použití. Praha, 8. 11. 2004. Bez abstrakt

15.     E. Hrabincová, L. Kozák Molecular-genetic analysis of congenital adrenal hyperplasia (21-hydroxylase deficiency). 19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004. Sborník abstrakt č. 42

16.     Elbl L, Chaloupka V, Nehyba S, Tomášková I, Kala P, Schildberger J, Poloczek M: Vliv časného ambulantního rehabilitačního programu na změny variability RR intervalu u nemocných po akutním infarktu myoakrdu. XII. Výroční sjezd ČKS, Brno, 2004. Cor Vasa Suppl, 2004, 4, s. 17

17.     Elbl L, Krejčí M, Mayer J, Kořístek Z: Pozdní kardiální následky po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně u nemocných s hematologickou malignitou. XII. Výroční sjezd ČKS, Brno, 2004 Cor Vasa Suppl, 2004, 4, s. 17

18.     Elčknerová J., Zítková M.: Praktické zkušenosti s hodnocením bolesti. 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 16. – 17. dubna  2004, Sborník S21

19.     Fínová L.: Bezpečí nemocných-podmínka kvality ošetřovatelské péče. Kvalita ošetřovatelské péče a akreditace zdravotnických zařízení 14.12.2004 MOÚ Brno. Bez abstrakt

20.     Fojtík Z.: Antifosfolipidový syndrom – všeobecný přehled a patofyziologie. 48.Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. České Budějovice, 22.9.-25.9. Sborník 2004-10-26

21.     Hájek R., Mistrík M., Ščudla V., Tóthová E., Schutzová M., Maisnar M., Gregora E., Špička I.: Results of the Clinical Trial of Czech Myeloma Group(CMG) Using Autologous Transplantation(4W,CMG2002) or Autologous Retransplantation.Bratislavské hematologické a transfuziologické dny, 18.-19.11.2004 Interná medicína 2004/10 Supl.4, 32S

22.     Hájek R., Pour L., Krejčí M., Adam Z.: Nové možnosti léčby mnohočetného myelomu a jejich dostupnost v České republice. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 144

23.     Hrabincová E, Novotná D, Magnová, Votava F, Kytnarová, Grochová I, Prášilová, Kalina Z, Gaillyová R, Fiedler Z, Širůčková, Kozák L: Kongenitální adrenální hyperplázie (deficit 21-hydroxylázy) – molekulárně genetická analýza a její úskalí Kaprasův den – Klinická genetika, Pracovní den Společnosti lékařské genetiky, Praha 24. března 2004. Sborník abstrakt č. 48

24.     Chaloupka V, Elbl L, Chaloupková Š: Zátěžová echokardiografie v prognostickém hodnocení nemocných po infarktu myokardu. XII. Výroční sjezd ČKS, Brno, 2004. Cor Vasa Suppl, 2004, s.17

25.     Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Chaloupková Š: Rehabilitace po inmfarktu myokardu u starších nemocných. XII. Výroční sjezd ČKS, Brno, 2004. Cor Vasa Suppl, 2004, 4, s. 29

26.     Chumchalová J., Francová H., Doubek M., Brychtová Y.,Kuhrová V., Mayer J.: Využití Time PCR ve slrdování minimální zbytkové choroby (MRD) u leukemických pacientů..8 Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno, 8.-9. prosince 2004,. Sborník abstrakt č.12

27.     Chumchalová J., Konopka R., Múdrý P., Štěrba J. DNA analýza MBL genu u onkologických pacientů. IX.onkogenetický den, 9.6.2004. Bez abstrakt

28.     Chumchalová J., Štěrba J., Múdrý P. Frekvence genotypů manan vázajícího lektinu u dětských onkologických pacientů. XIV. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Průhonice 5. – 7. 11. 2004. Bez abstrakt

29.     Chumchalová J., Štěrba J., Múdrý P., Konopka R., Manan vázající lektin  jeho role u dětských onkologických pacientů. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.153

30.     Drápalová, V. Jűttnerová, V. Bzdúch, D. Procházková, J. Zeman, L. KozákMolecular analysis of patients with Smith-Lemli-Opitz syndrome from the Czech Republic and Slovakia.19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004. Sborník abstrakt č. 43

31.     Kalvodová L.: Sestra jako součást týmu, který rozhoduje o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník  s. 333.

32.     Kalvodová L.: Zkušenosti lékaře s rozhodováním o ukončení neúspěšné protinádorové léčby. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.105

33.     Kamelander J., Hájek R., Adam Z.: Thalidomid v udržovací terapii mnohočetného myelomu. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt – dodatečné zaslané sdělení

34.     Kiss I : Maligní procesy žlučníku a žlučových cest – přehled. XXVIII. Brněnské onkologické dny, 2004. Edukační sborník č 24

35.     Kiss I, Šlampa P: Maligní procesy žlučníku a žlučových cest – chemoterapie a radioterapie. XXVIII. Brněnské onkologické dny, 2004. Edukační sborník č. 26

36.     Kiss I., Kocák I., Tomášek J., Kořístek Z., Hájek J.: Postavení vysokodávkované chemoterapie v léčbě nádorů varlat. XXVIII.Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník 116, s.202.

37.     Klabusay M., Čoupek P., Kořístek Z., Suková V., Vorlíček J.: Subpopulace CD34+36+ buněk je lepším prediktorem engraftmentu po alogenní příbuzenské transplantaci PBSC než dávka CD34+ buněk. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.42

38.     Klabusay M., Kořístek Z., Adler J., Mayer J.: Transplantace ex vivo expandovaných hematopoetických kmenových buněk u pacientů s diagnosou lymfomu indikovaných k autologní transplantaci PBSC. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 41

39.     Klimešová M., Adam Z., Maisnar V., Kalvodová L.: Analýza nežádoucích účinků indukční léčby mnohočetného myelomu v rámci multicentrické studie CMG 2002. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.149

40.     Kolářová M., Dřevová J., Ráčil Z., Kocmanová I., Trnková M., Mayer J.: Hygienické parametry a kvalita vnitřního prostředí na transplantačních jednotkách. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.139

41.     Konečná P, Procházková D, E. Hrabincová, L. Kozák, Vinohradská H, Zahradníčková J Prenatal diagnosis in Czech families with phenylketonuria. 19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004,Sborník abstrakt č. 58

42.     Konečná P, Procházková D, L. Kozák: Familiární deficit apo E – kazuistika. VI. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Ostrava 8.-11. září  2004, Sborník abstrakt č.5P5, str. 79

43.     Kořístek Z., Mayer J., Navrátil M.: Je leukaferéza přínosem u hyperleukocytárních AML? XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.136

44.     Kovářová L., Büchler T., Smejkalová J., Očadlíková D., Penka M., Hájek R., Imunomonitoring nemocných po vakcinaci Id-proteinem. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.133

45.     Kovářová L., Hájek R., Krejčí M., Adam Z., Vorlíček J., Penka M.,: Monitorování subtypůDendritických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem.V.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie,Hradec Králové, 25.-26.11.2004, Sborník abstrakt, s. 30

46.     Kovářová L., Klabusay M., Hájek R., Penka M.,: Labelling index u mnohočetného myelomu. Průtokové cytometry a průtoková cytometrie, Brno 22.-23.3.2004, Kurz-Průtoková cytometrie. Bez abstrakt

47.     Kozák L., Hrabincová E., Procházková D., Hejcmanová L., Ploranská L., Šťastná S., Hyánek J.: Báječná léta s fenylketonurií – od fenotypu ke genotypu a zpět k fenotypu. 8 Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno, 8.-9. prosince 2004. Sborník abstrakt č. PŘ7

48.     Kozák L., Kuhrová V., Zapletalová P, Letocha O., Freiberger T.: Molekulární podstata familiární hypercholesterolemie. 19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004 Sborník abstrakt č. 51

49.     Král Z., Marková J., Šmardová L., Móciková H., Navrátil M., Vášová I., Vorlíček J.: Naše zkušenosti s léčbou Hodgkinovy choroby prodle protokolů německé Hodgkinovy skupiny. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.53

50.     Krejčí M. Hájek R., Křivanévá A., Büchler T., Pour L., Mayer J., Vorlíček J.: Autologní transplantace periferních kmenových buněk u 158 pacientů s mnohočetným myelomem: výsledky jednoho centra. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 145

51.     Krejčí M., Mayer J., Doubek M., Brychtová Y.: Mykofenolát mofetil v terapii steroidrezistentní reakce štěpu proti hostiteli. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 4

52.     Křivanová A., Hájek R., Ščudla V., Ondrák K., Schulzová M., Krejčí M., Baťovský J., Buchler T., Svobodník A.,Adam Z., Pour L., Vorlíček J.,: Thalidomide in relapsing multiple myeloma after the First autograft – A pilot study for the evaluation of experimental maintenance therapy.Bratislavské hematologické a transfuziologické dny,18.-19.11.2004 Interná medicína 2004/10 Supl. 4, 33S

53.     Kuhrová V., Francová H., Klimešová D., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J.: Analýza mutací vIgVH a jejich význam v patologii B-CLL. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 155

54.     Kujíčková J., Brychtová Y., Doubek M., Kuhrová V., Francová H., Mentzlová D., Linková V., Mayer J.: Nová prognostická kritéria u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 110

55.     Kuklová L., Zítková M.: Úloha výživy u onkologicky nemocného. 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 16. – 17. dubna  2004 , Sborník S25

56.     Kusenda B., Štruncová S., Borská R., Tichý B. a Pospíšilová Š.: Využitie syntetických siRNA na funkčnú analýzu proteínu p53 pomocou DNA čipov, IV. Mezioborová konference mladých chemiků a biologů - Zďárské Vrchy  9. - 12.6. 2004. Chemické listy 98 (5) (2004), ISSN 0009-2770, s. 290.

57.     Kusenda B., Štruncová S., Borská R., Tichý B. a Pospíšilová Š.:Post-transcriptional regulation of antioncogene p53 using siRNA, RNA klub, Praha 23.9.2004.  Sborník abstrakt s.6, ISSN 1214-8598. 

58.     Kusenda B., Tichý B., Kotašková J., Štrunclová S., Borská R., Mayer J.: Regulácia expresie antiontogenu p53 pomocou syntetických siRNA.  8 Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno,8.-9. prosince 2004. Sborník abstrakt s. 19- 20

59.     Lengerová M., Volfová P., Sučiková J., Ráčil Z., Pacholíková J., Mayer J., Dvořáková D.: Kontroly při PCR diagnostice oportunních infekcí. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P55

60.     Maisnar V., Hájek R., Adam Z., Ščudla V., Gregora E., Mistrík M., Schützová M., Tóthová E., Špička I., Krejčí M., …..Vostrejšová S., Vorlíček J.: První informace o průběhu studie CMG2002. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 147

61.     Maláska J., Pacholíková J., Brychtová Y., Doubek M., Vránová J., Mayer J.: Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem – přehled a naše zkušenosti. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.37

62.     Malčíková J, Trbušek M, Bukovská S, Šmardová J, Mentzlová D, Brychtová Y, Mayer J: Inaktivace p53 u pacientů s B-CLL – detailní analýza obou alel. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 112

63.     Malčíková J, Trbušek M, Šmardová J, Bukovská S, Svitáková M, Mentzlová D, Linková V, Kuglík P, Kuhrová V, Francová H, Doubek M, Brychtová Y, Mayer J: Komplexní analýza dráhy ATM/p53 u B-CLL. Pražský hematologický den, Karolinum, 21.10.2004. Sborník abstrakt s. 3

64.     Malčíková J., Trbušek M., Bukovská S., Šmardová L., Mentzlová D., Doubek M., Brychtová Y., Mayer J.: Inaktivace p53 u pacientů s B-CLL - detailní analýza obou alel. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.112

65.     Marková J., Král Z., Cieslar P., Feltl D., Móciková H., Šmardová L., Lener P., Kozák T., Vorlíček J.: Přehled léčebné strategie u Hodgkinova lymfomu. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník 130, s.241-244

66.     Marková J., Král Z., Vorlíček J., Kozák T., Móciková H., Šmardová L., Feltl D., Diehl V.: BEACOPP eskalovaný – intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu (HL). XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 54

67.     Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Krejčí M.:  Pulzni cyklofosfamid v léčbě steroid-rezistentní aGvHD. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.2

68.     Mayer J., Schwarz J., Cetkovský P., Pacholíková J., Marková J., Doubek M., Brychtová Y., Mentzlová D., Palásek I., Dvořáková D.: Sledování minimální zbytkové nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) relativní kvalifikací exprese fúzních genů (FG). XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.2

69.     Mayer J.,:Využití monoklonálních látek v léčbě CLL. Pražský hematologický den, 21.10.2004. Sborník abstrakt s. 6

70.     Mejstřík P., Vášová I., Freiberger T., Kuhrová V.: Detekce translokace t(11,14) a klonálních přestaveb imunoglobulinových řetězců a jejich využití při sledování minimální zbytkové nemoci u pacientů s Mantle cell lymfomem. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 115

71.     Meluzín J., Groch L., Mayer J., Panovský R., Klabusay M……Kořístek Z., Navrátil M., Vorlíček J., Vítovec J.: Klinické zkušenosti s autologní transplantací dřeňových buněk v kardiologii. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.20

72.     Michálek J., Hájek R., Očadlíková D., Kovářová L., Penka M., Vitteta E.S.,: Možnosti buněčnéImunoterapie u onkologických pacientů Bratislavské hematologické a transfuziologické dny,18.-19.11.2004 ,Interná medicína 2004/10(Supl.4), 32S

73.     Michálek J., Stejskalová A., Kovářová L., Štěrba J., Žaloudík J., Hájek R.: Identifikace nádorově specifických T lymfocytů u pacientů s melanomem, myelomem a dětskými nádory. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrkt č. 151

74.     Michálek J., Stejskalová A., Kovářová L., Žaloudík J., Kovařík J., Hájek R.: Charakteristika autologních  T lymfocytů reaktivních proti metastázujícímu melanomu a mnohočetného myelomu. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník 55,  s. 117.

75.     Minaříková D., Ráčil Z., Sučiková J., Volfová P., Lengerová M., Pacholíková J., Dvořáková D., Mayer J.: Pneumocystová penumonie (PCP) u hematoonkologických nemocných diagnostikovaná pomocí dvoukolové nested PCR z BAL. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.140

76.     Múdrý P., Štěrba J., Chumchalová J.  Manózu vázající lektin a průběh febrilní neutropenie u dětských onkologických pacientů. VI. Český pediatrický kongres, Ostrava, 8.-11.9.204. Sborník abstrakt č. 3P7

77.     Navrátil M., Vášová I., Král Z.: Problematika chemoterapie lymfomů u nemocných ve vyšším věku. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník, s. 244,  P51

78.     Obořilová A., Doubek M., Kvapil F., Mayer J.: Případ úspěšné léčby hemofagocytárního syndromu. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 12

79.     Očadlíková D., Kovářová L., Vidláková P., Tůzová E., Heinigová J., Penka M., Žaloudík J., Hájek R., Michálek J.,: Identifikace myelom-specifických T-lymfocytů na základě interferonu gamma.XXVII.Brněnské onkologické dny,26.-28.5.2004, Edukační sborník 54, s.113 – 116, Podporováno grantem IGA MZČR 7475-3,NS 9126

80.     Očadlíková D., Zahradová L., Kovářová L., Penka M., Žaloudík J., Hájek R., Michálek J.:Příprava antigen-specifických T-lymfocytů u mnohočetného myelomu. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 134

81.     Očadlíková D., Zahradová L., Kovářová L., Penka M., Žaloudík J., Hájek R., Michálek J.,:Identifikace myelom-specifických T-lymfocytů na základě produkce IFN-gamma.Bratislavské hematologické a transfuziologické dny,18.-19.11.2004,Interná medicína 2004/10(Supl.4), 29SPodporováno grantem IGA MZČR 7475-3,NS 9126

82.     Ondřej Letocha, Marek Borský, Petra Zapletalová, Viera Kuhrová, 1Tomáš Freiberger, L. Kozák Improving of DNA analysis of LDL receptor gene by application of Denaturing High Performance Liquid Chromatography (DHPLC). 19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004. Sborník abstrakt č. 44

83.     Pacholíková J., Dvořáková D., Múdry P., Mendelová D., Štěrba J., Mentzlová D., Mayer J.: Testování kostní dřeně z hlediska diseminace maligních buněk u pacientů s diagnózou Ewingova sarkomu/PNET. XIV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Praha-Průhonice, 5.-7.11.2004. Sborník abstrakt není číslováno

84.     Pacholíková J., Dvořáková D., Múdry P., Štěrba J., Mayer J. Úskalí molekulární diagnostiky Ewingova sarkomu. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník , s. 79, č. 36

85.     Pacholíková J., et al.: Signální transdukční inhibitory – nové možnosti a nové problémy v hematoonkologické léčbě. IX. Onkogenetický den, Praha, 9. 6. 2004. Bez abstrakt

86.     Pacholíková J., Vránová J., Palásek I., Brychtová Y., Doubek M., Mentzlová D., Mayer J., Dvořáková D.: Detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s AML s expresí MLL fúzního genu. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 94

87.     Penka M., Blatný J., Buliková A., Smejkal P., Matýšková M., Gumulec J.: Aktivoaný faktor VII jako alternativa hemostyptické terapie. Postgraduální přednáška, XI. Slovensko – Česká konference o hematáze a trombóze. Martin, Slovensko, Máj, 2004, p. 11 – 12, Abstrakt č. 5

88.     Pospíšilová J., Berkovcová J., Palásek I., Brychtová Y., Krejčí M., Doubek M., Metzlová D., Mayer J., Dvořáková D.: Sledování zbytkové choroby u pacientů s akutní myelovou leukémií.  8 Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno, 8.-9. prosince 2004. Sborník abstrakt č. 24

89.     Pospíšilová Š., Borská R., Tichý B., Dvořáková D., Mayer J.: DNA čipy (microarrays) – účinný nástroj v onkologickém výzkumu a diagnostice. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 156

90.     Pospíšilová Š., Štruncová S., Kusenda B., Tichý B., Borská R., Mayer J.: RNA interference (RNAi) – nová technologie utlumení exprese fúzních genů. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstraktč. 154

91.     Pospíšilová Š., Tichý B., Borská R., Mayer J.: Microarrays a jejich uplatnění v moderní onkologické diagnostice. Konference „RNA klub“, Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, 23. 9. 2004. Bez abstrakt

92.     Pospíšilová Š., Tichý B., Štruncová S., Borská R., Mayer J.: Využití siRNA a microarrays v onkologii. VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Masarykova Universita v Brně a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. Brno, 3.-4. 2. 2004. Sborník abstrakt č. 15

93.     Pospíšilová Š.: Ovlivnění exprese tumorového supresoru p53 v nádorové buňce. Praha, Lékařský dům – přednáškový cyklus „Molekulární základy medicíny“, 21. 1. 2004. Bez abstrakt

94.     Pospíšilová Š.: Perspektivy využití DNA čipů v onkologii. IX. Onkogenetický den Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP, Praha – Lékařský dům, 9. 6. 2004. Bez abstrakt

95.     Pospíšilová Š.: Principy nových biomedicínských technologií - DNA čipy a RNA interference. Ústav biochemie, VŠCHT Praha, 11. 2. 2004. Bez abstrakt

96.     Pospíšilová Š.: Účinek RNA interference v nádorových buňkách a jeho detekce pomocí DNA microarrays. Přednáška organizovaná Mikrobiologickým ústavem Akademie Věd ČR, Praha, 20. 10. 2004. Bez abstrakt

97.     Pospíšilová Y.: Steroidní diabetes mellitus. Postgraduální diabetologický seminář, Diabetologické centrum USA. Brno, 13.-14. 2. 2004. Vnitř Lék 51, 2005, Suplementum 1, únor 2005

98.     Pour L., Vidláková P., Tůzová E., Penka M., Očadlíková D., Kovářová L., Zahradová L., Dudová S., Vigášová J., Büchler T., Michálek J., Hájek R.: Hodnocení koncentrací hepatocytárního růstového faktoru a endostatinu v různých fázích odběru kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.152

99.     Pour L.,Kovářová L., Bűchler T., Penka M., Vorlíček J., Hájek R.,: Hodnocení koncentrace endostatinu a hepatocytárního růstového faktoru v kostní dřeni u pacientů s mnohočetným myelomem a efekt příměsi periferní krve.Bratislavské hematologické a transfuziologické dny,18.-19.11.2004 Interná medicína 2004/10 Supl.4, 29S

100.  Procházková D, Pohlídal A, Slabík D, Němečková J, Mrázová J, Francová H, Kozák L:Biomarkers of bone metabolism in patients with classical galactosaemia. 19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004. Sborník abstrakt č. 7

101.  Ráčil Z., Kocmanová I., Horváthová B., Minaříková D., Vorlíček J., Mayer J.: Využití detekce galaktomannanu (GAL) v krvi a bronchoalveolární laváží (BAL) v diagnostice invazivní aspergilózy (IA) u hematoonkologických nemocných. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.143

102.  Ráčil Z., Kocmanová I., Horváthová B., Minaříková D., Vorlíček J., Mayer J.: Úspěšná léčba invazivní aspergilósy (IA) kombinací caspofunginu (CAS) a vorikonazolu (VOR) u vysoce rizikových hematoonkoligckých nemocných. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P62

103.  Řezáčová P., Zítková M.: Jak vidí hodnocení bolesti nemocní. 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 16. – 17. dubna  2004, Sborník S22

104.  Řezáčová P.: Hodnocení bolesti. Kvalita ošetřovatelské péče a akreditace zdravotnických zařízení 14.12.2004 MOÚ

105.  Sláma O. : Jak komunikovat s s terminálně nemocnými. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník s. 334, č. 199

106.  Sláma O., Haklová O.: Užití methylpenidátu v léčbě sedace působené vysokými dávkami opioidů. VI. Česko-slovenské dialogy o bolesti „Aktivitou proti bolesti“. Plzeň, 21.10.-23.10.2004. Bez abstrakt

107.  Sláma O., Pár poznámek k rozhovoru s pacientem o ukončení protinádorové léčby. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.104

108.  Sláma O.: Komunikace rozhodnutí o ukončení neprospěšné protinádorové léčby (videoprojekce). Seminář Podmínky ukončení neprospěšné (non benefical) protinádorové léčby a zásady další léčby onkologických pacientů. Brno,  5.-6.3.2004. Medicína po promoci 2004; 5 (2): s3

109.  Sláma O.: Práce s fenoménem naděje při rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. Seminář Podmínky ukončení neprospěšné (non benefical) protinádorové léčby a zásady další léčby onkologických pacientů. Brno,  5.-6.3.2004. Medicína po promoci 2004; 5 (2): s4

110.  Smejkal P., Doubek M., Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Penka M.: Diagnostika hereditárních trombocytopenií. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.49

111.  Smejkalová J., Hájek R., Vranová V., Kovářová L., Kuglík P., Filková H., Heinigová J., Adam Z., Krejčí M., Bűchler T.,  Kalábová V., Oltová A., Penka M.,: Imunomagnetická separace buněkz kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem-stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace. V.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie,Hradec Králové,25.-26.11.2004, Sborník abstrakt, s. 23,

112.  Smejkalová J., Hanák L., Vidláková P., Büchler T., Penka M., Hájek R., Michálek J.:Imunologické monitorování prvé protinádorové vakcíny připravené v ČR schválené SÚKLem pomocí metody Elispot. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník, č. 56, s. 117.

113.  Smejkalová J., Heinigová J., Očadlíková D., Dudová S., Zahradová L., …Büchler T., Penka M., Hájek R.: Myelomová banka vzorků – zpracování vzorků pomocí imunomagnetické separace. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 49

114.  Smejkalová J., Kovářová L., Vidláková P., Büchler T., Hanák L., Penka M., Hájek R., Michálek J.: První protinádorová vakcína připravená v ČR a schválená SÚKLem – imunologické monitorování pomocí metody Elispot. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 132

115.  Smejkalová J., Vranová V., Kuglík P., Filková H., Oltová A., Heinigová J., Očadlíková D., Dudová S., Vigášová J., Zahradová L., Kovářová L., Vidláková P., Hájek R.,: Stanovení delece 13q14 použitím Metody FISH na separovaných buňkách u pacientů s mnohočetným myelomem. 37.Výroční cytogenetická konference  Olomouc, 9.-10.9.2004. Sborník abstrakt č.16

116.  Smejkalová, Hanák, Buchler, Vidláková, Penka, Hájek, Michálek.: Imunologické monitorování prvé protinádorové vakcíny připravené v ČR schválené SÚKLem pomocí metody Elispot.  Moderní metody detekce cytokinů: proteinové microarraye, produkce cytokinů na buněčné úrovni, Praha, MBÚ, 6.– 7.4. 2004. Sborník abstrakt č. 34

117.  Svoboda M., Pacholíková J., Fabián P., Dvořáková D.:Izolace RNA pro účely RT-PCR, Real-Time PCR a DNA čipů z tkání fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafínových bločcích. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník 19,  s. 55.

118.  Šálek D., Vášová I., Navrátil M., Mayer J., Klabusay M., Hofmanová Ž., Minaříková D.: Fludarabin, cyklofosfamid a rituximab v léčbě indolentních nehodgkinských lymfomů. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P35

119.  Štruncová S., Kusenda B., Tichý B., Borská R., Borský M., Pospíšilová Š.: Příprava siRNA a její transfekce do nádorových buněk. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P54

120.  Štruncová S., Kusenda B., Tichý B., Borská R., Borský M., Pospíšilová Š.: Příprava siRNA a její transfekce do nádorových buněk. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.P54

121.  Tichý B., Borská R., Štrunclová S., Mayer J., Pospíšilová Š.: DNA čipy (microcarrays) – Moderní metodika studia genové exprese.  8 Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno, 8.-9. prosince 2004. Sborník abstrakt str. 31-32

122.  Tichý B., Štěrba J., Mendelová D., Borská R., Štruncová S., Pospíšilová Š., Mayer J.: Použití DNA čipů v diagnostice akutní lymfatické leukemie dětí. XIV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Praha-Průhonice, 5.-7.11.2004. Sborník abstrakt nečíslováno

123.  Tichý B., Štruncová S., Borská R., Pospíšilová Š.:DNA čipy (microarrays) a její využití v onkologické diagnostice. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník 18,  s. 54

124.  Tichý B., Štruncová S., Borská R., Pospíšilová Š.:DNA čipy (microarrays) a její využití v onkologické diagnostice. XXVII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník  s. 54

125.  Tomášek J, Kiss I, Válek V, Boudný J, Hrobař P, Letochová K: Léčebné možnosti hepatocelulárního karcinomu, karcinomu žlučníku a cholangiokarcinomu z pohledu ekonomických nákladů na léčbu. XXVIII. Brněnské onkologické dny, 2004, Edukační sborník 194, s. 328

126.  Tomíška M., Vášová I., Jarkovská M……..: Výsledky léčby primárních lymfomů zažívacího traktu v České republice. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.88

127.  Tomíška M., Vorlíček J.: Nutriční podpora onkologických nemocných. VI. Motolské dny 29. – 30. dubna 2004. Bez abstrakt

128.  Tomíška M.: Problémy nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů. XVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník s. 298, č. 175

129.  Tomíška M.: Zácpa u pokročile nemocných a možnosti jejího řešení. X. brněnský den paliativní medicíny. Říjen 2004. Bez abstrakt

130.  Trbušek M., Malčíková J., Bukovská S., Šmardová J., Mentzlová D., Doubek M., Brychtová Y., Mayer J.: Exprese proteinu MDM2 v B-CLL lymfocytech – příspěvek k onkogenezi nebo k  zastavení buněčného cyklu? XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.P46

131.  Trbušek M., Malčíková J., Šmardová J., Bukovská S., Svitáková  Mentzlová D., Linková V., Kuglík P., Kuhrová V.,Francová H., Doubek M., Brychtová Y., Pospíšilová Š., Mayer J.: Starý známý neznámý TP53, tentokráte u B-CLL. 8. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno,8.-9. prosince 2004. Sborník abstrakt str. 33-34

132.  Trněný M., Vášová I., Pytlík R., Kozák T., Belada D., Šiffnerová H., Mayer J., Kubáčková K., Papajík T., Lysý M., Fakan F., Kodet R., Petrová M., Klener P.: Kooperativní lymfomová skupina. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník s.230, č.83

133.  Trněný M., Vášová I., Šálková J., Mayer J., Navrátil M., Pytlík R……..Charakteristika 584 nemocných léčených pro difúzní velkobuněčný lymfom B řady – analýza Kooperativní lymfomové skupiny. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Edukační sborník č. 83

134.  Chaloupka V., L Elbl, S Nehyba, I Tomášková: Prognóza nemocných po infarktu myokardu. Vliv řízené rehabilitace. VII. Sjezd pracovní skupiny KVS rehabilitace, Tepllice n. Bečvou, 9.-10.1.2004 bez abstrakt

135.  Vášová I., Boudová L., Pirnos J…..:Primární testikulární lymfom (TL) klinickopatologická multicentrická retrospektivní studie a data registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS). XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004.Sborník abstrakt č.85

136.  Vášová I., Pytlík R., Trněný M., Kozák T., Kubáčková K., Belada D., Mayer J., Pirnos P., Fakan F., Kodet R., Papajík T., Petrová M., Hofmanová Ž.: Difuzní velkobuněčný B lymfom, charakteristika a léčba, data z registru  Kooperativní lymfomové skupiny. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník s. 235,  č.127

137.  Vášová I., Trněný M., Belada D., ……Kořístek Z., Minaříková D…..: Primární lymfomy centrálního nervového systému: data z registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS). XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P36

138.  Vášová I., Trněný M., Žák P., …. Mezinárodní randomizovaná studie primární léčby nemocných mladších 60ti let s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) s nízkým a středně nízkým rizikem srovnávající CHOP-like režim s rituximabem nebo bez rituximabu, první interim analýza. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 65

139.  Vidláková P., Michálek J., Stejskalová A., Štěrba J., Smejkalová J., Penka M., Hájek R.,: Individuální podání první protinádorové vakcíny u dětských pacientů se solidním nádoremV České republice. V.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie,Hradec Králové, 25.-26.11.2004, Sborník abstrakt, s 24.

140.  Vidláková P., Michálek J., Stejskalová A.,Štěrba J., Smejkalová J.,Penka M., Hájek R.,:Individuální podání první protinádorové vakcíny u dětských pacientů se solidním nádorem v České republice. Bratislavské hematologické a transfuziologické dny,18.-19.11.2004, Interná medicína 2004/10, Supl.4, s. 50

141.  Vidláková P., Smejkalová J., Hanák L., Penka M., Michálek J., Hájek R.: Zavedení metody Elispot v LEHABI. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 128

142.  Vigášová J., Kadlecová J., Hájek R., : Kvantitativní stanovení antigenů MAGE A-1a MAGE A –3 s využitím metody PCR v reálném čase na přístroji LightCycler.V.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie,Hradec Králové, 25.-26.11.2004, Sborník abstrakt, s. 24

143.  Volfová P., Dvořáková D., Ráčil Z., Mayer J.:Detekce herpatických virů u imunokopromitovaných pacientů metodou „real-time“ PCR. XVIII. Bněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004 Edukační sborník s. 271, č.152

144.  Volfová P., Lengerová M., Sučiková J., Berkovcová J., Ráčil Z., Dvořáková D., Mayer J.:Detekce respiračních virů u imunokompromotovaných pacientů. 8. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno,8.-9. prosince 2004 Sborník abstrakt s.36-37

145.  Volfová P., Sučiková J., Ráčil Z., Lengerová M., Pacholíková J., Mayer J., Dvořáková D.: Srovnání kvalitativních a kvantitativních PCR metod detekce herpetických vlivů u imunokompromitovaných pacientů. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. 141

146.  Vorlíček J., Adam Z.,:Lesk a bída onkologie. XI. Jihočeské onkologické dny, 14.10.-16.10.2004. Sborník abstrakt nečíslováno

147.  Vorlíček J., Kalvodová L.: Zkušenosti lékaře s rozhodováním o ukončení neprospěšné protinádorové léčby.  Seminář Podmínky ukončení neprospěšné (non benefical) protinádorové léčby a zásady další léčby onkologických pacientů. Brno, 5.-6.3.2004. Medicína po promoci 2004; 5 (2): s2

148.  Vorlíček J.: Lesk a bída onkologie. XX. Jubilejní Vanýskův den, Brno, 19. března 2004, Medicína po promoci 2004; 5 (1): s2

149.  Vorlíček J.: Podpůrná léčba v onkologii a role sestry. XXVIII.  Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004.  Edukační sborník  s. 330, č. 195

150.  Vorlíček J.: Ukončení neprospěšné protinádorové léčby. XXIII. Výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Forum Medical , Karlovy Vary, 10.-13.11.2004. Sborník abstrakt nečíslováno

151.  Vrábelová S., Borský M., Kozák L.The application of Denaturing High Performance Liquid Chromatography (DHPLC) for detection of mutation in ATP7B gene in patients with Wilson disease.19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004. Sborník abstrakt č.54

152.  Vrábelová S., Letocha O., Borský M., Kozák L.:Molekulárně genetická analýza genu ATP7B u pacientů s Wilsonovou chorobou. 8. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno,8.-9. prosince 2004. Sborník abstrakt str. 38

153.  Vránová J., Pacholíková J., Brychtová Y., Doubek M., Mentzlová D., Mayer J., Dvořáková D.: Bodové mutace v klinázové doméně ABL u pacientů s CML – příčina resistence na STI-571. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.38

154.  Zahradová L., Kovářová L., Hájek R., Michálek J.,: Využití CFSE při flow cytometrické analýzePrůtokové cytometry a průtoková cytometrie, Brno 22.-23.3.2004,Kurz-Průtoková cytometriePodporováno grantem IGA MZČR 7475-3,NS 9126,   GAČR301/04/1387,LF3148,  VZ MŠMT 141100003,LF 2803. Edukační sborník č. P6

155.  Zahradová L., Kovářová L., Očadlíková D., Hájek R., Michálek J.: Měření cytotoxicity protinádorových lymfocytů pomocí neradioaktivního testu. XXVIII. Brněnské onkologické dny. 26.-28. května 2004. Edukační sborník 54, s. 116

156.  Zahradová L., Očadlíková D., Kovářová L., Hájek R., Michálek J.: Zavedení neradioaktivního testu cytotoxicity pro hodnocení aktivity. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č. P6

157.  Zahradová L., Očadlíková D., Kovářová L., Penka M., Žaloudík J., Hájek R., Michálek M.,:Příprava myelom-specifických autologních T-lymfocytů.V.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 25.-26.11.2004, Sborník abstrakt, s. 38

158.  Zapletalová E., Fajkusová L.: Pletencová svalová dystrofie typu 2A – srovnání výsledků analýzy DNA a mRNA genu pro kaplain3. 8. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí  Brno,8.-9. prosince 2004. Sborník příspěvků s. 41

159.  Zapletalová P., Letocha O., Kuhrová V., 1Freiberger T., Kozák L. Distribution and frequency of mutations in LDL receptor gene in Czech patients with familial hypercholesterolemia. 19. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Podbanské, 26.-28. května 2004. Sborník abstrakt č.40

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji