Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2001

Adam, Z., Hájek, R., Ščudla, V.,…..Mayer, J., Vorlíček, J.: Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk z periferní krve s následnou udržovací léčbou interferonem α a dexametazonem. Průběžné výsledky prospektivní randomizované studie 4W České myelomové skupiny...

 1. Adam, Z., Hájek, R., Ščudla, V.,…..Mayer, J., Vorlíček, J.: Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk z periferní krve s následnou udržovací léčbou interferonem α a dexametazonem. Průběžné výsledky prospektivní randomizované studie 4W České myelomové skupiny. Pražský hematologický den, Praha, 22. 3. 2001.
 2. Adam, Z.: Diferenciální diagnóza monoklonálních gamapatií a jejich léčba. VIII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. Zlín, 12. – 15. září 2001.
 3. Adam, Z.: Bisfosfonáty v léčbě mnohočetného myelomu. 4. Kongres českých a slovenských osteologů. 8. – 10. 11. 2001 Olomouc.
 4. Adam, Z.: Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu. 8. setkání sdružení ambulantních otolaryngologů a foniatrů v ČR, 9 – 10. 11. 2001 Humpolec.
 5. Bourková, L., Hájek, R., Fišerová, A., ….Vorlíček, J.: Vyhodnocení indexu expanze dendritickýckých buněk. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, P10, s. 175.
 6. Bystřická, E., Brožková, J., Cahová, S., …Tomíška, M., Vorlíček, J., Zítková, M. a spol.: Realizace nového programu edukace pro sestry v oboru hematologie a hemato-onkologie v naší republice. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 69, s. 86.
 7. Doubek, M., Mayer, J., Kořístek, Z., ….. Vorlíček, J.: Terapie akutní lymfoblastické leukemie (ALL) dospělých s konzolidací autologní transplantací kmenových buněk krvetvorby nebo bez ní a s následnou udržovací léčbou: zkušenosti jednoho centra. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 135, s. 161.
 8. Doubek,M., Mayer, J.: Moderní léčba akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Kongres MEFA Brno, 8. 11. 2001, 6. Den o akutních leukemiích. Sborník abstrakt, s. 1.
 9. Dvořáková, D., Pacholíková, J., Zemánková, J., Sučíková, J., Protivánková, M., Mayer, J.: Sledování dynamiky minimální zbytkové choroby u CML pacientů po transplantaci kmenových buněk: srovnání několika kvantitativních RT-PCR metod. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, P4, s. 169.
 10. Dvořáková, P.: Pojetí podpůrné léčby u onkologicky nemocných. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 75, s. 92.
 11. Faber, E., Hluší, A., Indrák, K., ..Brychtová Y. a spol.: První zkušenosti s STI 571 v léčbě akcelerované fáze CML. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 60, s. 75.
 12. Fišerová, A., Sobotka, J., Holubová, V., … Adam, Z., Vorlíček, J., Hájek, R.: Stanovení genetických abnormalit u nemocných s mnohočetným myelomem – srovnání výtěžnosti dvou přístupů.XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 98, s. 119.
 13. Fojtík, Z., Bulíková, A, Matýšková, M., Zavřelová, L.: Význam antifosfolipidových autoprotilátek v těhotenství. 45. Zjazd slovenských a českých reumatológov. Trenčín 27-29.9. 2001
 14. Hájek, R., Adam, Z., Ščudla, V., ….Mayer, J., Vorlíček, J.: Autologní transplantace periferních hemopoetických buněk a následná udržovací terapie interferonem alfa a dexamethasonem u nemocných s mnohočetným myelomem – průběžné výsledky randomizované klinické studie 4W České myelomové skupiny.XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP, Brno, 30.5. – 1.6. 2001, Edukační sborník, 8, s.55.
 15. Hájek, R., Adam, Z., Ščudla, V.,…. Krejčí, M., Mayer, J., Vorlíček, J.: Průběžná analýza studie 4W – Multicentrické klinické studie české myelomové skupiny. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 118, s. 142.
 16. Hájek, R., Bourková, L., Bulíková, A., Penka, M.: Perspektivy a limitace protinádorových vakcín využívajících dendritických buněk v léčbě hematologických nádorových onemocnění. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt,57, s. 71.
 17. Indrák, K., Buchtová, I., Čermák, J., ….Mayer, J., Vorlíček, J. a spol.: Pětileté výsledky léčby AML v pěti hematologických centrech ČR (1996-2000), Pětileté výsledky léčby AML v pěti hematologických centrech ČR (1996 – 2000). XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 25, s. 33.
 18. Kadlčková, H., Zítková, M.: Bolest u onkologicky nemocných. 5. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 20-21.4. 2001, Sborník příspěvků, 020, s. 71.
 19. Kalvodová, L., Král, Z., Vorlíček, J.: Psychologická podpora nově diagnostikovaných pacientů na IHOK Brno. 5. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 20-21.4. 2001, Sborník příspěvků, 012, s. 60.
 20. Kolegárová, O.: Péče o pacienta s poruchou srážení krve. XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP, Brno, 30.5. – 1.6. 2001, Edukační sborník, 11, str. 197.
 21. Kovářová, L., Hájek, R., Doubek, M., ….. Mayer, J., Vorlíček, J., Penka, M.: Monitorace dendritických buněk a jejich podtypů v průběhu léčby nemocných mnohočetným myelomem. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 123, 147.
 22. Kovářová, L., Svobodník, A., Doležal, L., Adam, Z., Krejčí, M., ..Hájek, R.: Analýza prognostických faktorů ve studii 4W. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 97, 118.
 23. Koza, V., Vozobulová, V., Jindra, P., … Brychtová, Y., …a spol.: XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 89, s. 108.
 24. Král, Z., Dušek, L., Šmardová, L., Navrátil, M., Vášová, I., Tomíška, M., Mayer, J.: Prognostický potenciál mezinárodně uznaných parametrů ve vztahu k léčebným výsledkům na souboru nemocných s Hodgkinovou chorobou. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 111, s. 134.
 25. Krejčí, M., Hájek, R., Adam, Z., …..Vorlíček, J.: Autologní transplantace periferních hemopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním na terapii VAD. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 120, s. 144.
 26. Křivanová, A., Hájek, R., Adam, Z., ……. Mayer, J., Vorlíček, J.: Aktivace autologního štrěpu Interleukinem 2 (IL – 2) u nemocných s mnohočetným myelomem (MM). Hodnocení léčebné účinnosti v klinickém experimentu pomocí “T2 modelu”. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 122, s. 146.
 27. Křivanová, A., Fojtík, Z., Höklová, Vorlíček, J.: Fabryho choroba u 44-letého muže – popis případu. 45. Zjazd slovenských a českých reumatológov. Trenčín 27-29.9. 2001
 28. Maláska, J., Fišerová, A., Kunická, Z. a spol.: Hodnocení telomerázové aktivity a délky telomer u mnohočetného myelomu. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, P8, s. 173.
 29. Mayer, J., Kořístek, Z., Protivánková, M., Pospíšil, Z., …Vorlíček, J., a spol.:Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců – sourozenců nemocných. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 6, str. 11.
 30. Mayer, J., Pospíšil, Z., Kořístek, Z.: Matematický model sběru krvetvorných buněk – teoretická úvaha a klinické aplikace. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 4, s. 9.
 31. Mayer, J., Vášová, I., Navrátil, M., Černilová, I.: Záchranné a stimulační režimy založené na kombinaci ifosfamidu a etoposidu pro léčbu relabujících a rezistentních lymfomů. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt,
 32. Musilová, R., Táborská, E., Bourková, L., Penka, M., Hájek, R.: Příprava a použití nádorového antigenu z patologického imunoglobulinu pro pacienty s mnohočetným myelomem. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, P13, s. 178.
 33. Pacholíková, J., Dvořáková, D., Zemánková, J., Sučíková J., Protivánková, M., Brychtová, Z., Mayer, J.: Detekce fúzního genu pro PML/RARα pomocí metody RT PCR pacientů s diagnózou APL. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 39, s.50.
 34. Parkánová, P., Vostrejšová, S.: Význam dobré informovanosti pacienta při febrilní neutropenii. 5. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 20-21.4. 2001, Sborník příspěvků, L3, s. 5-6.
 35. Pavlová, Š., Mayer, J., Šmardová, J.: Functional Anylysis of Tumor Suppressor p53 in Acute Myeloid Leukemia. V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, Sborník příspěvků, 14. 2. 2001.
 36. Pour, L., Křivá, J., Hájek, R. a spol.: Kvalita života a tolerance udržovací léčby – monoterapie Interferonem alfa nebo konbinace interferonu alfa a dexametazonu – u pacientů s mnohočetným myelomem zařazených do studie 4W. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 124, s. 148.
 37. Pytlík, R., Trněný, M., Mayer, J.,a spol.: Léčba pacientů s agresívním rizikovým non-hodgkinovým lymfomem (NHL) pilotními protokoly české lymfomové skupiny (ČLS) – výsledky 1998-2001. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 49, s.62.
 38. Pytlík, R., Trněný, M., Vášová, I. a spol. Pacienti s difusním velkobuněčným lymfomem B typu nad 60 let: Data z registru České lymfomové skupiny. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 117, s. 140.
 39. Protivánková, m., Mayer, J., Buchtová, I.: Léčebné přístupy k nemocným s akutní leukémií s vysokým vstupním počtem leukocytů. Kongres MEFA Brno, 8. 11. 2001, 6. Den o akutních leukemiích. Sborník abstrakt, s. 17.
 40. Ráčil, Z., Mayer, J.: Pseudomonádové sepse u hematoonkologických pacientů. 5. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 20-21.4. 2001, Sborník příspěvků, L14, s. 18-19.
 41. Sláma, O.: Role sestry v léčbě průlomové bolesti u onkologických nemocných. XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP, Brno, 30.5. – 1.6. 2001, Edukační sborník, 10, 196.
 42. Škapová, D., Dvořáková, D., Křístková, Z., Pacholíková, J.,PCR detekce patogenů u pacientů po transplantaci periferních kmenových buněk. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 92, s. 112.
 43. Škapová, D., Dvořáková, D., Zemánková, J., Sučíková, J, Ráčil, Z., Mayer, J.: Současná reaktivace HHV- 6 a HCMV u hematoonkologických pacientů. 5. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinár. Účastí, 14.2. 2001, Praha
 44. Tomíška, M., Adam, Z., Prokeš, B., …..Vorlíček, J.: Vliv klodronátu na kostní denzitu u nemocných s mnohočetným myelomem. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 119, s. 143.
 45. Tomíška, M., Obořilová, A.: Význam glutaminu v parenterální výživě. 5. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 20-21.4. 2001, Sborník příspěvků, L11, s.14.
 46. Trněný, M., Starý, J., Apltauerová, M., Abrahámová, J., ….Mayer, J., a spol.: Vývoj transplantací krvetvorných buněk v České republice v letech 1993 – 2000. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 14, str. 21.
 47. Vášová, I., Trněný, M., Pytlík, R., …Mayer, J. a spol.: Difúzní velkobuněnčný lymfom (DLBCL) s vyšším rizikem nemocných do 60 let. Údaje z registru kooperativní lymfomové skupiny (KLS). XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 116, s. 139.
 48. Vorlíček, J., Sláma, O.: Inkurabilní pacient? 5. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 20-21.4. 2001, Sborník příspěvků, L2, s. 3-4.
 49. Vorlíček, J., Sláma, O., Kalvodová, L: Sdělování onkologické diagnózy. XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP, Brno, 30.5. – 1.6. 2001, Edukační sborník, 2, 210.
 50. Zítková, M.: Využití ošetřovatelské dokumentace v práci sestry. XV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 7-9.6.2001, Sborník abstrakt, 71, s. 88.
 51. Zítková, M.: Syndrom vyhoření v klinické praxi. XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP, Brno, 30.5. – 1.6. 2001, Edukační sborník, 17, str. 206.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji