Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Kapitoly v knihách - 2006

Adam Z., Pour L.: Zhoubné krevní choroby – přehled. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 280-293, ISBN 80-247-1716-6

1.      Adam Z., Pour L.: Zhoubné krevní choroby – přehled. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 280-293, ISBN 80-247-1716-6

2.      Adam Z., Vorlíček J., Vorlíčková H.: Epidemiologie, etiologie a patologie nádorů. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 15-39, ISBN 80-247-1716-6

3.      Adam Z., Vorlíčková H.: Protinádorová farmakologická léčba. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 82-111, ISBN 80-247-1716-6

4.      Adam Z.: Obecné principy léčby a její plánování. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 47-55, ISBN 80-247-1716-6

5.      Doubek M.: Transplantace krvetvorných buněk. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 294-300, ISBN 80-247-1716-6

6.      Kalvodová L.: Psychologický přístup sester k onkologicky nemocným. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 168-171, ISBN 80-247-1716-6

7.      Navrátil M., Adam Z., Vorlíčková H.: Žilní přístupy a paravenózní únik cytostatik. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 112-129, ISBN 80-247-1716-6

8.      Ráčil Z., Kocmanová I.: Infekční komplikace u onkologických nemocných. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 172-186, ISBN 80-247-1716-6

9.      Sláma O., Vorlíček J., Vorlíčková H.: Nádorová bolest. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 130-150, ISBN 80-247-1716-6

10.  Sláma O., Vorlíček J., Vorlíčková H.: Paliativní péče. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 151-167, ISBN 80-247-1716-6

11.  Vorlíček J., Vorlíčková H.: Diagnostika nádorových chorob. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 40-46, ISBN 80-247-1716-6

12.  Vorlíček J.: Sarkomy měkkých tkání a kostí. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 278-279, ISBN 80-247-1716-6

13.  Vorlíček J.: Zhoubné nádory hlavy a krku. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 191-193, ISBN 80-247-1716-6

14.  Vorlíček J.: Zhoubné nádory mozku. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 189-190, ISBN 80-247-1716-6

15.  Lebl J, Macek M, (hlavní autoři), Kozák L. (spoluautor): Kazuistiky z molekulární genetiky. Vydání první, vydalo nakladatelství Galén, 2006, s. 73-76, ISBN 80-7262-418-0

16.  Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Alemtuzumab a jeho působení.  Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.10-22, ISBN 80-210-3992-2

17.  Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Dávkování a nežádoucí účinky alemtuzumabu.  Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.22-33, ISBN 80-210-3992-2

18.  Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Infekční komplikace při terapii alemtuzumabem. Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.33-65, ISBN 80-210-3992-2

19.  Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Alemtuzumab v léčbě hematologických nemocných Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.65-84, ISBN 80-210-3992-2

20.  Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Využití alemtuzumabu u transplantací. Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.84-94, ISBN 80-210-3992-2

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji