Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Princip operace PRK (fotorefrakční keratektomie)

Tato metoda je používána  na naší klinice od roku 1994 a dosud  bylo operováno mnoho tisíců spokojených pacientů. Nejen u nás, ale i ve světě  je tato technika stále úspěšně aplikována. Jde o relativně technicky jednoduchý zákrok, který je neinvazivní, povrchový, bez nutnosti řezů do tkáně oční rohovky. Laser obvykle odstraňuje  5% až  maximálně 20% tloušťky rohovkového stromatu. Strukturální integrita rohovky zůstává plně zachována. Paprsek laseru vzhledem ke své vlnové délce neprochází rohovkou a neovlivňuje tkáně uvnitř oka.
Před zákrokem je nutno provést podrobné vyšetřeni a vysvětlit všechny okolnosti týkající se léčby. Na základě klinického vyšetření s pomocí moderních přístrojů a individuálního pohovoru stanoví lékař plán a možnosti léčby excimer laserem. Léčba excimer laserem se provádí ambulantně, hned po zákroku je možné odejít domů. Před zákrokem je nutné znecitlivěni oka kapkami. Vlastni zákrok je bezbolestný a trvá  průměrně 10 minut. Laserový paprsek působí několik desítek vteřin. Celá procedura (příprava před výkonem. zákrok, poučení) trvá 1/2 až 1 hodinu. Je vhodné se dostavit k zákroku s doprovodem.
V průběhu procedury pacient leží na operačním lehátku po mikroskopem laseru. Povrch oka je během celého zákroku  dokonale znecitlivěn anestetickými kapkami.  Okolí oka je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn malý rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace. Povrchní měkká vrstva rohovky zvaná epitel, která  má velkou schopnost regenerace, je před aplikací laseru velmi šetrně  odstraněna. V průběhu zákroku  odstraňuje  počítačem přesně řízený  svazek laserového záření  mikroskopické částečky tkáně z povrchu oka. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se znovu sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění, tedy k nápravě dioptrické vady. Při korekci krátkozrakosti laserem odstraňujeme centrální oblast povrchové vrstvy, a tím snižujeme zakřivení rohovky. To umožňuje zaostřit světelné paprsky zpět na sítnici. Při nápravě astigmatismu vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. U pacientů s vyšším počtem dioptrií  a u pacientů s rizikem abnormálního hojení aplikujeme v některých případech po vlastním laserovém zákroku na povrch rohovkového stromatu speciální lék- mitomycin C, který příznivě působí na pooperační hojení rohovky.
Po operaci je na závěr aplikována léčebná kontaktní čočka která chrání povrch hojící se rohovky po dobu 3-4 dnů. V průběhu několika dní po PRK vrstva epitelu spontánně regeneruje a dokonale obnoví hladký a lesklý povrch oční rohovky. Mikrovrstva stromatu odstraněná laserem neregeneruje a udržuje nové zakřivení rohovky, které upravuje trvale dioptrickou vadu.
Po zákroku je navíc oko je kryto obvazem do následujícího dne. V čistém domácím prostředí je potom možné obvaz odložit. Dále je nutné pečlivě vkapávat oční kapky podle pokynů lékaře. Za několik hodin po operaci mohou někteří pacienti cítit různě intenzivní bolest ošetřeného oka, která je normálním doprovodným jevem. V průběhu prvního a druhého dne rychle ustupuje. Velká část pacientů však s léčebnou kontaktní čočkou nepociťuje bolest žádnou. Slzeni a otok víček pocit rýmy jsou po zákroku také normálním jevem. V průběhu prvních dnů po PRK podáváme antibiotické oční kapky a kapky příznivě ovlivňující hojení.
Obnova zraku na úroveň kvalitního vidění po PRK obvykle trvá několik dní. Pacient vidí již několik minut po PRK, ale vidění je zamlžené. K dobrému vidění je nutná obnova povrchní epitelové vrstvy. Epitel se hojí v průběhu tří až čtyř dnů. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění. Po zhojení epitelu je možný návrat do zaměstnání, řízení auta a vykonávání dalších obvyklých aktivit.  Většina pacientů je schopna 2. - 5. den po zákroku normální pracovní činnosti. Kontroly na naší klinice jsou 3. - 4. den, za týden a dále po 1 - 2 měsících. Velmi důležité je po operaci pečlivé dodržováni léčebného režimu.
K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu druhého až čtvrtého měsíce po PRK. Po tuto dobu podáváme kapky napomáhající příznivé přestavbě rohovkové tkáně. U naprosté většiny pacientů lze dosáhnout uspokojivého výsledku jedním zákrokem. U některých pacientů s vysokou dioptrickou vadou je možné výslednou zrakovou ostrost zlepšit doplňující operací v indikovaných případech.    PRK je velmi bezpečná procedura. Závažné komplikace jsou vzácné a pokud vzniknou, bývají většinou řešitelné aplikací oční léků  či dalším zákrokem. Dále uvedený výskyt komplikací odpovídá zkušenostem řady světových pracovišť: infekce po operaci – do 0,01% případů, jizvení (zamlžení centra) rohovky do 1%.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji