Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2000

Adam, Z., Tomíška, M., Prokeš, B., Hájek, R., Krejčí, M.:Léčba osteolytických projevů mnohočetného myelomu. Therapy of osteolytic distruction in multiple myeloma. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt L 12, s. 17-18...

 1. Adam, Z., Tomíška, M., Prokeš, B., Hájek, R., Krejčí, M.:Léčba osteolytických projevů mnohočetného myelomu. Therapy of osteolytic distruction in multiple myeloma. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt L 12, s. 17-18.
 2. Bačovský J.,Hájek, R., Adam, Z., a spol. The Vth Mitteleurope- Countries Meeting of Internal medicine, Bratislava, 29.-30.6.2000
 3. Doubek, M., Brychtová, Y.: Paroxyzmální noční hemoglobinurie: popis případu. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 51.
 4. Doubek, M., Mayer, J., Horký, D. a kol.: Zvířecí model nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B. XIV. Olomoucké dny s mezinárodní účastí. Olomouc, 8-10.6. 2000, Abstact 40, sborník abstrakt s. 54.
 5. Doubek, M., Mayer, J.: Prevence nefrotoxicity konvenčního Amfotericinu B. Prophylaxis of conventional amphotericin B – induced nephrotoxicity. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt L 17, s. 26.
 6. Doubek, M., Mayer, J.: Prevence nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 39, sborník abstrakt s. 53, Oceněno jako nejlepší přednáška mladého hematologa.
 7. Dvořáková, D., Mayer, J., Zemánková, J., Sučíková J.: Detekce zbytkové choroby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) po transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Kongres Pokroky v lékařství a farmacii, BVV Brno, 8. – 11. 11. 2000.
 8. Elbl, L., Chaloupka, V., Nehyba, S., Navrátil, M., Vášová, I., Vorlíček, J.: Chronická kardiotoxicita chemoterapie u nemocných s maligním lymfomem a Hodgkinovou nemocí. Cor et Vasa, Supplementum, 2000, s. 10-11. Abstracts.
 9. Elbl, L., Chaloupka, V., Nehyba, S., Navrátil, M., Vášová, I., Vorlíček, J.: Doxorubicin – induced cardiotoxicity in adults with lymphomas and Hodgkin disease. The Journal of Heart Failure, Abstracts 539.
 10. Fišerová, A., Hájek, R., Bourková, L., Doubek, M., Klabusay, M., Vidláková, P., Tůzová, E., Banovská, A., Vorlíček, J., Penka, M.: Magnetická separace myelomových buněk. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 35, sborník s. 48.
 11. Fojtík Z, Obrovská M. Selektivní modulátory estrogenových receptorů v léčbě osteoporózy. Česká Revmatologie IV/2000, abstrakt.
 12. Fojtík Z, Obrovská M. Selektivní modulátory estrogenových receptorů v léčbě osteoporózy. 44. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, 27.-30.9.2000, Hradec Králové, přednáška
 13. Freiberger T., Mayer, J.: Detekce chimerismu u pacientů po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk po nemyeloblativním režimu. . Kongres Pokroky v lékařství a farmacii, BVV Brno, 8. – 11. 11. 2000.
 14. Hájek, R., Adam, Z., Ščudla, V. a kol.: Průběh studie 4W u nemocných s mnohočetným myelomem: druhá analýza dlouhodobých výsledků. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 31.
 15. Hubáček, j., Malý, j., Mayer, J., a kol.: Léčba AML seniorského věku – výsledky studie tří hematologických center. . XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 9.
 16. Indrák, K., Mayer, J., Sajdová, J., Malý J. a kol.: Výsledky léčby akutních leukémií v pěti hematologických centrech ČR v letech 1996 – 1999, XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 11.
 17. Kadlčíková, h., Bombíková,H.: Postižení GIT po vysokodávkované chemoterapii a při transplantaci kostní dřeně. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 75.
 18. Kadlčíková, H.: Kvalita života pacientky během léčby transplantace kostní dřeně. Quality of life of patients treated with bonne marrow transplantation. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt O13, s. 69.
 19. Kalous, O, Mayer,J., Doubek, M. et al: Vysokodávkovaný perorální busulfan- monitorace plazmatických hladin a následná úprava jeho dávkování zlepšující průběh a výsledky transplantací periferních krvetvorných buněk. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 84
 20. Kalous, O., Mayer, J., Doubek, M., Malášková, L., Dastych, M: Úprava dávkování cytostatika busulfanu na základě monitorace jeho plazmatických hladin před transplantací periferních krvetvorných buněk vede k významnému zlepšení průběhu a výsledku transplantací. Dosage Modific of Busulfan Based on the Results od its Plasma Contrentrations Monnitoring Prior to Peripheral Stem Cell Transplantations Leads to a Significant Improvement of the Course and Results of Transplantation. VII konference mladých lékařů, Brno, červen 2000
 21. Kiss, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Hlavní klinické indikace pro in vitro testování chemorezistence nádorů. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 61.
 22. Kolářová, M., Kalous, O.: Scabies u imunokompromitovaných pacientů. Scabies in immunocompromised patients-world centers experience. – zkušenosti ze světových center. Seminář společnosti pro nemocniční hygienu, Praha, únor, 2000.
 23. Komárková, P.: Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s febrilní neutropenií. Problems of nursing care in patients with febrile neutropenia. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt č.O26, s. 84.
 24. Kořístek, Z., Štěrba, J., Mayer, J et al: Separace PBSC u dětí s hmotností pod 20 kg – naše zkušenosti. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 10.
 25. Král, Z., Vášová, I., Navrátil, M., Mayer, J. et al.: Účinek vysokodávkované chemoterapie u nemocných s hodgkinovou chorobou. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 26.
 26. Krejčí, P., Dvořáková, D., Krahulcová, E., Hampl, A., Dvořák, P.: Fibroblast growth factor 2 (FGF2) and leukemia. What might be significance of the increased FGF2 synthesis for feukemia cells? Scripta Medica,2,tomus 73, 2000, p.142
 27. Křivanová, A., Fojtík, Z., Adam, Z., Peš, B., Znojil, V., Hájek, R., Krejčí, M., Doubek, M., Vorlíček, J.: Influence of clodronate on the bone density of patients with multiple myeloma – Three- year follow-up of the therapeutic effect. Osteoporosis Int 11: S187-S187, Suppl. 2, 2000
 28. Křivanová, A., Hájek, R., Adam, Z. et al: “T2” – Klinický experimentální model hodnocení léčebné účinnosti perspektivních léčebných postupů u nemocných s mnohočetným myelomem (průběžné výsledky pilotních studií). XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 34
 29. Maláska, J., Fajkus, J. Bajer, M., Vyzula, R. et al.: Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. Proceedings of the 2000 Miami Nature Biotechnology Winter Symposium, 2000, 11, S29a, abstr.
 30. Maláska, J., Fajkusová, L., Vyzula, R., Žaloudík, J. et al.: Biologie a klinický význam telomerázy u kolorektálního karcinomu. BOD 2000, Brno, abstr.
 31. Marková, J., Kiss, I., Vyzula, R.: Intraarteriální lokoregionální chemoterapie u pacientů s primárním nebo metastatickým postižením jater. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 109.
 32. Mayer, J., Kiss, I.: Minialogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných s adenokarcinomem ledvin. 8. onkologicko-urologické sympozium, Praha, 23. 11. 2000
 33. Mayer, J., Kořístek, Z., Doubek, M. et al.: Alogenní transplantace periferních kmenových buněk po nemyeloblativním režimu. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 79.
 34. Mayer, J.: Alogeneic transplantation of hematopoetic stem cells after a non-myeloblative conditioning. 2 konference s mezinárodní účastí na téma Pokroky v transplantaci kostní dřeně, Praha, 27.1. 2000, Univerzita Karlova, invited lecture.
 35. Mayer, J.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk s nemyeloablativním režimem v léčbě leukemií. Allogeneic Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation in Leukemia Patients after Non-Myeloablative Regimens. Pokroky v transplantaci kostní dřeně II, Praha, 27. ledna, 2000. Abstrakt nečíslován.
 36. Mikulková, M.: Význam dobré připravenosti personálu při ošetřování onkologického pacienta na jednotce intenzivní péče. The significance of the sufficient nursing staff´s knowledges during nursing care in the oncology patients in the intensive care unit. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt O18, s.74.
 37. Parkánová, p., Vostrejšová, S., Komárková, P.: Význam skupinové péče v hematoonkologii. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 89.
 38. Pospíšilová, Y.: Přednáška: Chronické komplikace diabetes mellitus a role praktického lékaře, Brněnské dny praktického lékařství, 29.-30.9.2 000.
 39. Pospíšilová, Y.: Přednáška: Výhledy v terapii PAD, postgraduální regionální diabetologický seminář v Brně, dne 19. 5. 2000 (19.-20. 5. 2000).
 40. Rakovanová D., Mikulková, M.: Význam dobré připravenosti pacienta před transplantací kostní dřeně. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 72.
 41. Sláma, O., Navrátil, M., Vášová, I.: Naše zkušenosti s rituximabem v léčbě lymfoproliferativních onemocnění: přehled nežádoucích účinků a jejich léčba. Our Experience with rituximab in the treatment of low grade lymfproliferative disorders. Overview of adverse effects and their management. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt č.L29, s. 39.
 42. Sláma, O., Vorlíček, J., Skřičková, J.: Konsiliární paliativní tým v prostředí univerzitní nemocnice. 6. brněnský den paliativní medicíny, Brno, 29.9.2000.
 43. Smejkal, P., Matýšková, M., Bulíková, A., Zavřelová, J. Penka, M., Řiháčková, P., Kalous, O.: Získaný inhibitor koagulačního faktoru VIII v regionu jižní Moravy. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, přednáška 117.
 44. Škapová, D., Dvořáková, D., Kristková, Z., Sučiková, J.: Využití PCR k včasné detekci patogenů komplikujících léčbu pacientů s hematologickými malignitami Kongres Pokroky v lékařství a farmacii, BVV Brno, , 8.-11.11.2000, Brno, abstrakt Scripta Medica
 45. Špelda, S., Kaplanová, J., Skřičková, J., Pálková, I., Vyzula, R., Kiss, I., Petera, J., Čoupek, P.: Léčba lokoregionálně pokročilého nemalobuněčného bronchogenního karcinomu souběžnou chemoterapií paklitaxel, carboplatina, etoposid a radioterapií. X. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Poprad, Slovensko, P07, 2000 (poster).
 46. Tomíška, M., Hrbková, D., Tomíšková, M.: Prelimitary experience with oral suspension of megestrol acetate (Megace) in advanced cancer patients (abstrakt). Nutrition, 2000, 16 1, p. V 
 47. Tomíška, M., Obořilová, A.: Imunomodulační umělá klinická výživa. 5. pracovní odpoledne Nutričního týmu FN Brno-Bohunice, 7. 12.2000.
 48. Válek, V., Boudný, J., Ostřížek, T., Vyzula, R., Kiss, I., Zbořil, V., Itai, Y., Arai, Y.: Angiografické zavedení port-katetru. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 112
 49. Válek, V., Boudný, J., Ostřížek, T., Vyzula, R., Kiss, I., Zbořil, V., Itai, Y.: Angiografické intervenční metody v léčbě primárních a sekundárních tumorů jater. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 178.
 50. Vášová, I..: Sekundární kožní projevy u nemocných s lymfomy. Přednáška, Celostátní symposium dermatologie, Brno, 20.10. 2000.
 51. Vlček, J., Jandová, M., Vorlíček, J., Malý, J.: Management of Neutropenia. J. Oncol. Pharm. Practice, Vol. 6, No.1, 2000. Conference Abstracts 11.
 52. Vorlíček, J., Adam, Z.: Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu. VII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi, Zlín 6.-9. září 2000.
 53. Vorlíček, J.: česká paliativní medicína na začátku nového století. 6. brněnský den paliativní medicíny, Brno, 29.9.2000.
 54. Vyzula, R., Kiss, I.: Možnosti chemoterapie primárních a sekundárních nádorů jater. Sympozium o intervenční radiologii u onkologických nemocných. 28.4.2000, Brno, abstr.
 55. Vyzula, R., Kiss, I.: Možnosti chemoterapie primárních a sekundárních nádorů jater. Sympozium o intervenční radiologii u onkologických nemocných. 28.4.2000, Brno, abstr., (invated speaker).
 56. Vyzula, R., Navrátilová, D., Hrbková, D.: Learning to live with cancer – Balance. International Oncological Symposium, květen 5.-6. 2000, Praha, abstr.
 57. Vyzula, R., Navrátilová, D., Hrbková, D.: Learning to live with cancer – Balance. International Oncological Symposium, květen 5.-6. 2000, Praha, abstr. (invated speaker).
 58. Vyzula, R., Tobolíková, V., Lorenz, I. et al.: Intenzivní léčba pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. Sborník, Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 2000, 5, abstr. 123.
 59. Vyzula, R., Tobolíková, V., Lorenz, I.: Problémy s intenzivní léčbou pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. Mezinárodní seminář radiologů, 28.4. 2000, Brno (invated speaker).
 60. Vyzula, R., Tomášek, J., Kiss, I. et al.: Chronopharmacology in daily oncology practice. J Oncol Pharm Practice 2000, 6 (1), 16, abstr.
 61. Vyzula, R., Tomášek, J., Kiss, I. et al.: Chronopharmacology in daily oncology practice. The seventh international symposium on oncology pharmacy practice. Prague, April 5-8, 2000, abstr. (invated speaker).
 62. Vyzula, R., Tomášek, J., Kiss, I., Tobolíková, V., Marková, J.: Chronoterapie kombinací 5-fluorouracil/cisplatina/leukovorin metastatického karcinomu gastrointestinálního traktu. Sborník abstratků, BOD 2000, Brno, abstr. 73.
 63. Vyzula, R.: Analoga GnRH v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Seminář onkologů, Tweng, Rakousko, 7.3.2000, (pozvaný speaker).
 64. Vyzula, R.: Další zdokonalení programu Balance. Seminář onkologů, Plzeň, 5.4.2000, (pozvaný řečník)
 65. Vyzula, R.: Dose density přednosti před HD u pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. Seminář gynekologů, Brno, 29.3.2000, (pozvaný řečník)
 66. Vyzula, R.: Hormonoterapie karcinomu prsu. Seminář onkologů, Tweng, Rakousko, 6.3. 2000, (pozvaný speaker).
 67. Vyzula, R.: Chronobiologie v moderní medicíně. Seminář internistů, Brno, 9.2.2000.
 68. Vyzula, R.: Intenzivní léčba karcinomu prsu u pre- a perimenopauzálních žen. XIX. Výroční konference Společnosti všeobecného lékařství, Brno, 18.11.2000. (pozvaný řečník)
 69. Vyzula, R.: Intenzivní léčba pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. 2. Celostátní sjezd sdružení soukromých gynekologů České republiky s mezinárodní účastí. Praha 26.5. 2000.
 70. Vyzula, R.: Léčba metastazujícího karcinomu prsu. Kurz České lékařské komory, Praha, 11.11.2000. (pozvaný řečník)
 71. Vyzula, R.: Postavení vysokodávkované chemoterapie v léčbě ca prsu. Kurz České lékařské komory, Praha, 11.11.2000. (pozvaný řečník)
 72. Vyzula, R.: Postoperative follow-up in colorectal cancer. ESO proceedings, Praha, 14.4.2000, abstr.
 73. Vyzula, R.: Postoperative follow-up in colorectal cancer. ESO training course, Praha, 14.4. 2000, abstr. (invated speaker).
 74. Vyzula, R.: Programy a klinické studie OKO. Seminář jihomoravských onkologů, Jaroměřice nad Rokytnou, 14.4.2000 (invated speaker).
 75. Vyzula, R.: Úskalí diagnostiky a léčby karcinomu prsu. Seminář farmaceutů, Medlov, 10.11.2000. (pozvaný řečník)
 76. Žaloudík, J., Hajdúch, M., Coufal, O., Kiss, I., Vyzula, R.: Možnosti testování chemorezistence nádorů trávicího traktu. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 60.
 77. Žaloudík, J., Hajdúch, M., Coufal, O., Kiss, I., Vyzula, R.: Možnosti testování chemorezistence nádorů trávicího traktu. BOD 2000, Brno, abstr.
 78. Žaloudík, J., Vyzula, R.: Parametrický záznam pro digitalizaci onkologických dat SOR – podmínka hodnocení prediktorů i léčebných výsledků. Sborník, Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 2000, 5, abstr. 100.
 79. Žaloudík, J., Vyzula, R.: Parametrický záznam pro digitalizaci onkologických dat SOR – podmínka hodnocení prediktorů i léčebných výsledků. Sborník, Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 2000, 5, abstr.
 80. Žaloudík, J., Vyzula, R.: Prediktivní faktory v mammologické praxi. Onkologie v gynekologii a mammologii, satelitní sympozium, Brno, 2000.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji