Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Otázky z interní propedeutiky pro studenty 3. ročníku

Otázky z interní propedeutiky pro studenty 3. ročníku

Otázky z interní propedeutiky pro rok 2005/2006

 1. Chorobopis
  vyšetření srdce – všeobecně
  Endoskopie zažívací trubice
 2. Anamnéza všeobecně
  Systolické šelesty
  Vyšetření střev
 3. Základní fyzikální vyšetření
  Diagnostické šelesty
  RTG trávící trubice
 4. Otoky – všeobecně
  Srdeční ozvy
  Vyšetření jater a žlučníku
 5. Poruchy vědomí
  Měření krevního tlaku
  Vyšetření pankreatu
 6. Tělesná teplota
  Hypertenze a hypotenze
  Ultrasonografické vyšetření zažívacího traktu
 7. Vyšetření hlavy a krku
  Fyzikální vyšetření kardiaka
  Vyšetření jater a sleziny
 8. Inspekce a palpace hrudníku
  Poklep a poslech srdce
  Icterus
 9. Vyšetření hrudníku
  Poslechový nález nejčastějších chlopenních vad
  Portální hypertenze
 10. Fyzikální vyšetření dýchacího ústrojí
  Vyšetřovací metody v kardiologii
  Vyšetření ledvin
 11. Kašel
  Fyziologické a patologické EKG
  Patologické změny v množství a složení moči
 12. Fyzikální nález na plicích při zánětu, emphysemu, intersticiálním procesu, pneumotoraxu a výpotku
  RTG vyšetření srdce a cév
  Základní vyšetření moče
 13. Poklep, poslech plic
  Zátěžová elektrokardiografie
  Princip dialyzační léčby
 14. Mediastinální syndrom
  Echokardiografie
  Vyšetření krve
 15. Plicní syndromy (zánět, pneumotorax, výpotek, nemoci s obstrukcí…)
  Radionuklidové metody vyšetření srdce a plic
  Krevní skupiny a transfuse
 16. RTG vyšetření plic
  Invazivní vyšetřovací metody v kardiologii
  Vyšetření kostní dřeně
 17. Biopsie a cytologie při plicním onemocnění
  Defibrilace, kardioverze, stimulace srdce
  Vyšetřovací metody v endokrinologii
 18. Hrudní punkce
  Vyšetření tepenného systému
  Struma
 19. Bolesti na hrudi
  Vyšetření žilního systému
  Vyšetřovací metody v diabetologii
 20. Bakteriologické vyšetření sputa
  Vyšetření lymfatických cév a uzlin
  Vyšetřovací metody v imunologii
 21. Cyanóza
  Fyzikální vyšetření břicha
  Porucha vodního a acidibazického stavu
 22. Dušnost
  Bolest břicha
  Vyšetření pohybového aparátu
 23. Endoskopie plic
  Palpace, perkuse, poslech břicha
  Bolesti v zádech a končetinách
 24. Funkční vyšetření plic
  Dyspepsie, zvracení, průjem
  Vyšetření a opatření u život ohrožujících pacientů

Ke zkoušce jsou vyžadovány podrobné znalosti klinických vyšetřovacích postupů a možných klinických patologických nálezů. Důraz je kladen na správnou formulaci anamnestických otázek a klinického vyšetření prováděného u lůžka pacienta, naproti tomu je dostačující informativní znalost laboratorních a přístrojových vyšetřovacích postupů. Zobrazovací metody jsou vyučovány, probírány a zkoušeny v rámci speciálních oborů (radiodiagnostika, nukleární medicína, sportovní a pracovní lékařství), laboratorní vyšetření a jejich interpretace budou probírány později ve vnitřním lékařství, stejně jako funkční testy.

Studenti III. ročníku by měli jen vědět, na jaké otázky tato speciální vyšetření přinášejí odpověď.

Zpět na předchozí stranu

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji