Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace v ČR (články, kapitoly v knihách, knihy) v roce 2004

Adam Z., Adamová Z.: Histiocytární choroby a mastocytózy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 547-551, ISBN 80-247-0896-5

1. České přehledné články v časopisech a kapitoly knihách za rok 2004

1.     Adam Z., Adamová Z.: Histiocytární choroby a mastocytózy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 547-551, ISBN 80-247-0896-5

2.     Adam Z., Cetkovský P.: Získaná aplastická anémie. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 551-559, ISBN 80-247-0896-5

3.     Adam Z., Doubek M., Penka M.: Akutní myeloidní leukemia. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 371-379, ISBN 80-247-0896-5

4.     Adam Z., Dvořák K.: Přehled maligních lymfoproliferativních onemocnění dle REAL a WHO klasifikace. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 423-433, ISBN 80-247-0896-5

5.     Adam Z., Chaloupka R., Mechl M.: Syndrom míšní komprese. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 437 - 440, ISBN 80-7262-255-2

6.     Adam Z., Krejčí M., Hájek R.: Mnohočetný myelom a další plazmocelulární malignity. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 515-531, ISBN 80-247-0896-5

7.     Adam Z., Penka M., Doubek M.: Myelodysplastický syndrom a myelodysplastické myeloproliferativní choroby. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 359-371, ISBN 80-247-0896-5

8.     Adam Z., Vorlíče J., Fojtík Z., Šťourač P., Vašků V., Skorkovská Š.:Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Postgaduální medicína. 6, 2004, 4, 364-372

9.     Adam Z., Vorlíček J., Čermák A., Skřičková J., Kiss I., Crha I.: Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 241-270, ISBN 80-0279-7

10. Adam Z., Vorlíček J.. Jaká je dávka klodronatu pro pacienty s maligní osteolýzou? Klinická onkologie. 17, 2004, 5, 180-183

11. Adam Z., Vorlíček J.: Agresivní maligní lymfomy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 481-485, ISBN 80-247-0896-5

12. Adam Z., Vorlíček J.: Difuzní velkobuněčný B-lymfom. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 485-493, ISBN 80-247-0896-5

13. Adam Z., Vorlíček J.: Folikulární lymfomy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 447-453, ISBN 80-247-0896-5

14. Adam Z., Vorlíček J.: Chronická B-lymfatická leukemie. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 453-463, ISBN 80-247-0896-5

15. Adam Z., Vorlíček J.: Mycosis fungoides, Sézaryho syndrom a další kožní lymfomy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 475-481, ISBN 80-247-0896-5

16. Adam Z., Vorlíček J.: Nehodgkinské maligní lymfomy nízké agresivity.  Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 439-447, ISBN 80-247-0896-5

17. Adam Z., Vorlíček J.: Patří chemoprofylaxe maligních nemocí do standardní péče nebo je stále věcí klinického výzkumu? Postgraduální medicína. 6, 2004, 2, 126-129

18. Adam Z., Vorlíček J.: Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění, část I, Postgraduální medicína, 6, 2004, 3,

19. Adam Z., Vorlíček J.: Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění, část II, Postgraduální medicína, 6, 2004, 4, 364-375

20. Adam Z., Vorlíček J.: Vlasatobuněčná leukemie. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 463-469, ISBN 80-247-0896-5

21. Adam Z., Vorlíček J.: Vysoce agresivní lymfomy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 463-469, ISBN 80-247-0896-5

22. Adam Z.. Walenströmova makroglobulinemie. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 531-535, ISBN 80-247-0896-5

23. Adam Z.:  Hyperkalcémie. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 234 - 239, ISBN 80-7262-255-2

24. Adam Z.: AL-amyloidóza a některé další typy amyloidóz. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 535-541, ISBN 80-247-0896-5

25. Adam Z.: Monoklonální gamapatie nejasného významu. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 511-515, ISBN 80-247-0896-5

26. Buliková A., Crha I.: Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndrom v porodnictví. Prakt Gyn. 2004, 6-10

27. Buliková A., Trnavská I., Kissová J., Čechová G., Penka M., Matýšková M.: Postavení cytologického hodnocení periferní krve a kostní dřeně ve WHO klasifikaci myeloproliferativních a myeloproliferativně-myelodysplastických chrorob. In: Pecka M., Malý J. (eds): Laboratorní hematologie. HK Credit Hradec Králové 2004, 44

28. Buliková A., Zavřelová J., Penka M., Matýšková M.: Diagnostika lupus antikoagulans. Interná medicína. 4, 2004, 24

29. Doubek M., Adam Z.. Myeloproliferativní nemoci. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 385-423, ISBN 80-247-0896-5

30. Doubek M., Řeháková K., Scheer P., Doubek J., Mayer J.: Imunodeficitní myš jako model pro studium leukemií. Trans. Hemat. dnes. 10, 2004, 4, 143-148

31. Doubek M.: Akutní lymfatická leukemie. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 359-371, ISBN 80-247-0896-5

32. Elbl L.: Nádory Srdce. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 331-335, ISBN 80-247-0896-5

33. Fojtík Z.: Antifosfolipidové protilátky a jejich klinický význam. Čes. Revmatol. 12, 2004, 2, 103-109

34. Fojtík Z.: Význam antifosfolipidových protilátek. Vnitřní lékařství, 50, 2004, 4, 312–317

35. Fojtík Z.:Horečka způsobená nádorovou nemocí. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 69-72, ISBN 80-0279-7

36. Hakl L., Sláma O.: Domácí paliativní péče. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 505-510, ISBN 80-0279-7

37. Chaloupka R., Adam Z.: Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 448-451, ISBN 80-7262-255-2

38. Kalvodová L.: Sestra jako součást týmu, který rozhoduje o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. Onkologická péče. 2004, 4, 19-20

39. Král Z., Adam Z., Vorlíček J.: Hodgkinova choroba. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 497-511, ISBN 80-247-0896-5

40. Křivanová A.: Teplota nejasné Etiologie (FUO – fever unknown origin). Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 667-677, ISBN 80-247-0896-5

41. Kuhrová V., Francová H., Klimešová D., Mayer J.: Chronická lymfatická leukemie: mutační status těžkého řetězce imunoglobulinového genu je významné prognostické kritérium. Trans. Hemat. dnes. 10, 2004, 4, 143-148

42. Mayer J.. Transplantace krvetvorných buněk. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 649-659, ISBN 80-247-0896-5

43. Mayer J.: Infekční pneumonitidy. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 370-375, ISBN 80-7262-255-2

44. Mayer J.: Teplota nejasného významu. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 348-353,  ISBN 80-7262-255-2

45. Mayer J.: Venookluzivní choroba jaterní. . Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 367-369,  ISBN 80-7262-255-2

46. Penka M., Gumulec J.: Principy antitrombotické léčby. Kardiologická revue. 4, 2004, 142–150

47.  Penka M.: Péče o nemocné s hemoragickou nebo trombotickou diatézou. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 283-294, ISBN 80-0279-7

48. Penka M.: Prevence a léčba hluboké žilní trombózy. Medicína po promoci. Kardiologicko-angiologické supplementum, ISSN: 1212-9445, 5, 2004, 5, 18–26

49. Pospíšilová Y.:Metabolické a endokrinní komplikace. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 271-282, ISBN 80-0279-7

50. Pour L., Hájek R., Maisnar V., Smolej L.:Angiogeneze a antiangiogenní terapie u nádorů. Vnitř. Lék.,50,2004, 12

51. Ráčil Z.: Infekční komplikace a jejich prevence u dospělých po splenektomii nebo s funkčním hyposplenismem. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 643-649, ISBN 80-247-0896-5

52. Sláma O., Vorlíček J.: Akutní bolest a její terapie. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 206-211, ISBN 80-7262-255-2

53. Sláma O., Vorlíček J.: Paliativní medicína. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 212-221, ISBN 80-7262-255-2

54. Ševčík P.,  Vorlíček  J.: Bolest a možnosti jejího léčení. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 31-59, ISBN 80-0279-7

55. Tomíška M., Adam Z., Vorlíček J.: Lymfomy asociované s mukózní tkání – MALT-lymfomy a ostatní lymfomy _zažívacího traktu. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 469-475, ISBN 80-247-0896-5

56. Tomíška M., Vášová I.,: Současná terapie primárních lymfomů  gastrointestinálního traktu. Klin Farmacol Farm. 18, 2004, 2, 153-159

57. Tomíška M., Vorlíček J.: Nevolnost a zvracení v paliativní péči. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 73-86, ISBN 80-0279-7

58. Tomíška M.: Hydratace v paliativní péči. . Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 111-116, ISBN 80-0279-7

59. Tomíška M.: Maligní výpotek. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 427-436, ISBN 80-7262-255-2

60. Tomíška M.: Nozokomiální infekce, preventivní opatření a péče o nemocné s lymfohematopoetickou insuficiencí. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 190-194, ISBN 80-7262-255-2

61. Tomíška M.: Syndrom horní duté žíly. Intenzivní péče v hematologii. Galén, Praha, 2004, 421-426, ISBN 80-7262-255-2

62. Tomíška M.: Zácpa v paliativní péči. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 95-104, ISBN 80-0279-7

63. Tomíška M.:Výživa v pokročilé fázi chronického onemocnění. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 87-94, ISBN 80-0279-7

64. Vokurka J., Adam Z., Žaloudík J., Vyzula R., Krupa P., Prášek J., Hep A., Kiss I.: Kolorektální karcinom. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 95-111, ISBN 80-247-0896-5

65. Vorlíček J.: Lesk a bída onkologie. Vnitř Lék. 50, 2004, 1, 9-22

66. Vorlíček J.: Úvod do problematiky paliativní medicíny. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 19-28, ISBN 80-0279-7

67. Vorlíček J.: Základní principy diagnostiky a léčby jednotlivých symptomů. Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 29-31, ISBN 80-0279-7

2. České publikace – vlastní práce - rok 2004

68. Büchler T., Hanák L., Smejkalová J., Kovářová L., Krejčí M., Adam Z., Michálek J., Penka M., Vorlíček J., Hájek R.: Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem – první zkušenosti z klinické studie. Monoclonal immunoglobulin-derived vaccine against multiple myeloma – first clinical experience. Klinická onkologie. 17, 2004, 2, 64 – 67

69. Drevova J., Hanulakova D., Kolarova M., Racil Z., Mayer J.: Monitoring the occurrence of fungi in the air and environment at the Hemato-Oncology Clinic of the Faculty Hospital in Brno-Bohunice. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 10, 2004, 2, 88-95

70. Dušek L., Abrahámová J., Indrák K., Vyzula R., Žaloudík J., Vorlíček J.: HTA v onkologii: datové zdroje a prametrické záznamy. Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. Cancer epidemiology registration and its role in health technology assessment. Klinická onkologie. 2004, supplement, 39–44

71. Dušek L., Žaloudík J., Koptíková J., Mužík J., Abrahámová J., Vyzula R., Vorlíček J.: Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Data model for health technology assessment in onkology.  Klinická onkologie. 2004, supplement, 11-26

72. Fojtík Z., Beránek M., Klabusay M., Kořístek Z., Buliková A.: Výskyt vybraných antifosfolipidových protilátek u skupiny nemocných se systémovým lupus erythematodes. Vnitřní lékařství. 50, 2004, 4, 267 - 273

73. Hájek R., Pour L., Krejčí M., Adam Z.: Elektronická forma parametrické registrace  dat pro klinický výzkum v praxi v onkologii – případová studie myelomy. Scientific and health care registration of clinical data in elektronic form – case study on multiple myeloma. Klinická onkologie. 2004, supplement, 73-78

74. Hermanová M., Chrobáková T., Fajkusová L., Kroupová I., Vondráček P., Křen L., Mazanec R., Zámečník J., Maříková T., Staněk J.: Molekulárně-patologická a genetická diagnostika pletencové svalové dystrofie LGMD2A: prezentace prvních případů diagnostikovaných v České republice. Čes. a slov. Neurol. a Neurochirur. 67/100, 2004, 6, 415-422

75. Horký O., Dvořáková D., Mayer J.: Kvantitativní analýza chimerismu po alogenní transplantaci hematopoetických buněk. Quantitative analysis of chimerism after allogenic hematopoietic cells transplantation. Trans. Hemat. dnes. 10, 2004, 2, 70-75

76. Chumchalová J, Štěrba J, Múdrý P. Manan vázající lektin a jeho význam v přirozené imunitě. Čes.-slov. Pediatrie. 59,2004, 9, 477-481

77. Indrák K., Dušek L., Jarošová M., Sičová K., Mužík J., Szotkowski T., Vorlíček J., Voglová J., Čermák J., Kozák T., Mayer J…: Model populačního klinického registru umožňujícího hodnocení léčebné péče: projekt alert (Akutní leukémie – klinický registr). The model of population clinical register enabling evaluation of health care: project alert (Acute leukemia – clinical register). Klinická onkologie. 2004, supplement, 79–83

78. Kiss I., Skřičková J., Tomášek J., Vyzula R., Žaloudík J., Vorlíček J., Sedláčková Š.: Parametrický záznam diagnostiky a léčby onkologického pacienta se solidním nádorem – potřeba současné možnosti. Diagnostics a nd therapy of cancer disease in parametric data records – current situation and needs. Klinická onkologie. 2004, supplement, 57–60

79. Kiss I., Skřičková J., Vyzula R., Žaloudík J., Tomášek J., Sedláčková Š., Vorlíček J.: Model parametrického pojištění vývoje onkologického pacienta v reálném klinickém provozu a čase – případová studie karcinom kolorekta. Time-related data records of oncology disease in real clinical process – case study model on colorectal carcinoma. Klinická onkologie. 2004, supplement 64–67

80.  Lauschová I., Krejčířová L., Horký D., Doubek J., Mayer J., DoubekM.: Ultrastructural Morphometry of Renal Tubule Epithelium in Rast Treated with Conventional Amphotericin B Deoxycholate or Amphotericin B Colloidal Dispersion.Acta Vet Brno. 73, 2004, 165-169. IF 0,336

81. Meluzin J., Mayer J., Groch L., Panovský R., Hlinomaz O., Horňáček O., Klabusay M., Prášek J., Kamínek M., Staníček  J., Kinel V., Adler J., Kořístek Z., Navrátil Z., Vítovec J., Vorlíček J.: Autogení trasplantace  dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor Vasa. 46, 2004, 8, 386-388

82. Obořilová A., Dvořáková D.,Mayer J.: Translokace t(14;18) a její význam ve sledování minimální zbytkové nemoci u folikulárního lymfomu. Translocation of t(14;18) and its importace in fillow up of minimal residual disease in follicular lymphoma.Trans. Hemat. dnes. 10, 2004, 2, 51-61

83. Obořilová A., Mayer J., Kořístek Z., Hofmanová Ž., Vášová I., Navrátil M., Vinklárková J., Muzikářová M., Klabusay M., Matuška M.: Hodnocení klinické účinnosti a toxicity režimu FND (Fludarabin, Mitoxantron, Dexamethason) u pacientů s folikulárním lymfomem. Čas. Lék. Čes. 143, 2004, 10, 685-690

84. Skapova D, Racil Z, Dvorakova D, Minarikova D, Mayer J.:Significance of qualitative PCR detection method for pre-emptive therapy of cytomegalovirus infection in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation--single-centre experience. J Clin Virol. 31, 2004, 10, 310-311

85. Trbušek M., Mayer J.: Molekulární patogeneze chronické lymfocytární leukémie se zaměřením na regulaci buněčného cyklu a apoptózy. Časopis lékařů českých. 143, 2004, 2, 84-89

86. Trněný M., Vášová I., Kozák T., Belada D., Šiffnerová H., Kubáčková K., Papajík T., Lysý M., Kafan F., Kodet R., Petrová M., KlenerP.: Význam klinického registru nemocných s lymfomy – přínos, možnosti a limitace. Signifikance of lymphoma clinical registry – information potential and limits. Klinická onkologie. 2004, supplement, 84-87

3. České knihy za rok 2004

1.      Vorlíček J., Adam Z., Pospíšilová Y. a kolektiv, Paliativní medicína, Druhé, přepracované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, s. 537, ISBN 80-0279-7

2.      Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J.:Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, s. 648, ISBN 80-247-0896-5

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji