Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

Přístrojové odběry trombocytů

Vážení dárci krve,

 

 krevní destičky (trombocyty) jsou důležité při zástavě krvácení a významným způsobem chrání organizmus proti vykrvácení. Transfuzní přípravky s obsahem krevních destiček, získané od zdravých dárců, jsou nezbytné pro léčbu nemocných, kterým destičky z nejrůznějších důvodů chybí nebo chybně fungují. Transfuze krevních destiček od zdravých dárců představuje v současné medicíně jediný způsob, jak u pacienta překlenout období nedostatku destiček.

Trombocytaferéza je odběr krevních destiček prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů. Dárci krve jsou odebrány pouze destičky s malým množstvím plazmy a ostatní krevní složky (červené krvinky, bílé krvinky a většina krevní plazmy) jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odběr trombocytaferézou trvá přibližně jednu hodinu, po celou tuto dobu je dárce krve napojen na přístroj. Odebrané krevní destičky se v organizmu dárce obnoví v průběhu dvou  dnů.

Kdo se může stát dárcem krevních destiček ? Každý z Vás, kdo:

 

  • splňuje všechna obecná kriteria pro dárcovství krve
  • absolvoval alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
  • má kvalitní a dobře dostupné žíly (posoudí zdravotní sestra na odběrovém sále)
  • má vyhovující hodnoty krevního obrazu (posoudí lékař transfuzního oddělení)
  • nemá zdravotní komplikaci, která ho vylučuje z přístrojových odběrů - (posoudí lékař transfuzního oddělení)

 

 

 

Je nutné se k odběru krevních destiček objednat ?

 

Transfuzní přípravky s trombocyty se vyrábějí na objednávku pro konkrétního pacienta a jejich životnost je pouhých 5 dnů. Proto se dárci krevních destiček dostavují k odběrům většinou po telefonické výzvě Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno. Většinu dárců krevních destiček se i přesto snažíme oslovit alespoň jeden den před požadovaným odběrem. Má-li však dárce sám o odběr v daném týdnu zájem, může se předběžně objednat na bezplatné telefonní lince 800 900 097.

 

 

Děkujeme Vám, že budeme moci s Vaší pomocí zajistit krevní destičky  pro pacienty .

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji