Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2002

Hájek, R., Ščudla, V., Gregora, E., ….Adam, Z.: Klinický protokol CMG 2002 – nová randomizovaná studie české myelomové skupiny. XVI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24. –25. 5. 2002...

 1. Adam, Z.: Diferenciální diagnóza eosinofilie. XVI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24. –25. 5. 2002.
 2. Hájek, R., Ščudla, V., Gregora, E., ….Adam, Z.: Klinický protokol CMG 2002 – nová randomizovaná studie české myelomové skupiny. XVI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24. –25. 5. 2002.
 3. Havelková, H., Kadlčíková K.: Kazuistika pacientky s diagnózou akutní leukémie. X. liberecké dny sester, Liberec, 23. – 24.5. 2002, Sborník s. 37, přednáška č. 29.
 4. Kadlčíková, H.: Nejčastější ošetřovatelské problémy u onkologicky nemocných. XVI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24. –25. 5. 2002.
 5. Kovářová, L.: Monitorování podtypů dendritických buněk v periferní krvi pacientů s mnohočetným myelomem. XVI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24. –25. 5. 2002.
 6. Mayer,J., Doubek, M., Ráčil, Z.: Sulperazon v léčbě febrilní neutropenie. 6. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava 5. – 6.4. 2002, Edukační sborník str.
 7. Vorlíček, J., Hájek, R., Krejčí, M. et al.:Clinical research of the czech myeloma group (CMG): Therapy of multiple myeloma (MM) with high dose melphalan followed maintenance therapy (MT) with interferon alpha (IFN) or sequential MT IFN/Dexamethasone (DEX). (Interim analysis of the randomized trial “4W” of Czech myeloma Group). Symposium The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal disease. Brno, IDVZP, 2002, s. 134.
 8. Büchler T, Hájek R, Bourková L, Kovářová L, Musilová R, Buliková A, Doubek M, Svobodník A, Mareschová I, Váňová P, Túzová E, Vidláková P, Vorlíček J, Penka M. IMV Immunopotentiators in modern Vaccines 14-16 May 2002, Prague, Abstracts, 2002, s.1-3.
 9. Brychtová Y.,Doubek M., Buchtová I. Imunopresivní léčba a zejména transplantace krvetvorných buněk zlepšují prognózu pacientů s aplastickou anemií. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 10. Mayer J., Brychtová Y.,Krejčí M.,Doubek M., Kořistek Z., Transplantace krvetvorných buněk po nemyeloablativních režimech v ČR. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 11. Obořilová A., Mayer J., Krejčí M., Podání pulzního cyklofosfamidu v léčbě steroidrezistentní. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 12. Doubek M., Mayer J., Vorlíček J., Kořistek Z., Hájek R., Adam Z., Brychtová Y., Protivánková M., Krejčí M., Vášová I., Král Z., Navrátil M., Tomíška M., Klabusay M., Buchtová I., Čerňanská J., Hoffová V. Osm let transplantačního programu na interní hematoonkologické klinice FN Brno. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 13. Klabusay M., Mayer J., Kořístek Z., Kovářová L., Subpopulace CD341 buněk: Analýza fenotypu periferních kmenových buněk pacientů mobilizovaných G-CSF XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 14. Klabusay M., Kořístek Z., Vinklárková J., Adler J., Mayer J., Vorlíček J., Izolace, kultivace a expanze hematopoetických kmenových buněk ex vivo. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 15. Krejčí M., Mayer J., Elbl L. Výskyt hypertenze a hyperlipidémie u pacientů léčených alogenní transplantací periferních kmenových buněk. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 16. Mayer J., Vorlíček J., Krejčí M., Doubek Z., Kořístek Z. Charakteristika a osud nemocných s relapsem akutní myeloidní leukémie (AML) po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT). XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 17. Doubek M., Mayer J., Kořístek Z., Brychtová Y., Protivánková M., Buchtová I., Čerňanská J., Vorlíček J. Mobilizace periferních kmenových buněk krvetvorby podáním metotrexátu s cytosinarabinosidem a aplikací hematopoetického růstového faktoru u dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 18. Dvořáková D., Pacholíková J., Doubek M., Mayer J., Faitová J., Dvořák P. Zvýšená exprese receptoru pro fibroblastové růstové faktory 3 (FGFR3) v CD34+ BCR-ABL+ progenitorových buňkách u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML). XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 19. Büchler T., Bourková L., Kovářová L., Musilová R., Hájek R., Váňová P., Svobodník A., Kultivace dendrických buněk v bezsérovém mediu s použitím různých kombinací cytokinů. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 20. Büchler T., Buliková A., Kovářová L., Musilová R., Čech Z., Hanák L., Vidláková P., Hájek R., Túzová E. Kultivace dendritických buněk v adherentních vacích. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 21. Adam Z.,Hejlová N., Kessler P.,Walterová L.,Krejčí M., Mayer J., Vorlíček J., Předběžné výsledky klinické studie 4W- Multicentrické randomizované studie české myelomové skupiny. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 22. Hájek R., Křivanová A., Büchler T., Krejčí M., Kovářová L., Penka M., Adam Z., Mayer J., Vorlíček J. Standardní a experimentální imunoterapie u nemocných s mnohočetným myelomem. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 23. Hájek R., Gregora E., Straub J, Adam Z., Jankovská M. Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu – výsledky v ČRXIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 24. Hájek R., Trnavská I., Krejčí M., Adam Z., Svobodník A., Penka M., Může být morfologie plazmatických buněk indikátorem prognózy u mnohotného myelomu. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 25. Hájek R.,Holubová V., Sobotka J.,Fišerová A., Kuglík P., Fluorescenční in situ hybridizace na separovaných myelomových buňkách u mnohočetného myelomu. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 26. Krejčí, M., Adam, Z., Hájek, R., Mayer ,J., Vorlíček, J.: Stimulace periferních hematopoetických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 27. Křivanová, A., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Büchler T., Kořístek Z., Benčíková V., Vostrejšová S., Vinklárková J., Mayer J., Vorlíček J., a kol.: Význam retransplantace u mnohočetného myelomu (MM), hodnocení léčebné účinnosti v klinickém experimentu pomoci “T2 modelu”. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 28. Kovářová L., Büchler T., Klabusay M., Hájek R. Monitorování dendritických buněk a jejich podtypů v průběhu léčby nemocných s mnohočetným myelomem. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 29. Musilová R., Táborská E., Hájek R., Kořístek Z., a další : Příprava a použití nádorového antigenu z patologického imunoglobulinu pro pacienty s mnohočetným myelomem. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 30. Král Z., Dušek L., Wagnerová B., Vášová I., Navrátil M., Mayer J., Vorlíček j., Výsledky vysokodávkované chemoterapie u nemocných s nepříznivou prognózou hodgkinovy choroby. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 31. Vášová I., Trněný M., Kubáčková K., Papajík T., Navrátil M., Kořístek Z., Mayer J. Mediastinální velkobuněčný B-lymfom – srovnání s nommediastinálním DLCL. Retrospektivní data registru kooperativní lymfomové skupiny. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 32. Obořilová A., Mayer J., Dvořáková D., Černová T., Vášová I., Navrátil M., Kořístek Z., Vinklárková J., Muzikářová M. Monitorování molekulárně biologické odpovědi u pacientů s folikulárním lymfomem po podání systémové chemoterapie. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 33. Navrátil M., Vášová I., Mayer J., Král Z. Léčba relabujících indolentních lymfomů monoklonální protilátkovou anti CD20 – rituximabem. Zkušenosti z jednoho centra. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 34. Vášová I., Navrátil M., Kořístek Z., Mayer J., Tomíška M., Minaříková D., Král Z. Difuzní velkobuněčný B-lymfom. Retrospektivní data pracoviště FN Bohunice. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 35. Čampulková T., Vášová I., Alptauerová M., Petrtýlová H., Kajaba V. a Vajchrová M. Kooperativní lymfová skupina – přehled činnosti datacentra. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 36. Král Z., Šmardová L., Navrátil M., Vášová I., Mayer J., Vorlíček J. Naše zkušenosti s léčbou hodgkinovy choroby protokolů německé hodgkinovy skupiny. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 37. Král Z., Šmardová L., Mayer J., Dvořáková D., Vášová I., Navrátil M. Výskyt pneumocystové pneumonie u nemocných s hodgkinovou chorobou léčených chemoterapií eskalovaný beacopp. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 38. Šmardová Lenka Postižení plicního parenchymu u hodgkinova lymfomu, vzácný případ plicního postižení u pacientky bez mediastinální lymfadenopatie (zkušenosti s naším souborem nemocných s pokročilým onemocněním). XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 39. Penka M., Doubek M., a další. Účinek anagrelidu v léčbě esenciální trombocytémie. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 40. Pacholíková J., Fajkusová L., Klocová K., Dvořáková D., Mayer J. Dna metylace de novo – možný marker progrese chronické myeloidní leukémie. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 41. Brychtová Y, Doubek M., Mayer J., Protivánková M., Hájek R. Imatinib mesylát v léčbě nemocných s pokročilou chronickou myeloidní leukémií. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 42. Sobotka J., Brychtový Y., Holubová V., Linková V., Oltová A. Parciální trizomie 9p u polycytemia vera. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 43. Brychtová Y., Doubek M., Mayer J., Buchtová I. Rituximab v eskalovaných dávkách u pacientů s chemorezistentními a progredujícími chronickými leukemiemi B lymfocytární řady. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 44. Doubek M., Mayer J., Horký D., Doubek J., Vorlíček J. a kol. Zvířecí model nefrotoxicity amfotericinu B desoxycholátu a amfotericinu B koloidní disperze a jeho využití u hematoonkologických nemocných. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 45. Škapová D., Dvořáková D., Ráčil Z., Mayer J. Monitorování reaktivace herpesvirů v leukocytech periferní krve u rizikových skupin hematoonkologických pacientů. XIII. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres , Praha 22. - 25. září 2002
 46. Vorlíček J. Iniciální příznaky onkologických onemocnění – přístup klinika. IX. Kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. 18. – 21. září 2002. Zlín
 47. Adam Z. Pokroky v léčbě nejčastějších maligních chorob. IX. Kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. 18. – 21. září 2002. Zlín
 48. Křivanová A., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Büchler T., Sedláčková J., Doubek M., Klabusay M., Kořístek Z., Benčíková V., Penka M., Mayer J., Vorlíček J. Aktivace autologního štěpu interleukinem 2 (IL-2) u nemocných s mnohočetným myelomem (MM). Hodnocení léčebné účinnosti v klinickém experimentu pomocí “T2 modelu”. Abstrakty. XXI. Dni mladých internistov , Martin, 30. – 31. máj 2002
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji