Menu
Česky English
532 23 1111

FN Brno bude mít nového prezidenta České asociace intervenční kardiologie

V pondělí 8. 6. 2020 byl výborem České asociace intervenční kardiologie zvolen nový prezident, doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI. Je potěšitelné, že odborníci z celé ČR doc. Kalu zvolili jednohlasně a předali mu tak nejsilnější možný mandát pro další čtyřleté vedení Asociace. Funkce se ujme na podzim tohoto roku a zároveň se stane členem Výboru České kardiologické společnosti (ČKS), v brzké době také jediným zástupcem brněnské kardiologie s hlasovacím právem.

Doc. Kala působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU a jeho dlouhodobým zájmem je oblast intervenční a akutní kardiologie. Ve FN Brno se podílel na založení intervenční kardiologie v r. 1994, non-stop programu intervenční léčby pacientů s infarktem myokardu v r. 1999, programu strukturálních intervencí v r. 2003 a dlouhodobě vedl Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU. Tuto funkci předal MUDr. M. Poloczkovi a nadále působí jako Ordinář pro intervenční kardiologii FN Brno. Je odborným garantem mezinárodního Centre of Excellence v intervenční kardiologii, působil 4 roky v nejvyšším vedení Evropské asociace intervenční kardiologie (EAPCI) a stejnou dobu jako chairman evropské iniciativy Stent for Life. Této iniciativě se pod jeho vedením podařilo zlepšit model péče o pacienty s infarktem myokardu ve 21 zemích 5 kontinentů. V r. 2019 se zasadil o spuštění postgraduálního programu simulačního výcviku na high-tech kardiovaskulárním simulátoru ve FN Brno a vedením tohoto programu pověřil MUDr. J. Kaňovského, Ph.D. První extramurální výcvik s velmi dobrým ohlasem se podařilo s podporou ČKS zorganizovat v prosinci 2019. Doc. Kala je editorem dvou knih, autorem či spoluautorem četných kapitol v kardiologických knihách a o jeho výzkumné aktivitě svědčí Hirschův index 21 s citačním ohlasem přesahujícím 3000. Více originálních výzkumných prací bylo publikováno v nejprestižnějších odborných periodikách, jako je New England Journal of Medicine (aktuální IF 70.670), European Heart Journal (IF 24.889), Circulation (IF 23.054), Journal of American College of Cardiology (IF 19.896) aj. Pravidelně se podílí na tvorbě guidelines Evropské a České kardiologické společnosti a organizaci lokálních, národních a velkých mezinárodních odborných akcí.

Volební úspěch doc. Kaly by však nebyl možný bez skvělé práce celého týmu intervenční kardiologie, potažmo Interní kardiologické kliniky a úzce spolupracujícího Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Po všech stránkách náročná práce je možná díky setrvalé podpoře FN Brno vedené jejím ředitelem, prof. MUDr. J. Štěrbou, Ph.D.

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji