Menu
Česky English
532 23 1111

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno letos slaví čtyřicet let v Bohunicích

/28. 3. 2023/ Gynekologicko-porodnická klinika je v současnosti největším pracovištěm svého druhu v České republice. Odvádí téměř 6500 porodů ročně, a současně je zde provedeno přes 5000 chirurgických výkonů na operačním sále s asistencí anesteziologa. Pokrývá všechny aspekty péče o ženské zdraví, specializuje se nejen na perinatologii a fetomaternální medicínu, ale také na reprodukční medicínu, onkogynekologii i urogynekologii. Kromě toho funguje i jako výukové pracoviště pro posluchače Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, se kterou úzce spolupracuje.

Letošního jara uběhlo právě čtyřicet let, co se děti rodí nejen na ikonickém Obilním trhu, ale i v porodnici v Bohunicích. Provoz tehdejší III. gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno-Bohunice byl oficiálně zahájen 1. dubna 1983. Jejím přednostou se stal prof. MUDr. Miloslav Uhlíř, DrSc., který v minulých letech působil na gynekologicko-porodnické klinice na Obilním trhu, vletech 1964 – 1978 a v roce 1981 ji dokonce coby přednosta vedl.

Na bohunické vedení profesora Uhlíře navázal v roce 1991 doc. MUDr. Jiří Kopečný, CSc., kterého v květnu 1997 v pozici vystřídal prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. Konec devadesátých let pod jeho vedením na bohunické ženské klinice probíhal ve znamení „zeštíhlování“. Malý zredukoval některá oddělení a zavedl radikální změny nejen v prostorovém uspořádání nebo řízení, ale především v medicínských postupech. Sledoval tím jasný cíl: efektivní a průraznou medicínu.

V září 1998 vedení kliniky převzal prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Začátek roku 2001 pak přinesl porodnici zcela zásadní změnu, když byl provoz bohunické kliniky sloučen s klinikou na Obilním trhu do jednoho organizačního celku o dvou pracovištích.

Zatím poslední změnu ve vedení Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno zaznamenala 1. ledna 2020. Toho dne profesor Ventruba předal vedoucí pozici doc. MUDr. Vítu Weinbergerovi, Ph.D. Zdá se, že právě pod jeho vedením by mohlo dojít k dalšímu podstatnému zvratu v příběhu Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU, a to takovému, ke kterému několik let připravovali půdu už Weinbergerovi předchůdci: Provoz rozděleného pracoviště o dvou stanovištích je totiž už dlouhou dobu za hranou udržitelnosti. Situace komplikuje práci lékařů i porodních asistentek hned nadvakrát. Zaprvé musejí často přejíždět z Bohunic na Obilní trh a zpět, a pak také budovy na Obilním trhu (postaveny v roce 1888) jsou v havarijním stavu a už naprosto nevyhovují požadavkům moderní nemocnice/porodnice. „Po dokončení projektu nové porodnice bude výrazně zvýšen zejména komfort pacientek na jednotlivých lůžkových odděleních," zdůrazňuje specialista na onkogynekologii a současný přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU Vít Weinberger. 

Vzhledem k tomu, že v únoru 2023 začaly v bohunickém areálu první stavební práce, na jejichž cíli by měla být právě ona dlouho slibovaná budova, zdá se, že historie gynekologie a porodnictví v nemocnici v Bohunicích ve svém čtyřicátém roce skutečně začíná psát zcela novou kapitolu!

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji