Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Odborná kniha 2009

Buliková, A.  Anémie. In Penka, M., Buliková, A. Neonkologická hematologie. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. s. 39-93.

Buliková, A.  Autoimunitní poruchy krevního srážení. In Penka, M., Buliková, A. Neonkologická hematologie. . vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. s. 185-197.

Buliková, A., Kissová, J., Antošová, M.  Význam telehematologie pro diagnostiku a výuku hematologických malignit. In Schwartz, D., Majerník, J., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V. Mefanet 2009 - sborník přednášek. . vyd.  : , 2009. s. -.

Kořístek, Z.  Trombotické mikroangiopatie. In Penka, M., Buliková, A. Neonkologická hematologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 165-171.

Navrátil, M., Vorlíček, J.  Zvětšení lymfatických uzlin. 5.aktualizace.. In, Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotnické péči. 5. vyd. Praha : Verlag Dashöfer, 2009. s. 1-9

Penka, M.  Profylaxe žilního thrombembolismu. In Černý, V., Matějovič, M., Dostál, P. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. . vyd.  : Maxdorf-Jessenius, 2009. s. 103-105.

Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M., Novotný, J., Kořístek, Z., Bourková, L., Zavřelová, J., Čech, Z., Snopková, S.  Neonkologická hematologie. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 248 s. 978-80-247-2299-3.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji