Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Počty covidových pacientů narůstají, FN Brno jich nyní hospitalizuje kolem 40

/27. 7. 2022/ Koncem minulého týdne bylo hospitalizovaných 28 pacientů s koronavirem. Jen během uplynulého víkendu přijali zdravotníci do péče dalších 12 pacientů. Odborníci předpokládají, že počty budou i nadále stoupat.  

„My jsme v mezidobí vyhověli přání z jiných nemocnic, které nemají infekční oddělení, abychom se starali o jejich covidové pacienty, když jich měli pouze jednotkové počty, tak aby kvůli tomu nemuseli otevírat celé speciální covidové oddělení,“  říká přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Z jednání na krajské úrovni ale minulý týden vzešlo, že se každá nemocnice musí postarat o své covidové pacienty, kteří pod ně spádově patří. Většina z aktuálně hospitalizovaných covid pacientů jsou na Klinice infekčních chorob, vyčleněná kapacita ale přestává stačit, proto se budou muset otevřít další covidové stanice na jiných odděleních. Pokud to bude možné z důvodů izolačních, tak například pacienti se základní chirurgickou diagnózou zůstanou na chirurgických odděleních. Podobně jsou na tom i onkologičtí pacienti a hlavní péče je poskytována na odděleních, kde byl pacient se základní diagnózou.   

Léčba covidu 

Před dvěma lety se odborníci zamýšleli, jaké léky na nový vir použít. Vyzkoušela se řada preparátů, od těch, které byly jistotou a uchránily pacienta od vážného stavu, až po ty, které byly spíš pokusem. Dosavadní monoklonální protilátky zabíraly na variantu delta. Nyní je k dispozici lék, který mohou indikovat i praktičtí lékaři, antivirotikum Lagevrio. Nejvíce užívaný lék po celou dobu přítomnosti koronaviru je remdesivir. „Je to lék s protivirovým účinkem, který lze podat v době, kdy se koronavirus aktivně množí. Nevýhodou je nutnost intravenózního podání ve formě infuzí. Nejde ale o lék, kde ihned po podání dojde ke zlepšení klinického stavu, jako je to třeba u bakteriálních infekcí a podání antibiotik,“ doplňuje Husa. Ve Fakultní nemocnici Brno také indikují onkohematologickým pacientům lék Evusheld. Tento léčivý přípravek je kombinací dvou léčivých látek: tixagevimabu a cilgavimabu, dvou monoklonálních protilátek, které jsou navrženy tak, aby se navázaly na spike protein viru SARS-CoV-2 na dvou různých místech.  

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji