Menu
Česky English
532 23 1111

Příspěvek do odborné knihy 2008

 1. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z., Mayer, J.  Myelodysplastický syndrom (MDS). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 19-27.
 2. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z.  Akutní myeloidní leukemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 29-38.
 3. Kořístek, Z.  Akutní promyelocytární leukemie AML M3. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 39-40.
 4. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z.  Myeloproliferativní nemoci obecně. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 41-46.
 5. Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z., Mayer, J.  Chronická myeloidní leukemie (CML). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 47-55.
 6. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 57-64.
 7. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Esenciální (primární) trombocytemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 65-69.
 8. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 71-74.
 9. Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J.  Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální, nebo idiopatická. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 75-97.
 10. Krejčí, M., Adam, Z., Šmardová, J.  Atypické myeloproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 99-104.
 11. Adam, Z., Klabusay, M., Šmardová, J., Neubaurer, J., Staníček, J., Vorlíček, J.  Maligní non-hodgkinské lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 105-117.
 12. Adam, Z., Klabusay, M., Šmardová, J., Krejčí, M., Pour, L., Navrátil, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 119-130.
 13. Adam, Z., Klabusay, M., Krejčí, M., Šmardová, J., Navrátil, M.  Agresivní B-lymfoproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 131-138.
 14. Klabusay, M., Adam, Z., Krejčí, M., Šmardová, J., Vorlíček, J.  Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 139145-.
 15. Adam, Z., Klabusay, M., Krejčí, M.  T-buněčné lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 147-154.
 16. Adam, Z., Klabusay, M., Krejčí, M.  Kožní lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 155-161.
 17. Klabusay, M., Adam, Z., Krejčí, M.  Primárně extranodální lymfomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 163-167.
 18. Adam, Z., Král, Z., Šmardová, L.  Hodgkinův lymfom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 169-176.
 19. Adam, Z., Šmardová, J., Krejčí, M., Klabusay, M., Brychtová, Y., Mayer, J.  Chronická  B-lymfatická leukemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 177-196.
 20. Krejčí, M., Adam, Z., Klabusay, M., Šmardová, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š., Dvořáková, D.  Další chronické lymfatické leukemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 197-202.
 21. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R., Neubauer, J., Trbušek, M.  Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 203-208.
 22. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R., Pour, L., Neubauer, J., Vaníček, J., Staníček, J.  Mnohočetný myelom. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 209-239.
 23. Adam, Z., Krejčí, M., Hájek, R., Pour, L.  Solitární kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 241-242.
 24. Adam, Z., Elleder, M., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R.  Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 243-262.
 25. Adam, Z.  Waldenströmova makroglobulinemie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 263-288.
 26. Adam, Z.  Castlemanova choroba. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 289-292.
 27. Adam, Z., Štěrba, J., Adamová, Z.  Histiocytární choroby. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 293-312.
 28. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J., Vorlíček, J.  Infekční komplikace u onkologicky nemocných a jejich léčba. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 313-318.
 29. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J., Vorlíček, J.  Febrilní neutropenie u onkologických nemocných. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 319-326.
 30. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Vorlíček, J.  Infekční komplikace u dospělých pacientů s funkčním hyposplenizmem, po splenektomii a jejich prevence. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 327-330.
 31. Krejčí, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Nové léky v hematoonkologii. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 331-338.
 32. Krejčí, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š., Dvořáková, D.  Transplantace krvetvorných buněk. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 339-348.
 33. Kuglík, P., Oltová, A.  Současné možnosti cytogenetických vyšetření u hematologických malignit. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 349-358.
 34. Adam, Z., Křikavová, L., Moulis, M., Vaníček, J., Neumann, Č.  Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 359-372.
 35. Adam, Z., Pour, L., Hájek, R., Krejčí, M.  Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 373-382.
 36. Navrátil, M., Kořístek, Z.  Intenzivní péče v hematoonkologii - infekce, metabolismus, toxicita onkologické léčby, poruchy hemostázy, jiné specifické situace. In , . Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. . vyd. Brno : , 2008. s. 160-164.
 37. Kořístek, Z., Navrátil, M.  Intenzivní péče v hematoonkologii II - leukostáza, hyperviskozita, trombotické mikroangiopatie. In , . Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. . vyd. Brno: , 2008. s. 165-171-.
 38. Šmardová, Lenka- Křikavová, Lucie- Adam, Zdeněk- Křen, Leoš- Vorlíček, Jiří. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemoci. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2008. od s. 137-142, 6 s. neuvedeno. ISBN 978-80-247-1749-4. cze
 39. Šmardová, Lenka- Adam, Zdeněk- Vorlíček, Jiří. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2008. od s. 115-117, 3 s. neuveden. ISBN 978-80-247-1749-4. cze
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji