Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvky na tuzemských konferencích - 2005

Blatný J., Komrska V., Blažek B., Pospíšilová D.,Hak J., Černá Z., Procházková D., Yabali Y., Ptoszková H., Zdráhalová K., Penka M., Mužík J., Brabec P., Svobodník A., Dušek L.: HemIS – platforma pro celonárodní registraci klinických dat dospělých pacientů s hemofilií. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 159

1.         Blatný J., Komrska V., Blažek B., Pospíšilová D.,Hak J., Černá Z., Procházková D., Yabali Y., Ptoszková H., Zdráhalová K., Penka M., Mužík J., Brabec P., Svobodník A., Dušek L.: HemIS – platforma pro celonárodní registraci klinických dat dospělých pacientů s hemofilií. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 159

2.         Borská, R., Tichý, B., Kotašková, J., Mayer, J., Pospíšilová, Š.: DNA microarrays - optimalizace procesu amplifikace, značení a hybridizace. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 109

3.         Borský M., Klabusay M., Dvořáková D., Mayer J.: „Fluorescence-activated cell sortig“ – technické aspekty a možnosti využití v hematoonkologii. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 69

4.         Borský M., Klabusay M., Mayer J.: Fluorescence-activated cell sorting ve výzkumu a diagnostice chronické lymfatické leukémie. Konference ČSAC Analytická cytometrie III, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 102

5.         Borský M., Klabusay M., Pospíšilová Š., Kuhrová V., Dvořáková D., Mayer J.: Fluorescence-activated cell sorting ve výzkumu a diagnostice chronické lymfatické leukémie. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 78

6.         Boudný J, Kiss I,Válek V, Tomášek J: Embolizace ledviny – kontrola symptomů lokálně pokročilého nádorového onemocnění. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 118

7.         Bourková L., Matýšková M., Hoblová J., Penka M.: Kontrola kvality barvení krevních nátěrů metodou May-Grünwald-Glemsa. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P72

8.         Brychtová Y., Doubek M., Mužík J., Mayer J.: Rituximab, fludarabin, cyklofosfamid v terapii chronické lymfatické leukémie (CLL). XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 152

9.         Cetkovský P., Benešová K., Trnková M., Krejčová H., Kořístek Z., Faber E., Slabý J., Sedláček P., Nepomucká J., Jebavý L., Vítek A., Trněný M.: Národní registr provedených transplantací. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 148

10.     Doubek M., Borkovcová J., Brychtová Y., Palásek I., Dvořáková D., Mayer J.: Pravidelné a časté monitorování minimální zbytkové nemoci u akutních myeloidních leukemií s rekurentními genetickými změnami a léčba molekulárního relapsu. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P61

11.     Doubek M., Kořístek Z., Šmardová L., Mayer J.: Růst CFU-Meg potencovaný alemtuzumabem: in vitro experiment a případ získané amegakaryocytární trombocytopenické purpury. Pražský hematologický den, Praha, 20.10.2005. Abstrakt in: Sborník abstrakt s.17

12.     Doubek M., Palásek I., Borkovcová J., Brychtová Y., Krejčí M., Dvořáková D., Mayer J.: Pravidelné a časté monitorování minimální zbytkové nemoci u akutních myeloidních leukemií pomocí exprese genu Wilmsova tumoru (WT1) a molekulární relaps nemoci. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 106

13.     Drápalová I., Kofer J., Gaillyová R., Všetička J., Kozák L.: Molecular screening of Smith-Lemli-Opitz syndrome in pregnant women from the Czech Republic - present results. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20. května 2005. Kniha abstrakt.

14.     Dušek L., Doubek M., Voglová J., Szotkowski T., Maalaufová J., Kozák T., Steinerová K., Kotouček P., Štecová N., Jarošová M., Michalová K., Mayer J., Cetkovský P., Žák P., Schwarz J., Koza V., Hubáček J., Čermák J., Demečková E., Tóthová E., Malý J., Mistrík M., Vorlíček J., Fričová M., Jebavý L., Lánská M., Buchtová I., Sičová K., Mužík J., Klimeš D., Koptíková J., Brabec P., Pavliš P., Indrák K.: Model klinického registru umožňujícího hodnocení léčebné péče: projekt ALERT (Akutní Leukémie – klinický RegisTr). XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 230

15.     Dvořáková D.: Molekulární detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s folikulárním lymfomem – zkušenosti jednoho pracoviště. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt.č. 21

16.     Elbl L, Chaloupka V, Nehyba S, Tomášková I, Kala P, Schildberger J, Lábrová R, Šišáková M, Poloczek M, Špinar J: Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. XIII. Výroční kongres ČKS, Brno 8.-11.5.2005 In: Cor Vasa (Suppl) 2005;4:18

17.     Elbl L, Chaloupka V, Tomášková I, Kala P, Špinar J: Effect of combined resistance and aerobic training on the left ventricular remodeling in patients after acute myocardial infarction. Movement and Health, 4th International Conference, Olomouc 23.-25.11.2005-11-25, CD-ROM abstracts

18.     Elbl L, Chaloupka V: Výsledky výzkumného záměru FN Brno I. část: Prognóza nemocných s ICHS nevhodných k revaskularizační léčbě. VIII. Lázeňský kardiologický den. 29.4.2005 Teplice n/Běčvou

19.     Elbl L, Král Z, Šmardová L, Wágnerová B, Vášová I, Tomášková I, Jedlička F, Vorlíček J: Změny funkce levé komory srdeční a kardiopulmonální výkonnosti u dospělých nemocných s Hodgkinovou nemocí léčených režimy BEACOPP a ABVD. 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1.-2.4.2005, Ostrava. In sborník: L21, s.41-42

20.     Elbl L, Krejčí M, Tomášková I, Mayer J, Kořístek Z, Doubek M: Pozdní kardiální následky po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně u nemocných s hematologickou malignitou. XIX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 15.-18.6.2005 In abstrakts: s. 62-63

21.     Elbl L, Král Z, Šmardová L, Wágnerová B, Vášová I, Tomášková I, Jedlička F, Vorlíček J: Změny funkce levé komory srdeční a kardiopulmonální výkonnosti u dospělých nemocných s Hodgkinovou nemocí léčených režimy BEACOPP a ABVD. 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1.-2.4.2005, Ostrava. In sborník: L21, s.41-42

22.     Elbl L, Vášová I, Tomášková I, Jedlička F, Král Z, Navrátil M, Šmardová L, Wágnerová B, Vorlíček J. Zátěžová echokardiografie a spiroergometrie v posouzení kardiopulmonální výkonnosti u nemocných po léčbě pro maligní lymfom. Echodny 2005, Staré Splavy, 22.-24.9.2005, In:  Cor Vasa 2005;9:K149

23.     Elbl L., Krejčí M., Tomášková I., Mayer J., Kořístek Z., Doubek M.: Pozdní kardiální následky po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně u nemocných s hematologickou malignitou. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 132

24.     Elbl L., Vášová I., Tomášková I., Jedlička F., Král Z., Wagnerová B., Vorlíček J.: Kardiopulmonální výkonnost u nemocných po léčbě pro maligní lymfomy. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 6

25.     Elbl L: Kardiotoxicita protinádorové léčby. XIII. XIII. Výroční kongres ČKS, Brno 8.-11.5.2005 In: Cor Vasa (Suppl) 2005;4:18

26.     Fojtík Z., Maňoušek J, Ludka O, Brychta T, Vlašínová J, Špinar J, Černý J.: Vzácná komplikace u nemocné s juvenilní idiopatickou artritidou. Třeboňské revmatologické dny, Třeboň,5.-7.1.2005.

27.     Fojtík Z., Řehák Z., Šimíková J.: Pozitronová emisní tomografie a její možnosti v rámci diferenciální diagnostiky vaskulitid – kazuistika. Jáchymovské revmatologické dny. Jáchymov, 30.11.-2.12.2005.

28.     Fojtík Z.: Diagnostika a sledování pacientů s osteoporózou. Odborný lékařský seminář, Znojmo, 2. 6. 2005, Bez abstrakt

29.     Fojtík Z.: Diagnostika a sledování pacientů s ostoporózou. Seminář interního oddělení. Třebíč ,25.5.2005, Bez abstrakt

30.     Fojtík Z.: Osteoporóza ve stáří – pohled revmatologa. XXXVII. Neurofarmakologické sympozium Skalský Dvůr, 6.-8.9.2005.

31.     Fojtík Z.: Současný stav léčby osteoporózy. Jáchymovské revmatologické dny. Jáchymov, 30.11.-2.12.2005.

32.     Fojtík Z.: Vasoneurozy u revmatologických nemocných. XI. Angiologické sympozium Valtice, 15.-17.6.2005

33.     Francová H., Kuhrová V., Brychtová Y., Doubek M., Dvořáková D., Mayer J.: Molekulární genetická analýza rekombinačního přeskupení IgVh subgenů. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt č. P57

34.     Freibergr T., Grombiříková H., Kozák L.:Má molekulárně genetická diagnostika místo ve vyhledávání a léčbě pacientů s familiární hypercholesterolemií? IX. Kongres o ateroskleróze; Špindlerův Mlýn, 1.-3.12 2005, Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 8, 2005, Suppl. 3: 17

35.     Hájek R., Ščudla V., Tothová E., Schützová M., Gregora E., Maisnar V., Špička I., Mistrík M., Svobodník A., Vostřejšová S., Havlíková K.: Praktické výstupy získané z databází České myelomové skupiny u více než 500 nemocných s mnohočetným myelomem. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 156

36.     Hájek R.: Co očekávat od léčby novými léky – thalidomidem a Velcade ? XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt č. 56

37.     Havranová D., Kořístek Z., Mayer J., Štěrba J.: Sběr periferních kmenových buněk u dětí s hmotností do 10 kg, proveditelnost a efektivita manuální metody. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 48

38.     Hoblová J., Trnavská I., Bourková L., Matýšková M., Penka M.: Morfologie lymfocytů. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 136

39.     Horký O., Dvořáková D., Mayer J.: Stanovení chimérismu pomocí RQ-PCR – s citlivostí nejdál dojdeš(?)9. celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Praha, 8.-9.12.2005. Bez abstrakt

40.     Hrabincová E., Novotná D., Koloušková S., Votava F., Kytnarová J., Gaillyová R., Šilhánová E., Kozák L.: The molecular-genetic analysis of congenital hyperplasia (21-hydroxylase deficiency). Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20.5.2005. Kniha abstrakt.

41.     Hrobař P, Nebeský T, Neubauer J, Válek V, Kiss I, Tomášek J: Radiofrekvenční ablace extrahepatálních  tumorů pod CT kontrolou. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 80

42.     Hrstková H, Elbl L, Bajer M, Nováková Z, Závodná E, Honzíková N: Funkce levé komory a krevní tlak ve vztahu k prodělané kardiotoxické léčbě. 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1.-2.4.2005, Ostrava. In Sborník: L19, s.37-38

43.     Hrstková H, Elbl L, Blažek B, Bajer M: Osmileté sledování dětí a adolescentů po kardiotoxické léčbě s kardioptotekcí dexrazoxanem v dětství. 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1.-2.4.2005, Ostrava. In Sborník: L20, s.39-40

44.     Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Tomášková I, Jedlička F: Stanovení intenzity tréninku u nemocných po infarktu myokardu léčených betablokátory. XIII. Výroční kongres ČKS, Brno 8.-11.5.2005 In: Cor Vasa (Suppl) 2005;4:39-40

45.     Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S. Klidové a zátěžové echokardiografické ukazatele v prognostickém hodnocení nemocných po infarktu myokardu. Echodny 2005, Staré Splavy, 22.-24.9.2005 In:  Cor Vasa 2005;9:K151

46.     Chaloupka V, Elbl L: Výsledky výzkumného záměru FN Brno II. část: Prognóza nemocných s ICHS nevhodných k revaskularizační léčbě. VIII. Lázeňský kardiologický den. 29.4.2005 Teplice n/Bečvou

47.     Chumchalová J., Klimešová D., Francová H., Kuhrová V., Brychtová Y., Doubek M., Dvořáková D., Mayer J.: Defekty v aktivaci STAT1 a STAT3 signální dráhy u CCL pacientů. Pražský hematologický den, Praha, 20.10.2005. Abstrakt in: Sborník abstrakt s.21

48.     Chumchalová J., Klimešová D., Kuhrová D., Dvořáková D., Brychtová Y., Francová H., Mayer J.: Sledování defektů ve fosforylaci STAT1, STAT3 proteinů a jejich význam pro stanovení prognózy u CCL pacientů. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 9.-10.12. 2005, Abstrakta s. 34

49.     Chumchalová J., Múdrý P., Konopka R., Štěrba J., Mayer J.: Frekvence genotypů MBL (manan vázajícího lektinu) a jejich vliv na vznik a průběh nádorových onemocnění u dětí. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 90

50.     Chumchalová J., Trbušek M., Mayer J.: In vitro testování účinku a mechanismu působení monoklonárních protilátek na buňky odvozené z hematologických malignit. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 89

51.     Indrák K., Doubek M., Voglová J., Szotkowski T., Maaloufová J., Kozák T., Steinerová K., Kotouček P., Švecová N., Jarošová M., Michalová K., Mayer J., Cetkovský P., Žák P., Schwarz J., Koza V., Hubáček J., Čermák J., Demečková E., Tóthová E., Malý J., Mistrík M., Vorlíček J., Fričová M., Jebavý L., Lánská M., Buchtová I., Sičová K., Mužík J., Klimeš D., Kostíková J., Brabec P., Pavli P., Dušek L.: Projekt ALERT: Klinický registr umožňující hodnocení léčebné péče a validací prognostických faktorů. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 146

52.     Jeřábková B., Fajkusová L., Kozák L., Bučková H.: Molecular diagnosis of patients with epidermolysis bullosa in the Czech Republic – first experiences. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20.5.2005. Kniha abstrakt.5

53.     Kalvodová L.: Psychická zátěž sestry při paliativní léčbě – je nutné vyhořet? Psychosociální problematika a kvalita v paliativní péči - seminář. MOÚ, Brno, 25.6.2005, Bez abstrakt

54.     Kalvodová L.: Psychické reakce na nepříznivé zprávy v seniu. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 215

55.     Kamínek M., Meluzín J., Groch L., Janoušek S., Mayer J., Klabusay M.: MIBI SPECT/FDG PET myokardu: můžeme předpovědět úpravu funkce v infarktovém ložisku po autologní transplantaci mononukleárních buněk kostní dřeně? XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 53

56.     Kintr J., Kozák L., Žurovec M.: Characterization of new proteins with possible adenosine deaminase activity. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20. května 2005. Kniha abstrakt.

57.     Kiss I: 1. linie léčby kolorektálního karcinomu. Přednáškové odpoledne na téma Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu. Praha, 8.9.2005. Bez abstrakt

58.     Kiss I: Poznámky onkologa k onkologické prevenci v terénu. XIII. Brněnské dny praktického lékařství, 30.9.2005. Sborník s. 10

59.     Klabusay M., Doubek M., Suková V.: Nové metody ve flow-cytometrické diagnostice CLL. Symposium Den o leukemiích: Chronická lymfatická leukemie. Brno, 2.11.2005, přednáška. Bez abstrakt

60.     Klabusay M., Heidekerová M., Vorlíček J.: CD4+56+ leukémie z dendritických buněk typu 2: case report. Konference ČSAC Analytická cytometrie III, Červenohorské sedlo, 2005, poster.

61.     Klabusay M., Mayer J., Navrátil M., Kořístek Z., Doubek M., Groch L., Meluzín J., Vorlíček J.: Transplantace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně cestou koronární arterie u pacientů s akutním infarktem myokardu. Konference ČSAC Analytická cytometrie III, Červenohorské sedlo, 2005, přednáška.

62.     Klabusay M., Mayer J., Navrátil M., Kořístek Z., Doubek M., Groch L., Meluzín J., Vorlíček J.: Transplantace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně cestou koronární artérie u pacientů s akutním infarktem myokardu. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 62

63.     Klabusay M., Navrátil M., Kořistek Z., Kamínek M., Groch L., Meluzín J., Mayer J.: Transplantace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně cestou koronární artérie u pacientů s akutním infarktem myokardu. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 52

64.     Klabusay M., Suková V., Čoupek P., Kořístek Z., Mayer J.: Význam subpopulace CD34+36+ buněk pro engraftment u pacientů pro alogenní příbuzenské transplantace. Konference ČSAC Analytická cytometrie III, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, poster.

65.     Klabusay M., Suková V., Čoupek P., Kořístek Z., Mayer J.: Význam subpopulace CD34+36+ buněk pro engraftment u pacientů po alogenní příbuzenské transplantaci periferních kmenových buněk. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 132

66.     Klabusay M., Suková V., Mayer J.. Denzita exprese antigenu CD20 na populaci nádorových buněk u pacientů s chronickými lymfoproliferacemi b lymfocytární řady. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 79-80

67.     Klabusay M., Suková V., Mayer J.: Denzita exprese antigenu CD20 na populaci nádorových buněk u pacientů s chronickými lymfoproliferacemi B-lymfocytární řady. Konference ČSAC Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 54

68.     Klimešová D., Chumchalová J., Dvořáková D., Mayer J., Francová H.: Aktivace STAT1 a STAT3 signální dráhy u lymfoproliferativních malignit. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt č. P58

69.     Klimešová D., Chumchalová J., Francová H., Dvořáková D., Mayer J.: Sledování defektů v STAT1, STAT3 signální dráze u pacientů CLL. HOSPIMedica, Brno, 16.9.2005 Bez abstrakt

70.     Kocmanová I., Ráčil Z., Rašková J., Minaříková D., Danišová Z., Ševčíková A., Mayer J.: 1,3 – β-D glukan – první zkušenosti s novým markerem invazivních myotických infekcí. XIII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Olomouc, 12.-14.9.2005. Abstrakt in: Správy klinickém mikrobiologie, SB, 2005, 5, 75

71.     Kohútová V., Neničková M., Tesařová A., Klabusay M.: Stanovení interleukinů-2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, TGF-beta-1, sCD23, sCD40L a receptoru pro IL-6 v plazmě zdravých dárců krve. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 67

72.     Kohútová V., Neničková M., Tesařová E., Klabusay M.: Hladiny interleukinů-2, 4, 6, 8, 10, 13, TNF-alfa, TGF-beta-1, sCD23, sCD40L a receptoru pro IL-6 v plazmě zdravých dárců krve. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 71

73.     Konečná P., Procházková D., Kozák L., Francová H., Kolbová L., Jagerová J., Šťastná S.: Hyperphenylalaninaemia as a Symptom in a Newborn with Classical Galactosaemia. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20.5.2005. Kniha abstrakt. III/04

74.     Kotašová J., Štruncová J., Borská R., Tichý B., Kusenda B., Dvořáková D., Mayer J., Pospíšilová Š.: Využití RNA interference při regulaci genové exprese antionkogenu p53. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 42

75.     Kozák L, E. Hrabincová, D. Procházková, L. Hejcmanová, L. Ploranská, S. Šťastná, J. Hyánek. Biochemická a molekulárně genetická analýza fenylketonurie – korelace fenotypu a genotypu. VII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, Olomouc, 11.-13. 9. 2005. Sborník abstrakt přednášek a posterů s. 44

76.     Kozák T., Mayer J., Smolej L., Erbenová O., Jarošová M., Papajík T., Schwarz J., Trbušek M., Trněný M., Peková S.: Zpráva o České skupině pro chronickou lymfatickou leukémii (ČSLCCL). XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 150

77.     Krejčí M., Doubek M., Brychtová Y., Borkovcová J., Dvořáková D., Mayer J.: Zoogenní transplantace po nemyeloablativním režimu s fludibarinem, busulfanem a ATG u 20 pacientů s chronickou myeloidní leukemií. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 15

78.     Kubešová B., Kamelander J., Zemanová H., Katovská E., Fabianová D., Navrátil M., Mayer J.: Akutní GvHD imitující hemolytickou potransfúzní reakci – kaustika. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 65

79.     Kuhrová V., Francová H., Klimešová D., Dvořáková D.: Problematika přestavby IgVH genu a stanovení mutačního statutu u pacientů s B-CLL. Den o leukemiích, Brno, 2.11.2005 Bez abstrakt

80.     Kujíčková J., Krejčí M., Doubek M., Boudný J., Válek V., Mayer J.: Intraarteriální aplikace imunosupresiv u pacientů s těžkou střevní a jaterní GVHD. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 31

81.     Kusenda B., Borská R., Tichý B., Kotašková J., Štruncová S. a Pospíšilová Š.: Regulácia expresie antionkogénu p53 pomocou RNA interferencie. V. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Abstrakt in: Chem. Listy 99, 396 (2005). Přednáška.

82.     Kusenda B., Kotašková J., Borská R., Mayer J. a Pospíšilová Š.: Specific silencing of mutant antioncogene p53 by RNA interference. RNA klub, České Budějovice 3.10.2005 Abstrakt in: zborník abstraktov ISSN 1214-8598 - poster.

83.     Kusenda B.: Regulace genové exprese v nádorových buňkách pomocí RNA interference. Seminář Funkční genomika a proteomika a jejich nástroje. ÚOCHB AVČR, Praha 24.11.2005. Neabstrahovaná přednáška.

84.     Kvapil F., Mayer J., Brychtová Y., Doubek M.: Splenektomie v léčbě hematologických onemocnění – zkušenosti jednoho centra: Indikace, komplikace, výsledky. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 112

85.     Legnerová M., Volfová P., Lochmanová J., Ráčil Z., Dvořáková D., Mayer J.: Nukleotidová variabilita patogenů a její důsledky pro správnou DNA diagnostiku. 9. celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Praha, 8.-9.12.2005

86.     Lengerová M., Volfová P., Sučiková J., Ráčil Z., Minaříková D., Dvořáková D., Vorlíček J., Mayer J.: Genetická variabilita lidského cytomegaloviru (HCMV) a její důsledky pro diagnostiku virové nálože v klinických vzorcích. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt č. 163

87.     Letocha O., Kintr J., Zapletalová P., Kozák L.: Improvement of DHPLC analysis in LDL receptor gene using in vitro site-directed mutagenesis. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20. května 2005. Kniha abstrakt.

88.     Letocha O., Zapletalová P., Kintr J., Kozák L.: Využití techniky DHPLC při detekci mutací v genu pro LDL receptor IX. Kongres o ateroskleróze; Špindlerův Mlýn, 1.-3.12 2005, Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 8, 2005, Suppl. 3: 20

89.     Mačák J., Šmardová J., Zavřelová I., Kroupová I., Ravčuková B., Klabusay M., Křen L.: Morfologické, imunohistologické a molekulárně patologické nálezy u lymfomu z plášťových buněk. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 18

90.     Maláska J., Navrátil M., Tomíška M., Malášková L., Mayer J., Vorlíček J.: Prokalcitonin v intenzivní péči v hematoonkologii – naše zkušenosti. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 165

91.     Malčíková J., Kotašková J., Tichý B., Mayer J., Pospíšilová Š.: Analysis of p53 protein aktivity usány functional protein microarrays. 2nd Czech Proteomic Conference, Lednice, 17-20.10.2005, Sborník abstrakt s.6

92.     Malčiková J., Trbušek M., Šmardová J., Bukovská S., Svitáková M., Mentolová D., Linková V., Kuglík P., Doubek M., Brychtová Y., Pospíšilová Š., Mayer J.: Analysis of p53 protein in patiens with B-CELL chronic lymphocytic leukemia. IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 2.2.2005, Sborník příspěvků s. 24

93.     Matýšková M., Snopková S., Bourková L., Husa P., Penka M.: Poruchy hematopoézy a infekce HIV/AIDS. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 7

94.     Mejstřík P., Chumchalová J., Mayer J.: Detekce klonálních přestaveb imunoglobulinových řetězců u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P67

95.     Michálek J., Stejskalová A., Vidláková P., Smejkalová J., Štěrba J., Hájek R.: Prvá protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk připravená v ČR u dětských onkologických pacientů: předběžné výsledky klinické aplikace. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 188

96.     Michálek J., Stejskalová A., Vidláková P., Zahradová L., Hanák L., Kocák I., Kovářová L., Žaloudík J., Hájek R.: Charakteristika tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 192

97.     Michálek J.: Graft Enginnering by Selective Depletion of Alloreactive Donor T Cells in Allogeneic Stem Cell Transplantation. XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt: č.29

98.     Minaříková D., Ráčil Z., Dvořáková D., Kocmanová I., Mayer J.: Bronchoalveolární laváž u pacientů léčených na Interní hematoonkologické klinice v roce 2004. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 161

99.     Navrátil M., Obořilová A., Dvořáková D., Mayer J.: Sledování minimální zbytkové choroby u pacientů s diagnózou folikulární lymfom – první klinické zkušenosti. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P28

100. Navrátil M., Obořilová A., Dvořáková D., Vášová I., Hofmanová Ž., Matuška M., Gumulec J., Pultová J., Lociková H., Pirnos J.: Sledování účinnosti a toxicity režimu R-COPP (rituximab, cyklofosfamid, vincristin, procarbazin, prednison) v terapii folikulárního lymfomu – první výsledky. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P30

101. Očadílková D., Kovářová L., Hájek R., Michálek J.: Využití katalytické podjednotky telomerázy jako nádorového antigenu u mnohočetného myelomu. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 191

102. Očadlíková D., Kovářová L., Zahradová L., Hájek R., Michálek J.: Katalytická podjednotka telomerázy jako nádorový antigen v imunoterapii mnohočetného myelomu. XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt: č.84

103. Ostřížková L, Tomášek J, Kocák I et. a.: Možnosti lokální imunoterapie plicních metastáz karcinomu ledviny, XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 207

104. Penka M., Dušek L., Blatný J., Mužík J., Smejkal P., Komrska V., Salaj P., Klimeš D., Šnábl I., Matýšková M., Pták J., Zdráhalová K., Hrachovinová I., Ptoszková H., Blažek B., Zapletal O., Krčová V., Bulíková A.: Výsledky projektu HemIS (Hemofilie-Informační Systém) se zaměřením na monitoring pacientů s inhibitorem proti faktoru VIII/IX. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 158

105. Penka M., Schwarz J., Pytlík R., Doubek M., Brychtová Y., Dulíček P.: Doporučený postup k léčbě esenciální trombocytémie a trombocytémie provázející myeloproliferativní onemocnění. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 26

106. Pospíšilová Y., Adam Z., Vorlíček J.: Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny (předneseno na I. celofakultní konferenci o studii na LF MU Brno dne 17. ledna 2005), Vnitřním lékařství, 51, 2005, 4, 479 - 481

107. Pospíšilová J., Doubek M., Brychtová Y., Dvořáková D., Mayer J.: Hypereosinofilní syndrom a nový molekulární marker – naše zkušenosti. Pražský hematologický den, Praha, 20.10.2005. Abstrakt in: Sborník abstrakt s.24

108. Pospíšilová J.: Polycythemia vera a molekulární diagnostika. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt č.27

109. Pospíšilová Š., Malčíková J., Tichý B., Borská R., Dvořáková D., Vorlíček J., Mayer J.: Analýza aktivity proteinu p53 pomocí oligonukleotidových a proteinových čipů. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 86

110. Pospíšilová Š.: Analýza antionkogenu p53 pomocí genomických a proteomických přístupů. Seminář Funkční genomika a proteomika a jejich nástroje. ÚOCHB AVČR, Praha 24.11.2005. Neabstrahovaná přednáška.

111. Pour L., Křen L., Hájek R., Krejčí M., Adam Z., Vorlíček J.: Hodnocení mikrovaskulární density u mnohočetného myelomu a její vliv na prognózu onemocnění. XXIV. dny mladých internistů. Olomouc, 26-27.5.2005, Vnitřní lékařství 51, 2005, 5, s 604

112. Pour L., Smolej L., Andrys C., Hájek R., Maisnar V., Penka M.: Plazmatické koncentrace angiogenních faktorů u nemocných s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem. XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt: č.80

113. Pour L., Smolej L., Krejčí M., Adam Z., Hájek R., Křen L., Vorlíček J.: Hodnocení mikrovaskulární density u mnohočetného myelomu a její vliv na prognosu onemocnění. XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt: č.81

114. Procházková D., Konečná P., Kozák L., Hrabincová E., Severová J., Vinohradská H., Ventruba P., Hrstková H.: Maternal Phenylketonuria in the Region of Moravia. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20.5.2005. Kniha abstrakt.III/03

115. Pytlík R., Trněný M., Belada D., Kubáčková K., Vášová I., Pirnos J., et al..: 101 pacientů s rizikovým agresivním lymfomem léčeným protokoly MegaCHOP-BEAM ± Rituximab: vývoj léčebného konceptu. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 2

116. Ráčil Z., Kocmanová I., Minaříková D., Danišová Z., Rašková J., Mayer J.: β-D-1,3-glukan – nový „panfungální“ marker invazivních myotických infekcí (IFI) u hematoonkologických nemocných – první zkušenosti. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P1

117. Ráčil Z., Kocmanová I., Minaříková D., Danišová Z., Skácelová H., Mayer J.: Význam detekce galaktomannana (GM) v tekutině získané BAL pro časnou diagnostiku invazivní aspergilózy (IA) u hamatoonkologicky nemocných. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P2

118. Řezáčová P., Elčknerová J., Zítková M.: Praktické zkušenosti s hodnocením bolesti. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 77

119. Sedláčková J., Fajkusová L.: Facioskapulohumerální svalová dystrofie – molekulární podstata a diagnostika. 9. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Praha, 8.-9.12.2005, přednáška

120. Straub J., Hájek R., Vystřasová M., Maisnar V., Gregora E., Schulzová M., Špička I., Ščudla V., Adam Z., Klener Z.: První zkušenosti s léčbou mnohočetného myelomu Inhibitorem proteazomu – bortezomib (Velcade) – v ČR. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 57

121. Suková V., Klabusay M., Neničková M., Tesařová E.: Flow cytometrická analýza TCR Vβ repertoire na CD3+ T-lymfocytech u dárců periferní krve. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s.81

122. Suková V., Neničková M., Tesařová E., Klabusay M.: TCR Vβ repertoire na CD3+ T-lymfocytech periferní krve u zdravých dárců krve. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P12

123. Šálek D., Mejstřík P., Vášová I., Klabusay M., Mayer J.. Mantle-cell lymfom – diagnostika a sledování minimální reziduální choroby flow cytometrickou analýzou v kombinaci s real-time PCR. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 158

124. Šálek D., Vášová I., Klabusay M.: Lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymphoma) – diagnostika a sledování minimální reziduální choroby pomocí flowcytometrie. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P24

125. Šmardová L., Huser M., Král Z., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J.: Farmakologická ochrana ovariálních funkcí během chemoterapie Hodginova lymfomu, vlastní zkušenosti. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 42

126. Šmardová L., Král Z., Huser M., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J.: Poškození ovariálních fukcí a fertility u žen léčebných chemoterapií ABVD a BEACOPP pro Hodgkinův lymfom. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 41

127. Štruncová S., Dvořáková D., Mayer J.: Detekce fúzních partnerů MLL genu u pacientů s akutní myeloidní leukémií. 9. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Praha, 8.-9.12.2005, přednáška

128. Štruncová S., Kusenda B., Borská R., Tichý B., Kotašová J., Mayer J., Pospíšilová Š.: Gene specific silencing using siRNA in cancer cells. IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 2.2.2005, Sborník příspěvků s. 30

129. Tomášková I, Kalvodová L, Elbl L: Assessment of questionnaires on physical activity, experiences and attitudes of patients treated for haemathological disease. Movement and Health, 4th International Conference, Olomouc 23.-25.11.2005, Proceedings of the conference, p.116

130. Trbušek M., Malčíková J., Šmardová J., Bukovská S., Mentzlová D., Kuhrová V., Francová H., Svitáková M., Kuglík P., Linková V., Doubek M., Brychtová Y., Kubíčková J., Pospíšilová Š., Dvořáková D., Mayer J.: Charakterizace abnormalit v genech p53 u B-CCL pacientů XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 153

131. Trněný M., Vášová I., Belada D., Pytlík R., Pirnos J., Kubáčková K., Jankovská M. a další: Randomizovaná studie srovnávající CHOP-like režim s rituximabem a samotný CHOP-like režim u nemocných s DLBCL s nízkým rizikem mladších 60 let (za KLS a MINT skupinu). XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 1

132. Vášová I., Belada D., Janovská M., Pirnos J., Kubáčková K., Papajík T., Lysý M., Matuška M., Jakešová J., Čiberová J., Drdová M., Fakan F., Kodet R.,Mačák F., Petrová M., Trněný M., Klener P.: Význam klinického registru nemocných s lymfomy – přínos, možnosti a limitace. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 157

133. Vášová I., Belada D., Pytlík R., et al. : Primární extranodální lymfomy: analýza 653 nemocných z registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 4

134. Vášová I., Šálek D., Jarkovský J., Navrátil M., Mayer J., Mačák J., Křen L., Hofmanová Ž.: Primární mediastinální B-lymfom. Retrospektivní data pracoviště FN Bohunice. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. P26

135. Vášová I., Trněný M., Belada D., Pirnos J., Kubáčková K., Janovská M., Pytlík R., Benešová K., Křen L., Boudová L., Hamouzová M.: Primární lymfomy centrálního nervového systému: data z registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS). XII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 13.-15.10.2005. Sborník přednášek, str.33-34.

136. Vášová I., Trněný M., Belada D., Pytlík R., Kubáčková K., Vozobulová K., Kozák T., Vodvářka P., Lysý M., Papajík T., Campr V. et. al.: Randomizovaná studie léčby mladých nemocných s nízce rizikovým difůzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) s nízkým a srovnávající CHOP-like režim s rituximabem nebo bez rituximabu, (Mabthera International Trial, MlnT). První analýza kompletní studie. Účast Kooperativní lymfomové skupiny (KLS). XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 158

137. Vidláková P., Smejkalová J., Hanák L., Očadlíková D., Kovářová L.,Büchler T., Dudová, ,S., Zahradová L., Vigášová J., Heinigová J., Tůzová E., Penka M., Michálek J., Hájek R.: Imunologické monitorování metodou Elispot – První protinádorová vakcína na bázi ID-KLH připravená v ČR a schválená SUKLEM. XII.Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, Sborník abstrakt: s.106

138. Vidláková P., Smejkalová J., Očadlíková D., Kovářová L., Hanák L., Hájek R., Michálek J.:Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. Pracovní dny SZP 2005, Lázně Sedmihorky, 1.-3.5.2005. Sborník přednášek s. 60 – 61

139. Vidláková P., Smejkalová J., Očadlíková D., Kovářová L., Hanák L., Hájek R., Michálek J.: Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt: č.87

140. Vigášová J., Kadlecová J., Gaillyová R., Michálek J., Hájek R.: Kvantitativní stanovení nádorových antigenů MAGE A-1 a MAGE A-3 metodou real-time PCR na přístroji LightCycler. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 190

141. Vigášová J., Kadlecová J., Penka M., Gaillyová R., Hájek R.: Nádorové antigeny MAGE A-1, MAGE A-3 a jejich stanovení metodou real-time PCR. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt:č. P74

142. Volfová P., Lengerová M., Sučiková J.,Ráčil Z., Minaříková D., Dvořáková D., Mayer J.: Diagnostika respiračních virů metodou RT-PCR s využitím interní kontroly účinnosti izolace a amplifikace. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 15.-18.6.2005. Sborník abstrakt č. P5

143. Volfová P., Lochmanová J., Ráčil Z., Lengerová M., Minaříková D., Dvořáková D., Mayer J.: Molekulární detekce Pneumocystis jiroveci v bronchoalveolární laváži u hematoonkologických pacientů. 9. celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Praha, 8.-9.12.2005. Bez abstrakt

144. Vorlíček J., Sláma O., Hep A.: Postavení paliativní medicíny v klinické onkologii se zaměřením na gastroenterologii. Český gastroenterologický a hepatologický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 10.-12.11.2005. Abstrakt in: Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie 59, 2005 Suppl. 2, s. 70

145. Vorlíček J., Žaloudík J.: Národní onkologický program. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 2

146. Vorlíček J.: Rozdíly ve výsledcích péče. Euro Forum. Reforma ve zdravotnictví: pacient, nebo občan? Praha, 24.5.2005, Bez abstrakt

147. Vrábelová S., Letocha O., Borský M., Kozák L.: Mutation analysis of the ATP7B gene and genotype/phenotype correlation in 227 patients with Wilson disease. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20.5.2005. Kniha abstrakt.

148. Wagnerová B., Král Z., Starý K., Šmardová L., Mayer J., Vorlíček J.: Laboratorní sledování poruch funkce štítné žlázy u pacientů léčených pro Hodgkinův lymfom. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 40

149. Zahradová L., Kovářová L., Stejskalová A., Vidláková P., Hájek R., Michálek J.: Identifikace a charakteristika nádorově-specifických cytotoxických T lymfocytů u pacientů s mnohočetným myelomem pro potřebu imunoterapeutických studií. XIX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt: č.83

150. Zahradová L., Očadlíková D., Kovářová L., Stejskalová A., Penka M., Hájek R., Michálek J.: Zavedení a optimalizace neradioaktivního testu cytotoxicity pro imunoterapeutické studie u nádorových onemocnění. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 189

151. Zahradová, Lenka; Kovářová, Lucie; Očadlíková, Darina; Stejskalová, Andrea; Hájek, Roman; Michálek, Jaroslav. Zavedení neradioaktivního testu cytotoxicity pro potřebu imunoterapeutických studií. Analytická cytometrie III konference se zahraniční účastí, Červenohorské sedlo, 21.-25.6.2005, Sborník abstraktů s. 61

152. Zapletalová E., Fajkusová L., Jedličková J.,: Complex molecular-genetic analysis of patients with spinal muscular atrophy. IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 9-10.2.2005, Sborník příspěvků s. 34. přednáška v angličtině.

153. Zapletalová P, Letocha O, Porupková J, Kuhrová V, Freiberger T, Kozák L. Molekulární příčiny familiární hypercholesterolémie. IX. Kongres o ateroskleróze; Špindlerův Mlýn, 1.-3.12 2005, Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 8, 2005, Suppl. 3: 43

154. Zapletalová P., Letocha O., Porupková J., Kuhrová V., Freiberger T., Kozák L.: Molecular bases of familial hypercholesterolemia in Czech Republic. Dědičné metabolické poruchy 2005, 20. pracovní dny, Lednice, 18.-20. května 2005. Kniha abstrakt..

155. Zítková M., Štrajtová D.: Lidská tvář nemocnice. XXIX. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. 5. 2005, Edukační sborník č. 212

156. Zítková M.: Únava jako důležitý indikátor kvality života. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 75

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji