Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Doc. Marek Mráz je jako první český odborník členem komise Evropské hematologické asociace (EHA)

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU a CEITEC MU byl jmenován členem Komise pro evropské záležitosti Evropské hematologické asociace (EHA).

EHA je největší evropskou profesní asociací hematologů a významným způsobem přispívá k podpoře vědy a klinického výzkumu ve všech oblastech hematologie. V současné době zahrnuje a reprezentuje národní hematologické společnosti celé Evropy. Cílem komise je zvyšovat kvalitu hematologické péče a výzkumu napříč kontinentem a také připomínkovat legislativu, financovaní vědy a další oblasti v rámci Evropské unie. Agendou doc. Mráze bude především koncepce hematologického výzkumu a jeho financování, zapojení a podpora mladých hematologů. V novodobé historii EHA poprvé zastává takovouto funkci český odborník. Dalšími členy komise pro Evropské záležitosti jsou předešlí a současní prezidenti EHA a další významné světové osobnosti hematologie.

 

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

  • Vystudoval obor Molekulární biologie a genetika a Všeobecné lékařství na Přírodovědecké respektive Lékařské fakultě MU.
  • Pracoval jako post-doktorský pracovník v USA na Mayo Clinic a University of California – San Diego.
  • V roce 2015 získal prestižní grant Evropské hematologické asociace, která podpořila jeho návrat do Brna, kde působí na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a LF MU a jako vedoucí laboratoře v CEITEC MU (Laboratoř Mikroprostředí imunitních buněk).
  • Doc. Mráz je autorem více než 35 vědeckých sdělení, v loňském roce získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) a za svou práci dostal několik ocenění včetně Ceny Neuron, Ceny České onkologické společnosti a Ceny Discovery Award.
  • V laboratorním výzkumu se věnuje především studiu molekulárních mechanismů patogeneze B buněčných malignit a možnostem cílené léčby u leukémií a lymfomů.
Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji