Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Poděkování doc. MUDr. Igoru Penkovi, CSc.

Na konci května 2017 končí ve funkci primáře – zástupce přednosty Chirurgické kliniky pro LPP FN Brno pan doc. MUDr. Igor Penka, CSc. Důvodem odchodu z naší nemocnice je úspěšné absolvování konkurzního řízení na přednostu Chirurgické kliniky FN Ostrava. Docent Penka odchází po deseti letech velmi dobré práce, kterou pro Fakultní nemocnici Brno odvedl.

 

Nejen v Brně je znám jako člověk s vysoce lidským přístupem k pacientům, ale i zaměstnancům Chirurgické kliniky a zároveň jako nekompromisní vedoucí pracovník, vyžadující důsledné plnění zadaných úkolů a  respektování dohodnutých pravidel.

 

Jako lékař na vysoké odborné úrovni a s dnes již prakticky nedosažitelnou šířkou specializované činnosti je vzorem pro několik generací následovníků v nelehké chirurgické odbornosti a to jako výborný operatér, erudovaný diagnostik, lékař, učitel a kolega.

Nemalou měrou se podílel na pregraduálním vzdělávání studentů Masarykovy univerzity, ale i postgraduální výchově chirurgů z prakticky celého Jihomoravského kraje. Díky své široké specializaci byl spolugarantem několika akreditovaných programů naší nemocnice, podílel se na úspěšném plnění klinických studií, grantů a dalších vědeckých a vzdělávacích programů. 

 

Určitě si zaslouží upřímné poděkování za příkladnou spolupráci, vysokou profesionalitu, preciznost a vstřícný přístup nejen od vedení FN Brno a Chirurgické kliniky, ale věříme i od většiny zaměstnanců FN Brno. 

 

Nezbývá než panu docentovi Igoru Penkovi popřát mnoho úspěchů v dalším profesním a osobním životě, pevné zdraví a nervy při zvládání nelehké funkce přednosty kliniky a věříme, že i nadále bude, i když poněkud vzdáleně, součástí našeho profesního a mnohdy i osobního života.    

 

Od 1. 6. 2017 bude jmenován zastupujícím primářem MUDr. Ivo Rovný, MBA.

 

Vše dobré přeje tým Chirurgické kliniky FN Brno.

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji