Menu
Česky English
532 23 1111

Mgr. Vojtěch Šenkýř, Rehabilitační oddělení FN Brno: Prevence bolavých zad

Pacienti s bolestmi zad patří společně s pacienty po ortopedických a traumatologických operacích jednoznačně k nejpočetnější skupině rehabilitačních pacientů, v ambulanci Rehabilitačního oddělení FN Brno tvoří vertebropaté více jak polovinu všech pacientů.

Bolesti zad jsou zároveň druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti, na které stráví takto nemocní lidé průměrně až 70 dnů v roce. Hlavní příčiny jsou dle mého názoru nedostatek pravidelného pohybu a sedavý způsob života. Kvůli těmto vlivům máme zatuhlé svaly kolem páteře a ochablé břišní svaly, resp. střed těla.

Střed těla (core), odborně hluboký stabilizační systém páteře, je soubor svalů, které zpevňují páteř a vytvářející „nitrobřišní airbag“ jako oporu pro trup a dolní končetiny. Hluboký stabilizační systém páteře je složen z bránice, pánevního dna, příčného svalu břišního a drobných svalů mezi obratli (mm. multifidi et rotatores). Na bolest zad má ale také velký vliv stres. Kromě zvýšeného napětí v samotných svalech, které kvůli tomu nejsou tolik pružné, stres rovněž ovlivňuje svalové povázky – fascie, ve střední Evropě dosud ne zcela doceněné struktury hybného systému. Dále se stres spolupodílí na vzniku trigger pointů, bolavých „zatvrdlin“ ve svalech, které způsobují přenesenou bolest. Např. trigger point v m. pectoralis major může imitovat infarkt, v mm. obliqui abd. externi žlučníkový záchvat a v m. rectus abdominis právě bolest beder.

Jednou z efektivních léčebných metod, kterou ve FN Bohunice s úspěchem využíváme, je Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) dle prof. Pavla Koláře. Jedná se o jedinečnou metodu založenou na pozorování, resp. napodobování vývojových pozic malého dítěte od 3. do 12. měsíce života. Jednotlivá pohybová stádia jsou využívána pro komplexní aktivaci svalů celého těla, zejména hlubokého stabilizačního systému páteře a správnou koaktivaci a timing jednotlivých tělních segmentů mezi sebou.

Především ale doporučuji pracovat na prevenci, a proto jsme pro pacienty naší nemocnice společně s Oddělením marketingu vytvořili speciální letáček s pěti cviky na bederní páteř a pěti cviky na krční páteř. Stačí si zacvičit jen pár minut denně a nebudete vědět, co jsou bolavá záda!

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji