Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinický psycholog

2013

Článek v časopise

PETERKOVÁ, H., SKŘIVANOVÁ, K., BRANČÍKOVÁ, D., BENDOVÁ, M., ANDERKOVÁ, Ľ.  Typ C – osobnost či copingová strategie? Psychosom, 2013, roč. 11, č. 4, s. 244-256.

SKŘIVANOVÁ, K., BENDOVÁ, M., DUŠEK, L., ŽÁČKOVÁ, D., RÁČIL, Z., MAYER, J.  The Effect of Imatinib Treatment Duration on the Quality of the Life of Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Journal of Blood Disorders & Transfusion, 2013, roč. 4, č. 6, s. 1000167-1000171.

VČELAŘOVÁ, H., BENDOVÁ, M. Nadváha a obezita dětí a dospívajících ve Velké Británii – současný stav a přístupy, vycházející z psychosociálních a environmentálních aspektů problému. E-psychologie [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-11. [vid.20-2-2014]. Dostupné z: http://e-psycholog.eu/clanek/175

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji