Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tuzemské konference 2007

 1. Adam Z, Bednařík J, Neubauer J, Chaloupka R, Fojtík Z, Vaníček J, Pour L, et al.: Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. IV. Sympozium o léčbě bolesti, Brno, 27-28.4.2007 Abstrakt in: Bolest, 2007, Supplementum 1: 24-25
 2. Adam Z: Doporučení pro včasnou diagnostiku mnohočetného myelomu a pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem. The 49th Prague-Sydney-Lublin Symposium and 12th Kubáts podiatric day „News in diagnostics and comprehensive treatment of locomotor defects“ at domus medica in Prague 19-20.10.2007, ročník 14/2007 číslo 3-4 Supplementum, 389
 3. Belada D, Bukač J, Dvořáková D, Beránek M, et al.: Vymizení Bcl-2/IgH pozitivity v periferní krvi-kostní dřeni po léčbě je u nemocných s folikulárním lymfomem spojeno s lepší prognózou onemocnění. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1018
 4. Beránková J, Mayer J, Doubek M, Horký D, et al.: Chlorambucil (CH) a fludarabin (F) jako nový předtransplantační režim pro pacienty s chronickou lymfatickou leukémií (CLL): výsledky in vitro a in vivo experimentů. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P5
 5. Blahakova I, Kozak L: Which mutations are necessary to be analysed for the fetal screening of Smith-Lemli-Opitz syndrome? 22. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Průhonice, 16.-18. květen 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. II/35
 6. Blaháková I, Světnicová K, Hořínková V, Kozák L: DNA diagnostika syndromu fragilního X chromozomu typu FRAXE: první případy. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 40. výročí cytogenetické konference, Praha, 19.-21. září 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 22
 7. Borský M, Jurackova L, Struncova S, Dvorakova D, Klabusay M, Pospisilova S, Mayer J: Efficient gene transfer into in-vitro cultures using the Amaxa nucleofection system and fluorescence-activated cell sorting of EGFP+ cells. Analytical Cytometry IV, Brno, 23. - 26.6.2007, Abstract in: Sborník abstrakt, ISBN 978-80-239-9591-6
 8. Brychtová Y, Doubek M., Mužík J, Krejčí M, Mayer J: Srovnání výsledků alogenních trasplantací u pacientů s akutní myeloblastickou leukemií (AML) a chronickou myeloidní leukemií (CML) po myeloablativním režimu a režimu s redukovanou intenzitou. XXI.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 16-19.6.2007 Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 946
 9. Brychtová Y, Doubek M, Mužík J, Krejčí M, Mayer J: Srovnání výsledků alogenních transplantací u pacientů s akutní myeloblastickou leukemií (AML) a chronickou myeloidní leukemií (CML) po myeloablativním režimu a režimu s redukovanou intenzitou. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 946
 10. Bulik O, Buliková A,  Smejkal P, Penka M: Stomatochirurgické výkony u pacientů s poruchou hemostázy, XIII. Pařízkovy dny , 15.-16.3.2007, Nový Jičín 
 11. Buliková A:. Kasuistika v bloku: Kasuistické případy, otázky a odpovědi, řešení XIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze. Hradec Králové 17.-19.5.2007
 12. Buliková A, Matýšková M, Penka M: Léčba krvácení trasnfuzními připravky a krevními deriváty, XIII. Pařízkovy dny, 15.-16.3.2007, Nový Jičín
 13. Buliková A, Novotná B, Matýšková M: Komplikace antitrombotické profylaxe, II. Brněnské hematologické dny. Brno 7.-8.11.2007
 14. Buliková A, Smejkal M, Matýšková M, Zavřelová J, Penka M: Získaná hemofilie – Myslíme na ni? XIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze. Hradec Králové 17.-19.5. 2007 In Malý J., Pecka M.: Trombóza a hemostáza 2007, str. 15-16, IBSN 976-80-86780-02-3
 15. Buliková A: Autoimunitně podmíněné krvácení. Podzimní hematologický den. Milovy 6.10.2007
 16. Buliková A: Morfologie akutních leukémií ve světle WHO klasifikace II. Brněnské hematologické dny. Brno 7.-8.11.2007
 17. Čejková S, Trbušek M, Chumchalová J, Ročňová L, Mayer J: In vitroTesting of Monoclonal Antibody Rituximab on Cells of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia, XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 31.1.-1. 2. 2007, Sborník příspěvků s. 19. Přednáška v angličtině.
 18. Čejková S, Trbušek M, Ročňová L, Potěšil D, Chumchalová J, Šmardová L, Malčíková J, Doubek M, Brychtová Y, Pospíšilová Š, Mayer J : Senzitivizace B-CLL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monokl. Protilátky rituximab,  XXI.  Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstract in : Sborník abstrakt, 88, P 45
 19. Čejková S, Trbušek M, Ročňová L, Potěšil D, Šmardová J, Kuglík P, Doubek M, Brychtová Y, Mayer J: Terapeutické monoklonální protilátky senzitivizují in vitro některé B-CLL vzorky s aberacemi genu TP53 k fludarabinu a chlorambucilu,  III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 28.-30.11.2007, Sborník abstrakt s.12. Přednáška.
 20. Čejková S, Trbušek M, Ročňová L, Potěšil D, Chumchalová J, et al.: Senzitivizace B-CELL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monoklonární protilátky rituximab. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P45
 21. Červinek L, Fojtík Z, Kořístek Z: SLE s hematologickými komlikacemi. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P30
 22. Doubek M, Cmunt E, Schwarz J, Brejcha M, Michalová K, Heidekerová M, Marinov I, Karban J, Trbušek M, Brychtová Y, Šálková J, Březinová J, Klabusay M, Pospíšilová P, Pavlišová L, Trněný M, Mayer J: Co nám dnes v každodenní  hematologické praxi říkají nové prognostické znaky u chronické lymfatické leukémie? XXI.  Olomoucké hematologické dny  s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstract in : Sborník abstrakt  A, CCL2
 23. Dušek L, Pavlík T, Mužík J, Koptíková J, Gelnarová E, Abrahámová J, Vorlíček J: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR-dokumentováno na příkladu karcinomu prsu.11. mammologické sympozium, 21.-22.11.2007
 24. Elbl L, Pozdíšek Z, Hrstková H, Kala P, Špinar J: Přínos pulzní tkáňové dopplerovské echokardiografie v diagnostice pozdního poškození funkce myokardu po onkologické léčbě v dětství. XV. Výročního sjezdu ČKS, 13.-16.5.2007, Brno Abstrakt in: Supplementum Cor Vasa 2007;49(4):21-22
 25. Elbl L, Vášová I, Jedlička F, Tomášková I, Král Z, Navrátil M, Šmardová L, Wágnerová B, Vorlíček J, Špinar J: Kardiologický profil pacienta v průběhu dlouhodobého sledování po kardiotoxické chemoterapii. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc Abstrakt in: Cor Vasa 2007;49(9):K271
 26. Elbl L, Vášová I, Jedlička F, Tomášková I, Král Z, Šmardová L, Wágnerová B, Vorlíček J, Špinar J,: Kardiologický profil dospělého pacienta po léčbě pro maligní lymfomy. XIV. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 11.-13. října 2007 Bez abstrakt
 27. Fajkusová L, Stehlíková K, Hermanová M, Vondráček P: Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A. XVIII. Neuromuskulární sympozium, Brno, 11.-12.5.2007. Přednáška.
 28. Fárková D, Zítková M: Je inkontinence moči u hematoonkologicky nemocných závažným ošetřovatelským problémem? XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P76
 29. Francová H, Chumchalová J, Brychtová Y, Doubek M, Dvořáková D, Mayer J Možnosti stanovení minimální zbytkové choroby pomocí RQ-PCR u B-CLL pacientů. 11. konference DNA diagnostiky, Praha, 6. – 7.12. 2007, přednáška, bude abstrahováno v ČLČ
 30. Francová J, Chumchalová J, Kuhrová V, Brychtová Y, Doubek M, Dvořáková D, Mayer J: Význam detekce sekvenčních alterací genů GNB3 a Dok 1 a jejich vliv na průběh onemocnění. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstract in.: Sborník abstrakt, 88, P46
 31. Gojová L, Jansová E, Pouchlá S, Blaháková I, Fajkusová L: APEX-nový přístup v molekulárně genetické diagnostice Wilsonovy choroby. 11.konference DNA diagnostiky, Praha, 6.-7. prosince 2007. Přednáška.
 32. Gojova L, Jansova E, Kulm M, Vrabelova S, Kozak L: Microarray technology – a new approach for detection of mutations in ATP7B gene in patients with Wilson disease. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 40. výročí cytogenetické konference, Praha, 19.-21. září 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 44.
 33. Gojova L, Jansova E, Vrabelova S, Kozak L: Microarray technology – a new approach for detection of mutations in ATP7B gene in patients with Wilson disease. 22. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Průhonice, 16.-18. květen 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 25.           
 34. Goldmann R, Zapletalova P., Letocha O, Vyroubalova L, Porubkova J, Tichy L, Freiberger T, Kozak L: Advance in molecular diagnosis of familial hypercholesterolemia in the Czech population: Identification and characterization of large rearrangements in LDLR gene. 22. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Průhonice, 16.-18. květen 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. II/33
 35. Goldmann R, Zapletalová P, Letocha O, Vyroubalová L, Porubková J, Tichý L, Freiberger T, Kozák L, Fajkusová L Advance in molecular diagnosis of familial hypercholesterolemia in the Czech population: identification and characterization of large rearrangements in LDLR gene. XI. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův mlýn, 6.-8. prosince 2007; Vnitřní lékařství (2007), 53(12): 1344
 36. Hájek R, Čermáková Z, Novotná H, Pour L, et al.: Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1074
 37. Halámková J, Tomášek J, Čech Z, Pavlovský Z, Moulis M, Svobodník A, Hanáková L, Tuček Š, Vodáková P, Kiss I, Penka M: Role sérové hladiny inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI 1), jeho genového polymorfismu a současně inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI 1) a receptoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (uPAR) v nádorové tkáni u pacientů s kolorektálním karcinomem, XXXI. Brněnské onkologické dny s mezinárodní účastí, 23.-25.4.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt P34.
 38. Halámková J, Tomášek J, Čech Z, Pavlovský Z, Moulis M, Svobodník A, Hanáková L, Tuček Š, Vodáková P, Kiss I, Penka M: Význam plazminogen-aktivátor systému (PAS) se zaměřením na inhibitor urokinase-typ plazminogen aktivátor (PAI 1) a jeho genový polymorfismus u pacientů s kolorektálním karcinomem, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt P58.
 39. Horký O, Mayer J, Bártová S, Štruncová S, Borský M, et al.: Predikce relapsu akutní myeloidní leukemie po alogenní transplantaci krvetvorných buněk analýzou chimérizmu pomocí PCR v reálném čase. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1058
 40. Hrabincová E, Kozák L: Záhadné případy molekulární diagnostiky - byly naše výsledky vždy správné?, Konference DNA analýza IV, 24.-25. května 2007, Praha
 41. Hrabincová E, Vychodilová Z, Kozák L: Molekulárně-genetická analýza kongenitální adrenální hyperplásie (deficitu 21-hydroxylásy)XXX. Endokrinologické dny, 4.-6. října 2007, Špindlerův Mlýn
 42. Hrabincová E, Vychodilová Z, Kozák L: Kongenitální adrenální hyperplásie - záhadné případy, kasuistiky. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 40. výročí cytogenetické konference, Praha, 19.-21. září 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 24
 43. Chumchalová J, Navrátilová J, Klimešová D, Kuhrová S, et al.: Význam defektů STAT1 a STAT3 proteinů u CLL pacientů. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 916
 44. Janíková A, Bolčák K, Mayer J, et al.: Klinický význam 18-F-FDG-pozitronové emisní tomografie u folikulárního lymfomu. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 899
 45. Janíková A, Mayer J, Křen L, Kroupová I, et al.: Přetrvávání t(14;18)-pozitivních buněk v uzlině pacientů s folikulárním lymfomem po dosažení remise: svědectví o existenci lymfomové kmenové buňky. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P69
 46. Jeřábková B, Fajkusová L, Bučková H, Veselý K: DNA diagnostika pacientů s Epidermolysis bullosa. Konference DNA analýza IV, Praha, 24.–25.5.2007. Přednáška.
 47. Jüttnerová V, Balíček P, Eliáš P, Kozák L, Blaháková I: Vývoj prenatální diagnostiky Smithova - Lemliho.-Opitzova syndrome. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 40. výročí cytogenetické konference, Praha, 19.-21. září 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 52.
 48. Kalvodová L: Komunikace zdravotníků s onkologickými pacienty. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 963
 49. Kamelander J, Mayer J, Navrátil M, Kořístek Z, et al.: Léčba steroid – refraktivní akutní GvHD pomocí ATG Fresenius. V XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 935
 50. Kaplanová A, Konečná H, Šedo O, Mayer J, Pospíšilová Š, Zdráhal Z: Predikce klinického projevu reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci kostní dřeně s využitím proteomických přístupů. XXI.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 16-19.6.2007 Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1004
 51. Kaplanová A, Konečná H, Šedo O, Mayer J, Pospíšilová Š, Zdráhal Z: Transplantace krvetvorných buněk 1. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstract in : Sborník abstrakt, P 1004
 52. Kaplanová A, Šedo O, Konečná H, Zdráhal Z, Mayer J, Pospíšilová Š: Reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci kostní dřeně a její predikce proteomickými přístupy. Pražský hematologický den, Praha, 18.10.2007,  Abstrakt in. Sborník abstrakt
 53. Kaplanová A, Zdráhal Z, Konečná H, Šedo O, Mayer J., Pospíšilová Š: Graft versus host disease after allogeneic stem cell transplantation and its prediction by using proteomic appproaches. XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 31.1.-1.2.2007, Sborník příspěvků str.28
 54. Kaplanová A, Zdráhal Z, Konečná H, Šedo O, Mayer J, Pospíšilová Š: Prediction  of graft versus host disease after allogeneic stem cell transplantion using proteomic approaches.The 3rd Symposium & Workshop on Molecular Pathology, Olomouc, 4.-5.5.2007, Book of Abstracts and Programme, str.33
 55. Klabusay M, Heidekerová M, Trbůšek M, Kuhrová S, et al.: Imunofenotypizační stanovení exprese ZAP-70 metodou kvantitativní cytometrie a korelace s mutačním stavem IgVH, inaktivace genu p53 a kinázou ATM u pacientů s diagnózou B-CLL. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 925
 56. Klabusay M, Koutná I, Hrabčáková V, Krontorád P, Mayer J: Srovnání dvou metod imunomagnetické separace hematopoetických kmenových buněk (CD34+ a Lin-) z transplantátů PBSC pomoci cDNA misroarrays během ex vivo kultivace. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 926
 57. Klabusay M, Suková V, Čoupek P, Doubek M, et al.: Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 922
 58. Kocmanová I, Ráčil Z, Wagnerová B: Laboratorní stanovení 1,3-β-D glukanu a jeho využití v diagnostice invazivních mykóz. 4.Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice 31.5.-2.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstrakt s. 25
 59. Kocmanová I, Ráčil Z, Wagnerová B: Retrospektivní srovnání spektra kvasinek izolovaných z klinických materiálů pacientů IHOK FN Brno v souvislosti se spotřebou flukonazolu na tomto oddělení. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P50
 60. Kořístek Z, Mayer J, Navrátil M: Zkušenosti s odběrem PBCS po G-CSF v dávce 16ug/kg/den u 175 zdravých dárců. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1109
 61. Kotašková J, Francová H, Kuhrová V, Doubek M, Brychtová Y, Dvořáková D, Mayer J, Pospíšilová Š: Sledování exprese vybraných genů u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – záchyt změny dominantního leukemického klonu vlivem terapie, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 28.-30.11.2007, Sborník abstrakt s.29-30. Přednáška.
 62. Kotašková J, Tichý B,  Malčíková J, Doubek M, Brychtová Y, Dvořáková D, Mayer J, Pospíšilová Š: Definice a validace nových prognostických markerů u B-buněčné lymfocitární leukémie.XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6. 2007, Abstrakt in. Sborník abstrakt A, 3, 974
 63. Kotašková J, Tichý B, Kabáthová J, Borský M, Dvořáková D, Mayer J, Pospíšilová Š: Influence of Sample Purity on Gene Expression: Different Types of Separation of B-Chronic Lymphocytic Leukemia Cells, Analytical Cytometry IV, Brno, 23-26.6.2007, Book of Abstracts p.51. Přednáška.
 64. Kotašková J, Tichý B, Malčiková J, Doubek M, et al.: Definice a validace nových prognostických markerů u B-buněčné lymfocytární leukémie. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 974
 65. Kozubík K, Tichý B, Janíková A, Dvořáková D, Mayer J, Pospíšilová Š: Analýza genové exprese u folikulárního lymfomu pomocí oligonukleotidových microarrays, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 28.-30.11.2007, Sborník abstrakt s.44. Poster.
 66. Kozubíková K, Tichý B, Kotašková J, Mentzlová D, Vranová V, Pospíšilová Š, Mayer J: The Use of Long-oligonucleotide Microarray-based Comparative Genomic Hybridization in Prediction of Clinical Outcome of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia, XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 31.1.-1. 2. 2007, Sborník příspěvků s. 29. Přednáška v angličtině.
 67. Král Z, Marková J, Šmardová L, Kalvodová L, et al.: Léčba lokalizovaného a pokročilého stádia Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skupiny pro Hodgkinův lymfom. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1071
 68. Král Z, Vášová I, Šálek D, Mayer J, Vorlíček J: Anaplastický velkobuněčný lymfom: naše zkušenosti a výsledky. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P65
 69. Krejčí M, Hájek R, Adam Z, Křivanová A, et al.: Záchranný režim u fuminantní progrese mnohočetného myelomu: melfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 928
 70. Krejčí M, Mayer J, Doubek M, Brychtová Y, Vorlíček J: Vysoká efektivita a nízká toxicita pulsního cyklofosfamidu u jaterní steroid-rezistentní reakce štěpu proti hostiteli. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 924
 71. Křivanová A, Mayer J, Vorlíček J, Vostřejšová S, et al.: Může být Velcade účinnější než autologní retransplantace u nemocných s relabujícím/progredujícím mnohočetným myelomem? XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P19
 72. Kuhrová V, Francová H, Dvořáková D, Mayer J: Přestavba IgVH subgenů a význam stanovení v diagnostice B-CLL.  11. konference DNA diagnostiky 6.-7.012. 2007, Praha, Přednáška.  Anglický abstarakt bude publikovaný v ČLČ
 73. Kuhrová V, Francová H, Hrubá Z, Dvořáková D, Mayer J: Chronická lymfocytární leukemie: IgVH klonalita očima kapilární gelové elektroforézy. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P44
 74. Lengerová M, Hrnčířová K, Ráčil Z, Volfová P, et al.: Časná detekce invazivní aspergilózy u hematoonkologických pacientů pomocí PCR a real-time PCR. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P48
 75. Lengerová M, Hrnčířová K, Ráčil Z, Volfová P, Lochmanová J, Kocmanová I, Dvořáková D, Mayer J: Časná detekce invazivní aspergilózy u hematoonkogických pacientů pomocí PCR  a real time PCR. 4.Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice 31.5.-2.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstrakt s. 16
 76. Lochmanová J, Ráčil Z, Lengerová M Volfová P, Wagnerová B, Dvořáková D, Mayer J: Využití real-time PCR k molekulární detekci pneumocystis jiroveci v tekutině získané bronchoalveolární laváží. 4.Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice 31.5.-2.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstrakt s. 17
 77. Lukáš Z, Kroupová I, Valášková I, Falk M, Fajkusová L, Sedláčková J: FISH analýza tkání fetu postiženého kongenitální myotonickou dystrofií. XVIII. Neuromuskulární sympozium, Brno, 11.-12.5.2007. Přednáška.
 78. Malčíková J, Dvořáková D, Doubek M,  Brychtová Y, Kuglík P, Čejková S, Šmardová L, Trbušek M, Mayer J, Pospíšilová Š : Význam stanovení statusu obou alel genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocitární leukémií-vztah k prognóze a léčbě. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19. 6. 2007, Abstract in: Sborník abstrakt, 1041
 79. Malčíková J, Šmardová J, Čejková S, Kuglík P, Brychtová Y, Doubek M, Dvořáková D, Mayer J, Pospíšilová Š, Trbušek M: Prognostický význam mutačního stavu genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – význam monitorování obou alel, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 28.-30.11.2007, Sborník abstrakt s.29. Přednáška.
 80. Matýšková M, Buliková A, Penka M, Smejkal P, Šlechtová M: Krvácení a trombóza – „dva hrášky v jednom lusku“. XIII. Pařízkovy dny – mezinárodní konference na téma: Diagnostika a léčba krvácení v praxi. 15.-16.3.2007, Nový Jičín
 81. Navrátil M, Pejchalová A, Mayer J, Kořístek Z, Tomíška M: Hemolýza – fenomén doprovázející podání ATG (Fresenius) v přípravných transplantačních režimech – prospektivní sledování, mechanismus a klinický význam. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P7
 82. Němec P, Grešlíková H, Zaoralová R, Filková H, Adam Z, Hájek R, et al.: Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem ( Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P16
 83. Očadlíková D, Zahradová L, Kovářová L, Smejkalová J, Hájek R, et al.: Využití dendritických buněk loadovaných monoklonárním imunoglobulinem k vakcinaci pacientů s mnohočetným myelomem: preklinické výsledky klinické fáze II. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P22
 84. Palásek I, Mayer J, Doubek M, Štruncová S, et al.: Detekce molekulárního relapsu (MR) akutní myeloidní leukémie (ALM) častým a pravidelným sledováním minimální zbytkové nemoci (MRD) prostřednictvím molekulárních markerů v různých buněčných populacích a léčba molekulárního relapsu. XXI.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 989
 85. Penka M, Buliková A, Gumulec J, Matýšková M, Šlechtová M, Kissová J, Smejkal P, Chlupová G, Blatný J, Zapletal O, Köhlerová S, Fiamoli V: Hematologické aspekty trombofilie. XXXII. Angiologické dny 2007 s mezinárodní účastí. Praha, 22.-24.2.2007
 86. Penka M, Buliková A, Smejkal P, Kissová J, Matýšková M, Gumulec J, Králová S, Šlechtová M, Chlupová G: Příprava pacientů s poruchou hemostázy k invazivním lékařským zákrokům. XIII. Pařízkovy dny – Diagnostika a léčba krvácení v praxi, 15 – 16.3.2007 Nový Jičín (Sborník abstrakt str. 11 – 12)
 87. Penka M: Přehled benigních nemocí krve. Specializační kurz v interním lékařství před atestací. 29.3.2007, NCO NZO  Brno
 88. Penka M, Kissová J, Schwarz J, Doubek M, Pytlík R, Brychtová Y, Dulíček P: Antitrombotická léčba u nemocných s esenciální trombocytémií a trombocytémií provázejících Ph negativní myeloproloferativní choroby. Jarní hematologický den regionu jižní Morava. 13.4.2007, Strážnice
 89. Penka M, Buliková A, Smejkal P, Matýšková M, Novotný J, Blatný J, Šlechtová M, Kissová J, Zapletal O, Chlupová G, Köhlerová S, Fiamoli V: Poruchy krevního srážení a chirurgický zákrok. Hradecký hematologický den u příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Chrobáka, CSc. 18.4.2007 Hradec Králové
 90. Penka M: HemIS – souhrn dat za rok 2006. Celostátní sympozium HemIS, 20.4.2007 Brno
 91. Penka M: Rekombinantní faktor VIIa v léčbě krvácení ve světle současných doporučení a možností. XIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 17. – 19. 5. 2007
 92. Penka M: Nové trendy v prevenci TEN v onkologii. XIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 17. – 19. 5. 2007
 93. Penka M, Kissová J, Horáková L, Schwarz J, Pytlík R, Doubek M, Brychtová Y, Dulíček P: Antitrombotická léčba u nemocných s esenciální trombocytémií a trombocytémií provázející myeloproliferativní onemocnění. XIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 17. – 19. 5. 2007
 94. Penka M: Možnosti diagnostiky a ovlivnění koagulační poruchy. Ústavní seminář Nemocnice Vyškov, 24.5.007
 95. Penka M: Život ohrožující krvácení z pohledu současných doporučení jeho léčby rFVIIa. Ústavní a oblastní seminář Nemocnice Břeclav, 30.5.2007
 96. Penka M, Kissová J, Schwarz J, Doubek M, Pytlík R, Brychtová Y, Dulíček P: Antitrombotická prevence a léčba u trombocytémií provázejících Ph nehativní myeloproloferace. State of the art lecture XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 17.6.2007
 97. Penka M: Esenciální trombocytémie – přehled s hodnocením registru dat. State of the art lecture. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 18.6.2007
 98. Penka M, Blatný J, Buliková A: Hematologické aspekty a možnosti v léčbě krvácení.XIV. kongres České internistické společnosti CLS ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. Praha, 16. – 19. 9. 2007
 99. Penka M: Výsledky registru nemocných léčených Thromboreductinem pro MPO-T v roce 2006. Celostátní symposium pracovní skupiny MPO-T, Praha, 21.9.2007
 100. Penka M, Zavřelová J, Čech Z,  Buliková A, Novotný J, Michálek J: Terapie koagulopatie u sepse a možnosti jejího monitorování. VIII. Celostátní sjezd  ČSKB, České Budějovice 23. – 25.9.2007 (abstraktum v v čas. Klinická biochemie a metabolismus, str. 37)
 101. Penka M: Diagnostika a léčba krvácivých stavů. Konference laboratorních oborů Vysočiny. Třebíč, 26.10.2007
 102. Penka M, Buliová A, Kissová J, Meluzinová H, Trnavská I: Diferenciáloní diagnostika myeloproliferativních chorob (MPO), Antitrombrotická terapie u nemocných s MPO. Specializační kurz v hematologii IPVZ Praha, 20.11.2007
 103. Penka M, Buliová A, Kissová J, Zapletal O, Schwarz D, Mužík J, Chroust K, Dušek L: Datová a obrazová základna pro moderní výuku hematologie na příkladu využití telehematologie a klinických registrů. MEFANET 2007, 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno, 21. 11. 2007
 104. Penka M: Rekombinantní faktor VIIa (NovoSeven) – up to date 2007. Celostatátní symposium ABC, Praha, 22. – 23. 11. 2007
 105. Penka M: Registr pacientů léčených Thromboreductinem. Odborné symposium AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Praha, 23.11.2007
 106. Penka M: Zvláště náročná péče u nemocných s hemofilií. 2. hemofilický den s mezinárodní účastí. Praha, 29.11.2007
 107. Penka M: Péče o nemocné na perorální antikoagulační léčbě k chirurgickému výkonu. X. ostravský internistický den, Ostrava, 30. 11. 2007
 108. Penka M, Pytlík R, Brychtová Y, Kissová J, et al.: Antitrombotická prevence a léčba u trombocytémií provázejících Ph1 negativní myeloproliferaca. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1132
 109. Penka M, Schwarz J, Doubek M, Kissová J, et al.: Esenciální trombocytémie – přehled s hodnocením registru dat. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 964
 110. Penka M, Gumulec J, Richterová R, Dušek L, Radina M, Kučerová M, Brejcha M, Buliková A, Smejkal P, Čech Z: Poruchy fibrinolytických mechanismů z hlediska genetických dispozic. Polymorfizmus PAI-l u rodiček s opakovaným abortem. XIX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester. „Špindlhorky 2007“. 22. – 24.4.2007, Špindlerův Mlýn
 111. Polanská V, Fojtík Z, Šerý O, Hlinomazová Z: Výskyt rohovkových komplikací, skleritidy a episkleritidy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejich souvislost s polymorfismem v pozici -174 v genu pro interleukin 6, Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, 2007, ISBN 978-80-87086-01-8
 112. Polanská V, Fojtík Z, Šerý O, Hlinomazová Z: Syndrom suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou a jejich souvislost s polymorfismem v pozici -308 v promotorové oblasti pro tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα ), Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, 2007, ISBN 978-80-87086-01-8
 113. Polanská V, Hlinomazová Z, Sedláková J, Fojtík Z, Němec P: Výskyt komplikací revmatoidní artritidy na zadním segmentu oka. In. Sborník abstrakt 8. Vejdovského olomouckého vědeckého dne, Olomouc  2007,  ISBN 978-80-244-1653-3.
 114. Pospíšilová Š, Tichý B, Kotašková J, Malčíková J, Kaplanová A, Kozubíková K, Mayer J: Moderní metody molekulární biologie- genomické a proteomické přístupy a jejich využití v onkologii. XXVIII. Imunoanalytické dny, České Budějovice, 1.-3.4. 2007. Sborník abstrakt s. 11, O-2
 115. Pospíšilová Š, Tichý B, Kotašková J, Mendelová D, Štěrba J, Mayer J: Využití DNA microarrays v diagnostice lymfocytárních leukémií, XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno, 23.-25.4.2007, Edukační sborník s.180. Přednáška.
 116. Pospíšilová Y: Diabetes mellitus a koagulace.XII. postgraduální diabetologický seminář, Brno, 16.-17. 2007
 117. Pouchlá S: Molekulárně genetická analýza glykogenózy typu I. Brněnský genetický den, Satelitní sympozium veletrhu HOSPIMedica 2007, 17. října 2007, Brno.
 118. Pour L, Hájek R, Adam Z, Krejčí M, et al.: Acyklovir v dávce 400mg denně je dostatečný pro profilaxi herpetické infekce při léčbě Velcade. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P18
 119. Pour L, Penka M, Adam Z, Kovářová L, et al.: Hepacytotární růstový faktor a thrombospodin jsou vhodnými kandidáty pro monitoring angiogenze u pacientů s mnohočetným myelomem léčených autologní transplantací. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1045
 120. Pour L,  Adam Z, Hájek R, Krejčí M, Machálka M, Fojtík Z: Osteonekróza čelisti u pacientů s mnohočetným myelomem při léčbě bisfosfonáty. In sborník abstrakt, X.mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů, 28.-30.10.2008, Luhačovice.
 121. Pour L, Penka M, Adam Z et al:Hodnocení aktivátorů a inhibitorů angiogeneze u pacientů s mnohočetným myelomem v průběhu choroby.XXXI Brněnské onkologické dny. Sborník abstrakt.  ISBN 978-9780-86793-09-2
 122. Pozdíšek Z, Elbl L, Hrstková H, Kala P, Špinar J: The utility of pulsed-wave tissue Doppler echocardiography for diagnostics of late myocardial damage after oncological treatment in childhood. Alpe-Adria Cardiology Meeting Brno, May 13, 2007, Abstract in: Cor Vasa 2007;49(4):K32
 123. Švihovec J, Vorlíček J, Bultas J, Lukáš J, Anders M: Názory odborníků (zástupců největších „konzumentů“zdravotní péče) na úhrady léků v nejvýznamnějších ATC skupinách.14. konference farmacie 2007, Špindlerův Mlýn, 12.-13.6.2007
 124. Ráčil Z, Kocmanová I, Folber F, Winterová J, et al.: Invazivní aspergilové infekce na hematologické klinice FN Brno v letech 2000-2006. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 993
 125. Ráčil Z, Kocmanová I, Folber F, Winterová J, Wagnerová B: Invazivní aspergilové infekce (IA) na IHOK FN Brno v letech 200-2006: Diagnostika a léčba. 4.Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice 31.5.-2.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstrakt s. 35
 126. Ráčil Z, Kocmanová I, Mayer J: Mykotické pneumonie. 11. pracovní setkání „Antibiotická politika“, Soláň, 7.-9.6.2007 Abstrakt in: Sborník abstrakt s. 37
 127. Ráčil Z, Kocmanová I, Mayer J: Sérologická diagnostika invazivní aspergilózy – review a zkušenosti IHOK FN Brno. 4.Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice 31.5.-2.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstrakt s. 24
 128. Ráčil Z, Kocmanová I, Wagnerová B, Mayer J: Využití detekce galaktomannanu (GM) pro časnou diagnostiku invazivní aspergilózy (IA) – zkušenosti IHOK FN Brno (2003-2006) XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 992
 129. Ráčil Z, Malášková L, Winterová J, Kocmanová I, Wagnerová B, Mayer J: Využití měření plasmatických hladin vorikozanolu u hematoonkologických nemocných. 4.Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice 31.5.-2.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstrakt s. 40
 130. Ráčil Z, Malášková L, Winterová J, Šmídová H, et al.: Měření plazmatických hladin vorikonazolu u hematoonkologických nemocných – zkušenosti IHOK Brno. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P49
 131. Řehák Z, Fojtík Z, Bolák K: Role 18F-FDG PET vyšetření v rámci diagnostiky vaskulitíd cév u nemocných s horečkami neznámého původu. In abstrakt. XIII.angiologické česko-slovenské sympózium, Piešťany 14.-15.6.2007.
 132. Řehák Z, Kocák I, Fabián P, Penka I, Pacal M, Čapák I, Lakomý R, Bolčák K, Nižňanská V, Staníček J, Stupalová J, Bartl J, Tomášek J: Reziduální retroperitoneální infiltrát u nemocných s germinativním tumorem varlat – lze určit jeho viabilitu pomocí 18F-FDG PET?, Edukační sborník , XXXI. Brněnské onkologické dny 23.-25.4.2007, s. 338-339
 133. Sedláčková J, Fajkusová L: Komplexní diagnostika Duchennovy muskulární dystrofie ve FN Brno, Brněnský genetický den, Satelitní sympozium veletrhu HOSPIMedica 2007, 17. října 2007, Brno. Přednáška.
 134. Sedláčková J, Stehlíková K, Hrubá Z, Jeřábková B, Zapletalová E a Fajkusová L: Korelace genotypu, fenotypu a hladiny mRNA u vybraných nervosvalových poruch, 11. konference DNA diagnostiky, Praha, 6.-7.12. 2007, bude abstrahováno v ČLČ. Přednáška.
 135. Smejkal P, Buliková A, Matýšková M, Zavřelová J, Doubek M, Mayer J, Penka M: Terapie získaného inhibitoru koagulačního faktoru VIII: Souhrn výsledků během posledních deseti let. 2. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Praha. Sborník abstrakt, 2007
 136. Smejkalová J, Michálek J, Pour L, Zahradová L, et al.: Výroba protinádorových vakcín v čistých prostorách v podmínkách Správné výrobní praxe. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. R6
 137. Staňo Kozubík K, Kuglík P., Dvořáková D, Mayer J, Pospíšilová Š: Analýza genomu B-CLL pacientů pomocí array CGH, 11. konference DNA diagnostiky, Praha, 6. – 7.12. 2007, bude abstrahováno v ČLČ. Přednáška.
 138. Svoboda M, Fabian P, Vášová I, Radová L, et al.: Význam vybraných regulátorů apoptózy (AKT-2, BCEL-2, integrin-beta I, PKC-DELTA, SURVIVIN) pro predikci klinického vývoje difúzního velkobuněčného lymfomu z B-lymfocytů (DLBCL). XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1101
 139. Šálek D,Vášová I, Kořístek Z, Janíková A, et al.: Autologní transplantace periferních kmenových buněk krvetvorby u nonhodgkinských lymfomů – výsledky jednoho pracoviště. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1114
 140. Ščudla V, Adam Z: Mnohotný myelom: Recentní diagnostické a stratifikační postupy. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1135
 141. Šmardová L, Huser M, Král Z Crha I., et al.: Prevence poškození ovariálních funkcí aplikací analog gonadoliberinu u pacientek léčených pro Hodgkinův lymfom. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 990
 142. Šmardová L, Ráčil Z, Mayer J: Infekční komplikace léčby maligních lymfomů. XIV. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 11.-13.10.2007
 143. Tichý B, Mendelová D, Štěrba J, Dvořáková D,  Mayer J, Pospíšilová Š : Profily genové exprese u dětské ALL, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.2007, Abstract in. : Sborník abstrakt, 80, 1012
 144. Tichý L, Goldmann R, Zapletalová P, Freiberger T, Kozák L: Familiární hypercholesterolémie- mutace v PCSK9 genu. . 22. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Průhonice, 16.-18. květen 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 23.
 145. Tomášek J, Kiss I, Řehák Z, Halámková J, Mechl M, Andrašina T: Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii, Edukační sborník , XXXI. Brněnské onkologické dny 23.-25.4.2007, s.116-117
 146. Tomíška M, Krejčí M, Mayer J: Časná toxicita nových transplantačních režimů s redukovanou intenzitou. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P2
 147. Trněný M, Vášová I, Pytlík R, Belada D, et al.: Epidemiologie a distribuce lymfomů v České republice. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1137
 148. Vášová I, Jankovská M, Papájík T, Kubáčková K, et al.: Burkittův lymfom: přehled diagnostiky a léčby a data z registru KLS. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1117
 149. Verner J, Kabáthová J, Tichý B, Dvořáková D, Pospíšilová Š, Mayer J: Genomická analýza reakce štěpu proti hostiteli u leukemických pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, 11. konference DNA diagnostiky, Praha, 6. – 7.12. 2007, bude abstrahováno v ČLČ. Přednáška.
 150. Volfová P, Lengerová M, Lochmanová J, Ráčil Z, Wagnerová B, Dvořáková D, Mayer J: Detekce respiračních virů u hematoonkologických pacientů pomocí molekulárně – biologických metod. XVI. Konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny , Brno, 7.-8.6.2007 Abstrakt in: Sborník Abstraktů s. 60
 151. Vorlíček J, Adam Z: Změny v diagnostice a léčbě hematologických malignit v posledních 15 letech. I. vědecko-výzkumné sympozium AGEL a.s., Ostrava, 16.11.2007. Sborník abstrakt s. 39
 152. Vorlíček J, Adam Z: Změny léčebných postupů a nákladů na léčbu přináší otázky pro ekonomy, politiky a další odborníky. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 917
 153. Vrábelová, Kozák L, Zeman J., Šťastná S: Molecular analysis of glycogen storage disease type I. 22. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Průhonice, 16.-18. květen 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 22.
 154. Vychodilová Z, Hrabincová E, Všetička J, Kozák L: Difficulty in differential diagnostics of congenital adrenal hyperplasia – family report. 22. pracovní dny "Dědičné metabolické poruchy", Průhonice, 16.-18. květen 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 51
 155. Zaoralová R, Grešlíková H, Filková H, Němec P, et al.: kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem? XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1086
 156. Zapletalová P, Goldman R, Letocha O, Porupková J, Kuhrová V, Freiberger T., Kozák .: Zavedené metody a postupy při DNA analýze u familiární hyprecholesterolémie. Sborník abstrakt, Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 40. výročí cytogenetické konference, Praha, 19.-21. září 2007. Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 38.
 157. Zapletalová P, Goldmann R, Letocha O, Porupková J, Kuhrová V, Freiberger T, Kozák L, Fajkusová.: Zavedené metody a postupy při DNA analýze u familiární hyprecholesterolémie. XI. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův mlýn, 6.-8. prosince 2007; Vnitřní lékařství (2007), 53(12): 1379
 158. Zelená J, Konečná D, Zdráhal Z, Hájek R, et al.: Proteomická analýza markerů rezistence buněk k bortezomibu a thalidomidu u mnohočetného myelomu. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. P15
 159. Žáčková D: Výsledky léčby pacintů v blastickém zvratu (BZ) chronické myeloidní leukemie (CML) kombinací chemoterapie s následným podáním imatinibu – zkušenosti jednoho centra. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 16.-19.6.2007, Abstrakt in: Sborník abstrakt č. 1112
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji