Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvek do odborné knihy 2008

 1. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z., Mayer, J.  Myelodysplastický syndrom (MDS). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 19-27.
 2. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z.  Akutní myeloidní leukemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 29-38.
 3. Kořístek, Z.  Akutní promyelocytární leukemie AML M3. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 39-40.
 4. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z.  Myeloproliferativní nemoci obecně. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 41-46.
 5. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z., Mayer, J.  Chronická myeloidní leukemie (CML). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 47-55.
 6. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 57-64.
 7. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Esenciální (primární) trombocytemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 65-69.
 8. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 71-74.
 9. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální, nebo idiopatická. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 75-97.
 10. Krejčí, M., Adam, Z., Šmardová, J.  Atypické myeloproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 99-104.
 11. Adam, Z., Klabusay, M., Šmardová, J., Neubaurer, J., Staníček, J., Vorlíček, J.  Maligní non-hodgkinské lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 105-117.
 12. Adam, Z., Klabusay, M., Šmardová, J., Krejčí, M., Pour, L., Navrátil, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 119-130.
 13. Adam, Z., Klabusay, M., Krejčí, M., Šmardová, J., Navrátil, M.  Agresivní B-lymfoproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 131-138.
 14. Klabusay, M., Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J., Vorlíček, J.  Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 139145-.
 15. Adam, Z., Klabusay, M., Krejčí, M.  T-buněčné lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 147-154.
 16. Adam, Z., Klabusay, M., Krejčí, M.  Kožní lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 155-161.
 17. Klabusay, M., Adam, Z., Krejčí, M.  Primárně extranodální lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 163-167.
 18. Adam, Z., Král, Z., Šmardová, L.  Hodgkinův lymfom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 169-176.
 19. Adam, Z., Šmardová, J., Krejčí, M., Klabusay, M., Brychtová, Y., Mayer, J.  Chronická  B-lymfatická leukemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 177-196.
 20. Krejčí, M., Adam, Z., Klabusay, M., Šmardová, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š., Dvořáková, D.  Další chronické lymfatické leukemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 197-202.
 21. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R., Neubauer, J., Trbušek, M.  Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 203-208.
 22. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R., Pour, L., Neubauer, J., Vaníček, J., Staníček, J.  Mnohočetný myelom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 209-239.
 23. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R., Pour, L.  Solitární kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 241-242.
 24. Adam, Z., Elleder, M., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R.  Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 243-262.
 25. Adam, Z.  Waldenströmova makroglobulinemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 263-288.
 26. Adam, Z.  Castlemanova choroba. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 289-292.
 27. Adam, Z., Štěrba, J., Adamová, Z.  Histiocytární choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 293-312.
 28. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J., Vorlíček, J.  Infekční komplikace u onkologicky nemocných a jejich léčba. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 313-318.
 29. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J., Vorlíček, J.  Febrilní neutropenie u onkologických nemocných. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 319-326.
 30. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Vorlíček, J.  Infekční komplikace u dospělých pacientů s funkčním hyposplenizmem, po splenektomii a jejich prevence. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 327-330.
 31. Krejčí, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Nové léky v hematoonkologii. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 331-338.
 32. Krejčí, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š., Dvořáková, D.  Transplantace krvetvorných buněk. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 339-348.
 33. Kuglík, P., Oltová, A.  Současné možnosti cytogenetických vyšetření u hematologických malignit. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 349-358.
 34. Adam, Z., Křikavová, L., Moulis, M., Vaníček, J., Neumann, Č.  Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 359-372.
 35. Adam, Z., Pour, L., Hájek, R., Krejčí, M.  Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 373-382.
 36. Navrátil, M., Kořístek, Z.  Intenzivní péče v hematoonkologii - infekce, metabolismus, toxicita onkologické léčby, poruchy hemostázy, jiné specifické situace. In , . Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. . vyd. Brno : , 2008. s. 160-164.
 37. Kořístek, Z., Navrátil, M.  Intenzivní péče v hematoonkologii II - leukostáza, hyperviskozita, trombotické mikroangiopatie. In , . Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. . vyd. Brno: , 2008. s. 165-171-.
 38. Šmardová, Lenka- Křikavová, Lucie- Adam, Zdeněk- Křen, Leoš- Vorlíček, Jiří. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemoci. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2008. od s. 137-142, 6 s. neuvedeno. ISBN 978-80-247-1749-4. cze
 39. Šmardová, Lenka- Adam, Zdeněk- Vorlíček, Jiří. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2008. od s. 115-117, 3 s. neuveden. ISBN 978-80-247-1749-4. cze
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji