Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

České přehledové články - 2006

Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Chaloupka R., Vorlíček J., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z., Weinreb M. et al.: Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. Praktický lékař 86, 2006, 7: 396-410

 1. Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Chaloupka R., Vorlíček J., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z., Weinreb M. et al.: Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. Praktický lékař 86, 2006, 7: 396-410
 2. Adam Z., Boleloucký Z., Svačina P., Sláma O.: Doplňující medikace při nádorových bolestech: informace pro praxi. Vnitřní lékařství 52, 2006, S3: 113-121
 3. Adam Z., Fojtík Z., Svačina P., Obrovská M., Ševčík P.: Farmakologie neopiodních analgetik: informace pro praxi. Vnitřní lékařství 52, 2006, S3: 98-112
 4. Adam Z., Fojtík Z.: Neopioidní analgetika – farmakologie a léčebné využití. Postgraduální medicína, 8, 2006, 3: 277-286
 5. Adam Z., Neubauer J., Pour L., Mareschová I.: Mnohočetný myelom. Onkologická péče 10, 2006,1:1-8
 6. Adam Z., Pour L., Vorlíček J., Šmardová J.: Bisfosfonáty – je něco nového v této lékové skupině? Postgraduální medicína 8, 2006, 4: 365-372
 7. Adam Z., Sedláčková Š.: Dopisy – ohlas na článek Ekonomický pohled na vývoj léčby v posledních letech, neudržitelnost teze podávání „optimální léčby“ všem nemocným. Farmakoterapie 2006, 2: 43-44
 8. Adam Z., Ševčík P., Boleloucký Z., Kalvodová L., Vorlíček J.: Léčba bolesti – neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti. Vnitřní lékařství 52, 2006, S3: 65-81
 9. Adam Z., Ševčík P., Svačina P.: Farmakologické informace o opioidních analgeticích pro praxi. Vnitřní lékařství 52, 2006, S3: 82-97
 10. Adam Z., Ševčík P.: Opioidní analgetika. Postgraduální medicína 8, 2006, 4: 395-408
 11. Adam Z.: Editorial. Onkologická péče 10, 2006,1: 1
 12. Berkovcová J., Hajdúch M., Dziechciarková M., Trojanec R., Janošťáková A., Wiecek S., Grycárková I., Kolek V., Vorlíček J.: Predikce účinnosti tyrozinkinázových inhibitorů Egfr1 v léčbě nemalobuněčných plicních karcinomů. Klinická onkologie, 19, 2006, 3: 171-176
 13. Brdička R., Beránek M., Čimburová M., Dvořáčková J., Dvořáková D., Hájková J., Haškovec C., et. al.: Frekvenční pohled na vyšetření odchylek geonomu. Časopis lékařů českých 145, 2006, 2: 98-103
 14. Buliková A., Penka M.: Antifosfolipidový syndrom. Interní Med. 2006; 5: 240-245
 15. Buliková A., Penka M.: Inhibitory faktoru Xa. Kardiofórum 4, 2006; 1: 35-39
 16. Buliková A., Penka M.: Selhání antikoagulační léčby. Vnitřní lékařství 52, 2006; S1:107-118
 17. Buliková A.: Neurologické a kardiologické aspekty přítomnosti antifosfolipidových protilátek. Komentář k článku Bártkové a spol. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2006, 69/102; 389-390
 18. Danišová Z., Zítková M.: Komplikace při neutropenii. Sestra 2006, 10: 58
 19. Dudová S., Bártová E., Pour L., Krejčí J., Hájek R.: Profilování genového expresu u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie 19, 2006, Supplement: 397-401
 20. Fojtík Z.: Antikoagulační léčba u antifosfolipidového syndromu – editorial. Vnitřní lékařství 52, 2006, 1: 17-20
 21. Gojová L, Kozák L. Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění. Klinická biochemie a metabolismus (2006), 14(35):89-95
 22. Hájek R.: Slovo závěrem. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 88
 23. Halámková J., Bohatá Š., Tomášek J.: Primární zhoubné nádory jater, Postgraduální medicína, mimořádná příloha 2006, 8: 36-41
 24. Krejčí M.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk v terapii mnohočetného myelomu. Onkologická péče 10, 2006, 1: 10-12
 25. Krejčí M.: Autologní transplantace krvetvorných buněk v terapii mnohočetného myelomu. Onkologická péče 10, 2006, 1: 9-10
 26. Kuglík P., Filková H., Oltová A., Hájek R.: Význam a současné možnosti diagnostiky cytogenetických změn u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 76-78
 27. Kusenda B., Pospíšilová Š.: RNA interferencia – nový nástroj génovej terapie. Neurol. pro praxi, 2006, 2:69-71.
 28. Malčíková J., Tichý B., Kotašková J., Mayer J., Pospíšilová Š.: Od genomu k proteomu – využití proteinových čipů v onkologii. Klinická onkologie 19, 2006, Supplement: 346-350
 29. Matýšková M., Buliková A.: Komplikace podání heparinu. Vnitřní lékařství 52, 2006; S1: 92-97
 30. Mayer J., Brychtová Y.: Využití alemtuzumabu u transplantací krvetvorných buněk. Transfuze a hematologie dnes 12, 2006, 1: 14-19
 31. Neubauer J., Adam Z., Pour L.: Jak rozlišit, zda je kompresivní fraktura obratle způsobena osteoporózou nebo mnohočetným myelomem? Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 83-87
 32. Penka M., Buliková A., Gumulec J., Matýšková M., Smejkal P., Kissová J., Šlechtová M., Chlupová G.: Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulanční léčbě kumariny k invazivním zákrokům. Vnitřní lékařství 52, 2006; S1: 35-40
 33. Penka M., Buliková A.: Antitrombotická léčba v klasickém pojetí. Kardiofórum 4, 2006; 1: 28-34
 34. Pospíšilová Y.: Možnosti prevence diabetes mellitus – aktuální stav. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 9, 2006, 3. 106-116
 35. Pospíšilová Y.: Úloha endokanabinoidního systému a výsledky prvních klinických studií s antagonistou CB1 receptoru endokanabinoidního systému – Rimonabantem – v léčbě a prvenci diabetu 2. typu. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 9, 2006, 3. 122-127
 36. Pour L.: Bortezomib – nový lék na mnohočetný myelom. Onkologická péče 10, 2006,1: 8-9
 37. Ráčil Z., Kocmanová I.: Infekční komplikace u onkologicky nemocných. Onkologická péče 10, 2006, 1: 12-18
 38. Svoboda M., Vášová I., Malčiková J., Fabián P., Tichý B., Berkovcová J., Klabusay M., Rejthar A.: Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. 19, 2006, Supplement: 389-396
 39. Ščudla V., Adam Z.: Diagnostický význam a úskalí hodnocení roztěrového preparátu kostní dřeně u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 55-65
 40. Tichý B., Svoboda M., Mayer J., Pospíšilová Š.: Odběr a zpracování vzorků pro expresní DNA čipy. Klinická onkologie 19, 2006, Supplement: 350-354
 41. Tomíška M., Vorlíček J.: Palonosetronum. Remedia 16, 2006, 1: 57-60
 42. Vaníček J., Krupa P., Adam Z.: Diagnostika postižení kostí maligní chorobou. Postgraduální medicína, 8, 2006, 3: 259-264
 43. Vašíčková P., Macháčková E., Lukešová M., Horký O., Kuklová J., Urbánková V., Foltánková V., Navrátilová M., Foretová L.: Varianty neznámého významu a intragenová přeskupení v genech BRCA1 a BRCA2. Klinická onkologie ,Suppl.2006, 19: 58-62
 44. Vášová I.: Přehled terapie nehodgkinských lymfomů. Farmakoterapie 2, 2006, 2: 209-214
 45. Vorlíček J.: Počáteční příznaky maligních chorob jsou často přehlíženy a jejich diagnóza je stanovována opožděně. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 5-8
 46. Zahradová L., Očadlíková D., Kovářová L., Hájek R., Bulíková A., Penka M., Michálek J.: Hodnocení protinádorového efektu antigen-specifických lymfomcytů s využitím neradioaktivního testu cytotoxicity. Transfuze a hamatologie dnes, 12, 2006, 4: 244-248
 47. Zítková M., Juřeníková P., Danišová Z., Fínová L.: Únava jako důležitý indikátor kvality života. Sestra, 2006, 1: 19-20
 48. Žaloudík J., Vyzula R., Vorlíček J.: Onkoprevence pro Českou republiku. Klinická onkologie 19, 2006, 1: 35-36
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji