Menu
Česky English
532 23 1111

FN Brno zateplí pavilony ve staré zástavbě areálu Bohunic

logo životní prostředí

FN Brno po ukončení rekonstrukce centrálních operačních sálů a přístavby Oddělení klinické hematologie zahájila další velkou rekonstrukci objektů v areálu Bohunic. Jedná se o projekt „Energetické úspory v budovách FN Brno“, jehož zásadním obsahem bude snížení energetické náročnosti objektů A až F nacházejících se v tzv. „staré zástavbě“ areálu nemocnice.

 

Předmětem stavebních prací bude celkové zateplení fasád objektů, rekonstrukce střech, sanace suterénů a výměna veškerých venkovních dveří a oken objektů. Práce budou probíhat za provozu s minimálním omezením. Akce byla zahájena v prosinci 2018 a ukončení se předpokládá do konce roku 2019.

Celkové investiční náklady činí více než 160 mil. Kč a budou z velké části hrazeny ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR a Operačního programu Životní prostředí EU. Zhotovitelem stavebních prací je firma Metrostav, a.s.

 

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji