Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

České publikace - původní práce 2006

Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Fojtík Z., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z-. Ščudla V., Schützová M., Gregora E., Weinreb M., Stuchlíková K., Staníček J., Hájek R., Krejčí M., Vorlíček J.: Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 9-31

 1. Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Fojtík Z., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z-. Ščudla V., Schützová M., Gregora E., Weinreb M., Stuchlíková K., Staníček J., Hájek R., Krejčí M., Vorlíček J.: Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 9-31
 2. Adam Z., Bolčák K., Staníček J., Pour L., Hájek R., Krejčí M., Prášek J., Neubauer J., Mareschova Y., Vorlíček J.: Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 52, 2006, 3: 207-214
 3. Adam Z., Kozumplíková M., Pour L., Machálka M.: Osteonekróza čelisti v průběhu léčby mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství, 52, 2006, 2:176-180
 4. Adam Z., Vaníček J., Šlampa P., Čoupek P., Mareschova I., Neubauer J., Babičková L., Adamová Z., Tomíška M., Navrátil M.: Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku – zkušenosti jednoho pracoviště a přehled léčebných možností. Vnitřní lékařství 52, 2006, 4: 355-370
 5. Adam Z., Vorlíček J., Kiss I., Sedláčková Š., Adamová Z.: Ekonomický pohled na vývoj léčby v posledních letech – neudržitelnost teze podávání „optimální léčby“ všem nemocným. Farmakoekonomika 1, 2006, 1: 13-28
 6. Dudová S., Horák R., Kovářová L., Horváth R., Hájek R., Michálek J.:Identifikace individuálních autologních klonů myelom-reaktivních T lymfocytů. Klinická onkologie 19, 2006, 5: 260 – 264
 7. Elbl L, Vášová I, Krejčí M, Navrátil M, Tomášková I, Jedlička F, Chaloupka V, Mayer J, Vorlíček J. Vliv vysokodávkované chemoterapie s následnou transplantací krvetvorných buněk na funkci levé komory srdeční u nemocných s maligními lymfomy léčenými doxorubicinem v primární chemoterapii. Vnitřní Lék 2006;52(3):221-231
 8. Elbl L, Vášová I, Navrátil M, Tomášková I, Jedlička F, Chaloupka V, Vorlíček J. Pozdní kardiotoxicita u nemocných léčených pro maligní lymfomy chemoterapií s doxorubicinem. Vnitřní Lék 2006;52(4):328-338
 9. Elbl L, Vášová I, Navrátil M, Vorlíček J, Malášková L. Srovnání plazmatických hladin B-natriuretického peptidu s echokardiografickými ukazateli funkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem. Vnitřní Lék 2006;52(6):563-570
 10. Faber E., Koza V., Vítek A., Mayer J., Sedláček P., Žák P., Zapletalová J., Benešová K., Krejčová H., et al.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných s chronickou myeloidní leukémií v České republice: retrospektivní hodnocení výsledků z let 1988 až 2005. Vnitřní lékařství 52, 2006, 12: 1172-1180
 11. Kalvodová L.: Bojový duch jako psychologický fenomén onkologických pacientů. Onkologická péče 10, 2006, 1: 21-24
 12. Koza V., Cetkovský P., Faber E., Hájek R., Indrák K., Ivašková E., Mayer J., Vorlíček J., et al.: Indikace k alogenním transplantacím krvetvorných buněk – Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP aČeské onkologické společnosti ČSL JEP. Praktický lékař, 86, 2006, 11:611-618
 13. Kuhrová V., Francová H., Klimešová D., Brychtová Y., Doubek M., Trbušek M., Brejcha M., Dvořáková D., Mayer J.: Molekulárně-genetická charakterizace agresivity chronické lymfocytární leukemie u českých pacientů: nukleotidová variabilita genů kódujících syntézu těžkého řetězce imunoglobulinů. Čas. Lék. Čes. 2006; 145:855-858
 14. Kvapil F., Doubek M., Brychtová Y., Kala Z., Vorlíček J., Mayer J.: Spenektomie v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění – indikace, komplikace a výsledky z jednoho pracoviště. Trans. Hemat. dnes., 12, 2006, 3: 146-152
 15. Machálka M., Adam Z., Bulík O., Kozumplíková M.: Osteonekróza čelistí při léčbě bisfosfonáty. Čes. Stomat., 106, 2006, 5: 136-139
 16. Mayer J., Brychtová Y., Doubek M., Krejčí M., Vorlíček J.: Srovnání reálné ceny léčby chronické myeloidní leukémie nemyeloablativní transplantací krvetvorných buněk s hypotetickou terapií imatinibem (Glivec). Zamyšlení nad velmi drahými medicínskými postupy. Transfuze a hematologie dnes 12, 2006, 1: 6-13
 17. Penka M., Doubek M., Schwarz et.al.: Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie a dalších myeloproliferací s trombocytemií sledovaných v registru pacientů v ČR. Vnitřní lékařství, 52, 2006, 5: 499-503
 18. Řehák Z., Fryšáková L., Tichý T., Fojtík Z.: Detekce temporální arteritidy pomocí 18F-FDG PET. Čes. Radiol., 60,2006, 4: 234-238
 19. Scheer P., Klabusay M., Řeháková K., Doubek M., Křen L., Palša S., Beránková J., Horký D., Mayer J., Meluzín J., Doubek J.: Distribuce auttologních značených mononukleárních buněk kostní dřeně v postischemickém myockardu (ex vivo model králíčího srdce). Cor Vasa , 48, 2006, 10: 334-339
 20. Suková, V., Klabusay, M., Čoupek, P, Brychtová, Y., Doubek, M., Mayer, J.: Denzita exprese antigenu CD20 na populacích maligních buněk u pacientů s chronickými lymfoproliferacemi. Čas. Lék. čes., 145, 2006, 9: 712-716
 21. Tichý M., Budina M., Andrýs C., Maisnar V., Vávrová J., Šerclová H., Bartoková J., Hájek R., Palička V.: Vyhodnocení kontrolního cyklu SEKK Gamapatie za období let 1996-2005. Klin. Biochem. Metab., 14(35), 2006, 3: 157-160
 22. Válek V., Kala Z., Kiss I., Tomášek J.: Perkutánní radiofrekvenční termoablace (RFA) – současný stav a první klinické zkušenosti s multipolárním systémem. Čes. Radiol., 60, 2006, 3: 163-169
 23. Vašíčková P., Macháčková E., Lukešová M., Horký O., Pavlů H., Kuklová J., Urbánková V., Foltánková V., Navrátilová M., Foretová L. Varianty neznámého významu a intragenová přeskupení v genech BRCA1 a BRCA2. Supplementum 2006, Klinická onkologie 19, s.58-62.
 24. Voháňka S., Bednařík J., Fajkusová L., Sedláčková J.: Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v České republice? Čes. a Slov. Neurol. Neurochir., 68/101, 2005, č. 6, p. 390-393
 25. Zahradová L., Büchler T., Smejkalová J., Očadlíková D., Kovářová L., Krejčí M., Adam Z., Penka M., Vorlíček J., Hájek R.: Protinádorová vakcína s využitím monoklonárního imunoglobulinu u nemocných s mnohočetným myelomem – výsledky klinické studie fáze II. Klinická onkologie 19, 2006, 1: 26-29
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji