Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

MUDr. Milan Krtička, Ph.D.: Raritní operace stehenní kosti na Klinice úrazové chirurgie FN Brno

Bravurní výkon provedli lékaři z Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Pacientovi, který měl po úraze tříštivou zlomeninu stehenní kosti, čímž došlo k jejímu zkrácení o 3,5 cm, nyní provedli operační zákrok, který povede k prodloužení kosti tak, aby nekulhal a mohl se běžně pohybovat.

V rámci Fakultní nemocnice Brno se jedná o raritní operaci a jednu z mála, která se provádí v České republice. Hlavním operatérem byl vedoucí lékař Kliniky úrazové chirurgie a zástupce přednosty pro školství MUDr. Milan Krtička, Ph.D., který nám po operaci poskytl rozhovor.

 

O jakého pacienta se jednalo? Jaké měl potíže či úraz, že jste přistoupili na tento druh operace?

Námi operovaný pacient před dvěma lety utrpěl mnohočetná poranění v důsledku autonehody.  Krom jiných zranění jsme jej léčili i pro tříštivou zlomeninu střední části levé stehenní kosti. Tuto zlomeninu jsme ošetřili nitrodřeňovým hřebem, avšak v důsledku charakteru tříštivé zlomeniny zasahující 1/5 délky stehenní kosti došlo k jejímu zhojení ve 35 mm zkratu, tedy levá dolní končetina byla o 3,5 cm kratší než pravá. Výsledný zkrat končetiny je velmi limitujícím v běžném životě a při neléčení vede ke kulhání, výrazným chronickým bolestem v oblasti pánve a páteře a také k nevratným změnám jako je např. rozvoj skoliózy. Vzhledem k omezeným konzervativním možnostem léčení výrazně zkrácené končetiny (ortopedická obuv, vložky do bot) bylo nutné přistoupit k operačnímu zákroku, jehož výsledkem je prodloužení končetiny do původní délky.

 

Komu je tento typ operací de facto určen? Kdo je vhodným pacientem?

Námi provedený operační zákrok je vhodný pro dospělé pacienty s klinicky významným zkrácením dolní končetiny, který nejčastěji vzniká na podkladě úrazu.

 

V čem spočívá operační zákrok prolongační osteotomie dolní končetiny „rostoucím hřebem“?

Prolongační (prodlužovací) osteotomie stehenní kosti je operační zákrok, při kterém po odstranění původně zavedeného osteosyntetického materiálu (v našem případě nitrodřeňový hřeb),  provedeme přerušení kosti v její střední části (vytvoříme novou zlomeninu) a následně zavedeme speciální hřeb, který roste v průměru o 1 mm za den do délky. Díky postupnému a velmi pomalému růstu končetiny dochází ke stimulaci a novotvorbě kosti v místě prodlužování. Můžeme tedy říci, že u našeho pacienta dojde k prodloužení jeho končetiny do požadované délky za cca 30-40 dní od provedeného zákroku.

 

Jak zásadní je v rámci zákroku již zmíněný implantát?

Námi použitý prolongační (rostoucí) hřeb je unikátní svojí vlastností růstu do délky. Růst je iniciován samotným pacientem, který po edukaci několikrát denně provádí jemný zevně-rotační pohyb dolní končetiny a ten iniciuje růst hřebu do délky. Oproti standardně používané metodě prolongace končetiny zevním fixátorem, který prominuje nad kůži pacienta a zanechává otevřenou komunikaci mezi kostí a zevním prostředím, je hřebová osteosyntéza plně schována v kosti, nedráždí pacienta a nevyžaduje další operační zákrok jako je např. sejmutí fixátoru.

 

Na co ho uchytíte a jak se bude v těle pacienta dále vyvíjet?

Hřeb není potřeba nijak uchycovat, je zaveden v dřeňové dutině kosti, kterou vyplňuje a jediná část hřebu, která je mimo kost, jsou zajišťovací šrouby. Ty mají za úkol bránit nežádoucí rotaci kosti a také zajišťují, že kost roste s hřebem, a nikoliv hřeb samotný.

 

Kolik stojí implantovaný hřeb a hradí ho pojišťovna?

Implantovaný hřeb stojí přibližně 250 000 Kč. Byl plně uhrazen pojišťovnou pacienta, ale cesta k plné úhradě byla poměrně komplikovaná a vyžadovala poměrně velké úsilí pacienta, ošetřujícího personálu i pracovníků oddělení zdravotních pojišťoven i ekonomického úseku naší nemocnice. Za pozitivní přístup k věci i spolupráci všech kolegů, kteří se na zajištění proplacení pojišťovnou podíleli, bych tímto rád poděkoval.

 

Po jak dlouhé době bude možno říci, že došlo k nápravě dolní končetiny?

Jak už jsem uvedl, předpokládaná doba prodloužení končetiny do námi požadované délky bude trvat přibližně 35 až 40 dní. Již teď může pacient došlapovat na operovanou končetinu vahou 22 kg. Nicméně plné zhojení prodloužené stehenní kosti nastane až za tři měsíce od operace. Po této době, bude-li vše probíhat standardně, pak můžeme říct, že léčba byla úspěšná, a pacient bude moci končetinu plně zatížit.

 

Jak dlouho operace trvá a co bylo nejtěžší?

Operační zákrok trvá přibližně dvě hodiny. A co na něm vidím jako nejtěžší? Asi ten primární krok, kdy musíte přesvědčit zdravotní pojišťovnu pacienta, že daný operační zákrok má smysl, a tedy je dobré ho plně uhradit.

 

Je to operace raritní v rámci ČR?

Daný operační zákrok je co do počtu  možné řadit mezi ty zřídkavé až výjimečné. Dospělých pacientů s poúrazovým zkrácením dolní končetiny není mnoho. A také si nejsem jist, že všichni jsou odhaleni a dostane se jim možnosti absolvovat námi provedený operační zákrok.

 

Jak bude probíhat rekonvalescence a následná rehabilitace?

Náš pacient už od prvního pooperačního dne začal s aktivní rehabilitací, která spočívá v nácviku chůze o berlích, posilování svalstva dolních končetin. Od ukončeného pátého pooperačního dne také začne provádět výše zmíněné zevně rotační pohyby levé dolní končetiny a začne tak  s prodlužováním zavedeného hřebu, a tedy i stehenní kosti. Aby celý proces probíhal úspěšně, budeme tak 5x denně monitorovat pomocí speciálního přístroje, zda-li růst hřebu probíhá zdárně, tedy o jeden milimetr za 24 hodin. V případě že bude růst pomalý, pak bude nutné, aby častěji prováděl dané pohyby a naopak, byl-li by rychlý, bude muset ubrat na aktivitě. Jak už jsem říkal, celková doba léčby zabere tři měsíce.

 

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5. patro

Telefon:

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP 1: 532 233 696
Oddělení JIP 2: 532 233 688

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod.

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226
Ambulance 5 - pohotovost 7:00-15:00 hod.: 532 233 181

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji