Menu
Česky English
532 23 1111

Psychiatrická klinika FN Brno

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno je renomovaným ambulantním i lůžkovým zařízením, které poskytuje komplexní služby také v oblasti psychologické péče. Specializuje se nejen na léčbu, ale i na prevenci duševních poruch, a pomoc zde naleznou dospělí i děti od tří let věku.

Prioritou kliniky je akutní psychiatricko-psychologická péče. Poskytuje vysoce kvalitní základní i specializované postupy a funguje jako metodické středisko pro psychiatrii a klinickou psychologii v brněnském regionu.

Klinika se aktivně podílí i na výzkumu s důrazem na psychoterapii a biologickou psychiatrii. Vedle toho se věnuje vzdělávání a účasti na celospolečenských programech zaměřených na boj proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.


PK

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji