Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Oddělení léčby bolesti

CENÍK č. 57 / 2017 – 09.5

Kalkulace výkonů oboru akupunktury pro jiné než léčebné služby

Pro středisko Oddělení léčby bolesti FN Brno byla provedena kalkulace výkonů oboru akupunktury pro jiný než léčebný cíl. Jedná se o individuální kalkulaci, neboť tyto výkony nejsou uvedeny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a tudíž nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen, a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladně FN Brno ve II. patře lůžkového traktu.

Název Cena DPH  Cena
bez DPH 15% vč. DPH
Akupunktura 310 Kč 47 Kč 357 Kč
Akupunktura - prostý výkon 160 Kč 24 Kč 184 Kč
Aurikulární akupunktura 240 Kč 36 Kč 276 Kč
(Cena včetně aplikace 1 ks náušnice bez rozdílu velikosti.)      
Každá další náušnice 5 Kč 1 Kč 6 Kč

 

CENÍK č. 56 / 2017 – 09.5

Kalkulace výkonů oboru akupunktury pro léčebné účely

Pro středisko Oddělení léčby bolesti FN Brno byla provedena kalkulace výkonů oboru akupunktury pro léčebné účely. Jedná se o individuální kalkulaci, neboť tyto výkony nejsou uvedeny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a tudíž nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen, a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladně FN Brno ve II. patře lůžkového traktu.

Název Cena
Akupunktura 310 Kč
Akupunktura - prostý výkon 160 Kč
Aurikulární akupunktura 240 Kč
(Cena včetně aplikace 1 ks náušnice bez rozdílu velikosti.)
Každá další náušnice 5 Kč
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji