Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2003

Fojtík, Z.,Kořistek, Z., Klabusay, M., Navarátil, M.,:Recidivující trombotická trombocytopenická purpura u nemocné se sle. Třeboňské revmatologické dny. 15.-17. ledna 2003....

 1. Fojtík, Z.,Kořistek, Z., Klabusay, M., Navarátil, M.,:Recidivující trombotická trombocytopenická purpura u nemocné se sle. Třeboňské revmatologické dny. 15.-17. ledna 2003
 2. Sláma, O., Vorlíček, J.,: Paliativní léčba některých syndromů u pokročilého kolorektálního karcinomu IX. Pařízkův den , v Novém Jičíně, 28. února 2003, s. 17.
 3. Tomíška, M., Vorlíček, J.: Nutriční podpora onkologicky nemocných. 7.Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava 25.-26. dubna 2003.
 4. Helmichová,E.,Beneš, P., Benešová, M., Dvořák, J., Fridrichová, M., Hájek, E., Holíková, M., Spurný, V., Šafanda, M., Šachlová, M., Šmakal, M., Štadlman, V., Tajblová, J., Tomíška, M., Vodvářka, P., Štembírková, D.: Megace v léčbě anorexie a kachexie u onkologicky nemocných – výsledky sdíleného léčebného protokolu v 15 onkologických centrech ČR. 7.Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava 25.-26. dubna 2003.
 5. Sláma, O.Beránek, M.,: Názory lékařů – onkologů na úroveň a problémy léčby nádorové bolesti v ČR. 7.Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava 25.-26. dubna 2003.
 6. Obořilová, A., Mayer, J., Kořístek Z., Klabusay, M., Šálek , D., Černová, T., Vinklárková, J., Muzikářová, M., Vášová, I., Navrátil, M., Matuška, M.: Účinnost a toxicita režimu FMD (fludarabin, mitoxantron, dexamethason) u pacientů s folikulárním lymfomem. 7.Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava 25.-26. dubna 2003.
 7. Kuhrová V., Francová H., Zapletalová P., Hrabincová E., Porupková J., Freiberger T.: Nukleotidové alterace v genu pro LDL receptor u pacientů s fenotypem familiární hypercholesterolemie. XXI. Dny klinické a praktické pediatrie. Kongres pediatrů a dětských sester . 22.-23.května 2003, Olomouc
 8. Freiberger T., Kuhrová V., Kroužková P.: Diagnostika familiární hypercholesterolemie u dětí a zastoupení dětí v národním registru pacientů. XXI. Dny klinické a praktické pediatrie. Kongres pediatrů a dětských sester . 22.-23.května 2003, Olomouc
 9. Brychtová Y., Doubek M., Mayer J., Pacholíková J., Freiberger T., Krejčí M., Horký O., Buchtová I.: Dynamika minimální reziduální choroby a chimerismu po myelo-a nemyeloablativním režimu a alogenní transplantaci krvetvorných buněk pro chronickou myeloidní leukémii. 4. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 10. Penka M., Buliková A., Matýšková M., Zavřelová J., Doubek M.: Esenciální trombocytémie a anagrelid.5. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 11. Faber E., Klamová H., Voglová J., Brychtová Y., Vozobulová V., Schützová M., Slabý J., Zapletalová J., Marešová I., Indrák K.: Imatinib (Glivec) in the tretment of patientswith CML – experence in Czech republic. P31. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 12. Pacholíková J., Dvořáková D., Krejčí M., Mayer J.: Real-Time PCR – možná diagnostická metoda sledování minimální zbytkové choroby u pacientů s chronickou myelodní leukémií. P32. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4-7.6. Olomouc 2003.
 13. Doubek M., Mayer J., Kořístek Z., Krejčí M., Brychtová Y., Navrátil M., Vášová I., Tomíška M., Buchtová I., : Alogenní transplantace krvetvorných buněk po nemyeloablativním režimu s fludarabinem, busulfanem a atg. zpráva z jednoho centra. 25. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 14. Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Navrátil M., Obořilová A., Král Z., Tomíška M., Buchotvá I.,: Pulzní cyklofosfamid v léčbě těžké GVHD. 29. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 15. Klabusay M., Kořístek Z., Vinklárková J., Adler J., Mayer J.:Izolace, kultivace a expanze hematopoetických kmenových buněk ex vivo. 69. XVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 4. – 7. 6. 2003.
 16. Klabusay M., Kovářová L., Kořístek Z., Vorlíček J.: Subpopulace CD 34+ buněk: analýza fenotypu periferních kmenových buněk pacientů mobilizovaných G-CSF. 70. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 17. Sučiková, J., Ráčil Z., Škapová D., Minaříková D., Dvořáková D., Mayer J.: Detekce BK viru v moči u hematoonkologických pacientů metodou PCR. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003
 18. Büchler T., Kovářová L., Musilová R., Bourková I., Vidláková P., Túzová E., Očadlíková D., Bulíková A., Hanák L., Penka M., Hájek R.:Kultivace dendritických buněk ve vacích s adherentním povrchem. P 57. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 19. Horký O., Freiberger T., Mayer J.:Analýza chimerismu kapilární elektroforézou s fluorescenční detekcí u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. P60. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 20. Fojtík Z., Beránek M., Kořístek Z., Klabusay M., Bulíková A.: Výskyt antifosfolipidových protilátek u nemocných se systémovým lupus erythematodes. 22. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 21. Adam Z., : Léčebné doporučení České myelomové skupiny (CMG) a myelomové sekce České hematologické společnosti pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. 42. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 22. Hájek R., Ščudla V., Faber E., Gregora E., Maisnar V., Mistrík M., Schützová M., Špička I., Thóthová E., Adam Z.: Význam transplantační léčby u mnohočetného myelomu. 44. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 23. Křivanová A., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Büchler T., Pour L., Ščudla V., Indrák K., Bačovský J, Svobodník A., Mayer J., Vorlíček J.: Bezpečnost a léčebná účinnost retransplantace u relabujícího mnohočetného myelomu. 45. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 24. Pour L., Hájek R., Kamelander J., Foldyna D., Krejčí M., Křivanová A., Büchler T., Mayer J., Vorlíček J., Adam Z.: Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu na Interní hematoonkologické klinice FN Brno. 46. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 25. Oltová A., Büchler T., Heinigová J., Kuglík P., Kovářová L., Musilová R., Bourková L., Očadlíková D., Hanák L., Bulíková A., Penka M., Hájek R.: Detekce genetických abnormalit u mnohočetného myelomu s  yužitím imunomagnetické selekce plazmocytů. 61. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 26. Kovářová L., Hájek R., Klabusay M.: Dna analýza u mnohočetného myelomu. 62. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 27. Hájek R., Buliková A., Trnavská I., Svobodník A., Ščudla V., Schützová M., Krejčí M., Adam Z., Penka M. Může být hodnocení morfologie plazmatických buněk indikátorem prognózy nemocných s mnohočetným myelomem hodnocených v klinické studii 4W české myelomové skupiny? 65. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 28. Indrák K., Jarošová M., Dušek L., Mužík J., Sičová K., Koptíková J., Vorlíček J., Voglová J., Čermák J., Michalová K., Mayer J., Žák P., Cetkovský P., Kozák T., Hubáček J., Szotkowski T., Protivánková M., Kmoníček P., Faber E., Schwarz J., Maaloufová J., Buchtová I. Žikešová E.: Akutní leukémie v klinickém registru 5 hematologických center ČR – využitelnost dat pro hodnocení prognózy a rozhodování o léčebném postupu (projekt alert ČHS). 78. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 29. Jarošová M., Indrák K., Dušek J., Mužík J., Koptíková J., Hubáček J., Faber E., Szotkowski T., Vorlíček J., Mayer J., Oltová A., Protivánková M., Buchtová I., Voglová J., Kmoníček M., Žák P., Rabasová J., Cetkovský P., Čermák J., Michalová K., Schwarz J., Maaloufová J., Kozák J., Žikešová E., Sičová K., Kajaba V. Prognostický význam cytogenetických změn u akutních leukémií (analýza výsledků 723 nemocných léčených v letech 1996-2001 v 5 Hematologických centrech ČR). 79. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 30. Doubek M., Palásek I., Brychtová Y., Protivánková M., Mayer J.: Léčba akutní myelodní leukémie u nemocných ve věku nad 60 let. Srovnání kurativní a paliativní léčby. 81. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 31. Pacholíková J., Dvořáková D., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J.: Akutní myeloidní leukémie s expresí diagnosticky významného molekulárního markeru. 83. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 32. Trbušek M., Borská R., Bukovská S., Mayer J.: Exprese proteinu ZAP-70 indikuje subtyp B-CLL s výrazně horší prognózou. P35. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 33. Kuhrová V., Francová H., Brychtová Y., Doubek M., Zapletalová P., Mayer J., Dvořáková D.: Analýza genu těžkého řetězce imunoglobulinů u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. P37. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 34. Ráčil Z., Škapová D., Minaříková D., Sučiková J., Dvořáková D., Mayer J.:Reaktivace herpesvirů (CMV, HHV-6, HSV-1, HSV-2) u hematoonkologických nemocných s vysokým rizikem febrilní neutropénie. 133. XVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 4. – 7. 6. Olomouc 2003.
 35. Ráčil Z., Škapová D., Minaříková D., Sučíková J., Dvořáková D., Mayer J.: Výsledky preemptivní léčby CMV infekce řízené jednokolovou PCR po alogenní transplantaci krvetvoné tkáně. P 24. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 36. Škapová D., Sučíková J., Dvořáková D., Ráčil Z., Mayer J.: Využití multiplex RT.PCR v diagnostice respiračních virů. P 26. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 37. Král Z., Wagnerová B., Šmardová L., Mayer J., Dvořáková D., Vášová I., Navrátil M.:Pneumocystová Pneumonie u nemocných s hodgkinovou chorobou léčených chemoterapií eskalovaný beacopp. P27. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 38. Sučíková J., Ráčil Z., Škapová D., Minaříková D., Dvořáková D., Mayer J.,: Detekce BK viru v moči u hematoonkologických pacientů metodou PCR. P28. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 39. Marková J., Král Z., Feltl D., Šmardová L., Móciková H., Kozák T., Vorlíček J., Diehl V.:Nové trendy v léčbě hodgkinova lymfomu. 111. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 40. Obořilová A., Mayer J., Dvořáková D., Černová T., Vášová I., Navrátil M.,:Molecular Monitoring T(14, 18) and correlation between clinical and molecular response in follicular lymphoma. 126. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 41. Dvořáková D., Pacholíková J., Obořilová A., Mayer J.: Molekulární monitorování minimální zbytkové nemoci u pacientů s folikulárním lymfomem – alternativní přístup u pacienta s atypickým zlomovým místem v BCL-2/IGH genu. P45. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 42. Vášová I., Kořístek Z., Navrátil M., Mayer J., Král Z., Černová T., Tomíška M., Obořilová A., Šálek D., :Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) u nemocných >60 let. Výsledky léčby režimem chop-21. Je intenzifikace léčby potřebná? P 47. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 43. Mejstřík P., Freiberger T.,: První zkušenosti s PCR diagnostikou burkittova lymfomu. P49. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 44. Šmardová L., Král Z., Višňová I., Černová T., Vorlíček J.: Poškození fertility u mužů s nově diagnostikovaným hodgkinským lymfomem. P50. XVII. Olomoucké hematologické dny. 4.-7.6. Olomouc 2003.
 45. Indrák K., Jarošová M., Dušek L., Mužík J., Sičová K., Koptíková J. Vorlíček J., Voglová J., Čermák J., Michalová K., Mayer J., Malý J., Cetkovský P., Kozák T., Hubáček J., Szotkowski T., Protivánková M., Kmoníček P., Schwarz J., Maaloufová J., Buchtová I., Žikešová E.: Akutní leukémie v multicentrickém klinickém registru – využitelnost dat pro individuální hodnocení prognozy a racionální rozhodnutí o optimálním léčebném postupu (projekt alert leukemické skupiny České hematologické společnosti). Edukační sborník, XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laborantky, Brno 22.-24.5.2003
 46. Indrák K., Jarošová M., Dušek L., Mužík J., Sičová K., Koptíková J., Vorlíček J., Voglová J., Čermák J., Michalová K., Mayer J., Žák P., Cetkovský P., Kozák T., Hubáček J., Szotkowski T., Protivánková M., Kmoníček P., Faber E., Schwarz J., Maaloufová J., Buchtová I., Žikešová E.: Akútní leukémie v klinickém registru 5 hematologických center ČR – využitelnost dat pro hodnocení prognózy a rozhodování o léčebném postupu (projekt Alert ČHS). Odborný seminár k 10. výročiu založenia KhaT JLF UK a MFN v Martine, 30.5.2003.
 47. Král Z., Marková J., Šmardová L., Móciková H., Navrátil M., Vášová I., Vorlíček J.,:Léčba lokalizovaných a středně pokročilých stadií Hodgkinovy choroby. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 19.-20.
 48. Marková J., Král Z., Vorlíček J., Kozák T., Móciková H., Šmardová L., Feltl D., Švec A., Mikšová J., Pagáčová H.,a Diehl V.: BEACOPP eskalovaný – intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 21-22.
 49. Král Z., Vášová I., Navrátil M., Kořístek Z., Šmardová L., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J.: Léčba nemocných s primárně rezistentní nebo relabující Hodgkinovou chorobou. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 23.
 50. Šmardová L., Král Z., Višňová H., Vášová I., Černová T., Vorlíček J.,: Poškození fertility u mužů s nově diagnostikovaným Hodgkinským lymfomem. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 40.
 51. Král Z., Kubešová B.,: Potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli u nemocných s Hodgkinovou chorobou. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 46
 52. Král Z., Šmardová L., Mayer J., Dvořáková D., Vášová I., Navrátil M.: Výskyt pneumocystové pneumonie u nemocných s Hodgkinovou chorobou léčených chemoterapií eskalovaný BEACOPP. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 49-50.
 53. Višňová M., Král Z., Ventruba P., Šmardová L., Crha I., Juránková E.: Možnosti ochrany reprodukčních funkcí a fertility u onkologických pacientek. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 57-58.
 54. Wagnerová B., Král Z., Dušek L., Vášová I., Navrátil M., Mayer J., Vorlíček J. Vysokodávkovaná chemoterapie a následná transplantace krvetvorných kmenových buněk u nemocných s Hodgkinovou chorobou. X. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 9.-12.10.2003, s. 59-60.
 55. Adam Z., Diferenciální diagnóza monoklonálních gamapatií. X. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezin. účastí. 17.-20. září 2003
 56. Ráčil Z., Mayer J.,:Invasivní aspergilové infekce u hematoonkologických pacientů. MEFA 2003
 57. Penka M., Starý J., Mayer J.: Podpůrná péče o nemocné s akutní leukémií dětského a dospělého věku. MEFA 2003.
 58. Ráčil Z., Škapová D., Minaříková D., Dvořáková D., Mayer J.: Detekce a klinický význam reaktivace herpetických virů (CMV, HHV-6, HSV-1, HSV-2) u pacientů s febrilní neutropenií. Kongres MEFA 2003
 59. Dřevová J.,Hanulková D., Kolářová M., Kocmanová I., Ráčil Z., Mayer J.: Sledování výskytu plísní v ovzduší v prostředí Interní hematoonkologické kliniky FN Brno – Bohunice. MEFA 2003.
 60. Ptáčková A., Šimůnek , Dřevová J., Ráčil Z.: Účinnost vybraných dezinfekčních prostředků na kmeny mikroskopických hub z prostředí onkologického oddělení. MEFA 2003.
 61. Ráčil Z., Mayer J.: Mykotické infekce u hematoonkologicky nemocných: Literární přehled avlastní zkušenosti. Sborník abstrakt, 3. Česko-Slovenská mezioborová konference lékařské mykologie, Pardubice, 6. – 8. 11. 2003, Sborník abstrakt
 62. Ráčil Z., Vorlíček J., Mayer J.: Klinické zkušenosti s kombinací vorikonazolu a caspofunginu. Advisory board, Hluboká nad Vltavou, 15.11.2003
 63. Oborilova A., Mayer J., Kořístek Z., Klabusay M., Šálek D., Černová T., Vinklárková J., Muzikářová M., Vášová I., Navrátil M., Matuška M.: Účinnost a toxicita režimu FND (fludarabin, mitoxantron, dexamethason) u pacientů s folikulárním lymfomem. Ostravské dny podpůrné péče 2003, abstr P4
 64. Sláma O.: Péče o umírajícího pacienta v domácím prostředí. Konference Dialogy o geriatrii. Brno 2003.
 65. Sláma O.: Symptomy terminální fáze onkologických onemocnění a jejich léčba v domácím prostředí. Brněnský den praktického lékařství, Brno 2003
 66. Fojtík Z: Účinnost infliximabu u AS v kontrolovaných studiích. Jáchymovské revmatol. Dny, 3-5,12,2003, Jáchymov.
 67. Fojtík Z., Doubek M., Tomíška M., Kořístek Z., Brychtová I., Mayer J.: Myopatie a rhabdomyolýza jako klinické známky vzácných syndromů – kazuistika dvou nemocných. Jáchymovské revmatol. Dny, 3-5,12,2003, Jáchymov.
 68. Fojtík Z.: Význam a výskyt vybraných antifosfolipidových protilátek u nemocných se systémovým lupus erythematodes. Seminář Revmatologického ústavu, 16,10,2003, Praha.
 69. Fojtík Z.: Terapie nejčastějších chorob pohybového ústrojí v ordinaci PL, XI.brněnské dny praktického lékařství, 26-27,9,2003, Brno
 70. Pacholíková J., Brychtová Y., Doubek M., Krejčí M., Mentzlová D., Oltová A., Dvořáková D., Mayer J.: Molekulární diagnostika minimální zbytkové choroby u pacientů s hematologickými malignitami. Pracovní den lékařské genetiky, 11. Června 2003, Praha
 71. Pacholíková J., Dvořáková D., Brychtová Y., Doubek M., Palásek I., Oltová A., Mayer J.: Sledování remise a včasné diagnostikování relapsu u akutní myeloidní leukémie. Sjezd lékařské genetiky. 17.-19. Září 2003, Plzeň
 72. Borský M., Kuhrová V., Vrábelová , Zapletalová P., Kozák L., Dvořáková D,: Detekce mutací pomocí DHPLC – první zkušenosti. 7. Celostátní konference DNA diagnostiky, buněčné a genové terapie. 11.12.2003, Praha.
 73. Borská R., Malčíková J., Trbušek M.:Fragile X Syndrome: The Role of Fraile X Metal Retardation Protein (FMPR) in the Synaptic Plasticity XVII th Biological Days Memory in Living Systems. 19.-20.11.2003, Brno
 74. Kořístek Z., Doubek M., Klabusay M., Mayer J., Navrátil M.: IMPACT OF CD34+ CELL DOSE ON ENGRAFTMENT IN ALLOGENEIC NON-MYELOABLATIVE PBSC TRANSPLANTATIONS. 9. Pracovní dny společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS, Praha, September 10-13.2003. P 20.
 75. Kiss I., Vyzula R., Tomášek J: Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu – regionální chemoterapie. 9. Pařízkův den – kolorektální karcinom v komplexní péči regionálního charakteru, Nový Jičín, 28.2.2003.
 76. Kiss I.,: Současná role platinových derivátů v léčbě nádorových onemocnění gastrointestinálního typu. Satelitní sympozium firmy Pliva. XXVII: Brněnské onkologické dny , 2003.
 77. Kiss I., Žaloudík J., Dušek L., Vyzula R., Hajdúch M.: Zhodnocení klinické korelace in vitro testování chemorezistence nádorů. XXVII. Brněnské onkologické dny, 2003
 78. Kiss I., Maligní ložiskové procesy jater – sekundární metastatické postižení – “state of the Art”. XXVII. Brněnské onkologické dny, 2003
 79. Kiss I. Maligní ložiskové procesy jater – definice a staging. XXVII. Brněnské onkologické dny, 2003
 80. Kiss I.:Chemoterapie ložiskových procesů jater. 1. Valtické kurzy vína. 5.-7.9.2003
 81. Kiss I.:Metastatické nádory jater co s nimi, pohled onkologa. XXIX. Kongres České a Slovenské gastroenterologické a hepatologické společnosti. Olomouc, 2.-4.-10.2003

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji