Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přístrojové odběry trombocytů

Vážení dárci krve,

 

 krevní destičky (trombocyty) jsou důležité při zástavě krvácení a významným způsobem chrání organizmus proti vykrvácení. Transfuzní přípravky s obsahem krevních destiček, získané od zdravých dárců, jsou nezbytné pro léčbu nemocných, kterým destičky z nejrůznějších důvodů chybí nebo chybně fungují. Transfuze krevních destiček od zdravých dárců představuje v současné medicíně jediný způsob, jak u pacienta překlenout období nedostatku destiček.

Trombocytaferéza je odběr krevních destiček prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů. Dárci krve jsou odebrány pouze destičky s malým množstvím plazmy a ostatní krevní složky (červené krvinky, bílé krvinky a většina krevní plazmy) jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odběr trombocytaferézou trvá přibližně jednu hodinu, po celou tuto dobu je dárce krve napojen na přístroj. Odebrané krevní destičky se v organizmu dárce obnoví v průběhu dvou  dnů.

Kdo se může stát dárcem krevních destiček ? Každý z Vás, kdo:

 

  • splňuje všechna obecná kriteria pro dárcovství krve
  • absolvoval alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
  • má kvalitní a dobře dostupné žíly (posoudí zdravotní sestra na odběrovém sále)
  • má vyhovující hodnoty krevního obrazu (posoudí lékař transfuzního oddělení)
  • nemá zdravotní komplikaci, která ho vylučuje z přístrojových odběrů - (posoudí lékař transfuzního oddělení)

 

 

 

Je nutné se k odběru krevních destiček objednat ?

 

Transfuzní přípravky s trombocyty se vyrábějí na objednávku pro konkrétního pacienta a jejich životnost je pouhých 5 dnů. Proto se dárci krevních destiček dostavují k odběrům většinou po telefonické výzvě Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno. Většinu dárců krevních destiček se i přesto snažíme oslovit alespoň jeden den před požadovaným odběrem. Má-li však dárce sám o odběr v daném týdnu zájem, může se předběžně objednat na bezplatné telefonní lince 800 900 097.

 

 

Děkujeme Vám, že budeme moci s Vaší pomocí zajistit krevní destičky  pro pacienty .

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji