Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Budeme budovat novou lékárnu, říká PharmDr. Šárka Kozáková

Novou vedoucí Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Brno se od letošního května stala PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, která se do druhé největší nemocnice v ČR vrací po dvanácti letech.

 

Do FN Brno jste přišla v době epidemiologické krize, což určitě nebylo lehké. Co bylo v tu chvíli pro Vás důležité?

Do FN Brno jsem se vrátila po dvanácti letech v době, kdy byla nemocnice již stabilizována v COVID době a také po kyberútoku. Obě tyto skutečnosti byly i pro lékárnu velice obtížné, ale troufám si říci, že to management spolu se zaměstnanci zvládl velice dobře. Naše lékárny se v době mého příchodu již vracely do normálního provozu.

 

Jaká byla situace s ochrannými pomůckami, zejména rouškami a dezinfekcí... Bylo jich v té době dostatek?

Na začátku května byl dostatek ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví již začalo více zásobovat nemocnice prostřednictvím e- shopu a řekla bych, že i tady byla situace ustálena.

 

Vy už prostředí FN Brno znáte z minulé doby. Přesto, v čem se chod našich lékáren změnil?

Z mého pohledu se chod našich lékáren příliš nezměnil. Přibyly dvě výdejny – Jihlavská a pod lůžkovým traktem. Ve výdejnách se změnil informační program pro veřejnost, který je uživatelsky příznivější. Nárůst práce je patrný na všech pracovištích nemocniční lékárny.

 

A obecně, v čem se podle Vás nejvíce změnila farmacie?

Za těch dvanáct let se jednoznačně více zaměřujeme na individualizaci léčby, reagujeme na individuální požadavky našich pacientů. Proto také vzniklo oddělení klinické farmacie, velmi znatelně vzrostla příprava parenterální výživy, cytostatik a portfolio individuálně připravovaných léčivých přípravků. Je kladen důraz na racionalizaci, optimalizaci a efektivitu léčby se zohledněním ekonomického hlediska, což vnímám velmi pozitivně.

 

Co Vy osobně chcete zlepšit v našich lékárnách?

Já osobně bych se chtěla více zaměřit právě na nemocniční část. Budeme budovat zcela novou lékárnu, programovat nový nemocniční informační systém, kterého doufám, bude systém nemocniční části lékárny nedílnou součástí. A také bych velice ráda provázala lékárnu s lékařskou fakultou, především s ústavem farmakologie, což je strategií vedení FN Brno a LF MÚ.

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji