Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

MUDr. Ivo Borek: Neonatologické statistické ukazatele v roce 2016

Neonatologické oddělení FN Brno zajistilo v roce 2016 péči pro 6 182 dětí narozených na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Oproti předchozímu roku znamená tento počet mírný nárůst, který jsme zaznamenali i v rámci celého Jihomoravského kraje, kde se narodilo 13 788 dětí. Neonatologické statistické ukazatele Perinatologického centra v roce 2016 ve svém článku zhodnotil primář Neonatologického oddělení FN Brno MUDr. Ivo Borek.

Počty nedonošených novorozenců zůstávají obdobné, ještě více se zdokonalila koncentrace těchto případů do našeho Perinatologického centra (pro ilustraci nárůstu počtu novorozenců s nízkou porodní hmotností v novém tisíciletí uveden v tabulce rok 2001).

Kriticky nezralí novorozenci s porodní hmotností do 1 500 gramů byli porozeni s výjimkou dvou dětí na našem Perinatologickém centru. V kategorii novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností (méně než 1 000 gramů) jsme dosáhli absolutní koncentrace, tzn. že všech 45 extrémně nezralých novorozenců Jihomoravského kraje bylo porozeno ve Fakultní nemocnici Brno. Této skutečnosti bylo dosaženo dokonalým naplněním organizačních opatření včetně „transportu v děloze“.

Rok 2016 znamenal po šesti letech snižujícího se výskytu porodů dvojčat opět nárůst (meziročně ze 130 na 152 porodů). Vyšší incidenci dvojčetného těhotenství vykázala i celá ČR.

Stoupá průměrný věk těhotných, roste i jejich nemocnost.Těhotenství dvojčaty je zatíženo několikanásobně vyšším výskytem nízké porodní hmotnosti, nezralosti, nutnosti ukončení císařským řezem. Naše PCIP (Perinatologické centrum intenzivní péče) odvedlo v rámci center České republiky nejvíce porodů varianty bichoriálních biamniálních a druhý největší počet porodů nejrizikovější varianty monochoriálních biamniálních dvojčat. U řady z nich jde o plody na hranici viability, tzn. gestačních týdnů 23 až 26. Děti z dvojčetných těhotenství představují značnou náročnost medicínskou, personální, přístrojovou, kapacitní i ekonomickou a současně negativně ovlivňují kvalitativní ukazatele naší péče.

Naši prioritu představuje snižování nemocnosti a zdravotních následků perinatálních rizik, výsledky péče roku 2016 v tomto směru prokazují úspěšný trend. Další naší prioritou je snaha o zajištění neustálého kontaktu rodičů s jejich dítětem. Zdravým a donošeným novorozencům toto základní právo a potřebu uspokojujeme již mnoho let. V posledních letech se snažíme rozšířit možnosti společného pobytu matka-dítě i těm nejzranitelnějším a nejkřehčím miminkům, která přicházejí na svět předčasně nebo se rodí s nejrůznějšími zdravotními komplikacemi.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji