Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Závodní lékař

CENÍK č. 34 / 2024 – 09.5

Kalkulace vstupních, výstupních a preventivních prohlídek pro externí pacienty

Z důvodu změny sazby DPH byl pro pracoviště závodní lékař FN Brno aktualizován ceník kalkulace pracovnělékařských prohlídek nerizikových pracovišť. Prohlídky jsou prováděny na žádost cizí organizace, a proto nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Vstupní prohlídky - odpovídají rozsahem komplexnímu vyšetření praktickým lékařem.

Výstupní prohlídky odpovídají rozsahem cílenému vyšetření praktickým lékařem.

Preventivní prohlídky typu 1, bez odběrů - cena je vypočítaná jako individuální kalkulace, kde je započítaná mzda lékaře, sestry a správní režie.

Mimořádné prohlídky odpovídají rozsahem cílenému vyšetření praktickým lékařem.

Pracovně-lékařské prohlídky rizikových pracovišť musí být doplněny o vyšetření stanovená vyhláškou č. 79/2013 Sb.
pro konkrétní typ práce a budou kalkulovány individuálně na základě smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb uzavřené s příslušným zaměstnavatelem.

S cenami jednotlivých výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na celkovou částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Prohlídky

P.č.

Název výkonu

Kód výkonu

Cena bez DPH

DPH 12%

Cena vč. DPH

1.

Vstupní prohlídka - závodní lékař

01021

1.361,61 Kč

163,39 Kč

1.525,00 Kč

2.

Výstupní prohlídka - závodní lékař

01023

349,11 Kč

41,89 Kč

391,00 Kč

3.

Preventivní prohlídka závodní preventivní péče, typ I.

indiv. kalkulace

657,00 Kč

osvobozeno od DPH

4.

Mimořádná prohlídka

01023

349,00 Kč

osvobozeno od DPH

Poradenská činnost

P.č.

Název výkonu

Cena

DPH

Cena

bez DPH

21%

vč. DPH

5.

Poradenská činnost pro fyzické a právnické subjekty za započatou hodinu

545,45 Kč

114,54 Kč

659,99 Kč

6.

Poradenská činnost pro fyzické a právnické subjekty – pro malé pracnosti do půl hodiny

272,73 Kč

57,27 Kč

330,00 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2024

 

CENÍK č. 42 / 2024 – 09.5

Placené výkony

Z důvodu změny sazby DPH byl pro pracoviště závodní lékař FN Brno aktualizován ceník na placené výkony. S cenami jednotlivých výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na celkovou částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Název výkonu

Cena bez DPH

DPH 12%

DPH 21%

Cena vč. DPH

Vyšetření za účelem vydání řidičského průkazu

348,21 Kč

41,79 Kč

 

390,00 Kč

Vyšetření na zbrojní pas, letectví

523,21 Kč

62,79 Kč

 

586,00 Kč

Vyšetření na zbrojní pas, letectví, řidičský průkaz  - prodloužení

174,11 Kč

20,89 Kč

 

195,00 Kč

Zdravotnický průkaz

348,76 Kč

 

73,24 Kč

422,00 Kč

Potvrzení přihlášky na letní a zimní tábory, rekreační a sportovní akce

86,78 Kč

 

18,22 Kč

105,00 Kč

Potvrzení pro vysokou školu (1x za různý počet)

86,78 Kč

 

18,22 Kč

105,00 Kč

Periodická prohlídka, svářečské průkazy

348,21 Kč

41,79 Kč

 

390,00 Kč

Vyšetření před nástupem na brigádu

174,11 Kč

20,89 Kč

 

195,00 Kč

Očkování na vlastní žádost (klíšťata, hepatitida..) - bez očkovací vakcíny

122,00 Kč

osvobozeno od DPH

Platnost ceníku od 1. ledna 2024

 

CENÍK č. 15/2016–09.5

Očkování Prevenarem 13

Pro DTC - Ambulanci pracovnělékařských služeb byl zpracován ceník na očkování Prevenarem 13. Pacient hradí rozdíl mezi cenou aplikované ekonomicky náročnější očkovací látky a úhradou zdravotní pojišťovny stanovenou pro ekonomicky nejméně náročnou variantu (plnou cenu v případě nepřiznání úhrady vakcíně).

Druh očkování Ekonom. náročnější očkovací látka Cena ekonom. náročnější očkovací látky Nejvyšší úhrada od zdrav. pojišťovny Doplatek
PNEUMOKOK PREVENAR 13 1 394,00 Kč 482,33 Kč 911,67 Kč

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji