Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty léčené botulotoxinem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vám předali krátký souhrn informací o léčbě botulotoxinem. Pokud tento text neodpoví na otázky, které Vás zajímají nebo některým věcem neporozumíte, máte možnost se osobně zeptat při příští návštěvě lékařů neurologické kliniky.

 Co je botulotoxin?

Jedna z nejjedovatějších známých látek, kterou produkuje bakterie clostridium botulinum. Botulotoxin (klobásový jed) způsobuje po požití závažnou- smrtelnou otravu zvanou botulismus. Další formou botulismu je tzv. raný botulismus, kdy je jed vytvářen v ráně znečistěné bakteriemi.

Co jsou dyskinézy?

Abnormální vůlí neovlivnitelné pohyby, které ruší normální hybnost. Nejčastější jsou různé formy stáčení a třesu hlavy (torticollis, cervikální dystonie), mimovolní stahování víček (blefarospasmus) nebo křeče poloviny obličeje (faciální hemispasmus).

Co je spasticita?

Abnormální zvýšení svalového napětí v důsledku poškození mozku nebo míchy, které vede k různému stupni ochrnutí.

Jak botulotoxin účinkuje ve svalech?

Dochází k zablokování a rozpadu přenosu impulzů mezi nervy a svaly. Toto přerušení je ale pouze dočasné a po určité době (týdny až měsíce) dochází k plné obnově přenosu impulzů.

 Je léčba nebezpečná pro pacienty?

Dávky podávané do svalů z léčebných důvodů jsou pouze zlomkem dávky, která by byla schopna vyvolat nebezpečné vedlejší účinky.

Léčba podstoupily od r 1980 tisíce pacientů. Ani po mnohaleté aplikaci desítek ampulí nebyly prokázány žádné trvalé vedlejší účinky.

 Jak léčba probíhá?

Do postižených svalů je v pravidelných intervalech podáván botulotoxin (jedná se vlastně intramuskulární- nitrosvalové) injekce. Doba mezi jednotlivými injekcemi se liší podle typu choroby, stupně postižení a reakce na léčbu. Nejčastěji se jedná o rozmezí 2-3 měsíců.

Léčba botulotoxinem je léčbou, která výrazně zmírňuje potíže pacienta, ale neléčí příčinu choroby, která nemusí být vůbec známa nebo není léčebně ovlivnitelná (např. spasticita jako následek po úrazu míchy).

V některých případech se injekce do svalů provádí pod kontrolou EMG (elektromyografie), což umožňuje přesnější lokalizaci postiženého svalu.

 Jaké jsou vedlejší účinky léčby botulotoxinem?

Injekce do postiženého svalu vede vlastně k jeho částečnému ochrnutí, což může být v některých případech pociťováno negativně (např. při mimovolních pohybech v oblasti ruky).

I při nejpřesnější nitrosvalové aplikaci dochází k úniku asi 5% látky do krevního oběhu, což může způsobit některé přechodné vedlejší celkové účinky: suchost v ústech, dvojité vidění, poruchy polykání, potíže se zaostřením obrazu. Tyto nepříjemné vedlejší účinky jsou závislé na velikosti podané dávky (čím vyšší dávka, tím větší riziko vedlejších projevů).

Alergické reakce jsou vzácné.

Současné podávání jiných léků

Většina léků nemá s botulotoxinem žádné interakce, opatrnosti je třeba při dlouhodobém podávání kortikoidních hormonů, některých léků blokujících vápníkové kanály (léky na vysoký krevní tlak) a některých antibiotik (gentamycin, amikacin).

Kteří pacienti nemohou být léčeni botulotoxinem?

Nemocní s poruchami nervosvalového přenosu (myastenie a myastenický syndrom), nemocní se závažnými poruchami krevní srážlivosti, kteří nemohou dostávat intramuskulární injekce (např. i osoby, které berou léky proti srážení krve- Warfarin).

I když botulotoxin neproniká přes placentární bariéru, nedoporučuje se tato léčba v těhotenství.

 Jedná se o hrazenou léčbu?

Ano, léčba botulotoxinem je plně hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění po předchozím schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny. 

Při výskytu znepokojivých nežádoucích účinků nebo jiných potížích se můžete telefonicky (7:00- 15:30) nebo elektronicky (kdykoliv) obrátit na naši ambulanci, která Vám poskytuje léčbu botulotoxinem.

Tel. 05 3223 2523

e- mail: , ,

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji