Menu
Česky English
532 23 1111

Lékaři a zdravotní sestry FN Brno přepsali dějiny medicíny. 117 dnů udrželi vitální funkce u gravidní ženy ve stavu mozkové smrti. Poté porodila zdravou holčičku

Tento případ je unikátní nejen v českém, ale také světovém měřítku. Dle informací lékařů Fakultní nemocnice Brno se totiž nikde jinde na světě doposud nepodařilo realizovat setrvání dítěte v matce téměř až do donošenosti. Případ je tedy raritní a bezesporu se zapíše do dějin české, ale i světové medicíny. Zároveň potvrzuje obrovskou sílu počínajícího lidského života a obrovskou sílu těla matky, které danou situaci dokázalo za pomoci lékařů a zdravotních sester skvěle zvládnout a darovat dítěti život, i přes svou vlastní mozkovou smrt.

 

 

Sedmadvacetiletá žena byla v 16. týdnu gravidity s anamnézou arteriovenozní malformace s projevy epilepsie letecky transportována dne 21. 4. 2019 na Oddělení urgentního příjmu FN Brno poté, co byla nalezena v bezvědomí. Záchranáři udrželi dechovou aktivitu. Po vyšetření na CT bylo zjištěno objemné krvácení do levé mozkové hemisféry. Zhruba v 16 hodin vymizela spontánní dechová aktivita a klinické neurologické vyšetření potvrdilo areflexii, tedy smrt mozku.  Tato byla následně potvrzena vyšetřením a vymizením mozkových potenciálů.

 

Od tohoto okamžiku vyvinuli lékaři spolu s nelékařskými zdravotními pracovníky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU spolu s lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU veškeré úsilí o to, aby u ženy zajistili stabilizaci vitálních funkcí a mohl se tak i nadále zachránit plod v těle matky.

 

Byla zavedena komplexní dlouhodobá resuscitační péče, která standardně zahrnuje péči o srdeční činnost, plicní a ledvinné funkce. Nedílnou součástí byla maximální snaha o zachování integrity kožního povrchu a prevence infekčních komplikací. Speciální pozornost pak byla věnována problematice výživy tak, aby byly zabezpečeny nejen energetické potřeby matky, ale zejména optimální růst a vývoj plodu.

 

V pondělí 24. 6. 2019 potvrdilo gynekologické konzilium váhu plodu 980 g s nadějí, že se vyvíjí. Žena byla lékaři a zdravotními sestrami pravidelně sledována, došlo k indikaci mnoha léků a dalších vyšetření, které měly za cíl udržet život plodu v těle.

 

V červenci se ukazovala naděje, že lékaři Fakultní nemocnice Brno nastavili péči o ženu dobře, neboť plod nabíral svoji váhu. V polovině července to bylo 1500 g s fyziologickým nálezem. Obětavou a profesionální práci odváděl tým nelékařských zdravotních pracovníků.

 

V polovině měsíce, tedy 15. srpna 2019 na Den Brna, byla v dopoledních hodinách na Centrálních operačních sálech FN Brno ukončena gravidita ve 34+3 týdnu a to císařským řezem. Malá holčička měla 2130g a 42 cm.

 

 

Základní otázky:

Odpovídá prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU.

 

prof. Gál

 

V jakém stavu byla žena přivezena na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno?

Těhotná žena byla přivezena v hlubokém bezvědomí, s klesající tělesnou teplotou, oběhově stabilní, její dýchací cesty byly zajištěny od záchranné služby a byla ventilována pomocí přístroje. Srdeční akce dítěte byla v pořádku.

 

Co zapříčinilo její klinickou smrt?

Cévní malformace mozku a následné krvácení.

 

Kolik týdnů strávila žena v nemocnici (na přístrojích), než nastal porod císařským řezem?

Necelých 17. týdnů.

 

Došlo v průběhu těhotenství ke kritickým situacím?

Čtyřikrát došlo k infekčním komplikacím, které vyžadovaly nasazení cílené ATB léčby, navíc veškeré léky musely být zvoleny s ohledem na vyvíjející se plod a nesměly mít žádné teratogenní účinky.

 

Co rozhodovalo o tom, že žena zvládala udržet vitální funkce a plod se mohl vyvíjet?

Velmi dobrý zdravotní stav matky před příhodou, včasná pomoc na místě příhody, kvalitní resuscitační péče minutu po minutě všech zdravotníků, kteří se podíleli na péči.

 

Máte informace o tom, že se podobný případ někde na světě již uskutečnil?

Obdobných případů je ve světě popsáno přibližně 20.

 

V čem vidíte ojedinělost tohoto případu?

Pravděpodobně v délce celé hospitalizace, to znamená 117 dnů a s tím související velikosti a zralosti plodu, které se podařilo dosáhnout (vice než 2000g, což je ojedinělé).

 

 

PODĚKOVÁNÍ PANA VOJTĚCHA VOTAVY LÉKAŘSKÉMU A OŠETŘOVATEL. TÝMU FN BRNO SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

 

 

English version is available.

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji