Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novým ředitelem FN Brno je Ivo Rovný

V pátek 29. dubna předal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenovací dekret novému řediteli Fakultní nemocnice Brno, kterým se stal chirurg Ivo Rovný. Slavnostní setkání se konalo na půdě nemocnice, která je oběma dobře známa, protože tu vedle sebe působili dlouhá léta jako kolegové. Ministr zdravotnictví si je proto jistý, že nový ředitel naváže na kvalitní práci svých předchůdců a nemocnici posune dál.  

Fakultní nemocnice Brno je druhým největším zdravotnickým zařízením v republice a jak zmínil prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA na tiskové konferenci jsou před novým vedením obrovské výzvy: „Čeká nás nejrozsáhlejší rekonstrukce a přestaveby, kterou tahle nemocnice zažila, od výstavby nové porodnice, přes rekonstrukci lékárny a stravovacího provozu, až po přesun Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie z Pekařské do areálu v Bohunicích. Jde o řadu investic v rámci operačních programů a národního plánu obnovy. Toto jsou všechno záležitosti, které budou chtít velké nasazení, pevnou ruku a kdo jiný, než vynikající chirurg tomu může být zárukou.“ Válek také upozornil na to, že jednou z důležitých rolí fakultních nemocnic je výchova nových lékařů, kteří se v řadě oblastí připravují právě tady. Plánem ministerstva je mimo jiné finanční podpora přípravy lékařů v oborech, které jsou nejvíce ohrožené, jako je pediatrie nebo gynekologie.

MUDr. Ivo Rovný, MBA působil 17 let ve Fakultní nemocnici u svaté Anny a 10 let pracuje ve Fakultní nemocnici Brno. Posledních 15 let pracoval na pozicích manažera a zároveň chirurga v obou nemocnicích, nové postavení však pro něj znamená plné nasazení v pozici ředitele. „Pan ministr na mě klade vysoké nároky. Kromě obrovských změn, které nás čekají, je spousta věcí, které lze v této době těžko predikovat. Je to především turbulentní ekonomické prostředí, které se na nás valí jako tsunami a my nevíme, jak ta tsunami bude vysoká a jak dlouho jí budeme muset odolávat. Nemocnice musí fungovat, i když bude nejhůř, protože péče o zdraví, výuka mediků a některé další činnosti, které má nemocnice ve statutu, musí pokračovat i nadále navzdory všem tlakům, navzdory všem rekonstrukcím a navzdory všem třeba i personálním změnám, které nás čekají. Budu se snažit, abych se funkce zhostil, co nejlépe, abych nezklamal důvěru, kterou do mě pan ministr vložil a doufám, že budeme dobře spolupracovat i nadále,“ říká nový ředitel Ivo Rovný.  

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji