Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuality

Odborná konference FyzioDen Brno na téma pánevní dno měla úspěch

Ve čtvrtek 10. října 2019 se v konferenčním sále Fakultní nemocnice Brno uskutečnil první FyzioDen Brno, který uspořádalo Rehabilitační oddělení FN Brno. Tematicky byla tato konference pro odbornou veřejnost zaměřena na problematiku pánevního dna, a to jak z pohledu fyzioterapeuta a lékaře, tak i z hlediska psychosomatické medicíny. Akce se zúčastnilo přibližně 200 zájemců, kteří si mohli vyslechnout 11 přednášek a zúčastnit se 6 workshopů.

FyzioDen Brno zahájila primářka Rehabilitačního oddělení MUDr. Miluše Jurášková, která patří mezi přední české odborníky na rehabilitaci pánevního dna. O terapii pánevního dna na lůžkovém oddělení referovala Mgr. Kamila Smrčková z Rehabilitačního oddělení FN Brno. Příspěvek ohledně přípravy těhotné ženy k porodu z pohledu fyzioterapeutky představila Mgr. Marika Bajerová, která stejné téma doprovodila i praktickými ukázkami během svého odpoledního workshopu. Fyzioterapeutka Hana Volejníková, první žákyně legendární Ludmily Mojžíšové, vedla workshop týkající se úvodu do této metody. O psychosomatický pohled na fyzioterapii pánevního dna se podělila během své přednášky a workshopu MUDr. Helena Máslová, zakladatelka české psychogynekologie. Téma vaginální mobilizace představila fyzioterapeutka Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D. Lékařský pohled na pánevní dno reprezentoval prim. MUDr. Pavol Skalka ve svém workshopu Pánevní dno postavené na nohy. Téma inkontinence u sportovkyň představily doc. PhDr. Magdalena Hagovská, Ph.D. a Mgr. Michaela Bobrová, příspěvek zaměřený na využití fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře pak přednesla Mgr. Holaňová. 

Sponzory akce byly společnosti BTL, Aniball a Kardio-line.

 

Na bližší informace jsme se zeptali vedoucího fyzioterapeuta Rehabilitačního oddělení FN Brno PhDr. Filipa Dosbaby:

Proč jste se letos poprvé rozhodli uspořádat FyzioDen Brno?

Fyzioterapie je stále více atraktivní a rychle se rozvíjející obor. Pro odborný růst je třeba si vzájemně předávat poznatky a sledovat aktuální trendy. Z tohoto důvodu jsme se letos poprvé rozhodli uspořádat konferenci, na které mohou přední odborníci našeho oboru sdílet své poznatky z výzkumu i zkušenosti z praxe nejen se zaměstnanci našeho Rehabilitačního oddělení a celé Fakultní nemocnice Brno ale i s ostatními kolegy z jiných pracovišť nebo vysokoškolskými studenty.   

Proč jste zvolili toto téma?

Rehabilitační oddělení FN Brno má velmi široký záběr a zasahuje téměř do všech medicínských oborů, je to možná nejkomplexnější obor vůbec, ale přesto bych chtěl zdůraznit, že oddělení se dlouhodobě specializuje právě na problematiku pánevního dna, kterou se zabývá primářka MUDr. Miluše Jurášková společně s týmem fyzioterapeutek. První ročník konference jsme tak logicky věnovali právě rehabilitaci pánevního dna.

Jak letošní první ročník konference hodnotíte z hlediska zájmu odborné veřejnosti?

Věděli jsme, že téma pánevního dna je aktuální a atraktivní, ale i tak zájem odborné veřejnosti předčil naše očekávání, několik měsíců dopředu jsme měli vyprodané vstupenky a na seznamu náhradníků bylo dalších několik desítek zájemců, na které se už bohužel z kapacitních důvodů nedostalo. Nejvíce nás potěšil velký zájem vysokoškolských studentů fyzioterapie, kteří jsou budoucností našeho oboru a které rádi po ukončení studia přivítáme v kolektivu našeho Rehabilitačního oddělení FN Brno.

Sborník abstraktů z konference si můžete přečíst zde.

 

Rehabilitační oddělení FN Brno se kromě zajišťování rehabilitační péče o pacienty FN Brno zabývá také výzkumnou činností

Jedním ze současných výstupů je impactová publikace „The pulmonary effects of expiratory muscle training in patients with heart failure" autorského kolektivu Dosbaba et al., která pojednává o cíleném tréninku respiračního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním. Publikace je zakončením interního grantu NIG 03/14. FN Brno je v současnosti jediná nemocnice v ČR, která je schopna pacientům se srdečním selháním tento specifický tréninkový program nabídnout.

článek RHO

 článek RHO abstrakt

 

PhDr. Filip Dosbaba: Rehabilitační oddělení FN Brno je v mnoha ohledech výjimečné

Čím je specifické Rehabilitační oddělení FN Brno, kolik pacientů ročně ošetří a na jakých odděleních a klinikách se můžete s fyzioterapeuty potkat? Přečtěte si rozhovor s vedoucím fyzioterapeutem PhDr. Filipem Dosbabou zde.

Filip Dosbaba

 

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.; PhDr. Filip Dosbaba; Mgr. Ladislav Baťalík: Čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno

Rehabilitační oddělení FN Brno se věnuje již více než 25 let kardiovaskulární rehabilitaci, článek o této specializaci si můžete přečíst zde.

L.Baťalík, F. Dosbaba, R. Vysoký

 

 

 

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji