Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tuzemské konference - 2006

Adam Z., Bolčák K., Staníček J., Neubauer J., Pour L., Krejčí M., Hájek R.: Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 517

 1. Adam Z., Bolčák K., Staníček J., Neubauer J., Pour L., Krejčí M., Hájek R.: Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 517
 2. Adam Z., Navrátil M., Křivanová A.: Léčba recidivující multifokální histocytózy z Langerhansových buněk 2-chlordeoxyadenosinem u osob dospělého věku. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 610
 3. Bártová S., Volfová P., Pospíšilová J., Dvořáková D., Doubek M., Mayer J.: Bodové mutace kinázové domény BCR/ABL fúzního genu jako mechanizmy rezistence na imatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukémií. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 562
 4. Bártová S., Volfová P., Pospíšilová J., Dvořáková D., Doubek M., Mayer J. Molekulární detekce bodových mutací kinázové domény BCR-ABL fúzního genu. X.celostátní konference DNA diagnostiky, 7.-.8.12.2006, Brno, Abstrakt in. Sborník abstrakt, str.4.
 5. Borský M., Dvořáková D., Klabusay M., Mayer J.: „Fluorescence-activated cell sorting“ – naše zkušenosti a možnosti využití v hematoonkologii. VII. Česko – Slovenské dny laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 23.11.-24.11.2006 Abstract in: Sborník abstrakt str. 79
 6. Borský M., Klabusay M., Dvořáková D., Mayer J.: „Fluorescence-activated cell sorting“ v diagnostice minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 614
 7. Brychtová Y., Doubek M., Mužík J., Krejčí M., Mayer J.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou fludarabin, busulfan, ATG Fresenius – zkušenosti jednoho pracoviště. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 717
 8. Bukovská S., Trbušek M., Chumchalová J., Pospíšilová Š., Mayer J.: Senzitivace B-CLL buněk rituximabem na běžná chemoterapeutika ve vztahu k proteinu p53. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 604
 9. Buliková A. Némethová D., Zavřelová J., Penka M.: Antifosfolipidové protilátky - klinický význam a možnosti laboratorní diagnostiky. Pražský hematologický den, Praha 19.10. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt s. 13
 10. Buliková A., Matýšková M., Penka M.: Role plazmy a jejích derivátů v léčbě život ohrožujícího krvácení. Konference ČSARIM, Plzeň 13.-15.9.2006, Bez Abstrakt
 11. Buliková A., Penka M. Selhání antikoagulanční léčby, XII. Pařízkovy dny Nový Jičín 16.-17.března 2006, Abstrakt in . Vnitřní lékařství 52, 2006; S1:107-118
 12. Buliková A., Penka M.: WHO klasifikace myeloproliferativních stavů. Přehled a morfologické ukázky. I. Brněnské hematologické dny, Brno 1. – 2. 11. 2006, Bez Abstrakt
 13. Buliková A., Selhání antikoagulanční léčby, XIII. sjezd České internistické společnosti Brno 1.-4.11.2006, Bez Abstrakt
 14. Čejková S., Trbušek M., CHumchalová J., Ročková L., Mayer J.: Testování monoklonární protilátky rituximab u B-CLL buněk in vitro. II. dny diagnostické, preditivní a experimentální onkologie, 7.-9.12.2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt s.12
 15. Červinek L., Adam Z., Kadlčková E., Baťová E., Staníček J., Neubauer J.: POEMS syndrom. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 575
 16. Doubek M., Mužík J., Skotkowski T., Koza V., Cetkovský P., Kozák T., Voglová J., Štruncová S., Indrák K.: Je přítomnost interní tandemové duplikace genu FLT3 dostačujícím kritériem pro indikování alogenní transplantace krvetvorných buněk u pacientů s AML? Analýza dat Klinického registru pacientů s akutními leukémiemi (ALERT). XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 524
 17. Doubek M., Pytlík R., Schwarz J., et. al.: Anagrelid v léčbě esenciální trombocytémie a dalších myeloproliferací. Data z registru českých pacientů léčených anagrelidem. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 581
 18. Doubek M.: Idiopatická trombocytopenická purpura – diagnostika a léčba. 1. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Praha, 21.9.2006, Abstract in: Sborník abstrakt s. 45-47
 19. Dudová S., Horák R., Kovarova L., Horváth R., Hajek R., Michálek J .: Characterization of T cell receptor repertoire reacting against multiple myeloma. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů , Brno ,8.-9.2.2006, Sborník příspěvků str .24
 20.  Dudová S., Horák R., Kovářová L., Horváth R., Hájek R., Michálek.: Identifikace individuálních autologních klonů myelom-reaktivních T lymfocytů. XXX. Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13. 5. 2006, Abstrakt in: Edukační sborník č. 42
 21. Dudová S., Kovářová L., Penka M., Hájek R., Michálek J.: Charakterizace individuálních autologních klonů T lymfocytů reagujících vůči mnohočetnému myelomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 612
 22. Dvořáková D., Štruncová S., Pospíšilová J., Mejstřík P., Doubek M., Vorlíček J., Mayer J.: Frekvence a spektrum mutací genu NPM-1 a FLT3 u pacientů AML s normálním karyotypem. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 571
 23. Elbl L, Vasova I, Jedlicka F, Vorlicek J, Malaskova L, Spinar J, Kala P: The relationship between echocardiographic features and brain natriuretic peptide in patients with late anthracycline-induced cardiotoxicity. EUROECHO 10, PRAHA, 6.-9.12.2006
 24. Elbl L, Vasova I, Tomaskova I, Jedlicka F, Navratil M, Vorlicek J: The role of cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. EUROECHO 10, PRAHA, 6.-9.12.2006
 25. Elbl L, Vášová I, Jedlička F, Tomášková I, Malášková L, Ludka O, Špinar J: Vztah mezi hladinami BNP a echokardiografickými ukazateli u onkologických nemocných po léčbě doxorubicinem. Echodny 2006, Darovanský dvůr, 21.-23.9.2006
 26. Elbl L, Vášová I, Navrátil M, Tomášková I, Jedlička F, Chaloupka V, Vorlíček J: Pozdní kardiotoxicita u nemocných léčených pro maligní lymfomy chemoterapií s doxorubicinem. XIV. Výroční sjezd ČKS, Brno, 7.-10.5.2006
 27. Elbl L., Vášová I., Navrátil M., Vorlíček J., Malášková L., Špinar J.: Srovnání plazmatických hladin BNP s ukazateli funkce levé komory srdeční po léčbě dexorubicinem u nemocných s maligními lymfomy. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. N10
 28. Faber E., Koza V., Vítek A., Mayer J., Sedláček P., Žák P., Zapletalová J., Benešová K., Krejčová H., Steinerová K., Marešová I., Cetkovský P.: Výsledky alogenních transplantací krvetvorných buněk u nemocných s CML v České republice. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 722
 29. Francová H., Brychtová Y., Doubek M., Dvořáková D., Mayer J.: Analýza sekvenčních alterací genů GNB3 a Dok1 u pacientů s diagnózou B-CLL. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 574
 30. Gregora E., Hájek R., Zemanová M., Pour L., Adam Z., Ščudla V., Pavlíček P., Kozák T.: Režim VTD v léčbě refrakterního/relabujícího mnohočetného myelomu. Pilotní výsledky České myelomové skupiny. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 591
 31. Hájek R.: 10 let programu autologních transplantací u mnohočetného myelomu v ČR: očekávání a reálné výsledky. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 773
 32. Halámková J., Bulik O., Jarkovský J., Tomášek J., Kiss I.: Neoadjuvantní chemoterapie u pokročilého spinocelulárního karcinomu jazyka a dutiny ústní , XXX Brněnské onkologické dny, Abstrakt in. Edukační sborník:abstrakt č.40
 33. Halámková J.: Hepatocelulární karcinom-onkologická léčba, Dny mladých onkologů, Medlov, 18.6.2006
 34. Holubíková A., Zítková M., Klepárníková D.: Úloha sester v saturaci spirituálních potřeb nemocných. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 664
 35. Horký O., Borský M., Bártová S., Krejčí M., Dvořáková D.: Dynamika chimérizmu v leukocytárních subpopulacích u pacientů po nemyeloablativní transplantaci krvetvorných kmenových buněk. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 570
 36. Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Tomášková I, Jedlička F: Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu kyslíku u nemocných léčených betablokátory. XIV. Výroční sjezd ČKS, Brno, 7.-10.5.2006, Bez Abstrakt
 37. Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S: Nové přístupy hodnocení prognosy nemocných po infarktu myokardu. Echodny 2006, Darovanský dvůr, 21.-23.9.2006, Bez Abstrakt
 38. Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S: Prognostické hodnocení nemocných po infarktu myokardu. XIV. Výroční sjezd ČKS, Brno, 7.-10.5.2006
 39. Chumchalová J., J. Navrátilová, D. Klimešová, H. Francová, M. Doubek, Y. Brychtová, D. Dvořáková and J. Mayer, Defekty v aktivaci STAT1 a STAT3 proteinů a IgVH mutační status u CLL pacientů, pp.14, 2006, X. celostátní konference DNA diagnostiky ,7.-8.12.2006, Brno
 40. Chumchalová J., Navrátilová, D. Klimešová, V. Kuhrová, H. Francová, Y. Brychtová, M. Doubek, D. Dvořáková and J. Mayer, STAT1 and STAT3 proteiny jsou u většiny pacientů s CLL konstitutivně aktivovány na serinu i tyroxinu, 19.10.2006, Praha, Pražský hematologický den, Abstrakt in: Sborník abstrakt s.20
 41. Chumchalová J., Trbušek M., Bukovská S., Pospíšil Z., Dvořáková D., Mayer J., Vorlíček J.: In vitro testování kombinace rituximabu s cytostatiky a neočekávaný antagonistický efekt prokarbazinu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 593
 42. Chumchalová J., Trbušek M., Bukovská S.,Pospíšilová S.,Dvořáková D., Mayer J., Vorlíček J.: In vitro testování kombinace rituximabu s cytostatiky a neočekávaný antagonistický efekt prokarbazinu, pp.86, 2006, 31.5.-3.6.2006, XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí ,Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 534
 43. Indrák K., Doubek M., Voglová J., et. al.: Analysis of 1458 acute myeloid leukemia from the ALERT Project (Acute LEukemia clinical RegisTry) in the Czech Republic in 1996-2006. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 542
 44. Jedlička F, Elbl L, Vášová I, Tomášková I, Navrátil M, Král Z, Vorlíček J: Kardiopulmonální výkonnost u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. XIV. Výroční sjezd ČKS, Brno, 7.-10.5.2006
 45. Jeřábková B., Fajkusová L., Kozák L., Bučková H. DNA diagnostika některých genodermatos. Vzácné a vzácnější diagnózy v lékařské genetice. 23. – 24.11. 2006, Brno
 46. Jeřábková B., Fajkusová L., Kozák L., Bučková H. Molekulární diagnostika u pacientů s epidermolysis bullosa. Satelitní symposium veletrhu Hospimedica, Klinická genetika – genetická diagnostika. 26. 10. 2006, Brno
 47. Kamínek M., Meluzín J., Groch L., Panovský R., Janoušek S., Mayer J., Klabusay M., Kořístek Z., Navrátil M., Prášek J., Staníček J.: Úprava funkce v infarktovém ložisku po intrakoronární transplantaci buněk kostní dřeně: individuální rozdíly v efektivitě léčby zjištěné pomocí MIBI SPECT/FDG PET. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 530
 48. Kaplanová A., Kotašková J., Zdráhal Z., Lochmanová G., Pospíšilová Š., Mayer J.: Predikce klinického projevu reakce štěpu proti hostitel po allogení transplantaci kostní dřeně s využitím proteomických přístupů. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 558
 49. Kiss I., Tomášek J., Žaloudík J., Vyzula R.: Relevance klinického hodnocení se zohledněním jednotlivých fází hodnocení, XXX Brněnské onkologické dny, 11.-13.5.2006, Abstrakt in. Edukační sborník:abstrakt č.16
 50. Klabusay M., Mayer J., Kohútová V., Palša S., Groch L., Vlašín M., Křen L., Tichý B., Navrátil M., Kořístek Z., Doubek M., Meluzín J.: Srovnání kontinuální infuze a bolusové intrakoronární aplikace značených mononukleárních buněk v modelu akutního infarktu myokardu u prasete. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 662
 51. Klimešová D., Chumchalová J., Francová H., Brychtová Y., Dvořáková D., Mayer J., Vorlíček J: Sledování tyrozinové a serinové fosforylace STAT1, STAT3 proteinů po aktivaci interferony u CLL pacientů, XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí ,Olomouc, 31.5.-3.6.2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 590
 52. Kocmanová I., Ráčil Z., Wagnerová B., Mayer J.: Vliv četnosti odběrů krve na testování galaktomannannu (GM) pro stanovení diagnózy invazivní aspergilózy. XIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14.-16.2006, Luhačovice, Abstrakt in. Správy klinickej mikrobiológie, 4, 2006, 3: 63
 53. Kolegarová O., Zítková M.: Komunikace sester s umírajícími a jejich nejbližšími. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 761
 54. Kořístek Z., Meluzín J., Mayer J., Navrátil M., Klabusay M., Groch L., Janoušek S., Prášek J., Kamínek M., Staníček J.: Význam množství podaných mononukleárních buněk kostní dřeně v buněčné terapii akutního infarktu myokardu - výsledky randomizované prospektivní studie. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 614
 55. Kořístek Z., Navrátil M., Mayer J., Doubek M.: Ovlivňuje terapeutická leukaferéza celkové přežití u hyperleukocytárních akutních myeloidních leukémií? XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 613
 56. Kotašková J., Tichý B., Borská R., Borský R., Malčíková J., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J., Pospíšilová Š.:Expression analysis of B-CELL chronic lymphotic leukemia cells with different chromosomal aberrations. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, únor 2006, Abstrakt in: Sborník příspěvků s.29
 57. Kotašková J., Tichý B., Borský M., Malčíková J., Brychtová Y., Doubek M., Pospíšilová Š., Mayer J.: Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 564
 58. Kotašková J., Tichý B., Malčíková J., Trbušek M., Brychtová Y., Doubek M., Dvořáková D., Pospíšilová Š., Mayer J.: Analýza genové exprese u buněk chonické B-lymfocytárníleukemie s rozdílným mutačním statusem genu pro IgVH. Pražský hematologický den, Praha, 19.10.2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt s. 16
 59. Kovářová L., Buliková A., Matýšková M., Penka M.: Flowcytometrická analýza endoteliálních a trombocytárních mikropartikulí – První zkušenosti se zaváděním metodiky. VII.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 23.-24.11.2006, Laboratorní hematologie 2006: 91
 60. Kovářová L., Michálek J., Hájek R., Penka M.: Srovnání imunofenotypu dendritických buněk po stimulaci CD40Ligandem a kalcium ionophore. XX.Olomoucké hematologické dny, Olomouc 31.5.-3.6.2006, Sborník :str . 125, N19
 61. Kovářová L., Michálek J., Očadlíková D., Pour L., Dudová S., Vigášová J., Zahradová L., Penka M., Hájek R.: Analýza kultivovaných DB u zdravých dárců a pacientů s mnohočetným myelomem po stimulaci CD40L , CI a TNF alfa. VII.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 23.-24.11.2006, Laboratorní hematologie 2006: 64
 62. Kovářová L.: Analýza dendritických buněk a jejich prekurzorů. Konference průtoková cytometrie, 24. března 2006, Brno
 63. Kovářová L.: DNA analýza plasmocytů v diagnostice mnohočetného myelomu průtokovou cytometrií. Seminář DNA analýza III, 17. května 2006, Praha
 64. Kozák T., Doubek M., Voglová J.: Systémová mastocytóza: diagnostika a léčba. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 852
 65. Kozák T., Mayer J., Erbenová O., Jarošová M., Papajík T., Peková S., Schwarz J., Smolej L., Trbušek M., Trněný M.: Stanovení laboratorních prognostických faktorů u chronické lymfocytární leukémie: harmonizační studie České skupiny pro CLL. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 624
 66. Kozubíková K., Tichý B., Mentzlová D., Mayer J., Dvořáková D., Pospíšilová Š.: Využití long-oligonucleotide arrayCGH v diagnostice leukémií. XXX. Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13.5.2006, Abstrakt in. Edukační sborník s.282, č.197
 67. Král Z., Šmardová L.., Mayer J., Kalvodová L., Vášová I., Červinek L., Žáčková D., Vorlíček J.: Dosažené výsledky u nemocných s Hodgkinovou chorobou léčených podle protokolů Německé lymfomové skupiny. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 651
 68. Krejčí M., Hájek R., Svobodník A., Křivanová A., Adam Z., Pour L., Vorlíček J.: Významné prognostické faktory pro přežití po autologní transplantaci u 181 pacientů s mnohočetným myelomem: výsledky jednoho centra. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 586
 69. Krejčí M., Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Kamelander J., Vorlíček J.: Pulsní cyklofosfamid v terapii jaterní formy steroid-rezistentní reakce štěpu proti hostiteli. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 587
 70. Krejčí M., Ščudla V., Gregora F., Špička I., Maisnar V., Faber E., Svobodník A., Slabý J., Trněný M.: Statistická analýza dat u 495 pacientů s mnohočetným myelomem z transplantačního registru České republiky – co vypovídají dostupné údaje? XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 609
 71. Kuhrová V., Francová H., Klimešová D., Brychtová Y., Doubek M., Dvořáková D., Vorlíček J., Mayer J.: Spektrum neoplastických variabilních segmentů těžkého řetězce imunoglobulinového genu u CLL pacientů z moravského regionu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 595
 72. Kusenda B., Kotašková J., Malčíková J., Mayer J., Pospíšilová Š.: Specific silencing of mutant antioncogene p53 by RNA interference. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, únor 2006, Abstrakt in. Sborník příspěvků s. 10
 73. Lengerová M., Lochmanová J., Ráčil Z., Volfová P., Dvořáková D., Vorlíček J., Mayer J.: Detekce mutací vedoucích k rezistenci cytomegaloviru na léčbu ganciclovirem u hematoonkologických pacientů. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 536
 74. Lengerová M., Hrnčířová K., Ráčil Z., Volfová P.,Lochmanová J., Kocmanová I., Dvořáková D., Mayer J.: Časná diagnostika mykotických infekcí u hematoonkologických pacientů pomocí PCR a real-time PCR. 10. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, 7.-8.12.2006, Sborník příspěvků s. 22
 75. Lochmanová J. Rychlá molekulární detekce Pneumocystis jiroveci v bronchoalveolární laváži metodou kvantitativní real-time PCR. XIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14.-16.2006, Luhačovice, Abstrakt in. Správy klinickej mikrobiológie, číslo 3, 2006
 76. Lochmanová J., Ráčil Z., Lengerová J., Volfová P., Minaříková D., Dvořáková D., Mayer J. Kvantitativní real-time PCR pro rychlou molekulární detekci Pneumocystis jiroveci v bronchoalveolární laváži. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 31.5.-3.6. 2006, Olomouc, Abstrakt in. Sborník abstrakt č.N25, str.127
 77. Lukešová M., Vašíčková P., Macháčková E., Navrátilová M., Horký O., Pavlů H., Urbánková V., Kuklová J., Foretová L.: Charakterizace intragenových delecí BRCA1 genu detekovaných metodou MLPA u pacientek s dědičnou predispozicí ke vzniku nádoru prsu a ovaria. XXX. Brněnské onkologické dny, 11. 13. 5. 2006. Abstrakt in: Edukační sborník, s. 275-277, p191
 78. Machálka M., Adam Z., Bulík O.: Osteonekróza čelistí při léčbě bisfosfonáty - přednáška. XXX. Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13.5.2006, Abstrakt in. Sborník abstraktů s. 12
 79. Machálka M., Adam Z.: Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. N21
 80. Malčiková J., Kotašková J., Tichý B., Kusenda B., Juračková L., Trbušek M., Mayer J., Pospíšilová Š.: Využití genomiky a proteomiky při analýze antionkogenu p53 v nádorových buňkách. XXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Hradec Králové, 25-28.10.2006, Abstrakt in: Alergologie 8, 2006, suppl. 2: P-129
 81. Malčíková J., Peková S., Šmardová J., Bukovská S., Svitáková M., Tomšíková L., Mentolová D., Kuglík P., Brychtová Y., Doubek M., Brejcha M., Pospíšilová Š., Mayer J., Trbušek M.:Komplexní analýza statusu p53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií (B-CLL). XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 665
 82. Mayer J., Brychtová Y., Krejčí M., Doubek M., Dvořáková D ., Lengerová M., Horký O.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk po nemyeloablativním režimu u pacientů s CLM v 1. chronické fázi: kurativní potenciál a ekonomické srovnání s hypotetickou terapií Imatinibem. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 716
 83. Mejstřík P., Chumchalová J., Francová H., Kuhrová V.: Sledování exprese regulátorů buněčného cyklu u CCL. 10. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, 7.-8.12.2006, Sborník příspěvků s. 23
 84. Michálek J., Smejkalová J., Vidláková P., Očadlíková D., Kovářová L., Hanák L., Hájek RE., Penka M., Oltová A., Kocák I., Fait V., Žaloudík J.: Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanonem. XXX.Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13. 5. 2006, Abstrakt in: Edukační sborník s. 26
 85. Navrátil M., Kořístek Z., Tomíška M., Mayer J.: Úspěšná léčba multiorgánového selhání v rámci venookluzivní choroby jater (VOD) a mikroangiopatické hemolytické anémie (TTP/MAHA) u pacientky s AML po nepříbuzenské alogení transplantaci krvetvorby. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. N16
 86. Navrátil M., Maláska J., Kořístek Z., Tomíška M.: Využití kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH) na hematoonkologické jednotce intenzivní péče – zkušenosti jednoho centra. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 618
 87. Neubauer J., Adam Z., Nebeský T.: Metodika kostních biopsií páteře za navigace CT. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 526
 88. Obořilová A., Dvořáková D., Mayer J., Křen L., Navrátil M., Vášová I., Matuška M.: 3-leté kvantitativní sledování t(13;14) v periferní krvi pacientů s folikulárním lymfomem. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 533
 89. Obořilová A., Mayer J., Neubauer J., Křen L., Dvořáková D., Hofmanová Ž., Vášová I.: Sledování t(14;18) v uzlinách pacientů s folikulárním lymfomem pomocí tenkojehlové biopsie. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 534
 90. Očadlíková D., Zahradová L., Kovářová L., Smejkalová J., Pour L., Vidláková P., Kyjovská D., Novotná H., Jelínková I., Penka M., Michálek J., Hájek R.: Příprava protinádorové vakcíny s využitím dendritických buněk aktivovaných monoklonálním imunoglobulinem: první výsledky klinické studie fáze II. VII.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 23.-24.11.2006, Laboratorní hematologie 2006: 65-66
 91. Palásek I., Mayer J., Doubek M., Štruncová S., Borský M., Brychtová Y., Krejčí M., Ráčil Z., Žáčková D., Dvořáková D., Vorlíček J.: Sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) relativní kvantifikací exprese fúzních genů (FG) a genu Wilmsova tumoru (WT1) v selektovaných a neselektovaných populacích krevních buněk. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 643
 92. Pospíšilová J., Doubek M., Dvořáková D., Brychtová Y., Kořístek Z., Vorlíček J., Mayer J.: Kvantitativní real time RT-PCR vyšetření fúzního genu PML/RARa. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 561
 93. Pospíšilová J., Doubek M., Dvořáková D., Brychtová Y., Kořístek Z., Vorlíček J., Mayer J.: Detekce fúzního genu PML/RARa pomocí metody real time RT-PCR. Pražský hematologický den, Praha, 19.10. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt str.23
 94. Pospíšilová Y., Adam Z., Krejčí M., Křivanová A., Hájek R., Kořístek Z.: Četnost výskytu steroidního diabetu a dalších poruch metabolismu glukózy při léčbě mnohočetného myelomu vysokými dávkami kortikoidů – zkušenosti z našeho pracoviště. XIII. Internistický kongres, Brno, 1.-4.11.2006, Sborník abstrakt ve Vnitřním lékařství, 52, 2006, 11: 1122, poster č. 60
 95. Pospíšilová Y., Adam Z., Pour L., Krejčí M., Hájek R.: Léčba mnohočetného myelomu vysokými dávkami glukokortikoidů a tolerance glukózy – zkušenosti jednoho pracoviště. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 553
 96. Pospíšilová Y.: Moderní trendy v kombinační léčbě perorálními antidiabetiky. Seminář pro diabetology, Valtice, 16.-17.6.2006 Bez abstrakt
 97. Pospíšilová Y.: Metabolický syndrom z pohledu internisty. Seminář pro psychiatry, Špindlerův Mlýn, 13.-14.5.2006 Bez abstrakt
 98. Pospíšilová Y.: Prevence diabetes mellitus - aktuální stav. XI. postgraduální diabetologický seminář, Brno, 17. 2. 2006, Bez abstrakt
 99. Pour L., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Zahradová L., Křivanová A., Vorlíček J.: Bortezomib u pacientů s relabovaným nebo refrakterním onemocněním – predikce léčebné odpovědi. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 776
 100. Pour L., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Zahradová L., Křivanová A., Vorlíček J.: Nejzávažnější nežádoucí účinky Velcade – léčba, incidence a profylaxe. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 775
 101. Pour L., Smolej L., Hájek R., Maisnar V., Adam Z., Krejčí M., Penka M.: Hodnocení angiogenetického profilu ve dřeni a  periferní krvi u pacientů s mnohočetným myelomem. VII.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 23.-24.11.2006, Laboratorní hematologie 2006: 67
 102. Ráčil Z., Kocmanová I., Lengerová M., Wagnerová B., Mayer J.: Incidence a charakter infekčních komlikací u hamatoonkologických nemocných léčených alemtuzumabem (Mabcampath). . XIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14.-16.2006, Luhačovice, Abstrakt in. Správy klinickej mikrobiológie, 4, 2006, 3: 71
 103. Ráčil Z., Kocmanová I., Volfová P., Hanáková S., Dočekalová N., Zaplatilová L., Doubek M., Mayer J.: Infekční komplikace u pacientů léčených alemtuzumabem (MabCampath). XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 771
 104. Ráčil Z., Kocmanová I., Wagnerová B., Danišová Z., Svobodová M., Mayer J.: Kolísání hladin galaktomannanu (GM) během 24 hodin u hematoonkologických nemocných s/bez invazivní aspergilózy (IA). XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 572
 105. Ráčil Z., Malášková L., Wagnerová B., Kocmanová I., Sojková V., Mayer J.: Využití měření plazmatických hladin vorikonazolu u hematoonkologických nemocných léčených perorálním vorikonazolem. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 573
 106. Ráčil Z., Malášková L., Wagnerová B., Mayer J.: Význam měření plazmatických hladin vorikonazolu (VFEND) u hematoonkologických nemocných léčených perorální formou vorikonazolu. . XIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14.-16.2006, Luhačovice, Abstrakt in. Správy klinickej mikrobiológie, 4, 2006, 3: 66
 107. Ráčil Z., Mayer J.: Sérologická diagnostika (Ag, Ab). Invazivní mykotické infekce – možnosti moderní diagnostiky a současná léčba, Praha, 27.5.2006, Bez abstrakt
 108. Ráčil Z.: Praktické zkušenosti s léčbou febrilní neutropenie na pracovišti IHOK, FN Brno, pracoviště Bohunice. Léčba závažných infekcí - odborný seminář, Brno, 21. 4. 2006, Bez abstrakt
 109. Řezáčová P., Zítková M., Ráčil Z., Kocmanová I.: Vliv preventivních opatření na zamezení šíření kolonizace vankomycin rezistentními enterokoky (VRE) u hematoonkologicky nemocných. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 666
 110. Sedláčková J., Fajkusová L. Facioskapulohumerální svalová dystrofie – podstata a diagnostika. Hradecký den cytogenetiky a molekulární genetiky. 12.4.2006, Hradec Králové, Bez abstrakt
 111. Smejkalová J., Kuglík P., Filková H., Oltová A., Adam Z., Pour L., Krejčí M., Penka M., Hájek R.: Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13Q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami. VII.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 23.-24.11.2006, Laboratorní hematologie 2006: 82-83
 112. Smolej L., Hrudková M., Andrýs C., Belada D., Pour L., Žák P., Krejsek J., Novosad J.,  Malý J.: Plasma soluble endoglin (sCD105) concentrations in patients with lymphoid malignancies - a pilot study. In: II. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie 7.-9.12.2006, sborník abstrakt, Olomouc: Solen, 2006: 48
 113. Suková V., Čoupek P., Mayer J., Klabusay M.: Denzita exprese antigenu CD52 na lymfomech, CD5+ buňkách a CD5+19+ nádorových buňkách pacientů s B-lymfoproliferativními chorobami. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 580
 114. Szotkowski T., Indrák K., Doubek M., Voglová J., Koza V., Kozák T., Mayer J., Žák P., Tetkovský P., Michalová K., Jarošová M., Steinerová K., Maaloufová J.,Mužík J., Dušek L., Sičová K., Faber E., Raida L., Hubáček J.: Srovnání výsledků alogenní a autologní transplantace krvetvorných buněk u dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií – retrospektivní analýza souboru nemocných v celonárodním registru akutních leukémií (ALERT). XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 772
 115. Šálek D., Mejstřík P., Klabusay M., Zajíčková V., Vášová I., Vorlíček J., Mayer J.: Sledování minimální reziduální nemoci u mantle cell lymfomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 649
 116. Šálek D., Vášová I., Klabusay M., Mayer J., Hofmanová Ž.: R-hyperCVAD-MTX-araC v léčbě mantle cell lymfomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 650
 117. Špička I., Hájek R., Gregorová E., Maisnar V., Vytřasová M., Pour L., Nohejlová A., Ščudla V.: Srovnání účinnosti a toxicity bortezomibu v monoterapii a kombinované léčbě u pacientů s mnohočetným myelomem – úvodní výsledky v ČR. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 726
 118. Špička I., Hájek R., Maisnar V., Gregora E., Vytřasová M., Adam Z., Strub J., Ščudla V.: Efekt bortezomibu (Velcade) u mnohočetného myelomu. Souhrn výsledků po 20 měsících zkušeností v ČR. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 725
 119. Štrajtová D., Zítková M.:Pohled dobrovolníka na práci s hematologicky nemocnými. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 663
 120. Štruncová S., Doubek M., Brychtová Y., Palásek I., Bednářová D., Dvořáková D., Mayer J.: Sledování minimální zbytkové choroby u pacientů s přestavbou MLL genu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 549
 121. Tichý B., Goldmann R., Zapletalová P., Freiberger T., Kozák L.: Familiární hypercholesterolemie – mutace v PCSK9 a jejich projevy. X.kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7.-9.12.2006, Abstrakt in: Vnitřní lékařství 52, 2006, 12: 1230
 122. Tichý B., Mendelová D., Štěrba J., Mayer J., Pospíšilová Š.: Genová exprese a subtypy dětské akutní lymfoblastické leukémie. X. celostátní konference DNA diagnostiky, 7.-8.12.2006, Brno, Abstrakt in. Sborník abstrakt, str. 34
 123. Tichý B., Pospíšilová Š., Kotašková J., Klabusay M., Kořístek Z., Doubek M., Navrátil M., Křen L., Palša Z., Kohútová V., Raušer P., Vlašín M., Groch L., Meluzín J., Mayer J.: Gene expression changes induced by myocardial infarction. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, únor 2006, Abstrakt in: Sborník příspěvků s.44
 124. Tomášek J., Honová H., Demlová R., Kiss I., Halámková J., Králová D., Coufal O., Svobodník A.: Klinické zkušenosti s gefitinibem (Iressou) u předléčených pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem hlavy a krku. XXX Brněnské onkologické dny, 11.-13.5.2006, Abstrakt in. Edukační sborník:abstrakt č.39
 125. Tomášek J., Honová H., Demlová R., Kiss I., Halámková J.,Králová D., Coufal O., Svobodník A.: Klinické zkušenosti s gefitinibem (Iressou) u předléčených pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem hlavy a krku,XXX Brněnské onkologické dny, Abstrakt in. Edukační sborník:abstrakt č.39
 126. Tomíška M., Navrátil M., Mayer J.: Defibrotid v léčbě veno-okluzívní choroby po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 706
 127. Tomíška M.: Současné možnosti farmakologické léčby nádorové anorexie a kachexie. XII. Brněnský den paliativní medicíny. Brno, 26.10.2006
 128. Trbušek M., Malčíková j., Šmardová J., Kuhrová V., Mentzlová D., Francová H., Svitáková M., Bukovská S., Kuglík P., Doubek M., Brychtová Y., Začal J., Kujíčková J., Pospíšilová Š., Mayer J.: Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 767
 129. Trněný M., Belada D., Vášová I., Pytlík R., Kozák T., Kubáčková K., et. al.: Rituximab signifikantně zlepšuje osud mladých nemocných s difúzním velkobuněčným lymfomem (DLBCL) a špatným prognostickým rizikem dle IPI. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 864
 130. Tuček Š., Kiss I., Tomášek J., Králová D.: Mezioborový přístup k léčbě nádorů extrahepatálních žlučových cest. Retrospektivní hodnocení vlastních výsledků,XXX Brněnské onkologické dny, Abstrakt in. Edukační sborník:abstrakt č.120
 131. Vášová I., Navrátil M., Tomášková I., Šálek D., Král Z., Šmardová L., Jedlička F., Mayer J.: Pozdní kardiotoxicita režimů s Doxorubicinem u nemocných léčených pro lymfomy. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 646
 132. Vášová I., Pytlík R.,Trněný M., Belada D., Janovcová M., Kubáčková K., Pirnos J., Matuška M., Bolomská I.: CNS relapsy u nemocných s rizikovými agresivními lymfomy léčenými dle protokolů KLS s intenzivní indukcí a vysokodávkovanou konsolidací. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 648
 133. Vidláková P., Smejkalová J., Očadlíková D., Kovářová L., Hanák L., Hájek R., Penka M., Oltová A., Kocák I., Fait V., Žaloudík J., Michálek J.: Využití in vitro expandovaných tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s matastázujícím melanomem. VII.Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, Hradec Králové, 23.-24.11.2006, Abstrakt in: Laboratorní hematologie 2006: 150
 134. Vidláková P., Tůzová E., Kyjovská D., Kovářová L., Smejkalová J., Michálek J., Hájek R., Penka M.: Kultivace nádorových linií v laboratoři OKH – LEHABI, FN Brno Pracovní dny SZP, Krkonoše – Špindlerův Mlýn 1.5.-3.5.2006, Sborník přednášek: str . 46, č. 1
 135. Vigášová J. a kol .: Relativní kvantifikace nádorově specifických antigenů MAGE u mnohočetného myelomu . Schůze Brněnské pobočky Čs .biologické společnosti, Brno 8 .3 .2006, Bez abstrakt
 136. Vigášová J., Kadlecová J., Spěšná R., Gaillyová R., Penka M., Hájek R.: Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-A1 and MAGE-A3 by LightCycler real-time PCR in pacients with multiple myeloma. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů , Brno ,8.-9.2. 2006 , Sborník příspěvků str .50
 137. Vigášová J., Kadlecová J., Spěšná R., Gaillyová R., Penka M., Michálek J., Hájek R.: Nádorově specifické antigeny MAGE u mnohočetného myelomu a jejich kvantifikace XX.Olomoucké hematologické dny, Olomouc 31.5.-3.6.2006, Sborník :str. 99, č. 658
 138. Volfová P., Lengerová M., Lochmanová J., Ráčil Z., Wagnerová B., Dvořáková D., Mayer J.: Využití molekulárně-biologických metod k detekci respiračních virů u hematoonkologických pacientů. XIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14.-16.2006, Luhačovice, Abstrakt in. Správy klinickej mikrobiológie, 4, 2006, SC
 139. Volfová P., Lengerová M., Lochmanová J.,Ráčil Z., Wagnerová B., Dvořáková D., Mayer J., Vorlíček J.: Možnosti detekce osmi lidských herpesvirů metodou multiplex real-time PCR. X. celostátní konference DNA diagnostiky, 7.-8.12.2006, Brno, Abstrakt in. Sborník abstrakt, str. 42
 140. Vorlíček J., Kabelka L.: Paliativní sekce SSLB – pouze pro specialisty v oboru? Pozvání k užší spolupráci. XII. Brněnský den paliativní medicíny. Brno, 26.10.2006
 141. Vorlíček J.: Bolest onkologických pacientů – úvod do problematiky. 1. celostátní lékařský kongres „Bolest je všudypřítomná“, Liberec, 27-29. 4. 2006, Abstrakt in. Bolest, 9, 2006, Suppl. 1: 33
 142. Vorlíček J.: Národní onkologický program v roce 2006. XXXVIII. Liberecká vědecká konference, Liberec, 25. 5. 2006, Bez abstrakt
 143. Vorlíček J.: Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor – co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví. XII. Brněnský den paliativní medicíny. Brno, 26.10.2006
 144. Vorlíček J.: Paliativní medicína v ČR v roce2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? XII. Brněnský den paliativní medicíny. Brno, 26.10.2006
 145. Vorlíček J.: První české zkušenosti s palonosetronem. XXX.Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13. 5. 2006, Abstract in : Sborník abstrakt s. 16
 146. Vorlíček J.: Úkoly Rady onkologických center - přednáška. XXX. Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13.5.2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt s. 17
 147. Wagnerová B., Kocmanová I., Ráčil Z., Mayer J., Vorlíček J.: Retrospektivní analýza vývoje incidence a rezistencí u patogenů vykultivovaných z hemokultur na IHOK FN Brno v letech 2000-2005 v souvislosti se spotřebou vybraných antibiotik. . XIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14.-16.2006, Luhačovice, Abstrakt in. Správy klinickej mikrobiológie, 4, 2006, 3: 70
 148. Wagnerová B., Kocmanová I., Ráčil Z., Mayer J., Vorlíček J.: Srovnání kultivačních záchytů v hemokulturách (HKB) a jejich rezistencí v souvislosti se spotřebou vybraných antibiotik (ATB) na IHOK FN Brno v letech 2000-2005. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 836
 149. Zajíčková V., Klabusay M., Tesařová E., Neničková M.: Charakterizace imunofenotypu patologických a fyziologických CD5+ B-lymfocytů pro stanovení minimální reziduální choroby u B-CLL. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 582
 150. Zapletalová E., Fajkusová L., Jedličková J. Kompletní molekulárně-genetická analýza SMA oblasti – stanovení homozygotní delece, přenašečství a bodových mutací v SMN1 genu. Hradecký den cytogenetiky a molekulární genetiky. 12.4.2006, Hradec Králové, Bez abstrakt
 151. Zapletalová E., Hedvičáková P., Gaillyová R., Maříková T., Kozák L., Fajkusová L. Detekce bodových mutací v SMN1 genu u pacientů s podezřením na SMA X. celostátní konference DNA diagnostiky, 7.-8.12.2006, Brno, Sborník příspěvků, str.45
 152. Zemanová M., Kohoutek M., Stewadr A., Vorlíček J.: Aloxi – nový přístup k antiemetické terapii přednáška. XXX. Brněnské onkologické dny, Brno, 11.-13.5.2006, Abstrakt in. Abstrakt in. Sborník abstrakt s. 13
 153. Zemanová M., Ščudla V., Minařík J., Baťovský J., Gregora E., Pour L., Hájek R.: Režim CTD v léčbě refrakterního/relabujícího mnohočetného myelomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 697
 154. Žáčková D., Mayer J., Palásek I., Buchtová I., Doubek M., Brychtová Y., Krejčí M., Ráčil Z., Vorlíček J.: Indukční léčba Cytosin Arabinosidem a Mitoxantronem ve dvoudenním režimu u mladších nemocných s akutní myeloidní leukémií. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 639
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji