Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Konzultovat zdravotní stav či pohybové aktivity pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. To a další přinese KARDIODEN 24. 9. 2017

Každoroční akce pořádána Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno pro veřejnost, tzv. KARDIODEN, se letos uskuteční v neděli 24. září 2017 od 10.00 do 13.00 hodin.

 

Veřejnost tak bude mít jedinečnou příležitost si projít některá specializovaná pracoviště kliniky, kde jim lékaři podají kompletní informace o zdravotnických službách, které poskytují včetně komentáře k případným vyšetřením. V rámci celého programu si bude moci veřejnost prohlédnout prostory Interní kardiologické kliniky – Koronární jednotky, sálky pracoviště invazivní a intervenční kardiologie, Arytmologické sálky, ECHO pracoviště, lůžkové oddělení atd. 

 

Veřejnost je pozvána také do kinosálu (pavilon L, 2. NP), kde je pro zájemce připraveno bezplatné měření tlaku, EKG, měření glykemie a cholesterolu včetně zhodnocení naměřených parametrů. K dispozici budou rovněž specialisté z Oddělení léčebné výživy, Centra pro závislé na tabáku FN Brno, dále fyzioterapeuti a kardiologové, kteří se budou věnovat edukaci a podávání informací.

KARDIODEN Interní kardiologické kliniky FN Brno, který se koná pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, zahájí v 10.00 hodin primář IKK MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. Místem zahájení bude přízemí pavilonu L (výšková budova). Odtud pak bude veřejnost v následných skupinách provedena specializovanými pracovišti a celý program vyvrcholí v kinosále.


Program v kinosále – 2. NP pavilonu L


Centrum pro závislé na tabáku FN Brno


Veřejnost zde bude informována o hlavních činnostech centra, o možnostech léčby závislosti na tabáku a podle zájmu bude měřit množství CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí Smokerlyseru.

 

Oddělení léčebné výživy FN Brno

Pro veřejnost je připraveno:
-    měření tělesného složení Omronem
-    konzultace stravovacího režimu
-    doporučení správné výživy
-    edukační materiál - Prevence KVO stravou - Jak zredukovat a udržet optimální tělesnou hmotnost, Výživová doporučení pro racionální způsob stravování, 
-    Činnosti nutričních terapeutů + OLV, ambulantní nutriční péče, Preventivní program Zdravá strava

 

Kardiovaskulární rehabilitace - fyzioterapie

Obsah prezentace:

-    negativní dopad pohybové inaktivity na kardiovaskulární riziko (rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění)

-    pozitivní vliv a výsledný efekt vhodné úrovně a druhu pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

-    prezentace programu Kardiovaskulární rehabilitace na IKK FN Brno (indikace, struktura, time management, výstupy léčby)

-    úloha kardiovaskulární rehabilitace v komplexním přístupu léčby nemocných na IKK FN Brno

Zájemci si budou moci vyzkoušet základy kardiopulmonární resuscitace. K dispozici bude rovněž malé občerstvení, které zajišťuje firma Rébio.

 


Pavel Žára
Centrum komunikace
Fakultní nemocnice Brno
tel. +420 532 232 193
e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji