Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin +++ FN Brno nezajišťuje pohotovost pro dospělé pacienty, pouze pro děti. Více zde.

České knihy - 2006

Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.110, ISBN 80-210-3992-2

  1. Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.110, ISBN 80-210-3992-2
  2. Vorlíček J., Abrahámová J., Vorlíčková H. a kolektiv: Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 328, ISBN 80-247-1716-6
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji