Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Princip metody LASEK

Laser Epithelial Keratomileusis (LASEK)je laserový zákrok používaný ke korekci nižší, střední a vyšší krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Metoda LASEK je relativně nová metoda, která má některé výhody metody LASIK při zachování technické jednoduchosti metody PRK. Na naší klinice je technika LASEK používána od  ledna roku 2000 a  touto metodou bylo u nás operováno více než 4000 pacientů.

Průběh operace LASEK

Povrch oka je dokonale znecitlivěn anestetickými kapkami. Okolí oka je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn malý rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace. V průběhu zákroku lékař odstraňuje pomocí excimer laseru mikroskopické částečky tkáně povrchu oka. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se znovu sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění.
LASEK je méně invazivní než LASIK , protože ovlivňuje pouze povrchní oblasti rohovky. Povrchní měkká vrstva zvaná epitel je při metodě LASEK po aplikaci speciálního roztoku, který snižuje adhezi jednotlivých buněk epitelu jemně odpreparována bez použití keratomu – tj.na rozdíl od LASIK zde není proveden žádný řez. V podobě tenkého epiteliálního laloku je tato povrchní vrstva odklopena. Vlastním laserovým zákrokem je odstraněna vrstvička rohovkového stromatu. Po ukončení činnosti laseru je epiteliální lalok přiklopen zpět na své původní místo. V průběhu 1-3 dní dojde k opětovnému přihojení a regeneraci epitelu. Strukturální integrita oční rohovky tedy zůstává plně zachována. Na konci zákroku operatér překryje povrch oka, tak jako u PRK, speciální kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení. Čočka zůstává v oku ve dne i v noci po dobu 3-4 dní. Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celý LASEK jednoho oka trvá přibližně deset až patnáct minut.  Obnova zraku na úroveň dobrého vidění po LASEK obvykle trvá několik dní. Pacient vidí již několik minut po operaci, ale obraz je zamlžený. K dobrému vidění je nutná obnova povrchní epitelové vrstvy. Epitel se přihojí a regeneruje v průběhu tří až čtyř dnů. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění. Po zhojení epitelu je možný návrat do zaměstnání, řízení auta a vykonávání dalších obvyklých aktivit.  K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu druhého až třetího měsíce po LASEK. Po tuto dobu podáváme kapky napomáhající příznivé přestavbě rohovkové tkáně. U naprosté většiny pacientů lze dosáhnout uspokojivého výsledku jedním zákrokem. U některých pacientů je možné výsledné vidění doladit doplňujícím zásahem. Po čase stanoveném lékařem je možné provést doplňující LASEK nebo použít jinou techniku refrakční chirurgie.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji