Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro nemocné s lumbální stenózou

Lumbální spinální stenóza je onemocnění, při kterém dochází k postižení nervových vláken (nervových kořenů) vlivem zúžení páteřního kanálu v bederním úseku. Na tomto zúžení se podílí jednak vrozeně úzký páteřní kanál, jednak degenerativní změny páteře (výrůstky) vzniklé v průběhu života. Začátek potíží se objevuje nejčastěji po padesátém roce věku.

Charakteristickým příznakem tohoto onemocnění bývají tzv. neurogenní klaudikace. Po určité době stání ve vzpřímené poloze či po chůzi na určitou vzdálenost vznikají bolesti vyzařující ze zad do jedné nebo obou končetin, často následované slabostí.. K úlevě dochází po usednutí, ulehnutí nebo předklonění. Bolesti v zádech nebývají výrazné. Tyto potíže při chůzi vznikají zpravidla při zúžení páteřního kanálu ve větším rozsahu. Lokalizované výrůstky a zúžení vedou spíše ke vzniku bolestivého lumboischiadického syndromu (ischiasu, ústřelu), kdy bolest vyzařuje ze zad do jedné končetiny, je trvalá a intenzivní i v klidu. Častá je také kombinace klaudikací a opakujícího se nebo chronického ischiasu. Vzhledem k tomu, že mohou být postižena i nervová vlákna zásobující svěrače, mohou se při tomto onemocnění výjimečně objevit i potíže s močením a se stolicí (obtížné udržení či vyprazdňování moče či stolice).

Lumbální spinální stenóza bývá často spojena s postižením dalších nosných kloubů: artrózou kyčelních a kolenních kloubů.

Ke správné diagnostice lumbální stenózy se provádí řada vyšetření, která slouží k zobrazení páteře a prostoru v páteřním kanálu (rentgenové vyšetření a složitější vyšetření jako počítačová tomografie- CT nebo magnetická rezonance- MRI). Nejpřesnějším vyšetřením je stále vyšetření s kontrastní látkou- myelografie, myelo-CT. Důležité je rovněž elektrofyziologické vyšetření, zvláště elektromyografie (EMG), která slouží k přesnému posouzení postižení nervových kořenů a vyloučení postižení nervů z jiné příčiny (napři při cukrovce-diabetu). Nutné je i vyloučení postižení tepen dolních končetin uzávěrovou chorobou při arterioskleróze, která způsobuje podobné potíže při chůzi jako lumbální stenóza. Touto chorobou jsou převážně postiženi muži, kuřáci.

Léčba lehčích forem je konzervativní (neoperační) spočívající v šetrném cvičení, nošení ortéz (různé bederní pásy), při bolesti podávání analgetik (léky tišící bolest) a obstřiků. Pokud je postižení těžké a horšící se, je léčebnou metodou operace. U postižení středního stupně není dosud jednoznačná shoda v tom, zda zvolit konzervativní postup či postup operační. Operace spočívá v rozsáhlejším rozšíření a uvolnění páteřního kanálu někdy s nutností dalšího zpevnění kovovými šroby a dlahami. Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlejší náročnější operace často u starších osob s mnoha dalšími riziky (onemocnění srdce, cukrovka a podobně), je nezbytný správný výběr pacientů vhodných k operaci a správné načasování operace (v jaké fázi choroby zvolit operaci nebo vyčkávat).

Průběh onemocnění se liší pacient od pacienta, u některých může postupně docházet k samovolnému lepšení, u některých je choroba neměnná, bez vývoje, u některých ale může docházet ke zhoršování, které může vést k závažným poruchám chůze a ztrátě samostatnosti.

 

Obrázek normálního páteřního kanálu v bederním úseku (CT)

 

Obrázek páteřního kanálu nemocného s lumbální stenózou (CT)

 

Vážená paní, vážený pane,

pokud tento text neodpověděl na otázky, které Vás zajímají nebo jste některým věcem neporozuměli, můžete probrat všechny problémy při příští návštěvě.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji