Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Konferenční abstrakta 2010

 1. Adam, Zdeněk - Pika, Tomáš - Ščudla, Vlastimil - Pour, Luděk - Krejčí, Marta -Zahradová, Lenka - Minařík, Jiří - Szturz, Petr - Hájek, Roman.Léčba AL-amyloidózy-retrospektivní analýza ze dvou moravských pracovišť.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 2. Agathaggelidis, A. - Darzentas, N. - Hadzidimitriou, A. - Brochet, X. - Murray,F. - Yan, X. - Davis, Z. - van Gastel, E. - Tresoldi, C. - Chu, Ch. - Cahill, N. -Giudicelli, V. - Tichý, Boris - Pedersen, LB. - Foroni, L. - di Celle, PF. - Janus, A. -Smedby, K. - Anagnostopoulos, A. - Merle-Beral, H. - Laoutaris, N. - Juliusson, G. -Pospíšilová, Šárka - Jurlander, J. - Stamatopoulos, K.The composition of the B cell receptor repertoire in 7428 cases of chronic lymphocyticleukemia: one third stereotyped, two thirds heterogenous – what does this mean?In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 3. Agathaggelidis, A. - Darzentas, N. - Hadzidimitriou, A. - Brochet, X. - Murray,F. - Yan, J. - Davis, Z. - Gastel, E. - Tresoldi, C. - Chu, Ch. - Cahill, N. - Giudicelli, V.- Tichý, Boris - Pedersen, L. - Foroni, L. - Celle, P. - Janus, A. - Smedby, K. -Anagnostopoulos, A. - Merle-Beral, H. - Laoutaris, N. - Juliusson, G. - Pospíšilová,Šárka - Jurlander, J. - Tsaftaris, A. - Lefranc, M. - Langerak, A. - Oscier, D. -Chiorazzi, N. - Belessi, Ch. - Davi, F. - Rosenquist, R. - Ghia, P. - Stamatopoulos, K.The composition of the B cell receptor repertoire in 7428 cases of chronic lymphocyticleukemia: one third stereotyped, two thirds heterogeneous - what does this mean?In Antigens and Lymphomas, Santorini. 2010. info
 4. Al Sahmani, Mohamed - Trnavská, Irena - Antošová, M. - Antošová, Libuše -Liasová, J. - Adam, Zdeněk - Pour, Luděk - Krejčí, Marta - Zahradová, Lenka -Buliková, Alena - Penka, Miroslav - Hájek, Roman.Prognostic significance of morphological evaluation of tumor cells in multiplemyeloma. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 5. Almáši, Martina - Ševčíková, Sabina - Kaisarová, Petra - Šváchová, Hana - Pour,Luděk - Sáblíková, Barbora - Kyjovská, Drahomíra - Vidláková, Petra - Hájek,Roman.Frekvence jednonukleotidových polymorfizmů spojených s výskytem trombózy upacientů s mnohočetným myelome léčených thalidomidem.In VI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010. ISSN 1803-5922. info
 6. Almáši, Martina - Ševčíková, Sabina - Šváchová, Hana - Pour, Luděk - Sáblíková,Barbora - Kyjovská, Drahomíra - Vidláková, Petra - Hájek, Roman.Jednonukleotidové polymorfizmy spojované se zvýšenou rizikovostí k trombóze upacientů s mnohočetným myelomem.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 7. Baccarani, M. - Shah, N. - Kantarijan, H. - Cortes, J. - Shah, S. - Ayala, M. -Moiraghi, B. - Mayer, Jiří - Bradley-Garelik, M. - Zhu, C. - Hochhaus, A.Dasatinib compared to imatinib in patients with newly diagnosed chronic-phasechronic myelogenous leukemia (CML-CP): results from the randomized phase 3dasision tria.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 8. Bajerová, Monika - Ježíšková, Ivana - Rázga, Filip - Ráčil, Zdeněk - Mayer, Jiří -Dvořáková, Dana. Sledování mutací v exonu 4 genů IDH1 a IDH2 u pacientů s akutní myeloidníleukémií.In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, 25.-26.11.2010. 2010. info
 9. Bárta, Tomáš - Vinarský, Vladimír - Holubcová, Zuzana - Doležalová, Dáša -Verner, Jan - Pospíšilová, Šárka - Dvořák, Petr - Hampl, Aleš.Activation of G1/S checkpoint is induced by UV-C irradiation of human embryonicstem cells.In XXIV.Olomoucké hemotaologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 24.-26.6.2010. 2010. info
 10. Bárta, Tomáš - Vinarský, Vladimír - Holubcová, Zuzana - Doležalová, Dáša -Verner, Jan - Pospíšilová, Šárka - Hampl, Aleš.Human embryonic stem cells are capable of executing G1/S checkpoint activation. In ESTOOLS, International scientific sympozium "Stem cells in biology anddisease", Portugal, Lisabon, 26-28.5.2010. 2010. info
 11. Bednařík, Josef - Ehler, Edvard - Voháňka, Stanislav - Suchý, Miloš - Kožený, P -Nováková, Š - Litzman, Jiří - Kořístek, Zdeněk - Ambler, Zdeněk - Piťha, J -Vencovský, J.Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněnímiintravenózním lidským imunoglobulinem a terapeutickou plazmaferézou.In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859. info
 12. Borský, Marek - Loja, Tomáš - Ionescu, M. - Klabusay, Martin.Rituximab and calcium flux in neoplastic B-cells.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 13. Brychtová, Yvona - Krejčí, Marta - Mužík, Jan - Doubek, Michael - Mayer, Jiří.Long-term results of allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensityconditioning regimen fludarabin, busulfan and ATG.2010. ISSN 0268-3369. info
 14. Burešová, Ivana - Kyjovská, Drahomíra - Štossová, Jana - Kovářová, Lucie -Moravcová, Jana - Štouračová, Marcela - Čumová, Jana - Hájek, Roman.Separace plazmatických buněk z transportovaných vzorků kostní dřeně.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. inf
 15. Coiffier, B - Osmanov, E - Hong, X - Scheliga, A - Mayer, Jiří - Offner, F -Rule, S.A. - Teixeira, A - Walewski, J.A. - Crump, M. - Shpilberg, O. - Hermann, R. -Parasuraman, S. - Zhu, E. - Enny, Ch. - Theocharous, P. - Velde, H. - Elsayed, Y. -Zinzani, P.L.A Phase 3 Trial Comparing Bortezomib Plus Rituximab with Rituximab Alone InPatients with Relapsed, Rituximab-Naive or -Sensitive, Follicular Lymphoma.In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. ISSN 0006-4971. info
 16. Czuczman, S. - Viardot, A. - Hess, G. - Gadeberg, O. - Hansen, P. - Pedersen, L. -Belada, D. - Gregory, S. - Pohlman, B. - Mayer, Jiří - Pytlik, R. - Trumper, L. - Gupta,I. - Lin, T. - Windfeld, K. - Russell, C.Ofatumumab in combination with chop (o-chop) achieves high response rates inpreviously untreated follicular lymphoma (FL) patients with high-risk flipi scores.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 17. Červinek, Libor - Mayer, Jiří - Doubek, Michael.Do we know an ideal patient with immune thrombocytopenia for rituximab treatment?In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 18. Čumová, Jana - Potáčová, Anna - Jedličková, Lenka - Šedo, Ondrej - Zdráhal, Zbyněk- Hájek, Roman.Proteomická analýza proteinů krevní plazmy u mnohočetného myelomu s využitímdvourozměrné elektroforézy v polyakrylamidovém gelu a hmotnostní spektrometrie.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 19. Čumová, Jana - Potěšil, David - Stejskal, Karel - Jedličková, Lenka - Fridrichová,Danuše - Zdráhal, Zbyněk - Potáčová, Anna - Hájek, Roman.Proteomic investigation of multiple myeloma by LC-MS/MS and 2-DE experimental strategies: a comparative study. In 5th annual European Biomarkers Summit. 2010. info
 20. Čumová, Jana - Vidláková, Petra - Potěšil, David - Stejskal, Karel - Jedličková, Lenka- Fridrichová, Danuše - Zdráhal, Zbyněk - Hájek, Roman.Srovnávací proteomická analýza myelomových buněk metodami SDS-PAGE/LCMS/MS a 2-DE.In VI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010.ISSN 1803-5922. info
 21. Dementyeva, Elena Vladimirovna - Kryukov, Fedor - Ševčíková, Sabina -Němec, Pavel - Smetana, Jan - Grešliková, Henrieta - Zaoralová, Romana - Burešová,Ivana - Penka, Miroslav - Kuglík, Petr - Hájek, Roman.Association Study of Ploidy Category with Mitotic Disruption In Multiple Myeloma.In 52nd Annual Meeting of the American Society of Hematology. 2010.ISSN 0006-4971. info
 22.  
 23. Doležalová, Dáša - Mráz, Marek - Holubcová, Zuzana - Bárta, Tomáš - Vinarský,Vladimír - Malinova, Karla - Dvořák, Petr - Pospíšilová, Šárka - Hampl, Aleš.Changes to Cell Cycle Regulating Proteins and microRNAs in Differentiation of Human Embryonic Stem Cells into Neural Lineage. In ESTOOLS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "stem cells inbiology and disease". Portugal, Lisbon, 26-28.5.2010. 2010. info
 24.  
 25. Dušek, Ladislav - Brabec, Petr - Mužík, Jan - Klimeš, Daniel - Suchý, Miloš - Májek,Ondřej - Pavlík, Tomáš - Koptíková, Jana - Vorlíček, Jiří.Nedostupnost komplexních klinických dat limituje hodnocení léčebné péče v ČR -návrhy řešení na příkladu onkologických informačních systémů.In Health Technology Assessment. 2010. ISBN 978-80-903431-4-6. info
 26.  
 27. Folber, František - Doubek, Michael - Jurček, Tomáš - Krejčí, Marta -Brychtová, Yvona - Mayer, Jiří. Léčba Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých v běžné praxi:zkušenosti jednoho centra.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 28.  
 29. Folber, František - Jurček, Tomáš - Krejčí, Marie - Brychtová, Yvona - Mayer, Jiří -Doubek, Michael.Treatment of Philadelphia-positive adult acute lymphoblastic leukemia in real life:experience of one centre.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 30.  
 31. Folber, František - Verner, Jan - Forejtková, Sylva - Moulis, Mojmír -Chovancová, Jana - Stehlíková, Olga - Doubek, Jan - Klabusay, Martin - Trbušek,Martin - Pospíšilová, Šárka - Hampl, Aleš - Doubek, Michael - Mayer, Jiří.In vivo model chronické lymfocytární leukemie.In Pražský hematologický den, Praha. 2010. info
 32. Foltánková, Veronika - Vidláková, Petra - Kyjovská, Drahomíra - Hrušková, Dana -Poláková, Helena - Mužíková, Jana - Smejkalová, Jana - Michálek, Jaroslav.Optimizing of bone marrow- and adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells manufacturing for clinical trials according to GMP guidelines.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical pplications and 3rd Workshop on Immunotherapy. 2010. info
 33.  
 34. Grešliková, Henrieta - Kupská, Renata - Mikulášová, Aneta - Zaoralová,Romana - Burešová, Ivana - Pour, Luděk - Klincová, Mária - Kuglík, Petr - Hájek,Roman.FACS motóda - doležitý krok k úspěšnému molekulárne-cytogenetickému vyšetreniuu pacientov s monoklonálnou gamapatiou nejasného významu.In XXI. Izakovičov memoriál. 2010. info
 35.  
 36. Hájek, Roman.Nové a "staronové" léčebné strategie v léčbě mnohočetného myelomu v roce 2010.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 37.  
 38. Havránek, O. - Krhút, J. - Němec, D - Feltl, David - Hájek, J. - Cvek, J. - Dušek,Ladislav.Long-term outcomes of patients treated for testicular cancer.In European Urology Supplements 9, 6. 2010. ISSN 1569-9056. info
 39.  
 40. Hlavna, Marián - Fajkusová, Lenka - Tichý, Boris.Microarrays study of valproic acid treatment effect on gene expression in spinalmuscular atrophy derived human fibroblast cultures.In European Human Genetics Conference 2010, European Journal of HumanGenetics. 2010. info
 41.  
 42. Hlavna, Marián - Fajkusová, Lenka - Tichý, Boris.Study of valproic acid treatment effect on gene expression in spinal muscular atrophy derived fibroblast cultures using microarrays.2010. ISSN 1018-4813. info
 43. Horváth, Teodor - Sobotka, Martin - Mitáš, Ladislav - Číhalová, Marta - Moulis,Mojmír - Špelda, Stanislav - Vomela, Jindřich - Horváthová, Mária.SAFE to overdiagnosis.In 8th International symposium on PDT a PD in Clinical Practice. 2010. info
 44. Hrnčířová, Kristýna - Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Ráčil, Zdeněk - Mayer,Jiří.PCR Detection of Mucormycetes in Hematooncological Patients.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 45. Hrnčířová, Kristýna - Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Ráčil, Zdeněk -Volfová, Pavlína - Paloušová, Dita - Tošková, Martina - Winterová, Jana -Weinbergerová, Barbora - Mayer, Jiří.PCR detekce zygomycet u hematoonkologických nemocných.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes, 16, Suppl.2, s.27. 2010. ISSN 1213-5763. info
 46. Hrnčířová, Kristýna - Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Ráčil, Zdeněk -Volfová, Pavlína - Paloušová, Dita - Tošková, Martina - Winterová, Jana -Weinbergerová, Berta - Mayer, Jiří.Molecular Detection of Zygomycetes in Hematooncological Patients.In 50 years Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy.2010. ISSN 0733-6373. info
 47. Hrnčířová, Kristýna - Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Volfová, Pavlína -Paloušová, Dita - Ráčil, Zdeněk - Mayer, Jiří.Současné možnosti molekulární diagnostiky v lékařské mykologii.In XVIII. moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Jihlava. 2010. info
 48. Jagannath, S. - Siegel, D. - Hájek, Roman - Dimopoulos, M. - Yoon, SS. - Lonial, S. -Graef, T. - Lupinacci, L. - Reiser, D. - Anderson, K.Interim analysis of a phase iii randomized, double-blind study of vorinostat or placebocombined with bortezomib in relapsed multple myeloma.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 49. Janíková, Andrea - Dvořáková, Dana.Klinický význam kvantitativního stanovení t(14;18) u folikulárního lymfomu.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 50. Janíková, Andrea - Marečková, Andrea - Dvořáková, Dana - Tichý, Boris -Pospíšilová, Šárka - Michalka, Josef - Mayer, Jiří.T(14;18) in follicular lymphoma: a real-time (PCR) for a real life...?In Haematologica, 15th Congress of the European hematology association, Spain,Barcelona. 2010. ISSN 0390-6078. info
 51. Janíková, Andrea - Tichý, Boris - Šupíková, Jana - Fabian, Pavel - Křen, Leoš -Bolčák, Karol - Šálek, David - Michalka, Jozef - Pospíšilová, Šárka - Mayer, Jiří.The mystery of FDG-PET avidity in follicular lymphoma. Does microenvironmentplay the key role?In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 52. Jedličková, Lenka - Brzobohatý, Jiří - Kabáthová, Jitka - Verner, Jan - Pospíšilová,Šárka - Zdráhal, Zbyněk.LC-MS/MS Monitoring Human Plasma Proteins Potentionally related to Graftversus-Host Disease.2010. ISBN 978-963-7067-20-4. info
 53. Ježíšková, Ivana - Rázga, Filip - Bajerová, Monika - Kořístek, Zdeněk - Mayer, Jiří -Dvořáková, Dana.Laboratorní kazuistika dvou případů APL s atypickými zlomy fúzního genuPML/RARa.In Pražský hematologický den, Praha. 2010. info
 54. Jurček, Tomáš - Rázga, Filip - Ježíšková, Ivana - Žáčková, D. - Mayer, Jiří -Dvořáková, Dana.Detection of an aberrant form of E13A2 BCR-ABL transcript causing failure ofmolecular diagnostics in patient with chronic myeloid leukemia (CML).In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 55. Jurček, Tomáš - Rázga, Filip - Žáčková, Daniela - Dobešová, Blanka - Ráčil,Zdeněk - Ježíšková, Ivana - Dvořáková, Dana - Mayer, Jiří.Frekvence mutací v BCR-ABL kinázové doméně u pacientů s chronickou myeloidníleukémií (CML) léčených tyrozinkinázovými inhibitory - zkušenosti IHOK FN Brno.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 56. Kaloudová, Yvona - Lipový, Břetislav.International Society on Thrombosis and Haemostasis: Disseminated IntravascularCoagulation Score in Burns.In Žaloudíková, Zuzana - Hokynková, Alica - Matýšková, Miloslava - Penka,Miroslav - Řihová, Hana - Brychta, Pavel. European Burn Association congress2009. 2010. info
 57. Klamová, Hana - Žáčková, Daniela - Faber, Edgar - Steinerova, Katerina - Karas,Michal - Demeckova, Eva - Voglová, Jaroslava - Demitrovicova, Ludmila - Tothova,Elena - Chudej, Juraj - Markuljak, Imrich - Kozak, Tomas - Cmunt, Eduard - Jarosova,Marie - Machova-Polakova, Katerina - Michalova, Kyra - Dušek, Ladislav - Mužík,Jan - Mistrik, Martin - Mayer, Jiří - Trneny, Marek - Indrak, Karel.The Outcome of Unselected Patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML) InChronic Phase (CP) Treated with Imatinib In the First Line and the Prognostic Valueof ELN Defined Responses-Population Based Analysis of 458 Patients TreatedBetween 2003-2009.In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010. ISSN 0006-4971. info
 58. Klincová, Mária - Radocha, Jakub - Straub, Jan - Ščudla, Vlastimil - Klásková,Kateřina - Walterová, Lenka - Štefániková, Zdena - Obernauerová, Jarmila - Šilerová,Věra - Novosadová, Libuše - Tothová, Elena - Wróbel, Marek - Plonková, Hana -Adamová, Dagmar - Schützová, Miroslava - Maisnar, Vladimír - Gregora, Evžen.Sledovanie pacientov s monoklonálnou gamapatiou nejasného významu pomocoumedzinárodného registra RMG (Register of monoclonal Gammopathy), spoluprácacentier ČR a SR.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 59. Koukalová, R - Adam, Zdeněk - Řehák, Z - Vašina, J. Erdheimova-Chesterova nemoc, přehled základních informací o této vzácné nemoci a její PET a PET/CT obraz.In XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařskézdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3. info
 60. Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Muthu Raja, Karthick Raja - Grešliková,Henrieta - Němec, Pavel - Smetana, Jan - Kupská, Renata - Penka, Miroslav - Kuglík,Petr - Hájek, Roman.Association of plasma cell phenotype with cytogenetic findings in multiple myeloma.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 61. Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Suská, Renata - Muthu Raja, Karthick Raja -Penka, Miroslav - Hájek, Roman. Plasma cell phenotype in MGUS and MM cases.In XXV. Congress of the International Society for Advancement of Cytometry.2010. info
 62. Kovářová, Lucie - Suská, Renata - Burešová, Ivana - Franková, Nikola - Zarbochová,Pavla - Muthu Raja, Karthick Raja - Grešliková, Henrieta - Němec, Pavel - Smetana,Jan - Kupská, Renata - Penka, Miroslav - Kuglík, Petr - Hájek, Roman.Korelace flowcytometrických a cytogenetických nálezů u nově diagnostikovanýchpacientů s mnohočetným myelomem.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 63. Kovářová, Lucie - Varmužová, Tamara - Zarbochová, Pavla - Muthu Raja, KarthickRaja - Burešová, Ivana - Penka, Miroslav - Hájek, Roman.Is Flow Cytometry Able to Distinguish Monoclonal Gammopathies and/or MultipleMyeloma Subtypes with Good Prognosis?In 5th Myeloma Workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0. info
 64. Kovářová, Lucie - Zarbochová, Pavla - Varmužová, Tamara - Burešová, Ivana- Muthu Raja, Karthick Raja - Penka, Miroslav - Hájek, Roman.Phenotypic Analysis of CD19+ Subsets In Monoclonal Gammopathy Patients.In 52nd Annual meeting of American Society of Hematology. 2010. info
 65. Krejčí, Marta - Adam, Zdeněk - Křivanová, Andrea - Pour, Luděk - Zahradová, Lenka- Mayer, Jiří - Hájek, Roman.Efektivita kombinovaných režimů s thalidomidem a bortezomibem u 146 pacientů sprvním relapsem mnohočetného myelomu.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 66. Krejčí, Marta - Adam, Zdeněk - Křivanová, Andrea - Pour, Luděk - Zahradová,Lenka - Mayer, Jiří - Vorlíček, Jiří - Hájek, Roman.Efficacy Of Thalidomide-Based And Bortezomib-Based Regimens In The FirstRelapse Of 146 Multiple Myeloma Patients: A Single Centre Experience.2010. ISSN 0390-6078. info
 67. Krejčí, Marta - Brychtová, Yvona - Doubek, Michael - Ráčil, Zdeněk - Kořístek,Zdeněk - Navrátil, Milan - Tomíška, Miroslav - Horký, Ondřej - Dvořáková, Dana -Mayer, Jiří.Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvornýchbuněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes, 16, Suppl. 2, s.12-12. 2010. ISSN 1213-5763. info
 68. Kryukov, Fedor - Dementyeva, Elena Vladimirovna - Němec, Pavel - Burešová, Ivana- Smetana, Jan - Grešliková, Henrieta - Kupská, Renata - Kuglík, Petr - Hájek, Roman.B-cells with centrosome amplification as a possible myeloma cell precursors.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 69. Kryukov, Fedor - Dementyeva, Elena Vladimirovna - Němec, Pavel - Burešová, Ivana- Smetana, Jan - Grešliková, Henrieta - Kupská, Renata - Kuglík, Petr - Hájek, Roman.Centrosome amplification as possible marker of myeloma cell precursors.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 70. Kyjovská, Drahomíra - Hanáková, Božena - Pour, Luděk - Burešová, Ivana -Štossová, Jana - Čumová, Jana - Hájek, Roman.Výsledky separací plazmatických buněk z transportovaných vzorků kostní dřeně.In VI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010.ISSN 1803-5922. info
 71. Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Hrnčířová, Kristýna - Ráčil, Zdeněk - Mayer,Jiří - Najvar, L. - Kirkpatrick, W. - Wiederhold, N. - Patterson, T.Use of nested quantitative PCR for monitoring of fungal burden in guinea pig model of invasive aspergillosis.In 4th Advances Against Aspergillosis abstract book, Rome, Italy. 2010. info
 72. Lengerová, Martina - Kocmanová, Iva - Hrnčířová, Kristýna - Ráčil, Zdeněk -Mayer, Jiří - Najvar, Laura - Kirkpatrick, William - Wiederhold, Nathan - Patterson,Thomas.Využití nested real-time PCR pro monitorování průběhu mykotické infekce uzvířecího modelu invazivní aspergilózy.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 73. Lochmanová, Jana - Tichý, Boris - Plevová, Karla - Dobeš, Petr - Navrkalová, Veronika - Malčíková, Jitka - Ročňová, Ludmila - Mráz, Marek - Zelený, Jaroslav -Dvořáková, Barbora - Mayer, Jiří - Trbušek, Martin - Pospíšilová, Šárka.CLL-specific resequencing microarray as a tool for CLL research and diagnostics.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 74. Lochmanová, Jana - Tichý, Boris - Plevová, Karla - Dobeš, Petr - Navrkalová,Veronika - Malčíková, Jitka - Ročňová, Ludmila - Mráz, Marek - Zelený, Jaroslav -Dvořáková, Barbora - Mayer, Jiří - Trbušek, Martin - Pospíšilová, Šárka.Resekvenační mikročipy: nástroj pro výzkum a diagnostiku chronické lymfocytárníleukémie.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 75. Ludwig, H. - Viterbo, L. - Greil, R. - Špička, Ivan - Hájek, Roman -Dmoszynska, A. - Paiva, B. - Vidriales, M. - Esteves, G. - Stoppa, A. - Ricci, D. -Cakana, A. - Enny, C. - Feng, H. - van de Velde, H. - Harousseau, JL.Phase II study of bortezomib, thalidomide, and dexamethasone /- cyclophosphamideas induction therapy in previously untreated multiple myeloma (MM): safety andactivity including evaluation of MRD.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 76. Machálková, Kateřina - Maisnar, Vladimír - Špička, Ivan - Minařík, Jiří - Pour, Luděk- Pavlíček, Petr - Kaisarová, Petra - Ščudla, Vlastimil - Straub, Jan - Gregora, Evžen -Schützová, Miroslava - Hájek, Roman - Radocha, jakub.Polyneuropatie při léčbě lenalidomidem.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 77. Machová Poláková, Kateřina - Nádvorníková, Sylvie - Zemanová, Karla - Klamová,Hana - Jurček, Tomáš - Dvořáková, Dana - Žáčková, Daniela - Mayer, Jiří - Trněný,Marek - Moravcová, Jana.Minimal residual resistance in CML: Stable BCR-ABL gene expression at levels 0.01-0.1% (IS) in the consecutive samples may be associated with BCR-ABL mutationdevelopment and MMoR lost in a small number of tyrosine kinase inhibitorresponders.In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 78. Maisnar, Vladimír - Vávrová, J. - Machálková, K. - Tichý, M. - Radocha, J. -Friedecký, B. - Hájek, Roman - Palička, V. - Malý, J.The significance of two different free light chain immunoassays for monitoring ofdisease activity in multiple myeloma patients.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 79. Malčíková, Jitka - Trbušek, Martin - Šmardová, Jana - Damborský, Jiří -Kuglík, Petr - Tichý, Boris - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Analýza p53 mutací in vitro a in vivo.In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770. info
 80. Malčíková, Jitka - Trbušek, Martin - Šmardová, Jana - Ročňová, Ludmila - Tichý,Boris - Kuglík, Petr - Brychtová, Yvona - Doubek, Michael - Mayer, Jiří - Pospíšilová,Šárka. Selection and clinical relevance of monoallelic and biallelic TP53 defects in chroniclymphocytic leukemia.In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association forcancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349. info
 81. Marková, Jana - Král, Zdeněk - Mociková, Heidi - Žikavská, L. - Šmardová, Lenka Skopalová, M. - Bolčák, Karol - Dědečková, K. - Kubeš, J. - Čoupková, Irena - Křen,Leoš - Vernerová, Z. - Kamarádová, K. - Campr, V. - Soukup, J. - Klásková, K. -Vorlíček, Jiří - Mayer, Jiří - Kozák, T.Treatment of advanced stages of Hodgkin lymphoma in the Czech Republic. Sixteenyears of cooperation with GHSG (1995-2010).In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.info
 82. Mikulášová, Aneta - Kuglík, Petr - Zaoralová, Romana - Smetana, Jan - Grešliková, Henrieta - Kupská, Renata - Burešová, Ivana - Pour, Luděk - Křivanová, Andrea -Krejčí, Marta - Adam, Zdeněk - Zahradová, Lenka - Klincová, Mária - Hájek, Roman.Monoklonální gamapatie nejasného významu: Možnosti molekulárně cytogenetickéhovyšetření u osob s nízkou infiltrací kostní dřeně nádorovými plazmocyty.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 83. Mikulášová, Aneta - Kuglík, Petr - Zaoralová, Romana - Smetana, Jan - Grešliková,Henrieta - Kupská, Renata - Burešová, Ivana - Pour, Luděk - Křivanová, Andrea -Krejčí, Marta - Adam, Zdeněk - Zahradová, Lenka - Klincová, Mária - Hájek, Roman.Monoclonal gammopathy of undetermined significance - possibilities of molecularcytogenetic analysis in patients with low percent of bone marow plasma cellsinfiltration.In 5th Myeloma workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0. info
 84. Mráz, Marek - Plevová, Karla - Pavlová, Šárka - Staňo Kozubík, Kateřina - Tichý,Boris - Lochmanová, Jana - Malčíková, Jitka - Borský, Marek - Verner, Jan -Brychtová, Yvona - Doubek, Michael - Trbušek, Martin - Mayer, Jiří - Pospíšilová,Šárka.The origin of 22q11 deletion and microRNA-650 expression in chronic lymphocyticleukemia (CLL).In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 85. Mráz, Marek - Plevová, Karla - Pavlová, Šárka - Tichý, Boris - Staňo Kozubík,Kateřina - Trbušek, Martin - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Detail characterization of 22q11 deletion and miR-650 role in CLL patients.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 86. Mráz, Marek - Zent, C. - Church, A. - Jelinek, D. - Pospíšilová, Šárka - Ansell,S. - Novak, A. - Witzig, T. - Nowakowski, G.Targeting integrin/CD49D/VLA-4 with natalizumab can inhibit adhesion of malignantB cells and sensitize them to chemoimmunotherapy.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 87. Mráz, Marek - Zent, Clive - Church, Amy - Baig, Nisar - Jelinek, Diane - Wu, X. -Pospíšilová, Šárka - Ansell, Stephen - Novak, Anne - Witzig, Thomas - NowakowskiGrzegorz.Interactions with the microenvironment protect lymphoma B-cells from rituximabinduced apoptosis and could represent a therapeutic target.In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 88. Muller, M.C. - Munjal, U. - Erben, P. - Lion, T. - Mitterbauer-Hohendanner, G. -Housni, H.El - Boeckx, N. - Zadro, R. - Mayer, Jiří - Rohon, P. - Rulcova, J. -Grubach, L. - Raudsepp, K. - and more.Stability of Conversion Factors for BCR-ABL Monitoring-Implications for theFrequency of Validation Rounds.In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. ISSN 0006-4971. info
 89. Muthu Raja, Karthick Raja - Burešová, Ivana - Kovářová, Lucie - Štossová, Jana -Hájek, Roman.Association of CD44s and their isoforms with prognostic features of multiplemyeloma.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 90. Muthu Raja, Karthick Raja - Burešová, Ivana - Kovářová, Lucie - Štossová,Jana - Hájek, Roman.An interim study report of CD44 standard molecule and its variant isoform expressionin MGUS and MM.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 91. Muthu Raja, Karthick Raja - Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Hájek,Roman - Michálek, Jaroslav.Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of CD8 Regulatory and Suppressor CellsIn Multiple Myeloma.In 52nd Annual Meeting of the American Society of Hematology. 2010.ISSN 0006-4971. info
 92. Muthu Raja, Karthick Raja - Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Štossová, Jana -Hájek, Roman - Michálek, Jaroslav.Assessment of Immune Regulatory and Suppressor Cells in MonoclonalGammopathies.In 5th Myeloma workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0. info
 93. Muthu Raja, Karthick Raja - Mikulková, Zuzana - Cibulka, Marek - Burešová,Ivana - Kovářová, Lucie - Michálek, Jaroslav - Hájek, Roman.T Regulatory Naive and Memory cells in Monoclonal Gammopathies.In World Immune Regulation Meeting-IV. 2010. info
 94. Muthu Raja, Karthick Raja - Zahradová, Lenka - Mikulková, Zuzana - Cibulka,Marek - Burešová, Ivana - Kovářová, Lucie - Hájek, Roman - Michálek, Jaroslav.A preliminary study report of T regulatory cells in pre and post treated myelomapatients.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 95. Navrátil, Milan - Kořístek, Zdeněk - Tichá, Marie - Weinbergerová, Barbora -Mayer, Jiří.Úspěšná léčba aspergilozy plic a CNS u pacientky s mnohočetným myelomemkazuistika.2010. ISSN 1213-5763. info
 96. Neradil, Jakub - Škoda, Jan - Loja, Tomáš - Zitterbart, Karel - Pavelka, Zdeněk -Šmardová, Jana - Valášková, Iveta - Hermanová, Markéta - Štěrba, Jaroslav -Veselská, Renata.Ztráta kopie genu pro EGFR u pacienta s multiformním glioblastomem:případová studie a analýza derivované linie.2010. ISBN 978-80-904002-6-9. info
 97. Palumbo, A. - Dimopoulos, M. - Delforge, M. - Hájek, Roman - Kropff, M. - Petrucci,MT. - Yu, Z. - Herbein, L. - Mei, J. - Jacques, C. - Catalano, J.A phase 3 study to determine the efficacy and safety of lenalidomide combined withmelphalan and prednisone in patients = 65 years with newly diagnosed multiplemyeloma (NDMM).In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 98. Pavlová, Šárka - Kaucka, M. - Mráz, Marek - Plevová, Karla - Verner, Jan - Bryja,Vítězslav - Pospíšilová, Šárka.Manipulation of gene expression in chronic lymphocytic leukemia cells in vitro.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 99. Pavlová, Šárka - Mráz, Marek - Plevová, Karla - Tvarůžková, Zuzana - Malčíková,Jitka - Trbušek, Martin - Brychtová, Yvona - Doubek, Michael - Mayer, Jiří -Pospíšilová, Šárka.Analysis of microRNAs associated with aggressive subtype of chronic lymphocyticleukaemia harbouring inactivated p53.In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association forcancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349. info
 100. Penka, Igor - Kala, Zdeněk - Procházka, Vladimír - Hemmelová, Beáta - Ostřížková,Lenka - Andrašina, Tomáš - Křikava, Ivo - Číhalová, Marta.Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie.In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3. info
 101. Penka, Miroslav - Schwarz, Jiří - Ovesná, Petra - Indrák, Karel - Doubek,Michael - Dulíček, Petr - Pospíšilová, Dagmar.Registr nemocných s esenciální trombocytémií a jinými myeloproliferacemi strombocytémií léčených Anagrelidem k prvnímu čtvrtletí roku 2010.2010. ISSN 1213-5763. info
 102. Plevová, Karla - Francová, Hana - Tichý, Boris - Kotašková, Jana - Malčíková,Jitka - Doubek, Michael - Brychtová, Yvona - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Alteration of CLL clones during course of the disease accelerated by therapy: teocases with VH1-69 selection.In Antigens and Lymphomas Santorini. 2010. info
 103. Plevová, Karla - Skuhrová Francová, Hana - Tichý, Boris - Malčíková, Jitka -Pavlová, Šárka - Horký, Ondřej - Stehlíková, Olga - Doubek, Michael - Brychtová,Yvona - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Clonal evolution of malignant populations in potentially biclonal chronic lymphocyticleukemia patients.In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 104. Plevová, Karla - Staňo Kozubík, Kateřina - Pavlová, Šárka - Mráz, Marek -Malčíková, Jitka - Jelínková, Hana - Borský, Marek - Tichý, Boris - Doubek, Michael- Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.B-lymphocytes genomic analysis in chronic lymphocytic leukemia patients.In The HUGO Journal, Human genome meeting. 2010. ISSN 1877-6558. info
 105. Pospíšilová, Šárka - Tichý, Boris - Malčíková, Jitka - Kotašková, Jana -Lochmanová, Jana - Šupíková, Jana - Staňo Kozubík, Kateřina - Mráz, Marek -Dobeš, Petr - Trbušek, Martin - Mayer, Jiří.Application of genomic approaches in hematooncological research and diagnostics.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 106. Potěšil, David - Rázga, Filip - Stejskal, Stanislav - Tesařová, Lenka - Šimara, Pavel -Peterková, Martina - Dvořáková, Dana - Malášková, Ludmila - Krontorád Koutná,Irena - Ráčil, Zdeněk - Mayer, Jiří - Zdráhal, Zbyněk.Stanovení intracelulární koncentrace imatinibu u CML pacientů.2010. ISSN 1213-5763. info
 107. Pour, Luděk - Adam, Zdeněk - Kaisarová, Petra - Krejčí, Marta - Zahradová, Lenka -Sandecká, Viera - Szturz, Petr - Klincová, Mária - Hájek, Roman.Extramedulární relaps jeho zvýšená incidence a špatná prognoza - zkušenosti jednohocentra.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 108. Pour, Luděk - Sandecká, Viera - Kaisarová, Petra - Adam, Zdeněk - Krejčí, Marta -Zahradová, Lenka - Klincová, Mária - Szturz, P. - Ševčíková, Sabina - Hájek, Roman.Extramedullary relapsed multiple myeloma has extremely poor prognosis even in theera of the new drugs. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 109. Pour, Luděk - Špička, Ivan - Gregora, Evžen - Maisnar, Vladimír - Schützová,Miroslava - Kaisarová, Petra - Minařík, Jiří - Pavlíček, Petr - Straub, Jan - Radocha,Jakub.Účinnost lenalidomidu u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentních napředchozí podávanou léčbu.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 110. Ráčil, Zdeněk - Demovičová, Alice - Krejčí, Marta - Rázga, Filip - Mayer, Jiří.Klofarabin (CLO) v terapii akutní myeloidní keukemie (AML) - zkušenosti jednohocentra.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 111. Ráčil, Zdeněk - Rázga, Filip - Burešová, Lucie - Jurček, Tomáš - Dvořáková, Dana -Žáčková, Daniela - Mayer, Jiří.The assessment of human organic cation transporter 1 (hOCT1) mRNA expression inpatients with chronic myelogenous leukemia is affected by the proportion of differentcells types in the analyzed cell population.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes, 16, s.79-80. 2010. ISSN 1803-6597. info
 112. Radocha, Jakub - Špička, Ivan - Minařík, Jiří - Pour, Luděk - Pavlíček, Petr -Kaisarová, Petra - Machálková, Kateřina - Ščudla, Vlastimil - Straub, Jan - Gregora,Evžen - Schützová, Miroslava - Maisnar, Vladimír - Hájek, Roman.Lenalidomid v terapii relapsu mnohočetného myelomu - porovnání účinnosti přinejčastějším použití.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 113. Ročňová, Ludmila - Böhmová, Olga - Brychtová, Yvona - Pospíšilová, Šárka -Mayer, Jiří - Trbušek, Martin.Inhibition of DNA-PK as a tool to sensitize chronic lymphocytic leukemia cells tochemotherapy-induced DNA-damage.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 114. Řehák, Z - Adam, Zdeněk - Szturz, Petr - Koukalová, R.Naše zkušenosti s využitím PET-CT u histiocytárních chorob dospělých.In XLVII. Dny nukleární medicíny. 2010. ISBN 978-80-254-7819-6. info
 115. Salaj, Peter - Penka, Miroslav - Smejkal, Petr - Geierová, V - Ovesná, Petra - Dušek,Ladislav.Economic comparison of recombinant activated factor VII versus plasma-derivedactivated prothrombin complex concentrate using the hemophilia registries of theCzech Republic.2010. ISSN 1351-8216. info
 116. Sandecká, Viera - Maisnar, Vladimír - Gregora, Evžen - Pavlíček, Pavel -Ščudla, Vlastimil - Minařík, Jiří - Schützová, Miroslava - Špička, Ivan - Straub, Jan -Zahradová, Lenka - Hájek, Roman.Použití G-CSF u nemocných s mnohočetným myelomem léčených lenalidomidem.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 117. Simkovic, M. - Panovská, Anna - Belada, D. - Hrudková, M. - Brychtová,Yvona - Mayer, Jiří - Smolej, L. - Doubek, Michael.Rituximab in combination with high-dose dexamethasone: an effective treatmentoption for patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia.In Haematologica, 15th Congress of teh European hematology association,Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0390-6078. info
 118. Smetana, Jan - Kuglík, Petr - Grešliková, Henrieta - Kupská, Renata - Němec, Pavel -Beránková, Kristina - Zaoralová, Romana - Filková, Hana - Pour, Luděk - Krejčí,Marta - Zahradová, Lenka - Holánek, Michal - Adam, Zdeněk - Hájek, Roman.Prognostic and predictive impact of cytogenetic changes in relapsed multiplemyeloma patients treated with bortezomib or thalidomid based regiments: aCzech group experience. 2010. info
 119. Smolej, Lukáš - Špaček, Martin - Brychtová, Yvona - Belada, David - Schwarz, Jiří -Doubek, Michael - Motyckova, Monika - Cmunt, Eduard - Rohon, Peter - Klaskova,Katerina - Kozák, Tomáš.Low-Dose Fludarabine and Cyclophosphamide Combined with Rituximab In theTreatment of Elderly/Comorbid Patients with chronic Lymphocytic Leukemia/SmallLymphocytic Lymphoma (CLL/SLL): Preliminary Results of Project Q--Lite byCzech CLL Study Group.In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 120. Sobotka, J. - Brejcha, Martin - Brychtová, Yvona - Doubek, Michael - Holubová, V. -Tovarysova, A. - Stoklasova, M - Czekajova, A. - Sablaturova, T. - Wrobel, M. -Klodova, D. - Bogoczova, E. - Adamova, D. - Heinzova, V. - Zivna, J. - Plevová,Karla - Pospíšilová, Šárka - Mayer, Jiří.Translocation is a frequent mechanism for 17p deletion in patients with chroniclymphocytic leukemia.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona. 2010. ISSN 0390-6078. info
 121. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Čorbová, D. - Neubauer, J. - Prášek, J. -Koukalová, R. - Řehák, Z. - Mayer, Jiří.Schnitzler syndrome and our experience with anakinra (Kineret) therapy in twopatients.In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und SchweizerischenGellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010. ISSN 0378-584X. info
 122. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Čorbová, Drahomíra - Neubauer, Jiří - Prášek, Jiří -Koukalová, Renata - Řehák, Zdeněk - Mayer, Jiří.Schnitzlerův syndrom jako vzácná příčina chronické kopřivky a naše zkušenosti sléčbou anakinrou u dvou pacientů.In VI. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnouúčasťou 3.-5.6.2010. 2010. info
 123. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Čorbová, Drahomíra - Neubauer, Jiří - Prášek,Jiří - Koukalová, Renata - Řehák, Zdeněk - Mayer, Jiří.Schnitzlerův syndrom a naše zkušenosti s léčbou Anakinrou u dvou pacientů.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 124. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Feit, Josef - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Vašků,Vladimír - Čermáková, Z. - Hájek, Roman - Mayer, Jiří.Complete remission of multiple myeloma associated IgA pemphigus after therapywith bortezomib (Velcade), cyclophosphamide and dexamethasone: Case report.In Jahrestagung der Deutschen. Österreichischen und SchweizerischenGellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010. info
 125. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Řehák, Z. - Koukalová, R. - Nebeský, T. -Neubauer, J. - Moulis, Mojmír - Mayer, Jiří.Lymphoma-like course of aggressive multisystem Langerhans cell histiocytosis in anadult patient: Case report.In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und SchweizerischenGellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010. ISSN 0378-584X. info
 126. Szturz, Petr - Adam, Zdeněk - Řehák, Zdeněk - Koukalová, Renata - Nebeský, Tomáš- Neubauer, Jiří - Moulis, Mojmír - Mayer, Jiří.Lymfomu podobný průběh histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti: Popispřípadu.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 127. Šálek, David - Marečková, Andrea - Tichý, Boris - Vášová, Ingrid - Michalka, Jozef Janíková, Andrea - Mayer, Jiří.Sledování minimální reziduální nemoci u mantle cell lymfomu a preemptivní léčba rituximabem v případě molekulárního relapsu.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 128. Šimara, Pavel - Stejskal, Stanislav - Peterková, Martina - Krontorád Koutná,Irena - Ráčil, Zdeněk - Mayer, Jiří.Dasatinib Promotes BIM Dependent Apoptosis Via MEK/ERK without Need forPermanent BCR-ABL Inhibition.In ASH 2010. 2010. ISSN 1528-0020. info
 129. Šimara, Pavel - Stejskal, Stanislav - Peterková, Martina - Mayer, Jiří - Ráčil, Zdeněk -Krontorád Koutná, Irena - Kozubek, Michal.Dasatinib suppresses MEK/ERK pathway activity without sustained BCR-ABLinhibition and promotes BIM dependent apoptosis in chronic myeloid leukaemia cells.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 130. Šmardová, Lenka - Ťápalová, Veronika - Huser, Martin - Janíková, Andrea - Král,Zdeněk.Chemotherapy induced premature ovarian failure does not need to be permanent, acase report.In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.info
 131. Štefančíková, Lenka - Moulis, Mojmír - Fabian, Pavel - Ravčuková, Barbora -Vášová, Ingrid - Mužík, Jan - Malčíková, Jitka - Šmardová, Jana.Mutace nádorového supresoru p53 jsou negativním prognostickým znakem u lymfomuz buněk plášťové zóny.In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770. info
 132. Štěpán, Jiří - Skopalík, Josef - Pešl, Martin - Scheer, Peter - Prášek, Jiří.ZNAČENÍ BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ [111In]INDIUM-TROPOLONÁTEM PROÚČELY CELULÁRNÍ TERAPIE U ZVÍŘECÍCH MODELOVÝCH ORGANISMŮ.In 32. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 9. - 11. 6. 2010 - Zlín. 2010. Abstraktpublikován v ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE, 2010, 59, č. 3. ISSN 1210-7816. info
 133. Šváchová, Hana - Grešliková, Henrieta - Mikulášová, Aneta - Beránková, Kristina -Němec, Pavel - Mayer, Jiří - Hájek, Roman.Occurrence of Chromosomal Abnormalities In Bone Marrow CD14+monocytes ofMultiple Myeloma Patients.In 52nd Annual Meeting of the American Society of Hematology. 2010.ISSN 0006-4971. info
 134. Šváchová, Hana - Pour, Luděk - Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Muthu Raja,Karthick Raja - Hájek, Roman.Plasma cells in patients with monoclonal gammopathies express neural stem cell marker nestin. In XIV.Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5. info
 135. Šváchová, Hana - Pour, Luděk - Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Muthu Raja,Karthick Raja - Hájek, Roman.Stem cell marker nestin is expressed in plasma cells of patients with monoclonalgammopathies.In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078. info
 136. Šváchová, Hana - Pour, Luděk - Kovářová, Lucie - Burešová, Ivana - Muthu Raja,Karthick Raja - Hájek, Roman.Heterogenní exprese markeru neuronálních kmenových buněk nestinu u pacientů smonoklonální gamapatií.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 137. Tichý, Boris - Šupíková, Jana - Marečková, Andrea - Skuhrová Francová, Hana -Šálek, David - Vášová, Ingrid - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Multiplex long-range PCR pro detekci t(11;14) u lymfomu z plášťových buněk.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 138. Tichý, Boris - Šupíková, Jana - Marečková, Andrea - Skuhrová Francová,Hana - Šálek, David - Vášová, Ingrid - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.PCR detection of non-mtc T(11;14) translocations in mantle cell lymphoma.In Haematologica, 15th Congress of the European hematology association, Spain,Barcelona. 2010. ISSN 0390-6078. info
 139. Tichý, Boris - Šupíková, Jana - Staňo Kozubík, Kateřina - Šálek, David - Janíková,Andrea - Vášová, Ingrid - Malinová, Karla - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka. Subklasifikace ne-Hodgkinských lymfomů pomocí cílených DNA čipů.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 140. Tichý, Boris - Šupíková, Jana - Staňo Kozubík, Kateřina - Šálek, David - Janíková,Andrea - Vášová, Ingrid - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Non-hodgkin lymphoma subtypes classification using focused microarray.In Haematologica, 15th Congress of the European hematology association, SpainBarcelona. 2010. ISSN 0390-6078. info
 141. Tichý, Boris - Šupíková, Jana - Staňo Kozubík, Kateřina - Šálek, David - Janíková,Andrea - Vášová, Ingrid - Mayer, Jiří - Pospíšilová, Šárka.Custom microarray for non-hodgkin lymphoma classification.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov. 2010. info
 142. Tošková, Martina - Ráčil, Zdeněk - Kocmanová, Iva - Lengerová, Martina -Hrnčířová, Kristýna - Mayer, Jiří.Invazívna mykotická infekcia v orofaciálnej oblasti u imunokopromitovanej pacientky(kazuistika).In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 143. Tošková, Martina - Ráčil, Zdeněk - Kocmanová, Iva - Lengerová, Martina -Rolencová, Monika - Mayer, Jiří.Diagnostika invazívnej pľúcnej aspergilózy pomocou detekcie galaktomananu ztekutiny získanej bronchoalveolárnou lavážou u hematoonkologických pacientov.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Abstract in:Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl.2, s.24-25. 2010. ISSN 1213-5763. info
 144. Trbušek, Martin - Ročňová, Ludmila - Boehmová, Olga - Mayer, Jiří.Inhibition of DNA-PK sensitizes a proportion of CLL cultures to fludarabine,regardless of the TP53/ATM status.In Haematologica, the haematology journal. 2010. ISSN 0390-6078. info
 145. Trbušek, Martin - Šmardová, Jana - Malčíková, Jitka - Ročňová, Ludmila - Dobeš,Petr - Mayer, Jiří.Inaktivace proteinu p53 u chronické lymfocytární leukémie – hlavní výstupy z našichanalýz.In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2010. info
 146. Trotman, Judith - Fournier, Marion - Estell, Jane A - Sonet, Anne - Janíková,Andrea - Tilly, Herve - Decaudin, Didier - Gabarre, Jean - Seymour, John F - Garin,Etienne - Forsyth, Cecily - Fulham, Michael - Borght, Thierry Vander - Shpilberg,Ofer - Salles, Gilles.Result of FDG PET-CT Imaging After Immunochemotherapy Is a Powerful andIndependent Prognostic Indicator of Outcome for Patients with FollicularLymphoma:An Analysis From the PRIMA Study.In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 147. Vašíková, Alžběta - Dvořáková, Dana - Ostřížková, L. - Brančíková, D. -Pavlovský, Z. - Kyclová, J. - Mayer, J.Comparison of three methods for KRAS mutation testing in patients with metastaticcolorectal cancer.In Virchows Archiv - Intercongress meeting of the European society of pathology, Poland. 2010. info
 148. Verner, Jan - Folber, František - Forejtková, S. - Moulis, Mojmír -Chovancová, Jana - Stehlíková, Olga - Doubek, J. - Klabusay, Martin - Trbušek,Martin - Pospíšilová, Šárka - Hampl, Aleš - Doubek, Michael - Mayer, Jiří.NON SCID GAMMA Mouse as a Model for Chronic Lymphocytic Leukemia.In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy andImmunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshopon Immunotherapy, Mikulov, 23-25.9.2010. 2010. info
 149. Verner, Jan - Kabáthová, Jitka - Zdráhal, Zbyněk - Tomancová, Alexandra -Volejníková, Jana - Brychtová, Yvona - Pospíšilová, Šárka - Mayer, Jiří.Gene-expression profile of steroid-refractory acute Graft-versus-host disease.In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010. info
 150. Volfová, Pavlína - Winterová, Jana - Lengerová, Martina - Ráčil, Zdeněk - Paloušová,Dita - Hrnčířová, Kristýna - Tošková, Martina - Weinbergerová, Barbora - Mayer, Jiří.Sledování virové nálože EBV a adenovirů u pacientů po alogenní transplantacikrvetvorných buněk.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 151. Weinbergerová, Barbora - Ráčil, Zdeněk - Kocmanová, Iva - Lengerová, Martina -Tošková, Martina - Winterová, Jana - Mayer, Jiří.Retrospective analysis of invasive aspergillosis in hematooncological departmentduring 2005-2008.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763. info
 152. White, E. - Matejtschuk, P. - Rigsby, P. - Gabert, J. - Wang, Y. - Branford, S. -Muller, N. - Beaufils, N. - Beillard, E. - Colomer, D. - Dvořáková, Dana - Ehrencrona,H. - Goh, H. - Housni, El H. - Jones, D. - Kairisto, V. - Kamel-Reid, S. - Kim, DW. -Langabeer, S. - Ma, E. - Press, R. - Romeo, G. - Wang, L. - Zoi, K. - Hughes, T. -Saglio, G. - Hochhaus, A. - Goldman, J. - Metcalfe, P. - Cross, N.Establishment of the 1st world health organization international genetic referrencepanel for quantitation of BCR-ABL mRNA.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 153. Wierda, G. - Kipps, T. - Durig, J. - Griskevicius, L. - Stilgenbauer, S. - Mayer,Jiří - Smolej, L. - Hess, G. - Griniute, R. - Hernandez--Ilizaliturri, F. - Padmanabhan,S. - Gorczyca, M. - Gupta, I. - Nielsen, T. - Russell, C.Chemoimmunotherapy with ofatumumab, fludarabine and cyclophosphamide inpreviously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: a phase IIinternational trial.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 154. Wierda, W.G. - Kipps, T.J. - Mayer, Jiří - Robak, T. - Dyer, M.J.S. - Furman, R.R. -Hullmen, P. - Stilgenbauer, S. - Williams, C.D. - Trneny, M. - Carton, G. - Hernandez-Ilizalituri, F.J. - Padmanabhan, S. - Chan, G.W. - Gupta, I.V. - Gorczyca, M.M. -Davis, R.L. - Losic, N. - Lisby, S. - Österborg, A.Final Analysis From the International Trial of Single-Agent Ofatumumab InPatients with Fludarabine-Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia.2010. info
 155. Zahradová, Lenka - Mollová, Klára - Očadlíková, Darina - Kovářová, Lucie - Büchler,Tomáš - Krejčí, Marta - Adam, Zdeněk - Pour, Luděk - Křivanová, Andrea - Hájek,Roman - Michálek, Jaroslav. Vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem může přispět ke stabilizaci onemocnění - výsledky klinické studie fáze II.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 156. Zahradová, Lenka - Mollová, Klára - Očadlíková, Darina - Kovářová, Lucie - Büchler,Tomáš - Krejčí, Marta - Adam, Zdeněk - Pour, Luděk - Křivanová, Andrea -Sandecká, Viera - Hájek, Roman - Michálek, Jaroslav.Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetnýmmyelomem.In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3. info
 157. Zaoralová, Romana - Němec, Pavel - Grešliková, Henrieta - Smetana, Jan - Kovářová,Lucie - Hájek, Roman - Kuglík, Petr.Oligonucleotide array-based comparative genomic hybridization analyses of gain 1q21in multiple myeloma.In European Human Genetics Conference. 2010. info
 158. Zaoralová, Romana - Němec, Pavel - Smetana, Jan - Grešliková, Henrieta -Kuglík, Petr - Hájek, Roman.Array CGH in multiple myeloma: Practical notes and our preliminary results.In 5th Myeloma workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0. info
 159. Zarbochová, Pavla - Kovářová, Lucie - Suská, Renata - Penka, Miroslav - Hájek,Roman.Analýza subpopulací B lymfocytů v periferní krvi zdravých osob.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info
 160. Zdeněk, Z. - Malaskova, L. - Vyskočilová, M. - Rázga, Filip - Burešová, L. - Žáčková,Daniela - Mayer, Jiří. Imatinib (IMA) plasma concentration (PC) monitoring and its correlation withtreatment response in chronic myelogenous leukemia (CML): a single centreexperience.In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association,Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078. info
 161. Žáčková, Daniela - Klamová, H. - Dušek, Ladislav - Mužík, Jan - Dobesova, B -Ryšavá, Jaroslava - Ráčil, Zdeněk - Doubek, Michael - Dvořáková, Dana - Jurček,Tomáš - Rázga, Filip - Moravcova, J - Polakova, K - Rulcová, Jarmila - Cetkovský,Petr - Mayer, Jiří.Imatinib in the first line chronic myeloid leukemia (CML) treatment. Can we comparethe real-life data to clinical trial results?In Haematologica - the hematology journal 95, S2, od s. 350-350. 2010. info
 162. Žáčková, Daniela - Klamová, Hana - Dušek, Ladislav - Mužík, Jan - Dobešová,Blanka - Ryšavá, Jana - Ráčil, Zdeněk - Machová Poláková, Kateřina - Pospíšil,Zdeněk - Doubek, Michael - Dvořáková, Dana - Jurček, Tomáš - Rázga, Filip -Moravcová, Jana - Cetkovský, Petr - Trněný, Marek - Mayer, Jiří. Imatinib v první linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) vchronické fázi (CP). Můžeme srovnat výsledky z reálné klinikcé praxe s výsledkydosaženými v klinických studiích?In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze ahematologie dnes, 16, suppl.2, s.59-60. 2010. ISSN 1213-5763. info
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji