Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno rozšiřuje identifikaci rizikových variant SARS-CoV-2

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie ÚLM FN Brno vyšetřuje veškeré pozitivních záchyty SARS-CoV-2 z hlediska rizikových variant. Při prvotním vyšetření je vždy možnost odhalení britské varianty, která aktuálně představuje 96 % všech pozitivních záchytů. Všechny ostatní vzorky jsou podrobeny dalšímu PCR testování, které odhaluje jednotlivé mutace, které jsou buď rizikové nebo pomáhají přiřadit vyšetřovaný vzorek k určité známe variantě SARS-CoV-2. V případě odhalení rizikové varianty nebo podezření na ni, kontaktujeme okamžitě KHS, aby bylo možné zahájit prioritní epidemiologické šetření. Paralelně s tím dále došetřujeme pomocí sekvenace celého úseku genu pro spike protein na CMBG a následně i celogenomovým sekvenováním v laboratoři CEITEC MU.

Na začátku března jsme tímto způsobem odhalili jihoafrickou variantu B.1.351 u mladé ženy z Jihomoravského kraje, která měla mírné klinické příznaky a cestovatelskou anamnézu. Jihoafrická varianta nebyla u vytrasovaných kontaktů zachycena a doposud se jednalo o jediný záchyt JAR varianty v laboratořích FN Brno.

V druhé polovině dubna jsme odhalili SARS-CoV-2 pozitivitu s podezřením na brazilskou P.1 variantu u ženy z Brna s mírnými klinickými příznaky a bez cestovatelské anamnézy. Výsledky byly opět okamžitě nahlášeny na KHS, která trasovala kontakty, a následné epidemiologické šetření doposud neprokázalo další výskyt brazilské P1 varianty.

V květnu rozšiřujeme portfolio identifikovaných variant SARS-CoV-2 o variantu indickou.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji