Menu
Česky English
532 23 1111

Pornografie jako zabiják vztahů?

O tom, že pornografie není pouhým „zpestřením“ sexuálního života, ale často má na kvalitu partnerské sexuality negativní vliv, svědčí narůstající počty pacientů na Sexuologickém oddělení FN Brno, kteří se díky přílišnému sledování nevhodného sexuálního obsahu dostávají do zdravotních i vztahových problémů.

 

V praxi přibývají muži s poruchami sexuálních funkcí (často u nich vzniká erektilní dysfunkce), kdy sice jsou sexuálně funkční při masturbaci u pornografie prostřednictvím internetu, ale s reálnou partnerkou již mají poměrně zásadní problémy. Ty se týkají jejich erotické touhy, schopnosti erekce a dosáhnutí orgasmu. Studie zaměřená na prostatu přinesla v tomto směru překvapivé výsledky – i když žijí muži ve stálém partnerském vztahu, je frekvence partnerského sexu a individuální masturbace téměř vyrovnaná (53 % a 45 %).

 

Na Sexuologickém oddělení FN Brno zaznamenáváme také stále častější případy mladých mužů, kteří nejsou schopni mít v důsledku sledování pornografie normální sexuální život, ani navázat vztah. „Jde například o mladého muže, který je stále panic, protože očekával, že se dívka bude chovat jako pornoherečka,“ upřesňuje primářka Sexuologického oddělení FN Brno MUDr. Petra Sejbalová. Takovým pacientům je potřeba pomáhat terapeuticky i farmakologicky. 

 

Dostupná pornografie na internetu

Na vině může být především snadná dostupnost pornografie na internetu a nedostatečné vzdělávání v oblasti sexuální výchovy, ať už ve škole či v rodině. Dospívající mládež mnohdy nemá základní znalosti o antikoncepci ani pohlavních nemocech, ale přitom jsou mladí lidé mnohdy již od útlého věku (někdy i předškolního) konzumenty internetové pornografie, což u nich vyvolává mylnou představu, že zobrazení sexuality v erotických filmech je adekvátní reálnému životu. To vede ke vztahovým problémům a zkresleným představám o realitě (nezájem o dvoření, seznamování a komunikaci) často doprovázených nízkým sebevědomím – zatímco pornografie prezentuje „supersexy“ muže a ženy, kteří jsou sexuálně téměř neunavitelní, realita taková není. „Nejčastěji jsou to chlapci, kteří viděli od skupinového sexu téměř úplně všechno, ale neví, co to je menstruační cyklus a neznají druhy antikoncepce, v tom vidím opravdu velký problém. V praxi pak přibývá případů nevhodného sexuálního chování nejenom vůči vrstevnicím či vrstevníkům, ale i vůči učitelkám, či dokonce malým dětem. Obtěžující či jiné problémové chování bývá často také prostřednictvím internetu, to je např. sexting, což je elektronické rozesílání fotografií či videí se sexuálním obsahem, které získají např. v rámci partnerských vztahů. Existuje však riziko, že jeden partner např. po rozchodu z pomsty zveřejní fotografie či videa svého bývalého partnera,“ dodává prim. Sejbalová.

 

Roste potřeba masturbace u internetu na úkor partnerského sexu

Ve středním věku pak dochází u mužů k nahrazování partnerského sexu pornografií (masturbace je kdykoliv dostupná, rychlejší, bez psychických, fyzických či materiálních investic). Zároveň se vlivem sledování pornografie výrazně snižuje citlivost na běžné (reálné) sexuální podněty doprovázená rizikem vzniku sexuálních dysfunkcí vázaných pouze na partnerku. Jedná se o riziko ubývání intimity a blízkosti ve vztahu, tedy psychické oddálení partnerů, dále postupně roste potřeba masturbace u internetu – zvyšuje se riziko vzniku závislosti, a v neposlední řadě se sexualita může změnit ve své intenzitě, ale
i v kvalitě, kdy běžná pornografie již nedostačuje a tito lidé se uchylují k perverzi (např. sado-masochistické či zoofilní).

 

 

Sledování pornografie může vyústit v závislost

Ve svém důsledku může přílišné sledování pornografie vyústit až v závislost, která se projevuje sexuální dysfunkcí, poruchami vztahů vedoucími až k sociální izolaci, narušeným soustředěním či zanedbáváním pracovních povinností, kdy zaujímá v životě dominantní roli pouze sex.

 

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji