Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Možnosti návštěv ve FN Brno a další nařízení

/Aktualizace 17. 01. 2021/

Obsah aktuálních omezení a podmínek návštěv:

 1. Jsem návštěvník (chci někoho v nemocnici navštívit)
 2. Porod a třetí osoba u porodu
 3. Pohyb po areálech
 4. V nemocnici mě čeká zákrok
 5. Doprovázím dítě

 

FN Brno vyhlašuje zákaz návštěv s platností od 1. 11. 2021 do odvolání

Výjimky ze zákazu návštěv i nadále mají hospitalizovaní nezletilí pacienti v Dětské nemocnici a na dětských odděleních FN Brno, dále pacienti s omezenou svéprávností, pacienti v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a třetí osoby u porodu.

Podmínky nutné pro umožnění návštěvy najdete níže.

Případná možnost návštěvy je pouze za podmínek: 

-Předložení jednoho z těchto dokumentů:

 • negativní antigenní test ne starší než 24 hodin nebo PCR test na SARS-CoV-2 ne starší jak 72 hodin
 • národní certifikát o očkování proti COVID-19 (dostupné na http://ocko.uzis.cz)
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní
  • +BODY VÝŠE PLATÍ ZA předpokladu, že očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní

- body výše uvedené neplatí pro děti ve věku do 6 let, které přicházejí na návštěvu

- použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN 95, výjimku mají děti do dvou let a děti do 15 let mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének

- doba návštěvy může být maximálně 30 minut, s výjimkou pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a dětských pacientů (od 1. 11. jsou u dětských pacientů návštěvy omezeny pouze na zákonné zástupce a se stejnou podmínkou jako u dospělých)

- počet návštěvníků mohou být maximálně 2 osoby v jeden čas

 

Návštěvní hodiny (s platností od 1. 11. 2021):

V Dětské nemocnici a na dětských odděleních FN Brno platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod. Uvedené časy jsou platné pouze pro zákonné zástupce. 

Pro pohyb v interiérech nemocnice platí povinnost používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

 

Přítomnosti třetí osoby při porodu v Porodnicích FN Brno je možná, pokud:

 • Předloží jeden z těchto dokumentů:
  • negativní antigenní test (ne starší než 24 hodin) nebo PCR test na SARS-CoV-2 ne starší jak 72 hodin - (lze testovat na místě v případě)
  • národní certifikát o očkování proti COVID-19 (dostupné na http://ocko.uzis.cz)
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového nejméně 14 dní, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
   • +BODY VÝŠE PLATÍ ZA předpokladu, že očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami
 • třetí osoba používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95

Přítomnost třetí osoby u porodu není omezena pouze na rodinné příslušníky. 

Od 1. 11. je i nadále nutné splnit stejné podmínky jako pro návštěvy a doprovodu u porodu doporučujeme předložit PCR test na COVID-19, což zjednoduší celý proces.

Absolvovat POC test na COVID-19 lze i na místě. Test je zpoplatněn dle platného ceníku FN Brno a prováděn před přijetím rodičky, avšak výsledek bude znám s časovým odstupem.  

 

Upozorňujeme, že Fakultní nemocnice Brno není schopna, až na výjimky (například porody, akutní příjem, apod.), provádět okamžité POC testy přímo na pracovišti, vzhledem k vytíženosti zdravotnického personálu. Děkujeme za pochopení!

 

Pohyb po areálech

Všechny vstupy do areálů jsou otevřeny bez omezení

Z důvodu epidemiologické situace mohou do areálu Dětské nemocnice doprovázet dítě maximálně 2 dospělé osoby (zákonní zástupci) s ochrannou dýchacích cest.

Upozorňujeme, že ve všech budovách FN Brno platí povinnost nosit odpovídající ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 nebo KN95) po celou dobu pobytu v těchto prostorech a povinnost provádět dezinfekci rukou. 

 

Dále platí před všemi zákroky a hospitalizací: 

Pro všechny pacienty od 6 let platí

Pacient, i očkovaný před plánovaným přijetím nebo plánovaným intervenčním výkonem na horním gastrointestinální traktu nebo v dýchacích cestách předloží negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2. Výsledek RT-PCR testu není starší 72 hodin. To se nevztahuje na osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní) a děti mladší 6-ti let.

Pokud vás čeká plánované přijetí do FN Brno, nebo jdete na intervenční výkon, obzvláště pak intervenční výkon na horním gastrointestinální traktu nebo v dýchacích cestách, je nutné předložit negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin.

 

Doprovod dítěte:

Doprovod dítěte, i očkovaný (hospitalizovaný nebo celodenní) se musí při příjmu prokázat negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případě, že neprodělal onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. Doprovod dítěte musí být bez klinických známek onemocnění svědčící pro COVID-19.

V Dětské nemocnici platí omezení doprovodu pro dvou zákonných zástupců. 

Důvodem požadování testu i u očkovaných je vzájemná ochrana pacientů v pokoji, kde platí výjimka dle pokynu MZ ČR pro nepoužívání respirátoru FFP2.

 

Pro neočkovaný doprovod platí:

Neočkovaný doprovod: Platnost RT-PCR výsledku je 72 hodin a vzhledem k tomu:

· je nutné u celodenního pobytu doprovodu hospitalizovaného pacienta, předložit po uplynutí 72 hodin opět negativní RT-PCR výsledek vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

· u hospitalizovaného doprovodu pacienta není nutno opakovaně dokládat, pokud nepřeruší pobyt (na oddělení nebo Ubytovně DN)

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji